Page images
PDF
EPUB

Speratus iterum dixit: Christianus sum: et cum eo

omnes consenserunt.

Saturninus proconsul decretum ex tabella recitauit: Speratum, Nartzalum, Cittinum, Donatam, Vestiam, 5 Secundam et ceteros ritu Christiano se uiuere confessos, quoniam oblata sibi facultate ad Romanorum morem redeundi obstinanter perseuerauerunt, gladio animaduerti placet.

10

Speratus dixit: Deo gratias agimus.

Nartzalus dixit: Hodie martyres in caelis sumus: Deo gratias.

Saturninus proconsul per praeconem dici iussit : Speratum, Nartzalum, Cittinum, Veturium, Felicem, Aquilinum, Laetantium, Ianuariam, Generosam, Vestiam, 15 Donatam, Secundam duci iussi.

Vniuersi dixerunt: Deo gratias.

Et ita omnes simul martyrio coronati sunt, et regnant cum Patre et Filio et Spiritu Sancto per omnia secula seculorum. amen.

ROBINSON, Texts and Studies, i. 112–116.

20

25

XXII.

Fragmentum Muratorianum.

quibus tamen interfuit et ita posuit
tertio euangelii librum secundo lucan
lucas iste medicus post ascensum Pi
cum eo paulus quasi ut iuris studiosum.
secundum adsumsisset numeni suo

ex opinione conscribset dnm tamen nec ipse
uidit in carne et ide prout asequi potuit
ita et ad natiuitate iohannis incipet dicere

1

Speratus said a second time: I am a Christian. And with him they all agreed.

Saturninus the proconsul read out the decree from the tablet Speratus, Nartzalus, Cittinus, Donata, Vestia, Secunda and the rest having confessed that they live 5 according to the Christian rite, since after opportunity offered them of returning to the custom of the Romans they have obstinately persisted, it is determined that they be put to the sword.

Speratus said: We give thanks to God.

Nartzalus said: To-day we are martyrs in heaven; thanks be to God.

IO

Saturninus the proconsul ordered it to be declared by the herald: Speratus, Nartzalus, Cittinus, Veturius, Felix, Aquilinus, Laetantius, Januaria, Generosa, Vestia, Donata 15 and Secunda, I have ordered to be executed.

They all said: Thanks be to God.

And so they all together were crowned with martyrdom ; and they reign with the Father and the Son and the Holy Ghost, for ever and ever.

[merged small][ocr errors]

Amen.

Fragment of Muratori on the Canon.

R.

but at some he was present, and so he set them

20

The third book of the Gospel, that according to Luke, was compiled in his own name in order by Luke the physician, when after Christ's ascension Paul had taken 25 him to be with him like a student of law. Yet neither did he see the Lord in the flesh; and he too, as he was able to ascertain [events, so set them down]'.

began his story from the birth of John.

[blocks in formation]

So he

[blocks in formation]

quarti euangeliorum iohannis ex decipolis
cohortantibus condescipulis et eps suis
dixit conieiunate mihi odie triduo et quid
cuique fuerit reuelatum alterutrum
nobis ennarremus eadem nocte reue
latum andreae ex apostolis ut recognis
centibus cuntis iohannis suo nomine
cuncta discriberet et ideo licit uaria sin
culis euangeliorum libris principia
doceantur nihil tamen differt creden
tium fidei cum uno ac principali său de
clarata sint in omnibus omnia de natiui
tate de passione de resurrectione
de conuersatione cum decipulis suis
ac de gemino eius aduentu

primo in humilitate dispectus quod fo
it secundum potestate regali . . pre
clarum quod foturum est quid ergo
mirum si iohannes tam constanter
sincula etiã in epistulis suis proferam
dicens in semeipsu quae uidimus oculis
nostris et auribus audiuimus et manus
nostrae palpauerunt haec scripsimus uobis
sic enim non solum uisurem sed et auditorem
sed et scriptorẽ omnium mirabiliữ dñi per ordi
nem profetetur acta autẽ omniũ apostolorum
sub uno libro scribta sunt lucas obtime theofi
le comprindit quia sub praesentia eius sincula
gerebantur sicuti et semote passione petri
euidenter declarat sed et profectione pauli ab ur
be ad spania prciciscentis epistulae autem
pauli quae a quo loco uel qua ex causa directe
sint uolentibus intellegere ipse declarant
primů omnium corintheis scysmae heresis in
terdicens deinceps b callaetis circumcisione

ΙΟ

15

20

25

30

35

40

The fourth of the Gospels [was written by] John, one of the disciples. When exhorted by his fellow-disciples and bishops, he said, 'Fast with me this day for three days; and what may be revealed to any of us, let us relate it to one another.' The same night it was revealed 5 to Andrew, one of the apostles, that John was to write all things in his own name, and they were all to certify.

And therefore, though various elements are taught in the several books of the Gospels, yet it makes no difference to the faith of believers, since by one guiding Spirit all 10 things are declared in all of them concerning the Nativity, the Passion, the Resurrection, the conversation with his disciples and his two comings, the first in lowliness and contempt, which has come to pass, the second glorious with royal power, which is to come.

15

What marvel therefore if John so firmly sets forth each statement in his Epistle too, saying of himself, 'What we have seen with our eyes and heard with our ears and our hands have handled, these things we have written to you'? For so he declares himself not an eyewitness and a hearer 20 only, but a writer of all the marvels of the Lord in order. The Acts however of all the Apostles are written in one book. Luke puts it shortly to the most excellent Theophilus, that the several things were done in his own presence, as he also plainly shows by leaving out the 25 passion of Peter, and also the departure of Paul from town on his journey to Spain.

The Epistles however of Paul themselves make plain to those who wish to understand it, what epistles were sent by him, and from what place and for what cause. 30 He wrote at some length first of all to the Corinthians, forbidding schisms and heresies; next to the Galatians,

5

15

20

25

30

romanis autě ordine scripturarum sed et

principium earum esse XPm intimans

[ocr errors]
[ocr errors]

prolexius scripsit de quibus sincolis neces
se est ad nobis desputari cum ipse beatus
apostolus paulus sequens prodecessoris sui
iohannis ordine non nisi nomenatĭ semptě
ecclesiis scribat ordine tali a corenthios
prima ad efesius seconda ad philippinses ter
tia ad colosensis quarta ad calatas quin
ta ad tensaolenecinsis sexta ad romanos
septima uerum corintheis et thesaolecen
sibus licet pro correbtione iteretur una
tamen per omnem orbem terrae ecclesia
deffusa esse denoscitur et iohannis enî in a
pocalebsy licet septě eccleseis scribat
tamen omnibus dicit verũ ad filemonem una
et at titũ una et ad tymotheû duas pro affec
to et dilectione in honore tamen eclesiae ca
tholice in ordinatione eclesiastice
discepline scificate sunt fertur etiam ad
laudecenses alia ad alexandrinos pauli no
mine fincte ad heresem marcionis et alia plu
ra quae in catholicam eclesiam recepi non
potest fel enim cum melle misceri non con
cruit epistola sane iude et superscrictio
iohannis duas in catholica habentur et sapi
entia ab amicis salomonis in honore ipsius
scripta apocalapse etiam iohanis et pe
tri tantum recipimus quam quidam ex nos
tris legi in eclesia nolunt pastorem uero
nuperrim e temporibus nostris in urbe
roma herma conscripsit sedente cathe
tra urbis romae aecclesiae pio eps fratre

45

50

55

60

65

70

75

« PreviousContinue »