Reviews

User reviews

User Review - Flag as inappropriate

Please read the original gita not this version. It doesn't make any sense at all.

User Review - Flag as inappropriate

Amazing version of Gita. I couldn't understand original Gita, because it's not a Linear book that you can read at one go. But this is way better encapsulating all the concepts in a linear fashion.

User Review - Flag as inappropriate

Please publish gujarati edition

User Review - Flag as inappropriate

👆चांगलं पुस्तक आहे. नक्की वाचा. आपली जीवनपध्दती समजून घेण्यासाठी. गेल्या २०० वर्षांत आपण पाश्चात्यांचे अंधानुकरण करत चाललोय, पण त्यांनाच त्यांच्या तत्त्वज्ञानातील फोलपणा जाणवतोय, आणि ते आपली वसुधैवकुटुंबकम् विचारधारा समजून घ्यायला लागले आहेत. पाश्चात्य विचारसरणीप्रमाणे एकच आयुष्य मिळाले आहे. त्यात जास्तीत जास्त मिळवायची धडपड आहे. पण आपल्या हजारो वर्षांच्या तत्त्वज्ञानाप्रमाणे आपल्याला अनेक जन्म घ्यावे लागतात, त्यामुळे कुठल्यातरी एका जन्मातली तुमची कार्यसिध्दी अर्थहीन आहे. स्वत:ला व जगाला जाणून घेणे हेच महत्त्वाचे आहे. जगाला बदलण्यापेक्षा जगाला समजून घ्या असे गीता सांगते - असं हे पुस्तक सांगतं. Very captivating narrative. Very logical storytelling 👍 

User Review - Flag as inappropriate

full or error

User Review - Flag as inappropriate

Devdutt Pattanaik has written the very bogus commentary on Gita, nicely distracted reader from the main message of Gita. Would recommend not to read any of book by this Author.

User ratings

5 stars
3
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
2

All reviews - 6
4 stars - 0
3 stars - 0
2 stars - 0
1 star - 2

All reviews - 6
Editorial reviews - 0

All reviews - 6