Page images
PDF
EPUB

3618 Herodiani Hiftoriarum poft Marcum Imp. adGordianum libri VIII.Gr. Lat. ex Angeli Politiani interpretatione ab. Henr. Stephano recognita. Typis ejuf dem H. Stephani, 1581. in 4. magno. v. 3619 lidem Herodiani Hiftoriarum libri VIII. Gr. Lat. cum notis. Oxonia, è Theatro Sheldon. 1699. in 8. v. f. 3620 Iidem Herodiani Hiftoriarum libri VIII. Lat. interprete Angelo Politiano. Parif. Colineus, 1539. in 8. v. m.

3621 lidem, Lat. Parif. Rob. Stephanus, 1544. in 8. m. violet.

3622 Hiftoire d'Herodien, depuis Marc Aurele jusques à la mort de Maxime & Balbin; trad. du Grec, avec des remarques, par M. Nicolas-Hubert Mongault. Paris, Delaulne, 1712. in 12. v. f.

3623 Hiftoria d'Herodiano dell'Imperio dopo Marco; trad. in lingua Toscana. Fiorenza, Giunta, 1522. in 8. v. f.

3624 Zofimi Hiftoria novæ libri VI. ab Augufto Cafare ad Honorium Imp. anno Chr. 409. Gr. Lat. cum notis. Oxon. è Theatro Sheldon. 1679. in 8. v. 3625 Hiftoire Romaine, écrite par Xiphilin, par Zonare, & par Zofime; comprenant depuis l'an 67. avant J. C. jufqu'à l'an de N. S. 409. trad. du Grec, par Louis Coulin. Paris, Veuve Foucault, 1678. in 4. v. f.

3626 AmmianiMarcellini Rerum geftarum libri XVIII. à Conftantino Imp. anno Chr. 353. ad Gratianum anno 378. Roma, Sachfel de Reichenhal & Golfch de Hobenbart, 1474. in fol. C. M.m. r.

3627 lidem. Lugd. Seb. Gryphius, 1552. in 16. v. cum notis marginal. nitidè exaratis manu ignota. 3628 Idem Ammianus Marcellinus, ex emendatione & cum notis Henr. Valefii, necnon excerptis vereribus de geftis Conftantini & Regum Italiæ: editio nova, cui Hadrianus Valefius Frid. Lindenbrogii in eundem Hiftoricum obfervationes, collectanea

Bbb

variarum lectionum, fuas notas, difceptationem de Hebdomo, præfationem, ac Vitam Ammiani à Claudio Chiffletio fcriptam adjecit. Parif. Dezallier, 1681. in fol. C. M. v. f.

3629 Les 18. Livres qui restent des 3 1. de l'Hiftoire d'Ammian Marcellin, depuis l'an de N. S. 354jusqu'en 378. trad. du Latin avec des remarq. par Michel de Marolles. Paris, Barbin, 1672. 3. vol. in 12. v. · ƒ·

3630 Hiftoriæ Auguftæ Scriptores, Spartianus, Capitolinus, Lampridius, Vopifcus, Pollio, Vulcatius Gallicanus &c. Venet. Rubeus de Vercellis, 1490. in fol. m. r.

3631 lidem. Venet. Aldus, 1517. in 8. v. f. 3632 lidem. Ibid. 1521. in 8. m. b.

3633 Iidem Hiftoriæ Auguftæ Scriptores, cum notis Variorum. Lugd. Bat. Hackius, 1671. 2. tom. in 4. vol. in 8..m.r.

3634 Libro della Hiftoria de' Romani, di Sefto Ruffo, trad. per il Conte d'Averfa Giov. Vincentio Belprato con l'aggionta dell'Affiocho, overo Dialogo del difpregio della morte,di Platone, trad. per il medefimo. Belprato. Fiorenza, Giunti, 1550. in 8. v. f. 3635 Hiftoire de Theodofe le Grand, par M. Esprit Flechier, (depuis Evêq. de Nifines.) Paris, Mabre-Cramoify, 1679. in 4, G. P. m. r.

3636 La même Hiftoire de Theodofe : 3. édition. Paris, du Puis, 1699. in 12. v. f.

III. Hiftoria Byzantina, feu Imperii Orientalis, à Conftantino Magno ad Conftantinopolim à Turcis occupatam.

3637 CorpusHiftoriæ Byzantine, feu Imperii Conftantinopolitani à Conftantino M. ad captam à Turcis Conftantinopolim, varii Scriptores fimul collecti & editi, fcilicet:

Philippi Labbai de Byzantina Hiftoriæ Scriptoribus publicam in lucem è Typographia Regia Luparxa emittendis, ad omnes per Orbem eruditos Protrepticon. Parif. è Typographia Regia, 1648. Excerpta de Legationibus ex VII. Auctoribus, Gr. Lat. ex interpretatione Caroli Cantoclari, cum ejufd. & Henr. Valefii notis: Ecloga Hiftoricorum de Rebus Byzantinis, Gr. Lat: cum notis Phil. Labbe: & Theophylacti Simocatta Hiftoriarum lib. VIII. id eft, Mauricii Imperat. Hiftoria, Gr. Lat. ex Jac. Pontani interpretatione, cum notis: S. Nicephori Patriarcha Conftantinopolit. Breviarium hiftoricui ab obitu Mauricii ad Conftantinum Copronymum, Gr. Lat. interprete & notatore Dionyfio Petavio. Parifiis, è Typogr. Regia, 1648. in fol.

C. M. m. r.

Procopii Cæfarienfis Hiftoriarum fui temporis, feu de Bellis Imperat. Juftiniani adversus Gothos, Wandalos &c. libri VIII. Gr. Lat. ex interpretatione & cum notis Claudii Maltreti: Ejufd. de Edificiis Juftiniani libri VI. Gr. Lat. eod. interprete: Anecdota, seu arcana Juftiniani Hiftoria, Gr. Lat. ex interpretatione & cum notis Nicolai Alemanni : Nicephori Cæfaris Bryennii commentariorum de Rebus Byzantinis libri IV.Gr. Lat. Parifiis, è Typographia Regia, 1662. & feqq. 2. vol. in fol. C. M. m. r.

Agathia Scholaftici de Imperio & rebus geftis Imperatoris, Juftiniani libri V. Gr. Lat. ex interpretatione & cum notis Bonaventura Vulcanii. Parifiis, è Typographia Regia, 1660. in fol. C. M. m. r.

Пasɣániov, feu Chronicon Pafchale, à Mundo condito ad Imperatorem Heraclium, hactenus Faftorum Siculorum nomine laudatum, & Chronici Alexandrini lemmate vulgatum, Gr. Lat. ex interpretatione, & cum notis chronicis ac hiftoricis Caroli du Frefne du Cange. Parifiis, è Typog. Regia, 1688. in fol. C. M.

m. r.

Georgii Syncelli Chronographia ab Adamo ufque ad Diocletianum, Gr. Lat. & Nicephori Patriarcha Conftantinopolitani Breviarium chronographicum ab Adamo ad Michaelis & Theophili tempora, Gr. Lat. ex interpretatione & cum notis Jacobi Goar. Parifiis, è Typographia Regia, 1652. in fol. C. M. m. r.

Sancti Theophanis Chronographia, à Constantino Magno ad Michaelis & Theophili tempora, Gr. Lat.

Bbbij

[ocr errors]

ufque ad annum ejus 49. Gr. Lat. ex interpretat. & cum obfervationibus Pofflini. Roma, Typis Barber. 1669. in fol. C. M. m.r.

Joannis Cantacuzeni Hiftoriarum libri IV. à morte Michaelis Palæologi ad Joan. Palæologum, Gr. Lat. ex interpretatione Jac. Pontani, cum ejufd. & Jac. Gretferi annotationibus. Parif. è Typogr. Reg. 1645. 3. vol. in fol. C. M. m. r.

Nicephori Gregora Hiftoria Byzantinæ libri XXIV. ab Andronico feniore ad Joan. Palæologum, Gr. Lat. ex interpretat. Hieronymi, Wolphii & Joan. Boivin qui omnes recenfuit, & notas ac aliasAppendices addidit. Parifiis,è Typogr. Regia, 1702. 2. vol. in fol. C.M.

m.r.

Chronicon Orientale, id eft, Hiftoria Orientalis & præcipuè Arabum ac Sarracenorum antè Mahometem, ab exordio Mundi ad ejus tempora, ex Arabico Lat. verfum ab Abrahamo Ecchellenfi. Parifiis, è Typogr. Regia, 1651. in fol. C. M. m. r.

Laonici Chalcocondyle Hiftorix Turcarum libri X. ab Ottomanno (circà annum 1300. usque ad Mahomemetem II. anno 1454.) Gr. Lat. ex interpretatione Conradi Clauferi; cum. Annalibus Sultanorum, Gr. Lat. ex verfione Joannis Leunclavii ad annum 1588. deductis: acceffit Caroli-Annibalis Fabroti Index Chalcocondyla Gloffarum. Parifiis, è Typogr. Regia, 1650. in fol. C. M. m. r.

Georgii Codini Curopalata de Officiis magnæ Ecclefiæ & Aula Constantinopolitana liber, Gr. Lat. ex interpretatione Jacobi Gretferi, cum ejufd. commentariorum in Codinum libris III. & fyntagmate de Imaginibus manu non factis deque aliis à S. Luca pictis: acceffêre Notitia Epifcopatuum, à Leone Sapiente ad Andronicum Palæologum, & Tituli honoris aut Salutationes, quibus Proceres tum Ecclefiaftici tum Palatini colebantur in Orientali Imperio, Gr. Lat. ex interpretatione Jac. Goar. Parif. è Typogr. Regia, 1648. in fol. C. M.

m. r.

Theophylacti Bulgaria Archiepifc. Inftitutio Regia ad Porphyrogenitum Conftantinum, Gr. Lat. interprete Petro Pollino. Parifiis è Typogr. Regia, 1651. in 4.

m. r.

Notitia Dignitatum Imperii, cum pluribus aliis opufculis, indicibus ac notis, per Philip. Labbeum. Parifiis è Typographia Regia, 1651. in 12. m. r.j

3

[ocr errors]

1

+

Caroli du Frefne D. du Cange Hiftoria Byzantina duplici commentario illuftrata, quorum prior Familias ac Stemmata Impp. CP. cum eorumdem Auguftorum Nomifmatibus, & aliquot Iconibus, Familiafque Dalmaticas & Turcicas complectitur; alter verò Defcriptionem Urbis Conftantinopolitana qualis extitit fub Impp. Chriftianis, Parif. Billaine, 1680. in fol. C. M.

m. r.

3638 Hiftoire de Conftantinople, depuis le regne de l'ancien Juftin jufqu'à la deftruction de cet Empire par les Turcs; trad. für les Originaux Grecs de Procope, d'Agathias, de Theophylacte Simocatte, de Nicephore, d'Anne Comnene, de Nicetas, de Pachymere, de Cantacuzene, & autres par Louis Coufin. Paris, Foucault, 1672. & fuiv. 8. vol. in 4. v. f.

3639 Hiftoire des Guerres de l'Empereur Juftinien contre les Vandales & les Goths, par Procope; trad du Grec, avec annotations; par Martin Fumée Sieur de Genillé. Paris, Sonrius, 1587. in fol. v. f.

HISTORIA

NO VA feu Monarchiarum hodie extantium pars prima, complectens Monarchias Europeas.

1. Hifloria Italica.

Italia univerfa Defcriptio, Notitia, & Hiftoria generalis.

3640

Artini Zeilleri Itinerarium Italiæ novantiquæ : Germanicè, cum figuris Meriani. Francof. Merian. 1640. in fol. m. r.

M

« PreviousContinue »