Page images
PDF
EPUB

ERRATA.

VOL. VI.

Page line
362 to 447 The running title should be Second Defence of the People of

England.
363.... 20 The comma should be after himself, not after English.
371.....4 for love read lust.

In this page and various others, for Portia read Pontia. 375... note.... for undis..... read audis.

won't........ wont. 6

broad sword... sword. 399.....4 f. b.

republica.. publica. 411.....3 f.b.

won't..

wont. 414....10 f.b. Salmaneus..

Salmoneus 425....

13 Phythian..... Pythian. 439.... 16 f. b. more..

moor. 443,... 10 f. b. Brutus's..

Brutuses:

381.....

5

:

LITERÆ

OLIVERII PROTECTORIS

NOMINESCRIPTÆ.

Comiti OLDENBURGICO:

Illustrissime Domine; Per literas vestras Januarii die vigesimo 1654 datas, cer: fior fum factus, nobilem virum Fridericum Matthiam Woli. fogum secretarium vestrum, et Christophorum Griphiandrum, cum certis mandatis ab illustrissima dignitate vestra in Angliam miffos fuiffe. Qui cùm ad nos accessissent, et fusceptam Anglicanæ reipublicæ administrationem nobis pestro nomine gratulati funt; et uti vos veftráque ditio in hanc pacem, quam cum fæderatis Belgii ordinibus proxime fecimus, assumeremini : ut denique falvam-guardiam illam quam vulgo vocant, à parlamento nuper vobis conceffam, nostra nunc authoritate confirmaremus, petiverunt: ob iftam itaque gratulationem tam amicam maximas, ut æquum est, gratias agimus: et illa duo poftulata libenter concessimus ; nulli etiam occasioni in pofterum defuturi, quæ studium in vos noftrum poterit ullo tempore declarare. Idque ex fupradictis oratoribus vestris pleniùs vos arbitror intelle&uros ; quorum fides, ac diligentia, in hoc vestro apud nos negotio præclarè constitit

. Quod reliquum eft, vobis

, rebufque veftris felicitatem, atque ex voto pacem Westmonasterio, Jun. 27, 1654. Illustrissimæ dignitatis vestræ studiosissimus, Oliverius, Angliæ, Scotiæ, Hiberniæ, &c.

Protector.

omnem exopto.

VOL. VI,

$

B

Comiti

Comiti OLDENBURGICO.

Illustrissime Domine; Literas vestras Maii secundo die Oldenburgo datas accepi haud uno nomine gratissimas ; cùm quòd efsent ipfæ fingu. lari erga me humanitate ac benevolentiâ refertæ; tum quòd illustrissimi Domini Comitis Antonii perdilecti filii vestri manu redditæ. Id quod eò magis honorificum mihi duco, ex quo illius virtutes tanta stirpe dignas, moresque eximios, ftudium denique in me egregium, non tam acceptum ab aliis, quàm re ipfâ cognitum atque perspectum, jam habeo. Neque dubium efse potest, quin eandem quoque fuis domi fpem faciat, fore se patris optimi præstantiffimíque fimillimum; cujus præclara virtus atque prudentia perfecit, ut tota illa ditio Oldenburgica permultis ab annis, et summa pace frui, et pacis commoda percipere, inter sævissimos undique circumstrepentium bellorum tumultus, potuerit. Tam lem itaque amicitiam quidni ego quam plurimi facerem, quæ poteft inimicitias omnium tam fapienter ac provide cavere? Pro munere denique illo magnifico est, Illustrissime Domine, quòd gratias habeo ; pro jure est ac merito tuo, quòd ex animo fum

Illustrissimæ dignitatis vestræ studiosissimus,
OLIVERIUS, Angliæ, Scotiæ, Hiberniæ, &c.

Protector.

Westmonasterio, 29 Junii, 1654.

Illustrissimo Domino ANTONIO GUNTHERO, Comiti

in Oldenburgh, et Delmenhorst, Domino in Jeha vern, et Kniphausen.

OLIVERİ US

Oliverius Protector Reipub. Anglia, Scotia, Hibernia, &c.

Serenissimo Principi CAROLO GUSTAVO Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Regi, Magno Principi Finlandia, Duci Esthoniæ, Careliæ, Brema, Verda, Stetini, Pomerania, Cassubiæ et Vandalia, Principi Rugia, Domino Ingria, Wilmaria, necnon Comiti Palatino Rheni, Bavaria, Jul. Clivia et Montium Duci, &c. Salutem.

Serenissime Rex; Cùm Suecorum regnum per hosce dies summis populi studiis, omniumque ordinum fuffragiis liberrimis, translatum ad vos effe, toto orbe terrarum percrebuerit, id maluiffe majestatem vestram suis literis amicissimis, quàm vulgatâ famà nos intelligere, et fummæ benevolentiæ erga nos vestræ, et honoris inter primos attributi, argumentum haud leve esse ducimus. Illam itaque veftris meritis egregiis acceffionem dignitatis, præmiumque virtute tanta dignissimum, et fponte et jure vobis gratulamur: idque ut majestati vestræ, Suecorumque genti, reique toti christianæ, bonum atque faustum sit, quod et vobis maximè in votis est, junctis precibus Deum oramus. Quòd autem fæderis inter hanc rempublicam Sueciæque regnum recens icti confervationem majestas vestra, quod ad se attinet integerrimam, usque eò curæ fibi fore confirmat, ut quæ nunc intercedit amicitia, non permanere folum, fed, fi id fieri potest, augescere etiam indies pofsit, id vel in dubium vocare nefas esse, tua tanti principis fide interpofita, cujus eximia virtus non folùm in peregrina terra regnum tibi hæreditarium peperit, sed tantùm etiam potuit, ut augustissima regina, Guftavi filia, cui parem omni laude heroinam multa retrò fecula non tulêre, possessione imperii juftiffima inopinanti tibi ac nolenti ultrò cederet. Vestrum denique tam singularë erga nos ftudium, tamque præclaram animi fignificationem nobis esse gratiffimam, omni ratione persuasum effe vobis cupimus; nullumque nobis pulchrius certamen fore, quàm ut vestram humanitatem noftris'officiïs nullo tempore defuturis, fi id poteft fieri, vincamus. Weftmonasterio, die

Majestatis vestræ studiosissimus, 4. Julii, 1654

OLIVERIUS, Reip. Angliæ, Scotiæ,

Hiberniæ, &c. Protector.
B 2

Illustrissimo

Illustrissimo Domino Ludovico Mendezio De Haro.

Quod accepi ex literis tuis, illustrissime Domine, constitutum ac nominatum jam esse ab sereniffimo Hispaniarum rege legatum, qui de suscepta à me Anglicana republica gratulatum huc primo quoque tempore veniret; cùm est meritò per fe gratum, tùm tu id, qui ex te imprimis hoc me cognofcere voluisti, ut esset mihi aliquanto gratius atque jucundius, fingulari tuo studio atque officii celeritate effecisti. Sic enim diligi atque probari me abs te, qui virtute tua atque prudentia tantam apud regem tuum authoritatem tibi conciliafti, ut vel maximis illius regni negotiis par animo præsis, haud minori profectò mihi voluptati debet effe, quàm judicium præstantissimi viri ornamento mihi intelligo fore. De meo autem in serenissimum Hispaniarum regem propenso animo, et ad amicitiam cum isto regno conservandam, atque etiam indies exaugendam, promptiffimo, et huic qui nunc adeft legato fatisfeciffe me spero, et alteri, cùm advenerit, cumulatè fatisfacturum. De cætero, illustrifsime Domine, qua nunc flores apud regem tuum dignitate ac gratia, eam tibi perpetuam exopto; quafque res geris bono publico et administras, volo tibi profperè felici

terque evenire.

Amplitudinis tuæ illustrissimæ studiofiffimus,
Oliverius Protector Reipub. Angliæ, Scotiæ,

Hiberniæ, &c.
Albâ Aulâ, Septembris die, 1654.

[merged small][ocr errors]

Serenissimo Principi Carolo GUSTAVO ADOLPHO, Suecorum,

Gothorum, Vandalorumque Regi, &c. Cùm de voluntate vestræ majestatis in me fingulari ex vestris fim nuper literis persuasus, quibus et ipse pari studio rescripserim, videor mihi ex ratione prorsus amicitiæ noftræ deinceps facturus, fi quemadmodum quæ grata acciderint ad lætitiam mutuam communicem, ita quæ contraria, de iis vobis tanquam amicissimis, animi mei fensum doloremque aperiam. De me equidem fic existimo, eo me in loco reipub. jam esse constitutum, ut communi Protestantium paci

imprimis

[merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »