Page images
PDF
EPUB

Іоо

IIO

ut rebus laetis par sit mensura malorum? huius, qui trahitur, praetextam sumere mavis, an Fidenarum Gabiorumque esse potestas et de mensura ius dicere, vasa minora frangere pannosus vacuis aedilis Ulubris? Kergo quid optandum foret, ignorasse fateris

Seianum; nam qui nimios optabat honores et nimias poscebat opes, numerosa parabat 105 excelsae turris tabulata, unde altior esset casus et impulsae praeceps immane ruinae. quid Crassos,' quid Pompeios evertit, et illum, ad sua qui domitos deduxit flagra Quirites? summus nempe locus nulla non arte petitus magnaque numinibus vota exaudita malignis. ad generum Cereris sine caede ac vulnere pauci descendunt reges et sicca morte tyranni.

Eloquium ac famam Demosthenis aut Ciceronis incipit optare et totis quinquatribus optat, 115 quisquis adhuc uno parcam colit asse Minervam, quem sequitur custos angustae vernula capsae. eloquio sed uterque perit orator, utrumque largus et exundans leto dedit ingenii fons. ingenio manus est et cervix caesa, nec umquam sanguine causidici maduerunt rostra pusilli. 'o fortunatam natam me consule Romam!' Antoni gladios potuit contemnere, si sic omnia dixisset. ridenda poemata malo,

112 ac vulnere PS: et vulnere w: et sanguine 5, Serv. Verg. 8. II 498, Io. Sarisb. policr. II 15 fin. / 114 aut famam P: ac famam pw | 115 quinqua**** P | 116 parcam P, Fahn: partam

I 20

pw

quam te conspicuae, divina Philippica, famae, 125 volveris a prima quae proxima. saevus et illum exitus eripuit, quem mirabantur Athenae torrentem et pleni moderantem frena theatri. dis ille adversis genitus fatoque sinistro, quem pater ardentis massae fuligine lippus 130 a carbone et forcipibus gladiosque paranti incude et luteo Vulcano ad rhetora misit.

Bellorum exuviae, truncis adfixa tropaeis lorica et fracta de casside buccula pendens et curtum temone iugum victaeque triremis 135 aplustre et summo tristis captivus in arcu humanis maiora bonis creduntur.) ad hoc se Romanus Graiusque et barbarus induperator erexit, causas discriminis atque laboris inde habuit: tanto maior famae sitis est quam 140 virtutis. quis enim virtutem amplectitur ipsam, praemia si tollas? patriam tamen obruit olim gloria paucorum et laudis titulique cupido haesuri saxis cinerum custodibus, ad quae discutienda valent sterilis mala robora fici, 145 quandoquidem data sunt ipsis quoque fata sepulcris. expende Hannibalem: quot libras in duce summo invenies? hic est, quem non capit Africa Mauro percussa Oceano Niloque admota tepenti rursus ad Aethiopum populos altosque elefantos. 150 additur imperiis Hispania, Pyrenaeum

134 C***de P/ 136 captivos P | 144 atque P: ad quae pw I 147 quod P: quot pw 1 149 percussa Pw: perfusa ps | 150 altos P: alios W Prisc. Vi 5 26

[ocr errors]
[ocr errors]

nus

transilit. opposuit natura Alpemque nivemque:
diducit scopulos et montem rumpit aceto.
iam tenet Italiam; tamen ultra pergere tendit.
Actum' inquit ‘nihil est, nisi Poeno milite portas 155
frangimus et media vexillum pono Subura.'
o qualis facies et quali digna tabella, 1
cum Gaetula ducem portaret belua luscum!
exitus ergo quis est? o gloria! vincitur idem
nempe et in exilium praeceps fugit atque ibi mag-

160
mirandusque cliens sedet ad praetoria regis,
donec Bithyno libeat vigilare tyranno.
finem animae, quae res humanas miscuit olim,
non gladii, non saxa dabunt, nec tela, sed ille
Cannarum vindex et tanti sanguinis ultor 165
anulus. i demens et saevas curre per Alpes,
ut pueris placeas et. declamatio fias!
unus Pellaeo iuveni non sufficit orbis,
aestuat infelix angusto limite mundi,
ut Gyari clausus scopulis parvaque Seripho: 170
cum tamen a figulis munitam intraverit urbem,
sarcophago contentus erit, mors sola fatetur,
quantula sint hominum corpuscula. creditur olim
velificatus. Athos et quidquid Graecia mendax
audet in historia, constratum classibus isdem

175 suppositumque rotis solidum mare, credimus altos defecisse amnes epotaque flumina Medo prandente, et madidis cantat quae Sostratus alis. ille tamen qualis rediit Salamine relicta,

155 inquid P: inquit P1166 i on. P. 170 gyare P | 175 contractum P: constratum pw

in Corum atque Eurum solitus saevire flagellis 180
barbarus Aeolio numquam hoc in carcere passos,
ipsum conpedibus qui vinxerat Ennosigaeum-
mitius id sanė, quod non et stigmate dignum
credidit. huic quisquam vellet servire deorum!
sed qualis rediit? nempe una nave, cruentis 185
fluctibus ac tarda per densa cadavera prora.
has totiens optata exegit gloria poenas!

'Da spatium vitae, multos da, Iuppiter, annos!'
hoc recto vultu, solum hoc et pallidus optas.
sed quam continuis et quantis longa senectus 190
plena malis! deformem et taetrum ante omnia vultum
dissimilemque sui, deformem pro cute pellem
pendentisque genas et talis aspice rugas,
quales, umbriferos ubi pandit Thabraca saltus,
in vetula scalpit iam mater simia bucca. 195
plurima sunt iuvenum discrimina, pulchrior ille
hoc, atque ille alio, multum hic robustior illo:
una senum facies, cum voce trementia membra
et iam leve caput madidique infantia nasi,
frangendus misero gingiva panis inermi.
usque adeo gravis uxori natisque sibique,
ut captatori moveat fastidia Cosso. V
non eadem vini atque cibi torpente palato
gaudia.

204 aspice partis

200

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

180 chorum PSW | servire P: saevire pw 183 quid ? Weber anim. p. 16 sq. Jahn: quod PW / 189 hoc**recto P | 199 madidaque P: madidique pw I 202 captori moveant P: captatori moveat pw

[ocr errors]

LIB R ERSITY O

[ocr errors]
[ocr errors]

220

X

9
nunc damnum alterius. nam quae cantante volup-

tas,
sit licet eximius, citharoedo, sitve Seleucus
et quibus aurata mos est fulgere lacerna?
quid refert, magni sedeat qua parte theatri,"
qui vix cornicines exaudiet atque tubarum
concentus? clamore opus est, ut sentiat auris,

215
quem dicat venisse puer, quot nuntiet horas.
praeterea minimus gelido jam in corpore sanguis
febre calet sola, circumsilit agmine facto
morborum omne genus, quorum si nomina quaeras,
promptius expediam, quot amaverit Oppia moe-

chos,
quot Themison aegros autumno occiderit uno,
quot Basilus socios, quot circumscripserit Hirrus
pupillos,

223
percurram citius, quot villas, possideat nunc, 225
quo tondente gravis iuveni mihi barba sonabat.
ille umero, hic lumbis, hic coxa debilis; ambos
perdidit ille oculos et luscis invidet, huius
pallida labra cibum accipiunt digitis alienis,
ipse ad conspectum cenae diducere rictum

230
suetus hiat tantum, ceu pullus hirundinis, ad quem
ore volat pleno mater ieiuna. sed omni
membrorum damno maior dementia, quae nec
nomina servorum nec vultum agnoscit amici,
cum qạo praeterita cenavit nocte, nec illos, 235

211 citharoedo sive Seleuco P: citharoedus pw: sitve Seleu.
cus W / 214 cornichines PS | 217 iam in PS: iam w | 220—225
quod P | 231 at P: ad pw | 232 materiae luna P: mater ieiuna
pur

[ocr errors]
« PreviousContinue »