Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[blocks in formation]

GESCHIEDENIS

VAN

DE HEERLIJKHEID EN HEEREN

VAN

OBBICHT en PAPENHOVEN,

VOORNAMELIJK VAN

JONKER FILIPS VAN BENTINCK; Eene Bijdrage tot de Geschiedenis van het Overkwartier van Gelderland.

VOORBERICHT.

Deze geschiedenis heeft een veel grooteren omvang gekregen dan wij vermoedden, toen wij ons aan den arbeid zetten. De rede hiervan is, dat de vier voornaamste familiën, die deze heerlijkheid hebben bezeten, in belangrijke gebeurtenissen zijn verwikkeld geweest. Die ons echter het verst buiten de enge grenzen der heerlijkheid voerde, was Filips van Bentinck. Van 1579 tot 1590 is hij betrokken geweest in alle krijgsverrichtingen, die het Overkwartier tot tooneel hadden; daarna, tot aan zijnen dood, omstreeks 1612, was hij de pleitbezorger van het Overkwartier bij de hooge regeering te Brussel. Ook op de vergadering der Staten-Generaal in 1600 speelde hij eene voorname rol.

Herkomstig uit het meest noordelijk, en later gevestigd in het meest zuidelijk gedeelte van Gelderland (1), is hij, zoo niet de meest belangrijke, ten minste een der belangrijkste figuren geweest onder de onwrikbaar trouwe aanhangers van de Spaansche zaak in deze provincie. Over

(1) De helft van de heerlijkheid Obbicht en Papenhoven was een buitenleen ten Zutphenschen rechten.

« PreviousContinue »