Page images
PDF
EPUB

INDEX
LIBRORUM

PROHIBITORUM
SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI
PII SE X TI

S
PONTIFICIS MAXIMI

JUSSU EDITUS;
ET SUB PIO SEPTIMO AD ANNUM
USQUE MDCCCVI CONTINUATUS.

/

[ocr errors]
[graphic][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Librarian One om 3-1-39

33604

BENEDICTUS PP. XIV.
Ad perpetuam rei memoriam.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

UÆ ad Catholicæ Religionis puritatem in

tegerrime tuendam , et castos mores a contagione caute servandos maxime pertinent, cum semper ab Apostolica hac sancta Sede provide, sapienterque constituta, et sanctissime custodila sint ; tum illud in primis laudabili Romanorum Pontificum prædecessorum nostrorum zelo, ac vigilantia provisum, et cautum fuit, ne ulluni propter pravos, exitiososque Libros, quibus fides, et pietas labefactari plerumque solent , Christi fidelium animabus præjudicium , ac detrie mentum irrogaretur. Quamobrem non solum hujusniodi Libros improbare, et proscribere consueverunt, sed ne vetitæ quoque eorum lectionis oblivio ulla, unquam subreperet, aut ignorantia obtenderetur, publicis tabulis , atque catalogis eosdem perniciosos Libros describi, et consignari voluerunt; quo sane fieret, ut, palam denunciata, atque oculis subjecta eorun pravie tate, ab omnium manibus facilius removerentur.

1 Crescente autem in dies exitiosa ipsorum sege, te, et copia; renovari identidem, atque augeri

[ocr errors]

oportuit Indices ipsos, quorum primuni quidem publica Ecclesiae auctoritate a sapientissimis Tridentinæ Synodi Patribus dispositum fel. rec. Pius PP. IV prædecessor noster optimis regulis communitum perfecit, atque Apostolica auctoritate vulgavit : deinde vero Clemens PP. VIII itidem prædecessor noster Librorum numero auctum , atque nonnullis in antedicias Regulas observationibus illustratum nova luce donavit. Alexander denique PP. VII pariter prædecessor noster diversa a prioribus methodo ordinatum, atque in varias partes tribulum hujusmodi Indicem suo nomine edi voluit, ac promulgari. E si autem pro temporum conditione satis diligenter atque utiliter in iis conficiendis laboratum sit , diuturna tanien observatione, atque experimento compertum est, memoratos Indices neque satis correctos, neque satis usui accommodatos prodiisse : quapropter e publica utilitate fore visum est, si novus index methodo aptiore digestus, atque a mendis, erratisque pluribus, quæ in priores irrepserant, emendatus construeretur. Rem hanc omni procul dubio laboris,' et diligentiæ plenam jam tum -animo præconceperamus, cum certas Regulas in

examine, et proscriptione Librorum servandas tradidimus in Constitutione nostra , quæ incipit: Sollicita , ac provida, vii Id, Jul, Anno In

.

carn. Dom. MDCCLIII , Pontificatus nostri Am. Xill data. Hujusmodi subinde negotiuni mature jam discussum Ven. Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus Congregationi Indicis Librorum prohibitorum præpositis dirigendum , promovendum, que commisimus, qui pro injuncti sibi muneris ratione, zelo, ac splertia, adhibitis etiam in consultationem et opus doctis , ac diligentibus Viris, onaja pro vouis sedulb qaccurate que perfecerunt. Absolutum itaque juxta mentem nostran laudatum Indicem , et ab iisdem Cardinalibus' revisum, atque recognitum, Typis Cameræ nostræ Apostolicæ edi voluimus, ipsunique præsentibus Litteris nostris tamquam expresse insertum habentes , auctoritate Apostolica tenore præsentium approbamus, et confirmamus atque ab omnibus, et singulis personis, ubicumque locorum existentibus, inviolabiliter , et inconcusse observari præcipimus, et mandanus sub pænis tam in Regulis Indicis, quam in Litteris, et Constitutionibus Apostolicis alias statutis, et expressis , quas tenore earumdem præsentium confirmamus, et renovamus. Non obstantibus Apostolicis generalibus, vel specialibus Litteris, Constitutionibus, ac quibu: vis statutis, decretis, usibus , sıylis, et consuetudinibus etiam immemorabilibus, cæterisque in contrarium fa

[ocr errors]
« PreviousContinue »