Page images
PDF
EPUB

S. 268 34-37 Bertrand var Bp. af Ascalon, ikke af Skálaholt (se DN. XVII, S. 1309). 269 5-6 Lauris Eggertsson Vesteni (vistnok Søn af Eggert Vesteni til Østergaard, tilhørende en gammel jysk Adelsslegt) havde været Vicarius i Aarhus, Kanik i Aarhus og Ribe, Archidiakon i Viborg og Aarhus, Provst i Børglum, Provst i Sallingsyssel, Archidiakon i Ribe, Provst i Lund, havde indehavt forskjellige danske Sognekirker, osv.; se Acta Pontificum Danica 3065. 3067. 3068. 3117. 3195. 3205. 3217. 3270, og J. Lindbæk, Pavernes forhold til Danmark under kongerne Kristiern I og Hans (Kbh. 1907), S. 189–91. 101. 168. 237. 239. 243.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

284 12-23 Denne Bp. Anders er alligevel en Misforstaaelse af Lyschander, udspunden paa Grundlag af Biskopsrækken H; se G. Storm i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1888, S. 203; jfr. Gronlands hist. Mindesm. III, 184 f; NgL. IV, 470. Bp. Anders 1406 [: 1460] er identisk med Bp. Anders Mus 1459/76. '[II]' udgaar.

285 35 286 13

25

287 18

32

292 37

305 4-5

322 44

46

333 7

337 42

343 1

[blocks in formation]

=

for Aarstallet '1500' (24/1) kan henvises til Geschichtsquellen der
Provinz Sachsen VII 2 Urkundenbuch der Stadt Halberstadt II,
bearb. v. Gustav Schmidt, Halle 1879, Nr. 1223, S. 364 f.
tilføies:

'J. Jakobsen, Diplomatarium Færoense I (Kbh. 1907), pag. VII-XVII'.

[ocr errors][merged small]

'og «Obl. C. A. p. 93»' udgaar, da det visselig er dette Aktstykke som er trykt i DN. XVII 1154.

'da Bpen af Man omtales som dod' skal staa i L. 45 efter '1205'. tilføies '1205 DN. XIX 85'.

125 Cal. pap. reg., Pap. lett. IV, 130' horer under '1373' (Feil i CPR.). '1455' læs '1458'.

i Anm. 4 tilfoies: 'Der blev Proces, og Angus fik ikke sine Breve før 11/2 1428 (Obl. 64, fol. 16r)'.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

34543-44 istedenfor 'W. Drummond' osv. kan henvises til John Skelton, A ballade of the scottysshe kynge, ed. John Ashton (London 1882), S. 75'.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

Norge og Bilandene (Island, Gronland, Færøyerne,

Orknøyerne, Sudroyerne og Man) (Provincia
Nidrosiensis)

186-353

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[graphic]
[graphic][subsumed]
« PreviousContinue »