Page images
PDF
EPUB

ALPHABETISCHE NAAMLIJST

VAN

BOEKEN, PLAAT- EN KAARTWERKEN.

[ocr errors][merged small][merged small]

BOEKEN, PLAAT- EN KAARTWERKEN,

DIE GEDURENDE DE JAREN 1833 TOT EN MET 1849 IN NEDER-
LAND UITGEGEVEN OF HERDRUKT ZIJN;

BENEVENS

OPGAVE VAN DEN NAAM DES UITGEVERS OF EIGENAARS, HET JAAR VAN
UITGAVE, HET GETAL DEELEN, DE PLATEN EN KAARTEN, HET

FORMAAT EN DEN PRIJS.

STREKKENDE TEN VERVOLGE OP DE ALPHABETISCHE NAAMLIJST VAN BOEKEN
VAN 1790 TOT EN MET 1832 IN NEDERLAND UITGEKOMEN, BEWERKT
DOOR J. DE JONG EN UITGEGEVEN BIJ DE GEBR. VAN CLEEF.

CAMSTERDAM,

C. L. BRINKMAN.

1858.

« PreviousContinue »