Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

publicis bibliothecis reperta conspexeram, adjeci. Editionum, quas in manu habuimus, titulos plenius, faepe et integros indicaui; antiquissimis vero, nec vbique obuiis, Typographorum quoque nomina cum mense ac 'die, quo finierant, more illud antiquo, adscripsi. Criticas notationes fingulis editionibus adiungere nolui; iudicia tamen eruditorum fuper hac atque illa editionę addere nonnunquam, nec fine causa, libuit. Interpretes, qui omnes Horatii libros, ab his, qui vnum alterumue librum, veluti Odas figillatim, Satyras aut Epistolas, vel loca tantum difficiliora, explicarunt, facile separare potuiffem: fed haec disponendi ratio annorum cum ordinem turbet, in serie annorum persistere malui. Fieri tamen potest, more typographis pridem et nunc vfitato, vt haec vel illa editio eadem forte sit, quae dicitur iterata, Versiones Poetae alias in linguas, vel prosa vel ligata oratione, feparatim polt interpretes indicaui. Singularum autem Odarum, Satyrarum, Epistolarum translationes, et explicationes obfcuriorum locorum, quae fparsım in Operibus interpretum et translatorum iuueniuntur, omifimus. Si quid fructus ad te hinc mạnare poflit, aut tuam fi in rem fit, vtere, Lector, studioque qualicunque nostro, ac voluntati bene de litteris merendi, faue, Scr. Lipsiae pridie Kal. Oct. 1775.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

BIBLIO

BIBLIOTHECA

Η Ο R Α Τ Ι Α Ν Α

An. MCCCLXX

LXXX

1474).

f. a. Q. HORATIÍ FLACCI Opera.

S.I.

4. * Sine dubio haec Editio omnium

prima, Mediolani ex Typographia
Ant. Zarotti, circa An. 1470. pro-
diit. Vid. Mich. Maittajrii Annal.
Typograph. p. 72. er lob. Math. Ges-
nieri Proleg. ad Horatium Baxteri.

HORATII FLACCI Opera
Omnia. Die x V1. Martii. S.I.fi
* In fine: Anton. Zarottus, Parm.

cuncta Opera Horat. Venus. non in-
diligenter emendara, eleganter atque
fideliter impressit. Quisquis haec co-

emerit, nunquam poenitebit,
Q. HORATII FLACCI Opera

cum' Commentar. ACRONIS
per Anton. Zarottum. Idibus
Sextil,

Mediol.

fi
Q. HORATII FLACCI Opera,
per Ant. Zarottum.

Mediol.
Q. HORATII

FLACCI Opera,
per Carnerium Auguftinum. Ferrar.

8. 1470 . HORATII FLACCI Opera Omnia.

Mediol.

f. A

Ad!

[ocr errors]

Tarvis.fi

HORATII

* Ad calcem huius editionis: Hoc

Opus Horatii, emendarfjimum, im-
pressum eft operaet impenfis Philip-
pi de Lavagna, Civis Mediolanens. Die

XVI. Febr. Anen.
1477 | Q. HORATII FLACCI Opera,

per Philipp. de Lavagna.
Q. HORATII Y LACCI Opera.

Impensis Philippi de Lavagna, Ci-
vis Mediol. Tertio Kal. Maji.

Mediol.fi 1478.

FLACCI Opera
Omnia.

Venet. f. * In fine: Horatii Opus ciểm magna

diligentia impressum per Philippum Condam Petri. Die XV. Septembr. Hanc editionen Venetam omnium primam esse, fibi perfuafit R. Bentleius

ad Horütium, pag. 12. nuni. 19.
1479 Q. HORATII FLACCI Opera.

per Philippum Condam Petri de
Iuveneciis, dicante loh. Mozeni-
co Inclito Duce. Die xviii. Sept. Vener. fi

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Cadomi,

Patavii. f.

14801 Q. HORATII FLACCI Epistola

rum Libri Duo, charactere ad
Gothicum genus accedente.

.
* In fine: impreffum Cadoni per Mag.

Iac. Durandos et Egidium Quijove
Anno Domini 1780. Menfe Iunio Die

vero VI. eiusdem Menfis.
1481. HORATII FLACCI Opera

cum Commentar. HELE NII,
ACRONIS et POMPONII
PORPHY RIONIS. ex Emend.

RAPH. REGII.
1482 CHRISTOPH. LANDINI Flo.

rent. Interpretationes in Q. HO-
RATII FLACCI Libros omnes
ad Illuftriffimum Guidonem Fel-
trium, Magni Friderici Ducis Fi-
lium. Impressum per Antonium
Miscominuin. Nonis Augusti.
Editionem Landini mirifice laudat
difcipulus eius Angelus Politianus in
pulchra Ode 'huic editioni praefixa :
quam Huetius in Huetianis specimen
artis appellat, imo Odis ipfis Hora-
tianis aequiparat. E contrario Gla-
reanus acerbe in eum invehitur in
Epistola Dedicat. Arunotitionum in Q.

Horatium Flaccum.
1433 Q. HORATII FLACCI Opera.

Commentario CHRI-
STOPH. I. ANDINI per Io. de

Forolivio et Socios.
Q. HORATII FLACC 1 Carmina,

cum Interpretat. per Reynald de
Novimagio.

Florent.fi

cum

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

1484'e. Hor ATII FLACCI Opera,

cum Notis Variorum. ap. Ioh.

Gryphium.
1485 Q. HORATII FLACCI Opera

cum Commentar. ACRONIS et
PORPHYRIONIS per Anton.
Zarottum Parmens. Impens. Au-

guft. Mariae Conagi.
1486 Q. HORATII FLACCI Opera

cum Comment. ACRON. et
PORPHYRIONIS,

in officina
egregü librarii Anton. Zarotti,
Parm. Impendio Alex. Minutiani
Appuli de Sanéto Severo, Quinto

Idus Martias.
Q. HORATII FLACCI Opera

cum Interpretationibus cur I-
STOPH LANDINI. per

Bernh.
de Tridino ex Monteferrato. Pri.
die Idus Martias.

[blocks in formation]
[ocr errors]

* Lectu digna funt, quae de hac Lan

dini et de Conagii editione Mediol.
1485, ex Alex. Munatiani ad Bar-
tholomaeum Chaleum, DucaliumSe-
cretorum Magistrum, Praefatione
refert Ioh. Matth. Gesnerus in Pro-

leg. ad Horatium Baxteri,
Q. HORATII FLACCI Opera.
per Mag. Bernardinum.

Veriet.
1487. HOR A TII. FLACCI Opera.
per Ant. Zarottum, .

Mediol.f. 14881 HORATII FIACCI Liber Liptzk. 1 4.

Epodon

An.

« PreviousContinue »