Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Lectori Beneuolo,

[ocr errors]

Trado tibi Indicem omnium, quotquot mihi in

notuerunt, Editionum Horatii, eorumque qui Commentariis illum, Notis, Obseruationibus, Animaduerfionibus illuftrarunt, aut alio quo modo ftudium in illum profesfi funt. Anno quidem 1739. IACOB DOVGLAS, Colleg. Med. Lond. Soc. Honor. et S. R. S. talem Catalogum editionum, quae inde ab An. 1476. vsque ad 1739. prodiere, in lucem dedit. Is enim vero, quum editiones tantum, quibus fuam ille Bibliothecam inftruxerat, numero CCCCL. breuiter recensuerit:fpicilegium aliis reliquit, et quae addi possent, non pauca. Haud fuperuacaneum igitur duxi, fi illum ipfum Catalogum multo tamen copiofiorem recudi curarem. Silentio autem non inuoluendum hoc, fed palam praedicandum, multa me ex lauta ac fplendida fupellectile Illustrissimi et Excellentissimi FRIDERICI LVDOV. E COMITIBUS SOLMENSIBVS, Elett. Sax. Comitis Confiftoriani, depromfiffe. Literarum hic vt est fautor eximius, Bibliothecae fuae Horatianae Catalogum nobis infpiciendum dedit: quae Bibliotheca omnium instructissima editiones et scripta huc pertinentia fere Dccc. continet. His adminiculis vfus, ea, quae tum ipse meas inter copiolas feruo, tum in

public

« PreviousContinue »