Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Batorego, królów polskich

Front Cover
Czas, 1861 - Henri Valois - 513 pages

From inside the book

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 376 - Sententiis, censuris, et poenis a jure, vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, et absolutum fore censentes...
Page 378 - Congregationibus, et Institutis, illorumque personis quomodolibet concessis, approbatis, et innovatis, quibus omnibus et singulis etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu alia...
Page 453 - Waleryana jego synowca, których zaleconą sobie mamy wierność i zdatność na tym urzędzie dawniej okazaną; i wszystkie poczty, które oni swoim kosztem utrzymywać będą na wszystkich traktach, onym oddajemy, pod tym warunkiem, że oni na trakcie z Krakowa do Wenecyi w miejscach ku temu przyzwoitych, tyle koni utrzymywać...
Page 477 - Thurneiser lekarz elektora brandeburskiego. §. 2. Prawdziwa sprawa o chorobie i śmierci nieboszczyka Stefana Batorego, króla polskiego. Król jegomość miał na prawej nodze o dwa palce pod kolanem, aż do kostki, rodzaj wyrzutu, w którym bywały ranki niegłębokie , ciekące. Na tejże nodze niżej kolana miał aperturę, a kiedy z niej mało ciekło, nie miewał apetytu, nocy były niespokojne i bezsenne.
Page 476 - ... w jedzeniu i piciu, ale nawet w ubiorze, umywaniu i dotknieniu; bo zdrada ukrytą być może w sprzętach rozmaitych, w stołkach i ławach, których gdy się kto dotknie albo przez nie przestąpi, życie utracić może, a czasem skutek dopiero...
Page 453 - Bieg ten poczt, tak urządzonym mieć chcemy, aty poczta dwa razy w miesiąc, to jest 24 razy do roku, z Krakowa do Wenecyi iz Wenecyi do Krakowa chodziła. Pocztarze, którzy za sług naszych poczytani być mają, cyfry nasze i herby na sukniach nosić będą. . Gdybyśmy zaś z dworem naszym z Krakowa do innego przenieść się mieli miasta, obowięzują się wyżej wymienieni, Sebastyan Montelupi i jego synowiec, listy i wszystkie pocztą przychodzące przedmioty swoim kosztem do Warszawy jak...
Page 378 - ... ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes illis alias in suo robore permansuris hac vice...
Page 477 - ... ciekące. Na tejże nodze niżej kolana miał aperturę, a kiedy z niej mało ciekło, nie miewał apetytu, nocy były niespokojne i bezsenne. Przyszła na niego choroba w niedzielę dnia 7 Decembra i zdało mu się, jakoby go pchły kąsały. Miał na to lekarstwo, że go ścierano chustami ciepłemi po wszystkiem ciele, i tego też dnia ścierano go. Położywszy się na łoże nie spał, czuł tęskność i owo jakby pcheł kąsanie, z niejakiem czuciem gorącościjw głowie.
Page 476 - Najjaśniejszy panie! Odebrałem list WK Mci przez pana Bojanowskiego ze Lwowa dnia 21 maja do mnie pisany. Jestem ja z liczby tych ludzi, którzy od wielu lat z magnatami przestając, potrzeby ich poznawać umiem, a stosownie do tego, co od pana Bojanowskiego słyszałem, posyłam WK Mci pewne antydotum czyli Alexiphannacum przeciw wszelkiej truciznie, przystosowane do natury i kompleksyi WK Mci.
Page 505 - Gnębiony zgryzotami dnia 20 stycznia 1845 wystrzałem z moździerza życie sobie odebrał. Jeżeli (mówi Wojcicki) jako wielki pisarz nie zajął wzniosłego miejsca Raczyń.ski, to jako wydawca tylu ważnych dzieł do dziejów, nadaniem przeto historycznego kierunku literaturze , ułatwieniem poznania czasów, albo mało lub wcale nieznanych ogółowi, naj wdzięczniejszej godzien pamięci.

Bibliographic information