Page images
PDF
EPUB

13. Επιστολή Ανατολίου επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως προς Λεόντα αρχιεπίσκοπος Ρώμης.

14. Κλήμεντος εκτων στρωματέων (sic).
15. Διονυσίου Αλεξάνδρου εκ του κατα Ωριγένην.
16. Ευσεβίου Παμφίλου εκ της αρχαιολογικής ιστορίας.
17. “Ιππολύτου εκ του εις άσμα των ασμάτων.

18. Ιππολύτου τί έστιν η σοφία οικοδομήσασα εαυτή οίκον.

19. Γενναδίου του Καισαρείας.
20. Νικηφόρου του Βλεμμίδους γεωγραφία συνοπτική.
21. Ιστορία Διονυσίου του 'Αρειοπαγιτου.

[merged small][ocr errors][merged small]

340

Dd. VI. 23.
A paper book, in quarto.

Articles 1–4 (on pp. 97) are written in a different hand from
5 (on pp. 86) but of nearly the same period.
1.

• The passages in parliament against Francis Viscount St Albans, Lord Chancellor of England.'

This account agrees almost verbatim with that given in Bacon's Works, Vol. II. pp. 548-558 (fol. ed. 1730), it is on 20 pp. 4to.

2. p. 21. In Camera Stellatá, Feb. 15, 1633. Prinne and Sparkes.'

This report differs from that given in 3 St. Tr. 561-586.

3. p. 42. In Camerά Stellata, Sexto die mensis Februarii, Anno octavo Caroli Regis Termino Sancti Hillarii, Anno Domini, 1632 The King's Attorney,

for defacing images Henry Sherfield, Esqre

in the parish church of Salisbury.' and other defendts This is printed nearly verbatim in 3 St. Tr. 519–562.

4. pp. 93—7. • Proceedings upon ye information against Tho. Harrison at the Kings Bench Barre, 4o Junii, 1638.'

Printed in 3 St. Tr. 1377–1382, being verbatim the same as that other 'Account, in the handwriting of Archbishop Sancroft, taken from a volume among Tanner's MSS. in the Bodleian Library at Oxford,' wanting however the last paragraph.

Then follow some blank leaves, and at the other end of the book reversed are

5. “Brief Notes collected, or notes taken from several preachers.'

In the margin of p. 1 is 'M' Nye. Math. 14. 23. At ye morning lectures in ye Abby. On p. 2 begin the notes of a Sermon on 2 Pet. ye 1st, 5, and on p. 5, M' Manton, Novi ye 7th, 1656, 1 Cor. 10. 10. After this follow notes of 3 sermons by M' Nye, M' Carill, and M' Carter respectively; and of nearly 30 others, anonymous.

After these follow quotations of ‘Places of Scripture ye hold comforts,' under various circumstances, with notes of a sermon on Ps. cxliii. 8; and 'Observations collected out of ye Psalmes.'

341

Dd. VI. 24.
See Catalogue of Oriental MSS.

342

Dd. VI. 25.

A small octavo, on paper, of 114 leaves, about 50 lines in a page, of the xviith century.

PRAYERS, MEDITATIONS, AND EJACULATIONS, AND OF THE
SACRAMENTS.'
Begins:

A Morneing Prayer for Grace. O most gracious God from whome...

Ends:

and only Saviour, to whom, &c. Amen. ff. 76, 106-108 are blank, ff. 109-114 contain a table of contents. The rest of the volume is paged.

343

D. VI. 26.

See Catalogue of Oriental MSS.

344

Dd. VI. 27.
This MS. is missing, and was unknown to Nasmith.

345

D. VI. 28.
A paper book, in quarto, written apparently in the xviith
century, containing a part of “A reuiew of the RAIGNE of King
RICHARD THE SECONDE.'

This title was at first written “The history,' but has been altered by
another hand, which has also added 'by CHdc.'
Begins :

Richard of Bourdeaux (so) styled from the place of his byrth, beganne to raigne at eleauen yeares olde... There are various alterations by the writer, who shortly after the beginning of the second book ends abruptly :

Therefore ministers of State should take heede how the act any thing vnder the name of autoritye because tis in the Kings clothes att leaste don though hee never knowe of yt and commonlye tasteth of the

ill effectes yt produceth deeper then the proiecting subiect. A blank paper book, of somewhat larger size, is bound up with the MS.

346

Dd. VI. 29.
A small quarto, on parchment, containing 90 leaves.
A Collection of TRACTs of various dates.

]. ff. 1-13. An Almanack, illuminated, of the xvth century.

There are columns for 4 cycles of oppositions and conjunctions, also the place of the Sun in the Zodiack, time of rising, &c. for every day.

The fly-leaf contains a figure displaying the influences of the signs of the Zodiack on the human body.

2. ff. 14—15. Receipts for gilding and colouring of the xvth century; irregularly written. Begins :

How pou schalt temper pi colourus to lymninge. And how pou
schal make a syse to kowche golt on bokus.
Ends :

And rubbe hit well wiþ þe basse of pi handes.
On the next leaf are receipts in Latin and English for destroying vermin.

3. ff. 17—22 a. A table of contents for $ 7 in this volume. xvth century

The remainder of the last leaf is filled with receipts.

4. ff. 23—27 a. A small tract with figures, of the xvth century.

Begins :

Her bygynus pe knowinge of xx colors of urines. Ends :

it signifiez pe flux of blod. 5. ff. 27 a-29 b. On the same sheet, uniform. Begins:

Her begyns þe takyns þt ypocras pe leche wrot. Ends:

And also gif he loket hidoslich (sic) and terreth his clothus as man pat frentik hit betakyns þé he schal dye pe same day.

Hic Explicit Ypocras. 6. ff. 29 6—30. Various Receipts and notices.

7. ff. 31—68 a. A book of Receipts, chiefly medicinal, of the xivth century, 22 lines in a page. Well written, and a very interesting specimen of the English of the period. It is paged throughout, probably by the author of § 3, which is the table of contents of this book.

Among the receipts are some charms, and it appears as if some of the pages containing such have been cut out; pages 35, 39, 51, 55, 136, are wanting Begins :

For pe heved ake. Take and sethe verveyne, &c. Ends :

And also of pe seed of þat herbe in vynter tyme. Deo Gratias. The remainder of the 68th leaf, and the three following are filled with Receipts in a somewhat later hand : Beginning :

For sore ynum. a good Med. Take Weybrode, &c. Ending:

Item, for to make a serip for pe longes. 8. A collection of treatises on Urines. xivth century. In English.

ff. 72–82. Begins :

De regionibus Urine. Of the regions of...
Ends:

And git hit bryngyth not in perel.
ff. 83–89.
Indicium Urinarium Secundum Magistrum Galterium Agilon.
Begins:

Condicions þat we ow to kepe in pe dome of ureyns....

Ends:

... And perfor hit is ful perelus. 9. f. 90. A table of 30 eclipses with figures and the times and durations.

The last date appearing is 1443.

347

Dd. VI. 30.
A paper book, in quarto, containing 142 pages, written in a
small hand, about the close of the xviith century.

1. pp. 1-9. A portion of a treatise on Logic.
The first words of the IIpoleyóueva are:

Laboramus dialecticorum varietate, opprimimur turba, et nisi Dii quærimoniis nostris tandem succurrant, Aristoteles plures habebit commentatores quam contextus. Nostra erit operosa illa volumina emedullare ..

2. After some blank leaves are on pp. 19–24 two commentaries on M. Val. Martialis, lib. 9. Epigram. 23. “Ad Pastorem.'

3. pp. 26-37. "Musica incantans... Authore Rob. South, Bacc. Oxonii, 1655.'

Printed among his Opera Posthuma Latina, pp. 183—198 (8vo. Lond. 1717).

4. Speeches on various subjects, chiefly by Prevaricators at Cambridge and Oxford. On pp. 38–49, 'Mr Thurmans Musick Speech,' and a ‘Second Speech.'

pp. 50—2. 'In obitum Johannis Bragg. Commensalis Wadh., dated Sept. 27, 1653, ‘Morlando Authore.'

pp. 53, 4. ' In obitum Thomæ Rich, Art. Bacc. Oratio funebris. At the end is 'Dixi Worth.' pp. 55–60.

Oratio habita in vesperiis decimo die Julii, 1652. a Mag.
Morland collegii Wadh socio.' This is imperfect at the end.

pp. 61, 62. Part of another speech by the same.
pp. 63-67. Two Speeches by 'Dom. Hawkins, e coll. Magd. Oxon.'

pp. 67–9. 'Oratio a Cantabrigiensi Tripode. Quæstio erat, An somnus qui est mortis imago sit omnium sensuum ligatio.'

pp. 70–81. 'Oratio...a Domino Fuller, Prævaricatore Cantab. Quæstio, An anima hominis sit rasa tabula.'

At the end is, Dixi Thomas Fuller e Coll. Sydn. Cantabrigiæ.
pp. 81—9. Two speeches, addressed to the Ladyes (by the Prævaricators).

pp. 91–3. 'Oratio habita a Domino James (e Coll. Magd. Oxonii). Quæstio erat, An recte fecit Polus histrio qui Electram Sophoclis acturus...'

pp. 94—101. Prævaricatio Magistri J. Vintner, Cantab. Quæstio, An corpora cælestia...'

[ocr errors]
« PreviousContinue »