Page images
PDF
EPUB

! Is demum, quum patriam oblivisci non poffet, Lugdunum se contulit; ubi anno ' 1598° ferè feptuagenarius ineunte : martio, (opibus atqueetiam ingenio destitutus in nosocomio) vitæ & tot exantlatis pro republica literariâ laboribus finem fecit.

.

Defunctus Henricus fibi superstites reliquit filias

Florentiam & Dionysiam ; filium Paulum, qui epitaphium carmen in Patrem scriptum biennio pòft cnm Græco-Latinis Nov. Teft. Concordantiis Joanni Caftolio apud Britannos misit.

Parenti dulcissimæ ac pia

memoria HENRICO SIE P H ANO

P. STEPHANUS

Mæltus posuit.

Tristes exequiæ, tristes mihi funeris horæ
Accipite has lachrymas, & vos narrate Parenti
Poft illum defun&tæ animæ, mea pectora quantus
Mæror agat, quanto curbentur poetora fluctu :

i Thuan. Hiftor. in fine lib. 120. 2 Sic etiam Ricciol. 3 Circa Febr. vel Mart. Bucholcerus in Indic, Chron. quod Almeloveenius pag. 115. scribit eum deprompfiffe ex Casaub. Epist. 164. Annus autem supra millefimum quingentesimum octavus & nonagefimus labebatur, in cujus initio, quantum ex Casauboni literis video, diem obiit supremum. Nam literæ 3. Id. Mart. 1598. Monspelii datæ ejus mortem referunt. + Konig. Biblioth. ex Tollio de Infæl. Liter. pag. 37. De quibus deinceps. ann. 1600. initio Concord

Quintus

4

Quantus ad ætherios gemitus pervenerit axes. Ex oculis ergo, ergo Parens discedere noftris Te potuisse putem ? dulcis Pater, optime Patrum, Extin&um te crediderim lucémque perosum? Et Lugdunäo requiefcunt offa fepulchro ? At vivit meus ille meus, mé cernit & audít. . ! Jam mihi refponde 'genitor dulciffime, nam te. Per cineres oro, per amatæ pignora matris, Fallor, an exfpectem vocis refponfa ferenæ ? Eheu chare Pater , verus mihi nuntius ergo Iverit, & tenues nunc tantum ample&imur umbras. Accipit hæc, vos ô quæ vertitis omnia Parci, Parcæ lugubres, quæ me privastis alumno, Nulli parcéntés Parce, Genitoris adempti En querimur cafum: fed quem lugemus ademptum Reddite, Quæ vobis tanta eft jactura reli&to ? Quas li non moveo, surdas fi tangimus aures, Ætheriâ meus ille meus nec vescitur aurâ, Sed dulces natos & conjugialia vincia Deferuit, vocésque piaś non ampliùs audit Quâ potes exaudi Genitor dulcissime, & hauri Has oculis lachrymas, Saltem nunc alloquor umbras: Si mihi nil aliud fupereft, Tua dulcis imago Vivit, & ante oculos femper manet aurea noftros. Quà licet amplecti, manes ample&or amati, Ofculor & chari peétúfque oculófque parentis. Plangite amicorum turba officiofa, meóque Condoluiffe malo veniant solatia moesto.

Vos sacri vates infpergite vestra sepulchro Munera, quæ poffunt cireres placare sepulti. Illum non oculis morientem Græcia ficcis

Cernere sustinuit, sensítque ex funere vulnus : .. Vos quoque Pierides Latio ingemuistis amatæ. In landes chari sed non licet ire parentis,

Exhaust

Exhaustæ noctes, feriésque immenfa laborum,
Dignus honos tumuli, domino pro absente loquuntur,
Et sunt magna fatis gelido monumenta fepulchro.

[ocr errors]
[ocr errors]

3!indir Ex quorum versuum uno [Et Lugdunæo requiescunt olla sepulchro] liquet non eum fed alium quempiam

. (Henrici enim plures numerantur,)s fuisse, cujus offa in cæmeterio facelli S. Benedicti Parisiis requiescere testis oculatus Almeloveenio narravit & familiariffimus amicus.

min

[ocr errors]

Sæculum hoc ab humani generis redemptione decimum quintum partiți sunt inter fe Robertus pater

& Henricus filius : Id fcilicet illius natales inchoaverunt , claufit hujus obitus , in quibus

, (* quod in Typographis rarissimum) convenerunt fides & literatura ;.'". In eo enim hominum ge

nere vulgaris fæpe literatura occurrit cum bona s fide conjuncta, aut cum magnâ ignorantiâ ma

jor conjuncta perfidia. In Roberto tamen uti longè minor sui oftentatio neque omnino inferior in re literarii typographicâve peritia ac industria, ità major in agnofcendo, quicquid opis ab aliis accepisset, probitas quædam & ingenuitas fæpius, quàm in Henrico , apparuit. Ille in Thesauro Latino quot doctorum 3 virorum recenfet nomina, quorum auxilio ufus eft: Hic in Græco Fri

2

* DirTercat. p. 115. Narcel. in Epiftol. ad F. Morel: 1586 Cal. Apr. data. Lege Prius. p. 41.

petita

܀

derici Sylburgii noh meminit, qui eum adeo

...! "javit: egregiè, ut potiffima Græci Thefauri pars “ ejus labore confter. At quia thesaurus ille (qui cum patris. Latino collatus pofteriores feret) reliquorum omnium, quæ peregit, operuin principatum tenuit, honoris laudisve, cujus femper fuit avidior, focium álium noluit præter patrem, quemi operis illius inceptoremi & magni ex parte architectum' agnovit. Præterea forsan eum puduit à fuo discipulo adjutum fateri ; quanquam præceptori maximæ id gloriæ vertatur, fi eum inftituerit discipulum, à quo in suis ftudiis auxilium aliquando

3 Antea nihilominus observatnm est ab Henrico 'eorum, qui ipfi adjutores fuernnt, mentionem factam.

[ocr errors]

mutuetur.

[ocr errors]

De Henrici fide & integritate nonnulli graviter fenferunt ; inter quos · Bæclerus Politianum( quem

* infidelitáris Henricus accusat) tuetur, & è contrario Henricum minùs fidum interprerem pronuntiar. Scaliger in Scaligeranis ( fi modò omnia, qnæ in iis continentur, fide digna (int) hæc habet,“ fi id tam religiosè obfervallent importuni'ifti 6 correctores , cujusmodi habeinus Henricum * Stephanum, qui omnes, quotquot edidit edirve “ libros, etiam meos, fuo arbitrio jam corrumpit, " & deinceps corrumpet & alios multos, non ha

i Melch. Adam. in Vit. Syib. lege priùs p.89. ? lege priùs paffim in vità H. S. Almeloveen. p.92. { lege priùs. Alme

beremus

[ocr errors]
[ocr errors]

3

lov. p. 95.

Hh 2

[ocr errors]

“ beremus hodie auctores adeo depravatos. Quæ fi ejus, ut feruntur, sunt, ignoscenda putat Janfsonius ab Almeloveen, tanquam parum præmeditata, vel ex irâ prolata , nam eleganter quidam de Scaligeris fcripfit,

Sæpius irarúmque omnes effudit habenas
Et Pater & Natus

i

[ocr errors]

5

Ei censuræ opponam 'Josephi Scaligeri in epistolâ ad Isaacum Casaubonum 46ả " magnâ jacturâ " Græcarnim literarum ille (Henr. Steph.) de? cesfit, fi præterita ejus in literas beneficia fpectes.

Quæ majora fuissent, nisi ipse literis , imò pose tiùs sibi defuisset. "Equidem non poffum facere, “ quin ejus & vivi actus & mortui vicem ægre fa

ram. Doleo, quòd non præstitit; quæ potuis" set; doleo, quòd amicum perdidi. . Sed oro re, “ ut Typographio unico totius Hellenismi cuftodi, is

culpâ illius ruenti, vestra opera aliqua fulcura accedat: Quæ à principio tam exigua esse non

porest, nt non maximæ ruinæ obfiftere poflit. “ Quam necesse est exspectari, nisi maturè illi oc

curratur. Vidi apud illum egregia exemplaria "dréxdota, Sextum Empiricum, & alia. Quæ tuam Gità diligentiam exspectans, ut hoc nomine à so

cero neglecta videantur, ut tibi pofteritas hoc “ deberet , quod ab ipso æquum erat præftari.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »