Page images
PDF
EPUB

TOMI PRIMI
P Xys fpintor H

email :?: autoder
អរ
SI VE

02

3 Henricus Stephanus Primus

A dredgart exhorn Ejus Filii.

[ocr errors]

IH 19 TIMO Henricus Stephanus Primus. j. Robertus Stephanus Primus. Franciscus Stephanus Primur. Carolus Stephanus,

NII?

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

tur,

E Artis Typographicæ Epochâ inter Chrono

non convenit; nobiliffimúmque illud Inventum sua primordia non potuit ab injuriâ temporis asserere, & ex eâ expedire caligine, quâ artes & scientiæ diu merfæ latuerant, quámque ortum fuerat ut dispelleret. Typographorum etiam nostrorum initia latent adhuc ignota; nec meliore Artifices, quàm ipfa Ars fortunâ usi sunt. Nam de primi, à quo universa reliquorum prosapia deduci

Henrici natalibus nil certi occurrit: Reliquum eft igitur, ut affequamur conje&urâ, quod videatur

veri-fimillimum,quum illud ipsum verum in occulto - lateat. Robertus Henrici filius anno 1503° natus

eft ; Henricus pater ultra annum 1520" vitam non produxit. Ea impræsentiarum (donec sưo loco comprobentur) pro concessis & probatis fumantur. Pone item (quod quidem non ægre fidem impetret) Henricum, quum liberos genuerit, annos vix pauciores viginti nec fortè plures triginta numerâffe. Nasci itaque potuit inter annos 1470" & 1480". De

Ą 3

nique

ز

nique quamlibet annosus juvenísve decesserit, omnibus ad vulgò receptos naturæ limites legésq; perpensis, ejus certè natales non multùm supra annum 1450m protendere, aut infra 1480 deprimere fas erit. Henrici forsan Stephani & Typographiæ ortum non adeo longum temporis fpatium divisit: huic enim annum alii ' 1440" alii · 1452" affignant. Sapientissimè nec absq; nutu Numinis comparatum est, ut circiter tempus excogitatæ fæliciter Typographiæ ii nascerentur, à quibus infirma adhuc & debilis vires aliquando foret acceptura. Illud itaq; sæculum Viri illuftrârunt renascentis in Europa literaturæ reftitutores : : Franciscus Valefius Rex poftea Galliarum maximus Literatorum Patronus ; * Aldus Manutius, Johannes Frobenius, Jodocus Badius Ascensius, Henricus Stephanus, Simon Colinæus, Typographi ; Laurentius Valla, ?Erasmus, Gulielmus Budæus, Latinæ illi, Græcæ hic linguæ cultor elegantissimus ; 'Beatus Rhenanus Selestadienfis, " Jacobus Faber Stapulensis, " Lutherus, " Bucerus, " Melanchthon, Religioni Pontificiæ ille clam aversus, hi palam hostes acerrimi: quorum quia deinceps fieț mentio, nomina hic visum est annosque natales inferere. Alioqui nefas

3

5

6

8

ز

3 NaCalvis. Ricciol. ? Platin. sed Polyd. Vergil. 1443.

Ś tus 1494

• Deratus 1516. apud Jansson. Almelov. Denatus 7.527. Denatus 1465. . Natus 1467. ? Natus 1468. ? Naa tus 1490. 10 Floruit 1494.

". Natus 1484. " Natus 14913 13 Natus 1498.

credidiffem

2

credidiffem inter alios complures præterüffe 'Cranmerum noftrorum Præsulum Antesignanum ac fortiffimum Martyrem. Famosus fuit hujus sæculi finis ortu Ignatii Loiolæ eodem, quo Bucerus, anno in lucem - luce solis deficiente editi: quem patrem agnofcit Seca ista, ex quâ plurimi licèt in rerum publicarum conturbationem perniciémque nati sint, multi tamen (nec enim æquum eft hoftibus justam laudem invidere) de bonis literis optimè meruerunt, Verùm hactenus evagari satis fuerit ; ne videar ad Stephanos non minùs æquè, quàm apud Martialem Pofthumus ad Capellas, revocandus. Sed quoniam incerta de Henrici Stephani natalibus omnia, nihil. que de ejus educatione quod dicerem, occurreret ; malui viros huic partim coætaneos partim etiam familiares memorare, quàm seculum, à quo hic & illi vivendi initium fecerunt, filentio tranfire,

Circa fæculi sequentis initia Henricus Stephanus videtur de re familiari constituendâ cogitasse, ac anno poft Robertum filium genitum proximo 1504° Ludovici 12' Galliarum Regis 7o ex libris, quos excudit, primùm innotuisse. Ludovici erga literas studium fatis spectatum est, quum viros earum peritissimos ad amplissimas dignitates & Rei-publicæ

Natus 1489. ? Calvis. N. B. In his describendis, Calvifio, Ricciolio, & Beza in libro Iconum authoribus ufus fum.

Magistratus

A 4

« PreviousContinue »