Page images
PDF
EPUB

6549.50 Le même Livre, nouvelle Edition, T. I. II. à Paris, 1750. Voll. H. Papp. B.

51 Georgii HENISCHI Thefaurus Linguae & Sapientiae Germa nicae Pars I. Auguft. Vindel. 1616. P. B.

52-54 Georgii HICKESII Linguarum Vett. Septentrionalium Thefaurus; & Andr. FOUNTAINE Numifmata Anglo-Saxonica & Anglo-Danica. Humfredi WANLEI Librorum vett. Septentrionalium, qui in Angliae Biblioth. extant, Catalo gus hiftorico-criticus, Oxoniae, e Theatro Sheldoniano, 1705. Voll. III. Horn B.

55 Stephani SKINNER Etymologicon Linguae Anglicanae, Lon dini, 1671. L. B.

56 matthia Kramers Königl. Nieder: Hoch-Teutsch und Hoch Nieder Teutsch Dictionarium, zweyter Theil, Nürns berg, fine anno. geh.

3

57 Fani GRVTERI Lampas, fiue fax Artium Liberalium, T. I. Florentiae 1737. E. B.

58 Ludouici CAELI Rhodigini Lectionum antiquarum Libri XVI. Bafil. apud Jo. Frobenium, 1517. Papp. B.

"

59 Latini LATINH Bibliotheca facra & profana, fiue Obferuationes & variae Lectiones in facros & profanos Scriptores, 1677. Fr. *.

60.61 70. Ludolfi WALTHERI Lexicon Diplomaticum, P. I. II. Goettingae, 1745. Voll. II. E. B. fol. mai.

62 CARPENTIER Alphabetum Tironianum, feu Notas Tironis explicandi Methodus, c. pluribus Ludouici Pii Chartis, Lu tetiae Parif. 1747. E.B. fol. mai.

63 John WILKINS Effay towards a real Character and a phi lofophical Language, with cuts, London, 1668. Led. B. 64 Guftaui SELENI Cryptomenytices & Cryptographiae Libri IX. Lunaeburgi, 1624. h.L. B.

IN QVARTO.

6565 Grammatica Hebraea, vna cum Latino nuper edita per Abraham de BALMIS, Venetiis, in aedibus Danielis Bomber gi, 1523. Papp. B.

66 Her Marg der Hebreeufche Taelkonften, opgemaeckt door Everardus van der HOOGHT, t' Amft. 1687. Papp. B.

6567 Ludouici de DIEV Grammatica LinguarumOrientalium, Hebraeorum, Chaldaeorum & Syrorum inter fe collatarum, Lugd. Bat. ex Officina Elfeuiriana, 1628 geb.

[ocr errors]

68 Chph. CRINESII Gymnafium Syriacum, Wittebergae, 1611. Papp. B.

69 Eiusd. Lexicon Syriacum, ibid. 1612. ausgeschn.

70 Martini TROSTI Lexicon Syriacum, c. Indice triplic. Cothenis Anhaltin. 1623. ausgeschn.

C

71 Thomae ERPENII Grammatica Arabica, cum Fabulis Locman➡ ni; acced. Excerpta Anthologiae veterum Arabiae Poetarum, quae infcribitur Hamafa Abi Temmam, conuerfa & notis illuftrata ab Alberto Schultens, Lugd. Bat. 1748. Fr. B. 72 70. FABRICH Specimen Arabicum, Roftoch, 1638. Ppp. B. 73 70. Chrift. WICHMANNSHAVSEN Gymnafium Arabicum, Witteb. 1724. Papp. B.

[ocr errors]

74 Athanafii KIRCHERI Prodromus Coptus, Romae, typis S. Congr. de propag. Fide, 1636. P. B.

75 Fo. Foach. SCHROEDERI Thefaurus Linguae Armenicae, antiquae & hodiernae, Amft. 1711. Papp. B.

76 Bartholomaei ZIEGENBALG Grammatica Damulica, Halae Sax. 1716. geh.

77 VRBANI Grammaticae Inftitutiones, latine, graece, Venetiis, fumiu Joannis de Tridino, alias Tacuino, 1512. ausgeschn. 78 Gregorii PLACENTINII Epitome Graecae Palaeographiae, & de recta Graeci Sermonis pronunciatione Diflertatio, Romae, 1735. Papp. B.

79 Richardi KETEL de elegantiori latinitate comparanda Scri ptores selecti, Amst. 1713. P. B.

go Olai BORRICHII Cogitationes de variis latinae linguae aeta tibus & fcripto Ger. Jo. Voffii de vitiis Sermonis, Hafniae, 1675. ausgescha.

81 Eiusd. Analecta ad cogitationes de lingua latina, Hafn. 1682. ausgeschn.

82 Jo. Nicolai FVNCCI de origine & pueritia latinae linguae Libri II. Marpurgi Cattorum, 1735. h. P.B.

83 Eiusd. de Adolefcentia latinae linguae Tractatus, ibid. 1723. geh.

-Pars III.

6584

T

6584 Jo. Nicolai FVNCCI de virili aetate latinae linguae Tracta tus; Pars I. II. ibid. 1727. 1730. E.B.

85 70. AVENTINI Grammatica latina, Lyptz per Valent. Schuman, 1515. ausgeschn.

86 Fani Guilielmi F. LAVRENBERGII Antiquarius, Lugduni, 1622, P.B.

87 Fo. Francifci CORRADINI de Allio Lexicon latinum criticum, Venetiis, 1742. Papp. B.

88 Opere varie critiche di Lodovico CASTELVETRO, colla vita dell' Autore fcritta dal Sign. Lodov. Antonio Muratori, in Berna, 1727. Papp. B.

89 Apologia degli Academici di Banchi di Roma contra M. Ludovico Caftelvetro, in Parma, 1558. P. B.

90 L'Anti Crufca: overo il Paragone dell'italiana Lingua, di Paolo BENI, in Padova, 1613. P. B.

91 Gregoire de ROSTRENEN Dictionnaire François - Celtique, ou François-Breton, à Rennes, 1732. E. B.

92 70. DIECMANNI Specimen Gloffarii Mfti, Latino Theotifci, quod Rabano Mauro infcribitur, illuftrati; Opus pofthumum, Bremae, 1721. geh.

93 Jufti Gorgii SCHOTTELII Opus de lingua Germanica, quinque libris conftans, partim renouatum & au&tum, partim plane nouum, lat. germ. Brunfuigae, 1663. P.B.

95 (Caspar von Stieler) der deutschen Sprache Stamm' baum und Fortwachs, oder deutscher Sprachschat, ges sammlet von dem Spaten, Nürnb. 1691. P. B.

96 Abrah. vander MILI Lingua Belgica, Lugd. Bat. 1612. P. B.

97

Gloffarium-Sueo-Gothicum; Eller Swensk-Ordabook,
Lund, 1712. P. B:

98 Georgii CNAPII Thefauri Polono-Latino - Graeci Tomus ter tius, continens Adagia Polonica felecta, latine & graece reddita, Cracouiae, 1632. h. Fr. B.

(NB. in praefat. deficiunt duo folia.)

99 Petri DASYPODII Dictionarium Latino-Germanico-Polonicum, Germanico-Latinum, & Polono-Latino. Germanicum, Dantifci, 1642. P.B.

6600 Abraham FRENCELII de originibus Linguae Sorabicae, Lib. I. II. Budifinae & Sittauiae Lufatorum, 1693. 1695. H. P. B.

Teutsch Lateinisch und Rußisches Lexicon, sammt denen Unfangs. Gründen der Rußischen Eprache, Petersburg, 1731. P. B.

2 Jo. Hermanni SCHMINCKII Syntagma criticum variorum Autorum, Marpurgi Cattor. 1717. P.B.

3 Vincent. CONTARENI variar. Lectionum Liber, Venet. 1606, Papp. B.

4 Cafperii GEVARTI Ele&tcrum Libri tres, Lutetiae Parif. 1619. ausgeschn.

5 Vbaldi MIGNONII Noctium Sarmaticarum Vigiliae, typis Brunsbergenfibus & Varfauienfibus, 1751. Ppp. B.

6 Jacobi PALMERII Exercitationes in optimos fere Autores Graecos, Lugd. Bat. 1668. Fr. B.

7 Juft. Reinh, ROBBIGII Codex Criticus, T. I. Lemgou. 1617. ausgeschn. (schadhaft.)

8 Jani RVTGERSI variarum Lectionum Libri VI. Lugd. Bat. ex Offic. Elzeuiriana, 1618. ausgeschn.

9 Fac. SCHEGKII Obferuationum & Emendationum Praemeffa, Francof. 1590. ausgeschn.

IO Andr. SCHOTTI Obferuationum humanarum Libri V. Eiusd. Nodi Ciceron. variorumque Libri IV. Hanouiae, typis Wechelianis, 1615. ausgeschn.

II Ifaaci Voss variarum Obferuationum Liber, Londini, 1685. h. Led. B.

12 Honoré de SAINTE-MARIE Reflexions fur les Regles & fur l'ufage de la Critique, T. 1. à Paris, 1713. Fr. B.

5.

13 Danielis Eberhardi BARINGHI Clauis Diplomatica, tradens Specimina veterum Scripturarum, Hanouerae, 1737. P.B. 14 Jo. HEVMANNI Commentarii de Re Diplomatica Imperatorum ac Regum Germanorum inde a Caroli M. temporibus adornati, T. I. Norimb. 1745. E. B.

15 (Scipione MAFFEI) Iftoria Diplomatica, in Mantova, 1727.

P. B.

16 Jufti FONTANINI Vindiciae antiquorum Diplomatum, Libri II, Romae, 1705. M.B.

6617 7o. Balthaf. FRIDERICI Cryptographia, oder geheime schrift, munds und würkliche Correspondenz, Hamburg, 1684. E. B.

IN OCTAVO & DVODECIMO.

6618 Jo. Andr. DANZII Compendium Grammaticae Hebreae, feiun&to Chaldaifmo, opera Jo. Henr. Zopfii, Editio III. a mendis prioribus longe emendatior reddita labore & ftudio Jo. Chriftoph. Mylii, Jenae, 1748. geh.

19 Eiusd. Compendium Grammaticae Ebraeo - Chaldaicae, Edit. noua, Jenae, f. a. geh.

20 Hieron. AVIANI Clauis Poefeos Sacrae, Hebr. Chald. ac Syr. Rhythmos exhibens, Lipf. 1627. ausgeschn.

21 Sant. PAGNINI Epitome Thefauri Linguae Sanctae, Edit, III. Antw. 1578. P.B.

22 Georgii Henr. SAPPVHNII Commentatio philologica de lingua Carchedonica in Plauti Poenulo, Lipfiae, 1713. ausgeschn. 23 Theophili Sigefridi BAYERI Museum Sinicum, T. I. II. Pe

tropoli, 1730. Fr. B.

24.25 Sigeberti HAVERCAMPI Sylloge I. II. Scriptorum, qui in Linguae Graecae vera & recta pronunciatione Commentarios reliquerunt, Lugd. Batau. 1736. 1740. Voll. II. F.B. 26 Mich. MAITTAIRE Graecae linguae Diale&ti, Hagae - Comit. 1738. Fr. B.

27 Dan. PEVCERI Commentarius differentium apud Graecos Vocum, Dresdae, 1749. h. E.B.

28 Eliae REINHART Compendium Grammaticae, pro illuftri iuuentute Ele&orali Saxonica, Dresd. 1593. rob.

29 Franc. SANCTII Minerua, feu de caufis linguae latinae Com.mentarius, cum animaduerfionibus Jac. Perizonii, Editio quarta au&ta, Amftel. 1714. P. B.

30 Joh. Georg Seybolds neuvermehrtes Compendium Grammaticae, Nürnb. 1668. P.B.

31 Stephani DOLETI Phrafes & formulae Linguae latinae elegantiores, nunc denuo recognitae, Argentorati, 1576. H.P.B.

(NB. His adiectum plerumque Connubium Aduerbiorum Ciceronianorum Huberti SVSSANAEI deficit.)

« PreviousContinue »