Page images
PDF
EPUB

cellentiffimi hiftorici Platine in vitas fummorum Pontificum ad Sixtum IV. Pontificem Max. praeclarum opus feliciter explicit: accurate caftigatum ac impenfa Antonii Koburger Nurenberge impreffum, III. Idus Augufti confummatum, 1481. h. P.B.

7739 De Vita & rebus geftis Clementis XI. Pontificis Maximi, Libri VI. Vrbini, 1727. F.B.

40--60 70. Thomae de RoCABERTI Bibliotheca maxima Pontificia, T. I--XX. c. Indice Operum omnium Biblioth. Max, Pontificiae, Romae, 1698. 1699. Voll. XXI. F.B. 61.62 a) Jo. PALATII Fafti Cardinalium omnium San&tae Romanae Ecclefiae, Vol. I--IV. Venetiis, 1703. Voll. II. Fr. B.

62 b) Il Tribunale della S. Rota Romana, defcritto da Domenico BERNINO, c. f. in Roma, 1717. Horn B.

Hiftoria Ordinum Religioforum.

7763 Nebridii a MÜNDELHEIM Antiquarium Monafticum, Viennae Auftr. 1650. Schw.B.

64 Chronicorum Difcalceati Ordinis San&t. Trinitatis de redemtione Captiuorum, Pars prima ab exordio Reformationis vsque in annum 1647. olim Hifpanico Idiomate confcripta per DIDACVM A MATRE DEI Hifpanum, nunc autem Linguae Latinae mandata, notisque marginalibus illuftrata per P. Florianum a S. Jofepho, Vetero Pragae, 1726. M.B. 65--69 70. MABILLON Annales Ordinis S. Benedicti, T.I-V. ab ortu S. Benedicti ad annum 1116. incluf. cum Indicibus Lutet. Parif. 1703--1713. Voll. V. Papp. B. 70-78 Acta San&orum Ordinis S. Benedicti in Saeculorum Claffes diftributa, Saeculum I--VI. collegit Lucas d'Achery, & Fc. Mabillon ac Theodoricus Ruinart ediderunt & notis illuftrarunt, Lutet. Parif. 1668--1701. Voll. IX. F.B. 79-81 Angeli MANRIQVE Ciftercienfium feu verius Ecclefiafti

[ocr errors]

corum Annalium a condito Ciftercio vsque ad 1212. inclufiue, T. I-III. Lugduni, 1642. 1649. Voll. III. P.B. 82 Chryfoftomi HENRIQUEZ Menologium Ciftertiense notationibus illuftratum, Antuerpiae, ex Offic. Plantin. Balth, Moreti, 1630. Fr.B.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

7783--98 Lucae WADDINGI Annales Minorum, feu trium. Ordinum a Francifco inftitutorum. Edit. fec, locupletior & accuratior, opera & ftudio Jofephi. Mariae FONSECA ab Ebora, T. I-XVI. Romae, 1731--1736. Voll. XVI, Fr. B.

99--7805 Bullarium Ordinis FF. Minorum S. P. Francifci Capucinorum, feu Collectio Bullarum, Breuium, Decretorum, variis Notis & Scholiis elucubrata a Michaele a TVGIO in Heluetia, T. I--VII. Romae, 1740--1752. Voll. VII. Papp. B.

7806 Imago primi Saeculi Societatis Jefu, a Prouincia FlandroBelgica eiusdem Societatis repraefentata, Antuerp. c. f. ex Offic. Plantiniana Balth. Moreti, 1640. Horn B. (rariff.) 7 Ignatii AGRICOLAE Hiftoria Prouinciae Societatis Jefu Germaniae fuperioris, Decas I-- VI. Pars I. II. Auguft. Vindel. 1727. 1729. P. B.

Vitae Sanctorum.

7808 Vetuftius Occidentalis Ecclefiae Martyrologium, D. HE RONYMO a Caffiodoro, Beda, Walfrido, Notkero, aliisque Scriptoribus tributum, Editore Francifco Maria FLOREN TINIO, Lucae, 1668. Fr. B.

9 Martyrologium Adonis ad fidem Vaticanorum Codicum emendatum & adnotationibus illuftratum, opera & ftudio Dominici GEORGII, Pars I. Romae, 1745. M. B.

10 Petri de NATALIBVS Catalogus Sanctorum & Geftorum eorum, c. f. Lugd. per Jac. Saccon. 1514. ausgeschn.

11--44 Acta Sanctorum, ex collectione Jo. BOLLANDI, cura Godefridi Henfchenii, Jo. Pinii, Jo. Veldii &c. a Menfe Januar. ad Jul. inclufiue, fcil. Jan. T. I. II. Febr. T. I-III. Mart. T. I-III. April. T. I-III. Mai. T. I-VIL Jun. T. I--VII. Jul. T.I--VII. It. Septembris T. I. c. f. Antuerp. 1643--1746. Voll. XXXIV. 24 £. B. 10 E. B.

45.46 Francifci GIRY Leben der Heiligen, aus dem Französ fischen ins Deutsche versetzt und vermehrt durch Fridr. Salzeder, T. I. II. Augsp. u. Grâtz, 1730. Voll. II. P. B.

7847-48 Acta San&torum Martyrum Orientalium & Occiden

talium, in duas partes diftributa, acccdunt A&ta Simeonis Stylitae; Stephanus Euodius Affemanus Chaldaicum Textum recenfuit, notis vocalibus animauit, latine vertit & adnota. tionibus illuftrauit, Pars I. II. (chaldaice & latine,) Romae, 1748. Papp. B.

49--54 Joannis Tomayo SALAZAR Martyrologium, fiue Anamnefis, i. e, Commemoratio omnium San&torum Hifpanorum, Pontificum, Martyrum, Virginum ac Mulierum, T. I-VI. Lugduni, 1651--1659. Voll. VI. P.B.

Hiftoria Reformationis.

7855 Catalogus Teftium veritatis, noua hac Editione emendatior & in libros XX. tributus, ftudio & cura S. G. S. accesfit Appendix Rerum & Teftimoniorum infignium ab anno 1517. ad 1600. Genéu. 1608. L.B.

(NB. deficit vltima pagina Indicis.)

56 Hiftoria & Monumenta Joannis Hus, atque Hieronymi Pragenfis, nunc duobus Tomis edita, cum plurimis aliis nondum in lucem prolatis, nec non Scriptis & teftimoniis multorum, qui S. Martyrum & Suppliciorum iftorum, Spe&tatores fuerunt. Recenfita omnia iuxta antiquam anni 1558. Editionem Norimbergenfem Joannis Montani & VI rici Neuberi, T. I. II. 1715. Fr. B.

57 Georgii COELESTINI Hiftoria Comitiorum anno 1530. Auguftae celebratorum, T. I--IV. Francofordi cis Viadrum, 1577. h.Schw. B..

[ocr errors]

58 Ern. Sal. CYPRIANI Hilaria Euangelica, oder Theologischhistorischer Bericht vom andern Evangelischen Jubels Fest, nebst 3 Büchern dazu gehörigen Acten und Mates rien, mit Kupfern und Register, Gotha, 1719. E. B.

IN

QVARTO.

59. 60 Unpartheyische Kirchenhistorie Alten und Neuen Ter staments, von Erschaffung der Welt bis auf das Jahr nach Christi Geburt 1730. Ir. ar Theil, Jena, 1735. Voll. II. geb. (NB. in fec. indice defic, litt. K.-Z.)

7861.62 Humphrey prideaux Alt- und Neues Testament, in eine Connexion mit der Jüden und benachbarten Völz ker Historie gebracht, vom Verfall der Reiche Ifrael C& und Juda an, bis auf Christi Himmelfarth, aus dem Englischen ins Hochteutsche übersehet durch August Titteln, ir. 2r Theil, mit Kupf. Dreßden, 1721. Voll. II. Fr. B.

[ocr errors]

63 Joh. Jacob Schudrs Jüdische Merkwürdigkeiten, ira 3ter Theil, sammt einer Frankfurter Juden- Chronick, Frankf. und Leipzig, 1714. P. B.

J

64 PHILOSTORGI Ecclefiafticae Hiftoriae a Constantini M. initiis ad fua vsque tempora Libri XII, a Photio in Epitomen contracti, nunc primum editi a Jacobo Gothofredo, Geneu. 1643. ag.

65 Gottfried Arnolds Supplements, Illuftrationes und Emendationes zur Verbesserung der Kirchen: Historie, Frankf. 1703. E.B.

66 Ebendesselb. Erklärung vom gemeinen Sektenwesen, Kirchen und Abendmahlgehen; nebst eines Freundes Erinnerungen gegen Cypriani Anmerkungen über Ars noldi Kirchen- und Reßer-Historie, Leipz. 1700. ag. 67 Ebendesselb. fernere Erläuterung feines Sinnes und Verhaltens beym Kirchen- und Abendmahlgehen, in einer Rede und Antwort, auf die von etlichen Quedlinburgiz schen Predigern vorgebrachten Auflagen, Frankf. 1701. ausgeschn.

68 Ludwigs Freyherrn v. Holberg allgemeine Kirchens historie, vom ersten Anfang des Christenthums bis auf die Reformation Lutheri; aus dem Dänischen ins Deuts sche übersetzt von George August Decharding, ir. ar Theil, Copenhagen u. Leipzig, 1749. E. B.

69 Jo. Laurentii MOSHEMII Inftitutiones Hiftoriae Christianae maiores, Seculum I. Helmeftadii, 1739. geh.

7074 Joh. George pertschens Versuch einer Kirchens Historie, so fern solche als eine Einleitung zur geistlichen Rechtsgelahrheit kann angesehen werden, 18: 4tes Jahrhundert, Leipz. 1736. 1737. Wolfenbüttel, 1738 s 1740, Voll. V. Fr. B.

7875 Jo. Georg. WALCHI Hiftoria Ecclefiaftica Noui Teftamenti, variis Obferuationibus illuftrata, Jense, 1744. P. B.

76 Adami TRIBBECHOVII Exercitationes ad Baronii Annales vbi defiit IJ. Cafaubonus, Kiloni, f. a. ag.

77 Francifci TVRRIANI aduerfus Magdeburgenfes Centuriatores pro Canonibus Apoftolorum & Epiftolis Decretali bus Pontificum Apoftolic. Libri V. Colon. 1573. P.B. 78 Hiftoire de l'Eglife & de l'Empire, divifée en deux Parties, par Jean le SUEUR, à Geneve, 1674. Cord. B. 79 Hiftoria Chrifti, Perfice confcripta, fimulque multis modis contaminata, a P. Hieronymo Xauier, latine reddita & animaduerfionibus notata a Ludouico de Dieu, Lugd. Bat. ex Offic. Elfeu. 1639. Acced. Hiftoria S. Petri, Perfice confcripta, latine reddita & breuibus animaduerfionibus. notata a Ludouico de Dieu, Perfice & latine, ibid. eod. ag.

80 Balthafaris BEBELII Antiquitates Ecclefiae in tribus prioribus poft natum Chriftum Seculis, Argentorati, 1669. ag.

81.82 Eiusd. Antiquitatum Ecclefiae in quarto post natum Chriftum Seculo, T. I. II. Argentor. 1679. 1680. Voll. II. P.B.

83 Seculum XV. Hiftoriae Ecclefiafticae, ftudio & opera Eliae EHINGERI, Opus pofthumum, Francof. 1659. P.B. 84 Andreae CAROLI Memorabilia Ecclefiaftica Seculi a nato Chrifto decimi- feptimi, iuxta annorum feriem notata, Tom. I. Tubingae, 1697. F. B.

85 EVTYCHII Aegyptii, Patriarchae Orthodoxorum Alexandrini, Ecclefiae fuae Origines. Ex eiusdem Arabico nunc primum typis edidit ac Verfione & Commentario auxit Jo. Seldenus, Londini, 1642. ag.

86 (Eufebii RENAVDOTII) Hiftoria Patriarcharum Alexandrinorum Jacobitarum a D. Marco vsque ad finem Saeculi XIII. Parifiis, 1713. P.B.

87 Leonis ALLATII de Ecclefiae Occidentalis atque Orientalis perpetua confenfione Libri III. Eiusd. Differtationes de Dominicis & hebdomadibus Graecorum, Colon. Agripp. 1648. ag.

1

1

« PreviousContinue »