Page images
PDF
EPUB

7888 J. AYMON Monumens authentiques de la Religion des Grecs & de la fauffeté de plufieurs Confeffions de foi des Chrétiens Orientaux, à la Haye, 1708. P. B.

89 Nicolai TRIGAVTII de chriftiana expeditione apud Sinas, fufcepta ab Societate Jefu, ex Matthaei Ricii Commentariis Libri V. Auguft. Vindel. 1615. P. B.

Antiquitates Ecclefiafticae.

7890 92 Jofephi BINGHAMÍ Origines, fiue Antiquitates Ecclefiafticae, ex lingua Anglicana in latinam vertit Jo. Henricus Grifchouius, Vol. I--IV. & IX, X. Halae, 1724 1729. Voll. III. E.B.

93.94 Filippo BON ANNI Gerarchia Ecclefiaftica, Parte I. II. c.f. in Roma, 1720. Voll. II. Fr. B.

95 Jo. DALLAEI de Cultibus religiofis Latinorum Libri IX. Opus pofthumum, Geneu. 1671. P.B.

96 Jofephi Auguftini ORSI Differtatio hiftorica de capitalium criminum abfolutione, Mediolani, 1730. h.L.B.

97 Eiusdem Differtatio de inuocatione Spiritus Sancti in Liturgiis Graecorum & Orientalium, ibid. 173. ag. 98 Joh. Frid. Knorrs Discursus de Poenitentia Ecclefiaftica, Jense, 1688. ag.

Hiftoria Pontificum & Cardinalium.

7899 Vitae Paparum Auenionenfium, hoc eft Hiftoria Pontificum Romanorum qui in Gallia federunt ab anno Chrifti 1395. vsque ad annum 1394. Stephanus BALVZIVs edidit, notas adiecit & Colleétionem Actorum veterum, T. I. II. Parif. 1693. Fr.B.

7900 Theodor. PETREI chronologica, tam Romanor. Pontificum, quam Imperatorum Hiftoria, Colon. Agripp. 1626. P. B.

7901 Alani BARDZINSKI Ordo ac Series Pontificum Romanorum, a S. Petro ad Clementem XI. fibi fuccedentium, Cracou. 1707. ag.

2 Cronologia de' Sommi Pontefici, cominciando da San Pietro, infino al Papa Paolo Quinto, da Gio. Antonio BRANDI, in Roma, 1698. ag.

7903-7 (Franç. BRUYS) Hiftoire des Papes, depuis St. Pier re jusqu'à Benoit XIII, inclufivement, T. I - - V. à la Haye, 1734. Voll. V. geh.

-

1732 8.9 Archibald Bowers unparthenische Historie der Römis schen Päbste, von der ersten Gründung des Stuhls zu Rom bis auf die gegenwärtige Zeit, ir. 2r Th. aus der Engl. Sprache überseßt von Friedrich Eberhard Rams bach, Magdeb. und Leipz. 1751. 1752. Voll. II. geh. 10 Nepotismus Romanus, i. e. Hiftoria de ratione ftatus Pontificum Romanorum, Italice primum edita, nunc autem Latinitati donata, Stuttgardiae, 1669. ag.

11 Hiftoria arcana, fiue de vita Alexandri VI. Papse Excerpta ex Diario Joannis Burchardi, edita a Godefr. Guil. Leibnizio, Hanouer. 1697. ag.

12 Bonifacius VIII. Romanus Pontifex, Joannis RVBEI Opus in duas Partes diuifum, Romae, 1651. h. L. B.

13 Philippi RONDININI de S. Clemente Papa & Martyre, eiusque Bafilica in vrbe Roma, Libri II. c. f. Romae, 1706. H. L. V.

14 Hadrianus VI. fiue Analecta hiftorica de Hadriano fexto Traiectino, Papa Romano, collegit, edidit & notas adiecit Cafparus BVRMANNVS, c. f. Trai. ad Rh. 1727. P. B. 15 Samuelis MARESII Joanna Papiffa, fiue Animaduerfiones & Annotationes hiftoricae ad Dauid. Blondelli Librum pofthumum de Joanna Papiffa, his additur Refutatio praefationis Apologeticae Curcellaeanae, Groning. Frifior. 1658. H. L. B.

16 Theodorici DE NIEM Hiftoria de vita Johannis XXIII. Pontif. Roman, opera Henr. Meibomii, Frf, ad Moen. 1620. H.P.B.

.

17 Petr. POLLIDORI de vita, geftis & moribus Marcelli II. Pontificis Maximi Commentarius, Romae, 1744. h. Fr.B. 18. De Electione Vrbani IIX. & Innocentii X. Pontificum Commentarii duo; adiecta funt nonnulla alia eiusdem argumenti, cum Hermanni Conringii Prooemio, Helmeftadii, 1651. ag.

19 Prattica Cortigiana morale & economica, di Sigismondo SiGISMONDI, in Ferrara, 1604. Papp. B.

7920 Tria Conclauia, f. de Electionibus Vrbani VII. Gregor. XIV. & Clementis VIII. Francof. 1617. h. P. B. 21 Jsaac Barrows Tractat von des Pabsts obersten Kirs chen Gewalt, nebst Hrn. maimburgs Tractat von der Etiftung und Prärogativen der Römischen Kirche, übers fehet durch August Titteln, Leipzig, 1723. P.B. 22 Papatus Romanus; Liber de origine, progreffu atque extinctione ipfius, Londini, 1617. P. B.

23 Jo. Henr. HEIDEGGERI Hiftoria Papatus nouiffimo Hiftorise Lutheranismi & Caluinismi fabro repofita; Accedit: Francifci GVICCIARDINI Hiftoria Papatus, Amftel. Henr. Wetflenius, 1698. H. L.B.

24 SALMASI Librorum de Primatu Papae Pars prima; cum Apparatu; Acceffere de eodem Primatu NILI & BARLAMI Tractatus, Lugd. Bat. ex Offic. Elz. 1645. P. B. (NB. deficiunt Nili & Barlaami Tractatus.)

25 Jo. ROFFENSIS de Poteftate Papae in rebus temporalibus, fiue in Regibus deponendis vfurpata, aduerfus Robertum, Cardinalem Bellarminum, Libri II. Londini, 1614. ag. 26 Bibliothecae Pontificiae Tomus, ex Bibliotheca Jo. Ad. Scherzeri, Lipf. 1677. E.B.

(NB. continet folummodo Caroli MOLINAEI Commen

tarium contra paruas datas. Cetera defunt.)

Hiftoria Ordinum Religioforum.

7927-31 Antoine TOURON Hiftoire des Hommes illuftres de l'Ordre de Saint-Dominique, T.1.-V. à Paris, 1743-1748. Voll. V. Papp. B.

32 Eliae HASENMILLERI Hiftoria Ordinis Jefuitici, edita a Polycarpo Leyfero, nunc correcta & refutata a Jacobo Gretfero, Ingolftadii, 1594. ag.

33.34 Corpus Inftitutorum Societatis Jefu, in duo Volumina diftinctum; Acced. Epiftolae Praepofitorum Generalium, Vol. I. II. Antuerp. 1709. Voll. II. h.L. B.

35 Andreae CHRASTOVII Bellum Jefuiticum fiue ducentarum & quinque Jefuiticarum Contradictionum Index: nempe

de Euchariftiae Myfterio CXC. de Antichrifto XV. Bafi leae, 1594. ag.

7936 Cafp. THÜRMANNI Bibliotheca Canonicorum, Halae, 1700. geh.

Vitae Sanctorum.

7937 Gottfried Arnolds Leben der Gläubigen, oder Bes schreibung solcher gottseligen Personen, welche in den lehten 200 Jahren sonderlich bekannt worden, Halle, 1701. P.B.

38 San&torum feptem Dormientium Hiftoria ex Eatypis Mufei Victorii expreffa, Differtatione ex veteribus monimen tis illuftrata, Romae, 1741. ag..

39 AELNOTHVS de Vita & Paffione S. Canuti, Regis Daniae. Item: Anonym. de Paffione S. Caroli, Comitis Flandriae, opera & c. notis Jo. Meurfii, Hafn. 1631. P. B.

40 Athanafii KIRCHERI Hiftoria Euftachio-Marians, c. f. Jenae, 1665. P. B.

41 Jufti FONTANINI Diff. de St. Petro Vrfeolo, Duce Venetorum, poftea Monacho Ordinis St. Benedicti. Acc. de eadem re Commentarius, Romae, 1730. Papp. B. 42 Jofephi Auguftini ORSI Differtatio apologetica pro Sanctarum Perpetuae, Felicitatis, & Sociartim Martyrum Or thodoxia, aduerfus Sam. Basnagium. Acceffit: Francifci Caftilionenfis Martyrium Antonianum, feu B. Antonii de Ripolis, ab eodem Vrfio notis illuftratum, Florentiae, 1728. H L.B..

43 Georgii WALLINI de Santa Genouefa, Parifiorum & totius Galliae Patrona, Difquifitio, figuris illuftrata, c. f. Wittebergae, 1723. Papp. B.

Hiftoria Haerefium.

7944 Chriftoph. SANDI Nucleus Hiftoriae Ecclefiafticae, exhi bitus in Hiftoria Arianorum, III. libris comprehenfa: Quibus praefixus eft Tractatus de veteribus Scriptoribus Ecclefiafticis, fec. Edit. locupletata, Colon. 1676. P. B. 45 Eiusd. Appendix Addendorum, Confirmandorum & Emendandorum ad Nucleum Hiftoriae Ecclefiafticae, ibid. 1678. ag.

7946 Henrici MÜLLERI Berengarianismi veteris nouique Hifto ria, Roftochii, 1674. ag.

47 De BEAUSOBRE Hiftoire critique de Manichée & du Manichéisme, Tom. 1. à Amfterd. 1734. E. B.

Hiftoria Reformationis.

7948 Jo. Henrici MAn Hiftoria Reformationis, ex Mart. Lu theri aliorumque Scriptorum monumentis eruta ac dige-fta, cum Supplementis ad Theologiam Lutheri nuper editam, Francof. ad Moen. 1710. Fr. B.

49

52 Dan. GERDESII Hiftoria Reformationis, fiue Annales Euangelii Saeculo XVI. renouati, cum Introductione in hanc Hiftoriam, T. I-IV. Groningae & Bremae, 1744 -- 1752. Voll. IV. 3 M. B. 1 geh.

#53 Joachim Langens Apologetische Erläuterung der neues ften historie bey der Evangelischen Kirche von 1689. bis 1719. darinnen der also genannte Timotheus Verinus völlig abgefertiget wird, Halle, 1719. P. B.

IN OCTAVO ET DVODECIMO.

7954 Chriftoph. Matthaei PFAFFI Inftitutiones Hiftoriae Ecclefiafticae iuxta ordinem Seculorum, breuiffime delineatae; Edit. fec. emendata & notis au&ta, Tubingae, 1727. P.B.

55 Seuer. Walth. SLÜTERI Propylaeum Hiftoriae' christianae, Francof. 1680. Papp. B.

56 Francifci VAVASSORIS de forma Chrifti, dum viueret in terris, Liber, cum praefatione de facie Dei & breui Mantiffa obferuationum, editus a Jofua Arndio, Roftochii, 1666. ag.

57 Caroli DAVEVZ pro Teftimonio Flauii Jofephi de Jefu Chrifto Libri II. Londini, 1706. Papp. B.

58 Jo. LAMI de Eruditione Apoftolorum Liber fingularis, Florentiae, 1738. Papp. B.

59 Frid. SPANHEMII Fil. Differtationum hiftorici argumenti Quaternio: I. de Petri in vrbem Romam profectione; II. de Aera Conuerfionis Paulinae; III. de Apoftolatu &

« PreviousContinue »