Page images
PDF
EPUB

Apoftolis; IV. de aequalitate Veterum Metropoleôn cum
Romans, Lugd. Bat. 1679. ag.

7960 Dauid. CHYTRAEI Oratio de ftatu Ecclefiarum hoc tem pore in Graecia, Afia, Africa, Vngaria, Boëmia, & Epi• ftolae aliquot ex Oriente recens feriptae, Viteberg. 1582. Adhaeret: de Rufforum religione, ritibus, vietu, veftitu, & de Tartarorum Religione ac moribus Epiftola, & alia ei. argumenti, f. 1. 1582. Papp. B.

61 Alexandri HELLADI Status praefens Ecclefiae Graecae, impreffus A. R. S. 1714. P.B.

62 Thomae SMITH Mifcellanea, fcilicet: Defenfio Libri de Graecae Ecclefiae ftatu contrá obiectiones Autoris Hiftor. criticae, fuper fide & ritibus Orientalium. Narratio de Vita, Geftis & Martyrio D. Cyrilli Lucarii. Commenta tio de Hymnis matutino & vefpertino Graecorum. Exer citatio theologica de caufis remediisque diffidiorum, quae orbem Chriftianum hodie affligunt, Londini, 1686. ausgeschn.

63 Maturin Veyffiere LA CROZE Hiftoire du Chriflianisme d'Ethiopie & d'Arménie, à la Haye, 1739. E. B.

64 Hiftoire du Chriftianisme des Indes, par le même, à la Haye, 1724. Fr. B.

65 Rerum a Societate Jefu in Oriente geftarum Volumen, Colon. 1574. L.B.

66 Franc. XAVERII Epiftolarum Libri IV. ab Horatio Turfellino in lat, conuerfi ex Hifpano, Mogunt. 1600. ag.

67 Hiftorica Relatio de ortu & progreffu fidei orthodoxae in regno Chinenfi per Miffionarios Societatis Jefu ab go. 1581. vsque ad 1669. nouiffime collecta ex literis eorundem, praecipue Jo. Adami Schall, Editio altera & au&ts, Ratisbonae, 1672. ag.

68 GREGORII XV. R. Pontif. Epiftola ad Perfarum Regem Sciahabbahas, a Jo. Ciampolo, Secr. eius, perfcripta, & in eam Dan. Hegalfoni annotationes, fl. 1627. Papp. B. 69. 70 Nouveaux Mémoires des Miffions de la Compagnie de Jefus dans le Levant, Tom, 1-- IV. à Paris, 1715 -: 1724. Voll. II. Fr. B.

Antiquitates Ecclefiafticae.

7971 Gastonis CHAMILLARD, de Corona, Tonfura & habitu Clericorum, locuples tum veterum, tum recentiorum Canonum, Pontificiarumque Conftitutionum, Collectio, Parifiis, 1659. P. B.

[ocr errors]

172 Annaei Rhifenni VECCHIO Clericus deperrucatus, fiue in fictitiis Clericorum comis moderni Seculi oftenfa & explofa vanitas, c. f. Amftel. apud Guilielmum Barents, absque anno, Papp. B.

73 Petr. ZORNII Hiftoria Euchariftiae infantium, ex Antiqui tatibus Ecclefiarum Occidentalium & Orientalium illuftrata, Berolini, 1736. P. B.

74 Jo. DALLAEI de Imaginibus Libri IV. Lugd. Bat. 1642. P. B.

75 Jo. NICOLAI Libellus de Lucu Chriftianorum, feu de ritibus ad fepulturam pertinentibus, nunc primum editus ex Bibliotheca Sigeberti Hauercampi, Lugd. Bat. 1739. P. B.

76 Beatae Mariae Virginis Officium. Officium Defun&orum. Pfalmi Graduales. Hymni per annum. Officium de S. S. Sacramento. Officium St. Crucis. Officium St. Spiritus, c. f. Venetiis, 1740. geh.

Hiftoria Pontificum & Cardinalium.

7977 Pontificum Romanorum qui e Gallia oriundi, in ea fe derunt, Hiftoria, ab ao, Chrifti 1305. ad 1394. ex MSS. Codicibus nunc primum edita & notis illuftrata, opera & ftudio Francifci BosQVETI, Parifiis, 1632. P. B. 78 Franc. CARRIERE Historia chronologica Pontificum Roma. nor. c. praefignatione futurorum ex S. Malachia, Lugd. 1663. h.L.B.

79 Antonii SANDINI Vitae Pontificum Romanorum, ex antiquis Monumentis collectae, Patauii, 1739. Fr. B. go Eiusd. Difputationes hiftoricae XX. ad vitas Pontificum Romanorum ab eodem defcriptas, Ferrariae, 1742. P. B. 81 Roberti BARNS Vitae Romanorum Pontificum, Witebergae, 1536. ag.

7982 Jo. Conr. DIETERICHII Breuiarium Pontificum Roanor. a Lino vsque ad Alexandr. VII. Gieffae, 1663. Fr. B. 83 10. Adolph. HARTMANNI Vitae Victoris III. Vrbani II. Pafchalis II. Gelafii II. Marburgi, 1729. geh.

84 Jacobi REVII Hiftoria Pontificum Romanorum, contracta & compendio perducta vsque ad annum 1632, Amftel. 1632. H. P. B.

85.86 La Vie du Pape Alexandre VI. & de fon Fils Cefar Borgia, avec les Pieces originales qui ont raport à l'Ouvra ge, par Alexandre GORDON, traduite de l'anglois, T. 1. 11, à Amft. 1732. Voll. II. Fr..

87 Urbano CERRI Etat préfent de l'Eglife Romaine dans tou tes les Parties du Monde, traduit de l'anglois, à Amfterd. 1716. Papp. B.

88 MAIMBOURG Hiftoire du Pontificat de St. Gregoire le Grand, à Paris, 1686. Fr. B.

1

89 Laurent. BANCK Roma triumphans, f. Inaugurationis In nocentii X. Defcriptio, Franecker. 1645. P.B.

90 GVALDI Vita di Donna Olimpia Maldachini, Cosmopoli, 1666. Fr. B.

91 Leonis ALLATII Confutatio Fabulae de Joanna Papiffa, ex Monumentis Graecis; Bartoldus Nihufius recenfuit, Prologo & Epilogo auxit, nec non Telescopium adiunxit, Colon. Agripp. 1645. ́ ́ag.

92 CONGNARD Traité contre l'éclairciffement donné par Mr. Blondel, en la question: fi une femme a efté affife au Siége Papal de Rome, entre Leon IV. & Benoist III. à Saumur, 1655. P.B.

93 Johanna Papiffa toti Orbi manifeftata aduerfus Scripta Rob. Bellarmini, Caef. Baronii, Florimundi Raemundi & aliorum, Oppenheimii, 1616. ag.

14 Jefuitas, ingulares f. Pontificiae Maieftatis hoc tempore vindices, falfo & fruftra negare, Papam Johannem VIII. fuiffe Mulierem, Ambergae, 1609. ag.

95 Li Tefori della Corte Romana, Bruffelles, 1672. ag. 96 Rélation de Rome, à Paris, 1662. P.B.

97 Georg. Gothofr. KEVFFEL Hiftoria Pontificatus Romani, ad illuftrandam Ecclefiae Difciplinam, Helmft. 1741. roh.

[ocr errors]

3

[ocr errors]

7998 Chrift. Gotth, BLVMBERGI Veritas Myfterii Tiarae Romani Pontificis, Cygneae, (1710.) geb.

·

99 - 8001 Traité de l'Autorité du Pape, T.1 IV. à la Haye, 1720. Voll. III. Fr. E.

8002 Ad Roberti Cardin. BELLARMINI Librum de temporali poteftate Papae Commentatio, Heidelb. 1612. ag.

[ocr errors]
[ocr errors]

3 Remarques nouvelles fur le Bref de Sa Sainteté à S. M. l'Impé ratrice Mere, à Cologne, f. a. Papp. B.

4 Jo. Francifc. BVDDE1 de origine Cardinalitiae dignitatis, Sche-
diasma hiftoricum, Jenae, 1693. ag.

5-7 Il Cardinalismo di Santa Chiefa, divifo in tre parti, f. 1.
1668. Voll. III. Fr. B.
F.

A

8 Backers vollständige Historie der Inquisition, aus dem Engl. übersetzt von Christian Friedrich Tieffenfee, Cops penhagen, 1741. ag.

9 Reginaldi GONSALVII Inquifitionis Hifpanicae artes aliquot detectae, ac palam traductae, Heidelbergae, 1567. ag.

10

12 Antoine GAVIN le Paffe-par-tout de l'Eglife Romai ne, traduit de l'anglois par Mr. Janiçon, T.1--III. à Londres, 1726. 1727. Voll. III. h. L. B.

13. 14 Il Vaticano languente dopo la morte di Clemente X. con i Rimedii preparati da Pasquino e Marforio per guarirlo, Parte 1.& III. 1677. Voll. II. Papp. B.

Hiftoria Ordinum Religioforum.

8015 Historie von dem Anfang und Ursprung der Gott geweyhten Orden aller Closters Jungfrauen, aus dem Französ. übersehet, fammt beygefügten Ordenshabit, mit Kupf. Augspurg, 1693. h. P. B.

16 Ragionamento di Gio. BRUNACCI fopra il titolo di Canoni cheffe nelle Monache di S. Pietro, in Padova, 1745. í Papp. B.

17 Vita Ignatii Loiolae ante aliquot annos defcripta a Petro RIBADENEIRA, nunc Scholiis illuftrata à Chriftiano Simone Litho, f. 1. 1598. ag.

[ocr errors]

18 Ingenua & vera Oratio ad Regem Chriftianiffimum, de eo quod poftulatur: vt Jefuitae reftituantur in regno Gal

[ocr errors]

liae, c. nott. Acced. Apologeticon & vera rerum in Belgico-Germania nuper geftarum, narratio, Editio fecunda, Lugd. Bat. 1603. ag.

8019 Apologia pro Johanne Caftello Parifienfi, mortis fupplicio affecto, contra edictum Parlamenti, in V. partes diftributa a Francifco de VERONE Conftantino, Lugduni, 1611. ag.

20. 21 Recueil de Pieces hiftoriques & curieufes, contenant: 1.) Le Manifefte de Pierre du Jardin; II.) le Manifefte de la Demoifelle d'Escoman fur la mort d'Henry IV. III) L'Apologie pour le Préfident de Thou fur fon Hiftoire 1620. IV.) Epiftola Jac. Aug. THVANI. P. Janino. V.) Le Catechisme des Jefuites, par Eftienne PASQUIER, à Delft, 1717. Voll. II. h. L.B.

22 Epiftolae Jefuiticae & ad eas refponfiones item per Epiftolas datae, Ambergae, 1604. ag.

"

23 Parallele de la Doctrine des Payens avec celle de la Conftitution Unigenitus, à Amft. 1726. geh.

24 Jo. Andr. COPPENSTEINII de Fraternitatis SSmi Rofarii B. Virginis Mariae ortu, progreffu, ftatu atque praecellentia Libri III. Heidelb. 1629. L. B.

25 M. G. C. C. Hiftoria Fratrum Sportulantium, Francof. & Lipf. 1724. ag.

Vitae Sanctorum.

8026 Oratio de D. Athanafio, Epifcopo Alexandr. recitata ́a Chph. PEZELIO, Witteb. 1573. ag.

27 La Vie de S. Charles Borromée, par Antoine GODEAU, à Paris, 1684. geh.

28 Apologia Capituli Ecclefiae Andegauenfis pro Santo Renato, Epifcopo fuo, adu. Differtationem duplicem Jo. de Launoy, Andegaui, 1650. P.B.

Hiftoria Haerefium.

8029 Laurentii Ludouici LEOBERGENSIS, de veteris Ecclefiae certaminibus ab Ario, Neftorio, Eutyche aliisque motis, Orationes, editae cura Abrahami Sculteti, Heidelbergae, 1614. 48.

« PreviousContinue »