Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

CLASSIS I.

AVTORES VETERES

Po

GRAECI

IN FOLIO.

oetae Graeci Principes Heroici Carminis & alii nonnulli, ex Editione Henr. Stephani, 1566. L.B.

2 Poetae Graeci Veteres Carminis heroici Scriptores qui extant omnes, cum interpretatione latina, cura Jo. Lectii, Aurel. Allobrog. 1606. L.B.

370. STOBAEI Sententiae ex thefauris Graecorum delectae, & in Sermones fiue Locos communes digeftae, a Conr. Gesnero in latinum fermonem traductae. Edit. tertia graec. & lat. Tiguri, 1559. L.B.

4 Epigrammatum Graecorum Annotationibus Jo. Brodaei & Vincent: Obfopoei nec non Henr. Stephani illuftratorum Libr. VII. Francof. 1600. ag.

5--8 EVSTATHII Comment. in Homerum Graece, T. I--IV. Romae, ap, Anton. Bladum. 1542. Voll. IV. P. B. 9-11 EVSTATHII Comment. in Homerum, Graece & Latine, Alexandro Polito interprete, cum notis Ant. SALVINI, T. I-III. Florent. 1730. Voll. III. E.B.

12 HOMERI Odyffea de erroribus Vlyxis, Argentor. 1510, ag.

Part, Ill.

A

13

[ocr errors]

14 Evripidis quae extant omnia, cum Scholiis doctorum Virorum, opera Jofuae Barnes, Cantabrigiae, 1694. P. B. 15 Orationes Aefchinis, Lyfiae, Alcidimantis &c. Item Acfchinis & Lyfiae vita, gr. & lat. Venet. ap. Aldum, 1513. P.B. 16 Oratorum Veterum Orationes, Arschinis, Lyfiae, Andocidis & aliorum, cum interpretatione latina ex Editione Henr. STEPHANI, Geneuae, 1575. L.B.

17 Epiftolae Graecanicae mutuae antiquorum Rhetorum, Oratorum, Philofophorum, a Jac. Cuiacio latinitate donatae, Aurel, Allobr. 1606. L.B.

18 HERODOTI Hiftoriarum Libr. IX. Graece, Acced. Georg. Gemifti de iis quae poft pugnam ad Mantineam gefta funt, Libri II. graece, c. Annotatt. Joach. Camerarii, Bafil. 1541.

ag.

19 HERODOTI Historien durch Georg Schwarzkopf aus dem Griechischen überseßt, Frankf. am Mayn, 1593. ag. 20 POLYBII Hiftoriarum Libr. V. e Graeco in lat. translati, per Nic. Perottum, Venet, 1488. ag.

21 DIODORI SICVLI Bibliothecae hiftcricae Libr. XV. cum interpretatione latina Laur. Rhodomani, gr. & lat. Hanouiae, 1604. L. B.

22 DIONYSII HALICARNASSENSIS Opera omnia, graec. & lat. in duos Tomos diftributa, Oxon. e Theatro Sheldoniano, 1704. Voll. II. F. B.

23 EDIONE excerptae Hiftoriae ab 70. Xiphilino, gr.& lat. excud. H. Stephanus, 1592. ag.

24.25 Virorum illuftrium Vitae ex Plutarcho Graeco in latinum verfae, T. I. II. Venet. per Nicol. JENSON, 1478Voll. II. roth Saff. B.

(typis, vt omnia preli Jensoniani, nitidissimis.)

26 APPIANI Alexandrini Romana Hiftoria, Graec. & Lat. ex Editione Henr. Stephani, 1592. Echw. B.

27 Eiusd. de ciuilibus Romanorum bellis Libri, per P. Cạndidum in latinum traducti, Venet. 1500. ag.

28 PAVSANIAS, gr. & lat. Venet. Ald. 1516. Schw. B. 29 STEPHANVS de Vrbibus, Venet. Ald. 1502. h.k.B.

« PreviousContinue »