Verhandelingen, Volume 9

Front Cover
A. C. Nix, 1825
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 93 - hebben wij gezien; doch zonder een willekeurig befhiur kunnen zij geen nadeel doen, en alle hare verderfelijke uitwerkfelen zullen van zelve ophouden, en daarmede dan ook het karakter der Palembangers beter worden. Hun verftand, vernuft, fchranderheid, ijver en geduld, niet langer in ijzeren banden gekluisterd, zal zich in derzelver volle kracht ontwikkelen.
Page lviii - uiteenloopende, beiden echter als zeer veel nuts en belangrijks inhoudende befchouwd worden, zal aan het naast bijkomende onbekroonde ftuk een acces fit worden toegekend, min of meer aanzienlijk, naar gelang der waarde van hetzelve, op het voorftel der genoemde commisfie door de algemeene vergadering te bepalen. Art.
Page 92 - hare natuurlijke ligging, maar alleen van de wijze van bebouwing, waarvan wij de oorzaken kennen. Deze oorzaken weggenomen zijnde, en de welvaart toenemende, is het buiten twijfel, of deze plaats zal eene der fraaiften in IndiŽ kunnen worden. Aanvankelijk kan onder dit
Page 86 - de hoofdplaats daarteftellen; doch dezelve moeten in het begin ligt zijn, om er de bevolking aan te gewennen, en hun eerst het voordeel daarvan te leeren kennen; wanneer dezelve langzaam verhoogd kunnen worden , tot dat dezelve gebragt zijn in evenredigheid aan den
Page 52 - is het hoofd der Geestelijkheid. Hij heeft een geregtshof, waarin hij wordt bijgeftaan door Katiebs of Geestelijken van minderen rang. Voor dit hof worden gebragt alle geestelijke Zaken, als die van huwelijks-, fterf- en geboorteregt, voogdijfchappen , verzuimen of misdrijven tegen den Godsdienst
Page xxii - met vernieuwde aanbeveling van deszelfs belangen, en met de verzekering, dat befturende leden geene middelen onbeproefd zullen laten, tot bevordering van den bloei eener maatfchappij, waarop deze colonie en het vaderland met regt roem dragen mogen. Welke aanfpraak door Zijne
Page xvii - is om den ftijl en de taal, maar ook belangrijk is wegens het onderwerp , daarin vervat, als behelzende de afkomst der Maleifche Koningen van Alexander den
Page xxv - terug te brengen tot die der vorige tijden, zoo van de vestiging in den jare 1778, als laatftelijk tot die van den jare 1802, met verandering van hetgeen, na alle ondervindingen van vroegere en latere tijden, nuttiger en gefchikter
Page lxxiv - gedaan zijn, zoo is deze meerdere uitzetting berekend naar het middengetal der temperaturen aan zee en op de plaats der waarneming, en ingevolge de vermeerdering van volume, die de lucht en het kwik met eiken graad Reaumur ondergaan, zijnde
Page xvii - omftandigheden, welke de eindelijke vestiging der Nederlanders op het eiland Java zijn voorafgegaan; en men even min weet, welke middelen en maatregelen door de .hoofden der Javanen, ten tijde der •genoemde vestiging, aan het hof des Keizers van de

Bibliographic information