Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

SYSTEM A

BIBLIOGRAPHICUM

BIBLIOTHECÆ

ILLUSTRISSIMI

COMITIS DE HOYM

FONT:22990020QQQQ4əQQQQQQQQIA:QOQOIA QOQYQOQQATAT:QQQQ

THEOLOGIA.

SCRIPTURA SACRA, CUM fuis Interpretibus & Criticis. pag. 1.

I.

I. Textus & Verfiones S. Scripturæ.
II. Harmonia& Concordia Evangelicæ, ex ipfo
Evangeliftarum textu concinnata.

18.

III. Synopfes Hiftoria ac Imagines Biblica. 18. IV. Interpretes, Commentatores, Paraphrafia &c. in S. Scripturam.

V. Critici Sacri.

1

19.

2I.

Prolegomena & Apparatus ad S. Scripturam;
necnon Tractatus de ipfius infpiratione, au-
thoritate, libris, textibus, verfionibus, lec-
tione, intelligentiâ, &c.
Expofitiones philologica, variæ Lectiones, nec-
non Conciliationes diverforum S. Scriptu-

21.

e

ræ locorum.

24.

Tractatus de Ritibus Judaïcis, & rebus in Sacra Scriptura memoratis.

24.

Concordantiæ & Dictionaria Bibliorum. 25. VI. Liturgia.

26.

Liturgia Ecclefiarum Orientalis & Occidenta-
lis, vetus & nova.
Liturgia mifcellanea.
Tractatus Liturgici.

CONCILIA.

Concilia Generalia & Particularia.

26.

27.

28.

28.

28.

29.

SANCTI PATRES.

I. SS. Patrum tàm Græcorum quàm Latinorum & Scriptorum Ecclefiafticorum Opera, ordine feculorum.

29.

II. Collectiones& Excerpta variorum Operum SS. Patrum & Scriptorum EcclefiafticoJorum, necnon diverforum Ecclefiaft. Mo

numentorum.

34.

35.

THEOLOGI.

I. Tractatus generales Theologici.
II. Scholaftici, & Dogmatici.

35.

36.

Ι

Tractatus generales Theologiæ Scholafticæ, &
Dogmaticæ.

36.

36. Tractatus fingulares de Gratia, Prædeftinatione, & Libero Arbitrio. Tractatus fingulares & Opufcula circà Controverfias in Ecclefia ortas in materia Prædeftinationis & Gratiæ, & occafione libri Janfenii Iprenfis Epifc. infcripti Auguftinus. 37. Tractatus fingulares de Chrifto incarnato; de B. Maria Virgine, de Sanctis, & de corum cultu.

38,

Tractatus fingulares de Ecclefia, Concilio, Papa, Scriptura, Traditionibus, necnon de Sa

39.

39.

cramentis. Tractatus fingulares de Ceremoniis Ecclefiafticis, & de Čultu Religiofo; ubi de Superftitionibus, & de Idololatria Magica. Tractatus fingulares de IV. Noviffimis, Morte & Judicio, Purgatorio, Paradifo, & Inferno. 40. Miscellanea Theologiæ Scholafticæ; ubi Opufcula varia, Differtationes variæ &c. III. Morales.

40.

40.

40.

Tractatus generales Theologiæ Moralis. Tractatus Morales de Jure & Juftitia; de Actibus humanis, necnon de Contractibus, Ufuris, Reftitutionibus &c.

41. 41.

Tractatus Morales de Sacramentis. Mifcellanea Theologiæ Moralis ; ubi de Cafibus Confcientiæ & eorum Refolutione &c. 41. IV. Catechetici.

42.

42.

43.

43.

Myftici & Afcetici veteres & novi.
Tractatus fingulares de Amore Dei, & de Ora-
tione.
48.

V. Paranetici, feu Concionatores. VI. Myftici.

Tractatus fingulares & Opufcula circà Controverfiam Quietifmi.

48.

Tractatus fingulares de Vita perfecta in Statibus variis,& de praxiVirtutumChriftianarum. 49. VII. Polemici.

Tractatus generales de Veritate ReligionisChrif tianæ.

so. Polemici generales Orthodoxi adversùs omnes Hærefes. 52. Polemici Orthodoxi fingulares adversùs Græcos, Valdenfes, Lutheranos, Calviniftas, SociniaAnabaptiftas, Quackeros; necnon contrà Infideles, Judæos, Mahometanos, & etiam contrà Deiftas & Atheos: unà cum Refpon

[ocr errors]

fionibus Heterodoxorum, quæ fuis locis in

fertæ funt.

VIII. Heterodoxi.

57.

Reformatorum veterum, Græcorum, Valden-
fium, Bohemorum, Wiclefiftarum, & Huffita-
rum Scripta Theologica.
56.
Reformatorum recentiorum, & primo Luthera-
norum Opera, & Tractatus Theologici gene-
rales & fingulares.
Sacramentariorum, Zuinglianorum & Calvinif-
tarum Opera, & Tractatus Theologici gene-
rales & fingulares.
58.
Reformatorum & Sectatorum Religionis An-
glicane Opera & Scripta Theologica.
Tractatus fingulares Heterodoxi adversùs Hie-
rarchiam, Dogmata, Cultus & Praxes Ecclefiæ

60.

60.

60.

Romanæ. Tractatus Proteftantium Dogmatici, Morales, Catechetici, Parænetici, & Myftici. Mifcellanea Theologica Heterodoxa ; ubi Colloquia, Difputationes & Controverfiæ inter ipfofmet Proteftantes; Tractatus de Tolerantia aut Violentia in materia Religionis &c. cum fubjunctis etiam Orthodoxorum Refponfionibus.

53.

56.

62.

Tractatus fingulares Conciliatorum vel Tole

rantium.

6.3•

64.

Antitrinitariorum, Photinianorum & Socinia-
norum Scripta Theologica.
Quackerorum & aliorum Neo-Prophetarum &
Fanaticorum Scripta Theologica.
Tractatus varii quibus continentur Errores alii
fingulares.

68.

68.

71.

Judæorum Theologia vetus & nova, necnon
Tractatus de ipforum Ritibus.
Muhammedanorum Theologia.
Tractatus fingulares Sectatorum Libertatis Phi-
lofophica.

72.

73.

AZSAFADAFADADABADABBED

JURISPRUDENTIA.

JUS CANONICUM.

P. 75:

I. Canonifta veteres & novi.

75.

77.

II. Tractatus fingulares Juris Canonici. 76.
III. Jus Ecclefiafticum Gallicanum.
IV.Jus Ecclefiafticum Extraneum.
V. Jus Ecclefiafticum Monachorum & Regu-

77.

77.

larium.

77.

Regulæ, Conftitutiones, Jura & Exemptiones
Ordinum Religioforum.
Regulæ & Conftitutiones Ordinis Jefuitarum;
necnon Tractatus impugnatorii & apologeti-
çi ejufdem Societatis.

78.

JUS CIVILE.

78.

81.

I. JusNatura &Gentium,& JusPublicum. 78. II. Jus Gracum, & Romanum. III. Jus Gallicum. IV. Jus Extraneum.

83.

$4.

« PreviousContinue »