Page images
PDF
EPUB

toriae cognoscendae causâ martyrum His"panorum res gestas studiosè legerim, fa» teor, vel amore patriae, vel meâ erga »D. Vincentium reverentiâ ductus, li» bentissimè legi quaecumque de hoc cla»rissimo martyre litteris mandata reperi. "Sed de ejus corporis translatione dubiam "apud nostrates quaestionem esse animad» verti, nec satis hactenus explicatam. Nam omnes quidem fatentur eo tempore, quo Hispania penè tota à sarracenis fuit occu» pata, delatum fuisse à christianis corpus » S. Vincentii ex urbe Valentiâ in alias terras; sed de loci tamen nomine liti gant. Quidam enim tradunt sacrum corpus » nostri Vincentii anno Christi octingente"simo quinquagesimo quinto ab Audaldo » monacho, et altero ejus socio/ transla» tum, in monasterium nomine Castrum, > tunc ordinis Benedictini, dioecesis Albien

"

sis. Quam narrationem summatim continet » Aimoinus antiquus gallorum historicus li"bro 5. cap. 20., et breviaria item Valen»tina praedicant. Quin et ego ipse ante

triginta annos incidi in libellum veteris » impressionis Ammonii monachi de hujus» modi translatione, cujus exemplum, vel impressum, vel manuscriptum non dubi

"

"to apud vos esse, cum hujus sancti cor"pus tunc ad vos delatum habeatis. Sige» bertus autem historicus anno 970 ait: cor»pus Sancti Vincentii levitae martyris, » quod olim à duobus monachis ex Hispania in urbem Italiae Capuam perlatum» fuerat, et ex Capuâ Cordunum, tandem à » Corduno translatum in urbem Metensem, » operâ Theodorici Metensis episcopi, hoc ipso anno 970; nisi forte alius Vincen»tius martyr hispanus hic sit, nam constat ejusdem nominis plures fuisse. Alii vero » ex nostratibus, in primis autem lusitani, " contendunt nostri Vincentii corpus anno "fere 760 ex urbe Valentiâ relatum in "promontorium Hispaniae sacrum , quod "vergit ad occidentem, et ibi anno 1173 ab

[ocr errors]
[ocr errors]

Alphonso rege Lusitaniae repertum, trans»latum esse in urbem Olisiponem, ubi di» cunt hodie religiosè coli. Id probant non » modò ex suis chistoriis, sed testimonio » etiam antiqui historici Rasis sarraceni, Quin etiam Robertus Abbas montis, qui "ante quingentos annos scripsit, in addi» tionibus ad Sigebertum, anno 1184, cum "utramque opinionem, et Ammonii, et lu"sitanorum retulisset, neutram ausus est » definire. Auget verò magis hujusmodi du

[ocr errors]
[ocr errors]

bitationem quod apud Laurentium Su "rium legitur in vitâ Sancti Domnoli epis

[ocr errors]

copi Cenomanensis, qui vixit circa annum. "570 (interfuit enim secundae synodo Tu ronensi) caput Sancti Vincentii martyris, ab eodem Domnolo positum fuisse in ec» clesiâ urbis Cenomanensis, quae nunc vul.. "go Lemain dicitur, quod de nostro Vin» centio dictum intelligit Caesar Baronius in martyrologio; et praeterea quod Cae»saraugustae in Hispanià ejusdem Sancti » Vincentii bracchium religiosè ostendunt.. » Ego quidem multis causis, quas comme. » morare longum esset, adducor ut, credam » corpus nostri martyris Valentini apud vos "potius esse. Id ut apud nostrates confirmare possim, te, pater religiosissime, ob» secro, ut si forte eum libellum Ammo-, nii, vel historiolam translationis beati » Vincentii apud vos habetis, quae vix erit » trium foliorum, non ex breviariis, sed ex » lectionariis longioribus fideliter describi,< », et ad me mitti vestra paternitas curet.. » Faciet in eo non mihi modò, sed ipsi. » sancto martyri rem, ut spero, gratissi-. » mam. Nam in ejus gloriam libellum ipsum, »ne iterum pereat, typis mandari cupio. »Poterit autem suam ad me epistolam di

»rigere in Hispaniam in urbes vobis proxi"mas, vel Barcinonem, vel Urgellum ad » reverendissimos dominos episcopos Bar»cinonensem, vel Urgellensem; vel si ma»luerit, in curiam Philippi Hispaniarum "regis catholici ad Petrum Franquesa, re"gium secretarium; inde enim ad me cer "tò perferetur. Deus optimus maximus paternitatem vestram diu servet sibi incolu» mem. Segobricae die 20 Januarii 1594."

Hasta aquí el señor Perez, cuya carta es regular que despierte en tí el deseo que mostrabas otro tiempo de saber lo que pertenece á la iglesia antigua de S. Vicente mártir de Valencia, su renovacion y destino en los tiempos de la conquista; item á las cárceles que santificó en aquella ciudad. Mis ocupaciones no me han permitido hasta ahora satisfacer tus deseos: ni aun hoy lo pudiera sin distraerme mucho de lo principal, á no tener á mano copia de lo sobre estos artículos dexó escrito el P. Fr. Josef Texidor en sus Observaciones sobre las antigüedades de Valencia (Lib. IV. y V.). Su trabajo aliviará el mio en esta parte, contentándome con hacer un extracto de su larga narracion.

que

Dice

pues este escritor que la iglesia á

que fue trasladado el cuerpo de S. Vicente mártir desde el lugar donde le habia de-positado la piadosa muger llamada Jónica, fue construida extramuros de la ciudad de Valencia. Así consta expresamente de las actas de su martirio (a), que publicáron Bolando, Ruinart y el Maestro Florez (Tomo VIII de la España sagrada pág. 231.) Contra este testimonio tan decisivo nada vale el dicho del Doctor Agustin Sales, que en su Historia del santo sepulcro afirma que aquel santo cuerpo fue depositado en la iglesia de este nombre dentro de la ciudad. Prudencio y Adon Vienense, sobre que apoya Sales su dicho, nada dicen que le favorezca; solo refieren sencillamente que el cuerpo fue depositado en una basílica. Adon

(a) Cessante perfidorum crudelitate, ac fidelium cres cente devotione, beatissimus martyr ad sepulturae honorificentiam inde levatus, dignâ cum reverentiâ deportatur, et sub sacro altari extramuros ejusdem civitatis' Valentiae ad quietem reponitur. (Act. mart. S. Vincentii in fine.)

tenderse lo que dice A. Prudencio en el himno V. (Passio S. Vinc. M.)

Sed mox, subactis hostibus, Jam pace justis redditâ, Altar quietem debitam Praestat beatis ossibus.

Y el Cerratense (Vit. et Pass. B. Vinc.) Cessante au tem persequutione, ad basilicam est translatum, et ibi

De esta iglesia debe en- honorificè est sepultum.

« PreviousContinue »