Page images
PDF
EPUB

universas tenetur, ut ad ordinationes rite celebrandas ad eam plebem cui praepositus ordinatur episcopi eiusdem provinciae proximi quique conveniant et episcopus deligatur plebe praesente, quae singulorum vitam plenissime 5 novit et uniuscuiusque actum de eius conversatione perspexit. ID. Ep. 67.

LIX.

QUOD si aliquis illud opponit ut dicat eandem Novatianum legem tenere quam catholica ecclesia teneat, eodem symbolo quo et nos baptizare, eundem nosse deum 10 patrem, eundem filium Christum, eundem spiritum sanctum, ac propter hoc usurpare eum potestatem baptizandi posse quod videatur interrogatione baptismi a nobis non discrepare: sciat quisque hoc opponendum putat primum non esse unam nobis et schismaticis symboli legem neque 15 eandem interrogationem. Nam cum dicunt, Credis in remissionem peccatorum et vitam aeternam per sanctam ecclesiam, mentiuntur interrogatione, quando non habeant ecclesiam. Tunc deinde voce sua ipsi confitentur remissionem peccatorum non dari nisi per sanctam ecclesiam zo posse, quam non habentes ostendunt remitti illic peccata non posse. ID. Ep. 69.

LX.

NESCIO qua etenim praesumptione ducuntur quidam de collegis nostris ut putent eos qui apud haereticos tincti sunt, quando ad nos venerint, baptizari non oportere, eo 25 quod dicant unum baptisma esse: quod unum scilicet in ecclesia catholica est, quia ecclesia una est et esse baptisma praeter ecclesiam non potest. Nam cum duo. baptismata esse non possint, si haeretici vere baptizant,

celebration of ordinations all the neighbouring bishops of the same province should assemble with that people for which a prelate is ordained; and the bishop should be chosen in the presence of the people, who have most fully known the life of each one, and have looked into the doings 5 of each one as respects his habitual conduct.

Schismatical Baptism worthless.

A. N. L.

BUT if any one says by way of objection that Novatian holds the same law as the Catholic Church holds, baptizes with the same creed as ourselves, and recognizes the same God as Father, the same Christ as Son, and the same 10 Holy Spirit; and that for this reason he can take to himself the power of baptizing, because he seems not to differ from ourselves in his baptismal questioning-whoso thinks this a good objection, let him know first that we and the schismatics have neither one law of the creed nor 15 the same questioning, for when they say, 'Dost thou believe in the forgiveness of sins and life eternal through the Holy Church?' they lie in their questioning, because they have no Church. Then, again, with their own voice they themselves confess that forgiveness of sins is not 20 given except through the Holy Church; and, as they have not this, they show that with them sins cannot be forgiven.

Heretical Baptism invalid.

FOR I know not by what argument some of our colleagues are led to think that when those come to us who have been 25 dipped by heretics, they ought not to be baptized, on the ground as they say that there is one baptism; which one of course is in the Catholic Church, for the Church is one, and baptism there is none outside the Church. For since there cannot be two baptisms, then if heretics in truth 30

ipsi habent baptisma . . . nos autem dicimus eos qui inde veniunt non rebaptizari apud nos sed baptizari. Neque enim accipiunt illic aliquid ubi nihil est, sed veniunt ad nos ut hic accipiant ubi et gratia et veritas omnis est, quia 5 et gratia et veritas una est. ID. Ep. 71.

LXI.

Eos autem qui Romae sunt non ea in omnibus observare quae sint ab origine tradita et frustra apostolorum auctoritatem praetendere scire quis etiam inde potest, quod circa celebrandos dies Paschae et circa multa alia 10 divinae rei sacramenta videat esse apud illos aliquas diversitates nec observari illic omnia aequaliter quae Hierosolymis observantur, secundum quod in ceteris. quoque plurimis provinciis multa pro locorum et hominum. diversitate variantur, nec tamen propter hoc ab ecclesiae 15 catholicae pace atque unitate aliquando discessum est. Quod nunc Stephanus ausus est facere rumpens adversus vos pacem, quam semper antecessores eius vobiscum amore et honore mutuo custodierunt, adhuc etiam infamans Petrum et Paulum beatos apostolos, quasi hoc 20 ipsi tradiderint, qui in epistolis suis haereticos execrati sunt et ut eos evitemus monuerunt. Unde apparet traditionem hanc humanam esse quae haereticos asserit et baptisma quod non nisi solius ecclesiae est eos habere defendit.

LXII.

ID. Ep. 75.

25

...

CYPRIANVS SVCCESSO FRATRI S....

Quae autem sunt in vero ita se habent, rescripsisse Valerianum ad senatum ut episcopi et presbyteri et

baptize, it is they who have the baptism. . . . We however say that those who come thence are not rebaptized with us but baptized, for indeed they receive not anything there where nothing is, but come to us that they may here receive where there is all grace and truth, since there 5 is but one grace and truth.

Firmilian's Letter to Cyprian.

BUT that they who are at Rome do not observe those things in all cases which are handed down from the beginning, and vainly allege the authority of Apostles; any one may know even from the fact, that concerning the 10 celebration of Easter, and concerning many other sacraments of divine matters, he may see that there are some diversities among them, and that all things are not observed among them alike, which are observed at Jerusalem, just as in very many other provinces also many things are 15 varied because of the difference of the places and peoples. And yet on this account there is no departure at all from the peace and unity of the Catholic Church, such as Stephen has now dared to make; breaking the peace against you, which his predecessors have always kept with 20 you in mutual love and honour, even herein defaming Peter and Paul the blessed Apostles, as if the very men delivered this who in their epistles execrated heretics, and warned us to avoid them. Whence it appears that this tradition is of men which maintains heretics, 25 and asserts that they have baptism, which belongs to the Church alone.

The Edict of Valerian.

A. N. L.

CYPRIAN to his brother Successus, greeting.... But the truth concerning them is as follows, that Valerian had sent a rescript to the Senate, to the effect that bishops and 30

diaconi in continenti animadvertantur, senatores vero et egregii viri et equites Romani dignitate amissa etiam bonis spolientur et si ademptis facultatibus Christiani [esse] perseveraverint, capite quoque multentur, matronae 5 ademptis bonis in exilium relegentur, Caesariani autem quicumque vel prius confessi fuerant vel nunc confessi fuerint confiscentur et vincti in Caesarianas possessiones descripti mittantur.

LXIII.

ID. Ep. 80.

Καὶ ἀπὸ τῶν νοημάτων δέ, καὶ ἀπὸ τῶν ῥημάτων καὶ 1ο τῆς συντάξεως αὐτῶν, εἰκότως ἕτερος οὗτος παρ ̓ ἐκεῖνον ὑπονοηθήσεται. συνάδουσι μὲν γὰρ ἀλλήλοις τὸ εὐαγ

τὸ μὲν

γέλιον καὶ ἡ ἐπιστολή, ὁμοίως τε ἄρχονται. φησίν, ‘Εν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος· ἡ δέ, “Ο ἦν ἀπ ̓ ἀρχῆς. τὸ μὲν φησί, ‘Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκή15 νωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός ἡ δὲ τὰ αὐτὰ σμικρῷ παρηλλαγμένα· “Ο ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλ μοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα, καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς· καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη. ταῦτα 20 γὰρ προανακρούεται διατεινόμενος, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς ἐδήλωσε πρὸς τοὺς “ οὐκ ἐν σαρκὶ φάσκοντας · ἐληλυθέναι τὸν Κύριον· διὸ καὶ συνῆψεν ἐπιμελῶς, ‘Καὶ ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν, καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἥ τις ἦν πρὸς τὸν πατέρα, καὶ ἐφανερώθη 25 ἡμῖν· ὃ ἐωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν. ἔχεται αὑτοῦ, καὶ τῶν προθέσεων οὐκ ἀφίσταται, διὰ δὲ τῶν αὐτῶν κεφαλαίων καὶ ὀνομάτων πάντα διεξέρχεται· ὧν τινὰ μὲν ἡμεῖς συντόμως ὑπομνήσομεν. ὁ δὲ προσ

« PreviousContinue »