Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

P. 352.

c.) Telescopia. p. 343.

d.) Micrographia. p. 346.
) . p
22.) Mechanica. p. 347

a.) Litteratura , subsidia. p. 347.
b.) Elementa et introductiones ad Me-

chanicam. p. 347
c.) Dynamica. p. 348.
d.) Descriptiones machinarum ad di-

versas artes pertinentium p. 349.
23.) Hydraulica, Hydrostatica et Hydrodyna-

mia.
a.) Commentationes variae. p. 352.
b.) Machinae hydraulicae et hydro-
Itaticae.

p.

353.
24.) Oeconomia. p. 354.

1. Tractatus generales. p. 354. .
2. Agricultura. p. 355,
3. Cura pecorum. p.

355.
4. Vini cultura.

P:

355.
5. Artes hortenses. p. 355.

.
6. Sylvicultura. p. 356.
7. Cura pecorum. p. 356.

p
8. Piscatus. p. 356.
9.

Venatio.
10. Miscellanea oeconomica. p. 356.

.
25.) Bonae Artes. p. 359.

1. Litteratura, introductiones et sub-

fidia. p. 359.
2. Pictura. p. 359.
3. Sculptura. p. 361.
4. Acustica.

p.

361.

5. Architectura, p. 363,
a.) Commentationes architecturae ci-

vilis. 363.
b) Architectura militaris antiqua , et

moderna. p. 364.
6. Nautica.

p.

364.
a.) Theoria navigationis. p. 364.
b.) Constructio navium.

p.

365.
c.) Commentationes nauticae.

P

365.
7. Stratagetica. p. 368.
8. Pyrotechnia. p. 368.
9. Typographia. p. 370.
10. Calliographia. p. 370.

11.) Artes gymnasticae. p. 370.
26.) Artes variae praesertim mechanicae.p.370.
a.) Introductiones et subsidia

genera-
lia. p. 370.
b.) Ars Atructorum capillaturae. p.371.
c.) Ars aurificum. p. 372.
d.) 'Ars fabri horologiorum. p. 371.
e.) Ars Tapetiaria. p. 372.
f.) Hialurgica. p. 373
8) Ars conficiendi antlias, fiphones

etc. p. 373.
h.) Ars fabri vehicularis. p. 373.
i.) Ars tinctoria. p. 374.
k.) Ars textoria. p. 374.
1.) Ars fusoria, p. 375.
m.) Ars molinaria. p. 375.
n.) Ars coquendi cerevifiam. p. 375.
0.) Miscellanea artistica. p. 375.

p. 356,

-

S E C TI O Q U IN T' A.

JURISPRUDENTIA.

.

[ocr errors]

p. 414.

P. 386.

A.) JUS PHILOSOPHICUM. p. 379. 4.) De jure principum et familiarum illu.
B.) ETHICA. p. 379.

Atrium. p. 404
C.) JUS ECCLESIASTICUM. p. 380. 5.) Deductiones juris in causis illuftr. p. 407.
1.) Historia, corpora, fontes, et introductio- F.) JUS PUBLICUM FEUDALE ET POLI-
nes juris canonici. p.380,

TICA IN GENERE. p. 410,
2.) Decisiones, tractatus, et commentationes 1.) Historia litteraria, fontes, corpora , col-
juris canonici. p. 382.

lectiones et introductiones. p. 411.
a.) De jure personarum. p. 384. 2.) Jus gentium et publicum universale.
b.) De jure rerum. p. 384.

c.) De actionibus et interdictis. p. 385. ) 3.) Jus belli. p. 415.
3.) De privilegiis, et juribus ordinum re- 4.) Jus pacis. p. 416.
ligiosorum. p. 385.

5.) Jus foederis et legatorum. p. 417.
D.) JUS PUBLICUM ECCLESIASTICUM. 6.) Jus publicum particulare statuum Euro-

pae. p. 419.
1.) Historia , fontes et subfidia juris publ. ec. 7.) Jus publicum particulare Germaniae.
clesiastici.

P.

386,
2.) De pontifice et cardinalibus. p. 386. 8.) De legibus imperii germanici. p. 425.
3.) De conciliis. p. 387.

9.) De electione, capitulatione, et corona-

,
4.) De libertate ecclefiarum praesertim con- tione imperatoris. p. 425.
tentiofa. p. 388.

10.) De imperatore, ejusque juribus. p. 427.
5.) Tractatus juris publici ecclefiaftici.p.388. 11.) De electoribus ecclesiasticis, et saeculari-
E.) JUS CIVILE. p. 39o.

bus.
1.) Historia litteraria, fontes et subsidia ju- 12.) De principibus imp. ecclesiasticis et sae-

ris civilis romani, et criminalis. p. 390. cularibus. p. 429.
2.) Commentarii, tractatus, confilia juris ci- 13.) De comitibus imperii. p. 430.

.
vilis romani, et criminalis. p. 394. 14.) De civitatibus imperialibus. p. 431.
a.) Jus personarum. p. 399.

15.) De nobilitate immediata. p. 430.
b.) Rerum et contractuum. p. 400. 16.) De archidicafteriis imperii. p. 430.

c.) De actionibus et delictis. p. 402. 17.) De confilio imperiali aulico. p. 430.
3.) Jura Aatutaria provinciarum Germaniae 18.) De judicio camerae imperialis. p. 430.
et in specie monarchiae austriacae. p. 403. 19.) De comit. imp.causisque comitial. p. 431.

:

P. 422.

p. 427.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

HISTORIA PROFANA.

HISTORIA ECCLESIASTICA. p. 447. M.) Miscellanea hiftoricae ecclefiafticae cri-
A.) Litteratura, fontes, et corpora hist. ec- tica.

p
clefiafticae. p. 447.

N.) Biographia ad hiftoriam ecclefiafticam
B.) Annales, et chronica hist. ecclesiast. p. 448. spectans. p. 486.
C.) Collectanea, diplomata, epistolae etc. ad

hiftoriam eccles.et pontificiam pertinen, A.) Scriptores, fontes, corpora, introductio-
tes. p. 451.

nes et descriptiones histor. universalis.
D.) Hift. ftatuum et ecclesiarum orbis chri-

p. 494.
ftiani. p. 454.

B.) Annales et chronica. p. 498.
E.) Hiftoria particularis eccles. Germaniae. C.) Hiftoria Byzantina. p. 501.

D.) Hiftoria Asiae, Africae, et Americae. p.508.
F.) Hift. eccles. monarchiae austriacae. p.461. E.) Historia republicarum Europae.p: 509.
G.) Hiftoria conciliorum synodorumque. p.

F.) Historia regnorum Europae. p. 512.
464.

G.) Historia Provinciarum Europae. p. 517.
H.) Hift. conftitutionum et bullarum ponti- H.) Historia Germaniae. p. 518. Litteratura,
ficiarum. p. 467.

fontes, fubfidia.

p.

518.
1.) Hift ordinum religioforum. p. 468. I.) Chronica, annales, et descriptiones hist.
K.) Hift. rerum facrarum, ac rituum religio-

germ. p. 520.
forum. p. 474.

K.) Hiftoria imperatorum Rom.-Germanico-
L.) Historia Haeresum. p. 478.

553.

p. 455.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rum. P:

p. 525.

L.) Hiftoria Atatuum, et nobilitatis Germaniae. T.) Historico - diplomatico-critica. P.

550.

V.) Genealogia. p. 552.
M.) Gravamina nationis germ. c. sedem apo- W.) Heraldica. p. 554.
Aolicam. p. 527.

X.) Numismatica. p.

555.
N.) Commentationes miscellae historiae Ger- Y.) Antiquitates , monumenta, et inscriptio-
maniae. p. 527

nes. p. 558.
0. 1.) Historia Austriac, cum provinciis ad- Z.) Cosmographia. p. 567.

jacentibus Moravia, Styria, Carinthia etc. 1.) Litteratura fontes, atlantes, et sub-
p. 529.

fidia geographica. p. 567.
2.) Bohemica et Polonica.

P.
532.

2.) Descriptio Afiae, Africae, Ameri-
3.) Hungarica. p. 534.

cae. p. 570.
4.) Commentationes miscellae hiftoriae 3.) Europa ejusque regiones. p. 572.
monarchiae austriacae. p. 536.

.

4.) Geographico-Germaniae. p. 576.
P.) Historia reformationis August. et Helvet. 5.) Geographia monarch. austriacae.

confeflionis. p. 543.
Q.) Hiftoria bellica. p. 543.

6.) Itineraria. p. 578.
R.) Revolutiones regnorum et Atat. p. 546. 7.) Biographia. p. 591.
S.) Commentationes politicae, mémoires, 8.) Miscellanea historica. p. 598.
litterae, ministeria, et teftamenta. p. 547.

p

p. 577.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

8.) De moribus. p. 613.
9.) De nominibus, et praenominibus.

.
10.) De nautica.

p.

613.
11.) De nuptiis. p. 613.
12.) De officiis, et dignitatibus. p. 614.
13.) De ordine equeftri veterum. p. 614.
14.) De ponderibus, et menfuris. p.614.
15.) De re militari. p. 615.
)

p
16.) De re monetaria veterum. p. 616.
17.) De re veftiaria.

P.

616.

.

[blocks in formation]

HISTORIA ECCLESIASTICA. p. 447. M.) Miscellanea historicae ecclefiafticae criA.) Litteratura, fontes , et corpora hist. ec- tica. p. 480. clefiafticae. p. 447. p

N.) Biographia ad hiftoriam ecclefiafticam B.) Annales, et chronica hist. ecclesiast. p. 448. spectans. p. 486. C.) Collectanea, diplomata, epistolae etc. ad

HISTORIA PROFANA. historiam eccles.et pontificiam pertinen- A.) Scriptores, fontes, corpora, introductiotes. p. 451.

nes et descriptiones histor. universalis. D.) Hift. Atatuum et ecclesiarum orbis chri

p. 494. fiani. p. 454.

B.) Annales et chronica. p. 498. E.) Hiftoria particularis eccles. Germaniae. C.) Hiftoria Byzantina. p. 501.

D.) Hiftoria Afiae, Africae, et Americae. p.508. F.) Hift. eccles. monarchiae austriacae. p.461. E.) Hiftoria republicarum Europae. p. 509. G.) Historia conciliorum synodorumque. p. F.) Historia regnorum Europae. p. 512. 464.

G.) Historia Provinciarum Europae. p. 517. H.) Hift. conftitutionum et bullarum ponti- H.) Historia Germaniae. p.518. Litteratura, ficiarum. p. 467.

fontes, fubfidia.

p.

518. 1.) Hift. ordinum religioforum. p. 468. I.) Chronica, annales , et descriptiones hift. K.) Hift, rerum sacrarum, ac rituum religio

germ. p. 520. forum. p. 474.

K.) Hiftoria imperatorum Rom.-GermanicoL.) Historia Haeresum. p. 478. :

p. 455.

[ocr errors]

1

553.

rum. p.

« PreviousContinue »