Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

I. QUOD precatus a dis immortalibus sum, iudices, more in-1 stitutoque maiorum illo die, quo auspicato comitiis centuriatis L. Murenam consulem renuntiavi, ut ea res mihi, fidei magistratuique meo, populo plebique Romanae bene atque feliciter eveniret, idem precor ab isdem dis immortalibus ob eiusdem homii. 1. quod precatus......] The open

'honour,' 'trustiness.' ing words of the speech post reditum magistratuique] que as often only ad Quirites closely resemble these. with the last of the series. Two The MSS. here give deprecatus,

more instances of this occur in this which will not make sense. The very section. reading indicated by precor and populo plebique] This phrase is a precatus sum following is established survival from a time when the Plebs by Quint. ix. iv. 107, where this were a mass of dependent aliens opening is quoted with the remark outside the populus = patricii, the creticus initiis optimus. The presid. latter alone being burgesses and ing magistrate offered up a formal engrossing all political power. We prayer after the election. cf. Liv. find it elsewhere, as in the title of Xxxix. 15, sollemne carmen precatio- ad fam. X. 35, and in the latter of nis.

the carmina Marciana quoted in auspicato] The abl. of the perf.

Liv. XXV. 12. Cicero is here no participle often stands singly thus. doubt giving the exact words of the cf. Madv. $ 429 obs. 1, Liv. v. 38. old prayer. See Mommsen, bk. 1.

renuntiavi] 'declared duly elect- cc. 5, 6, Dyer, Hist. of Kings of ed.' The consuls settled by lot or Rome, p. 301. agreement which should act as re- bene atque feliciter] Also formal. turning officer at the elections for C. Plin. Paneg. 72, nam quod precathe following year.

tus es, ut illa ipsa ordinatio comitifidei] A correction of Lambinus, orum bene ac feliciter eveniret, nobis, from the fides of some MSS. The rei publicae, tibi. word is possibly spurious. My

nis consulatum una cum salute obtinendum, et ut vestrae mentes atque sententiae cum populi Romani voluntatibus suffragiisque consentiant eaque res vobis populoque Romano pacem, tranquillitatem, otium concordiamque adferat. quodsi illa sollemnis comitiorum precatio consularibus auspiciis consecrata tantam habet in se vim et religionem, quantam rei publicae dignitas postulat, idem ego sum precatus, ut eis quoque hominibus, qui

bus hic consulatus me rogante datus esset, ea res fauste, feliciter 2 prospereque eveniret. quae cum ita sint, iudices, et cum omnis

deorum immortalium potestas aut translata sit ad vos aut certe communicata vobiscum, idem consul eum vestrae fidei commendat, quem antea dis immortalibus commendavit, ut eiusdem hominis voce et declaratus consul et defensus beneficium populi Romani cum vestra atque omnium civium salute tueatur.

et quoniam in hoc officio studium meae defensionis ab accusatoribus atque etiam ipsa susceptio causae reprehensa est, ante quam pro L. Murena dicere instituo, pro me ipso pauca dicam, non quo mihi potior hoc quidem in tempore sit officii mei quam huiusce salutis defensio, sed ut meo facto vobis pro

ob obtinendum] ‘now the thing garet and vi. 42 end of book. H. aimed at is to make good '......T. 2. potestas... ...] M. cf. pro Rasalus='acquittal.'

birio 5 vos, quirites, quorum potestas et ut] refer closely to idem (neut.), proxime ad deorum immortalium then it = precor ut ea res feliciter numen accedit. eveniat et ut......H.

quem] This conj. has been now comitiorum] prayer 'at' elections. supported by MS. Lag. 9 and Gen. of possession or relation. cf. makes much better sense than qui, § 31 victoriae eorum bellorum, $ 73 unless with H. we read above con. officium necessitudinis, $ 56 odio ini- sulem for consul eum. micitiarum, § 63 adiumenta doctrinae. beneficium] The distinction just See Nägelsb. Stil. $ 100, p. 275. granted him. cf. $S 3, 86, 90. H.

religionem sanctity.' H. cf. pro cum] 'to the preservation of'... Rosc. Am. $ 66, magnam vin mag- cf. Madv. § 257 obs. 5. pro Planc. nam necessitatem magnam possidet § 102. religionem paternus maternusque et quoniam....ante quam.....dicam] sanguis.

cf. Madv. $ 476 b. idem ego...... ]i.e. so solemn is the pro me ipso] Cic. is here seeking prayer, that my use of it implies a to secure benevolentia by self-justifiprayer for the weal of those elect- cation. H. cf. de Inventione l. § 22. ed. Z.

instituo] Forindic. see Madv. $ 339, me rogante]= =me comitia habente.

obs. 2 c. The full phrase is consul populum non quo...sed ut] Madv. $ 357 b consulem rogat, cf. Liv. 111. 65 qui obs. plebem Romanam tribunos plebi ro

bato maiore auctoritate ab huius honore, fama fortunisque omnibus inimicorum impetus propulsare possim.

II. et primum M. Catoni vitam ad certam rationis normam 3 derigenti et diligentissime perpendenti momenta officiorum omnium de officio meo respondebo. negat fuisse rectum (Cato] me et consulem et legis ambitus latorem et tam severe gesto consulatu causam L. Murenae attingere. cuius reprehensio me vehementer movet, non solum ut vobis, iudices, quibus maxime debeo, verum etiam ut ipsi Catoni, gravissimo atque integerrimo viro, rationem facti mei probem. a quo tandem, M. Cato, est aequius consulem defendi quam a consule? quis mihi in re publica potest aut debet esse coniunctior, quam is, cui res publica a me uno traditur sustinenda, magnis meis laboribus et periculis sustentata ? quodsi in his rebus repetendis, quae mancipi sunt, is periculum iudicii praestare de

ii. 3. rationis] a system of phi- technically called evictio rei venditae. losophy, viz. the Stoić. H.

cf. Julius Paullus, Sentent. II. 17. ad normam] apos kavova. deri- quae mancipi sunt] Res mancipi genti. cf. on $ 77.

are things the transfer of which could momenta] the relative weight, only be accomplished by mancipatio claims of'...cf. § 18 pari momento or in iure cessio. cf. on § 26. mansortis. Orator § 47 argumentorum cipatio was a form of transfer by a momenta, and so rationum, verborum, symbolic sham-sale: the price was &c. perpendenti. cf. on $ 77. not paid by number but by weight.

officio) .service,' i.e. the defence A man with a pair of scales (livriof Murena. So § 2 in hoc officio. pens), who must be of full age (im

rectum) a Stoic word, purposely pubes libripens esse non potest, Ael. used here = karópowua, cf. de Ofi. i. Gallus, fragm. 6) and a small piece of $ 8, de Fin. III. § 24. cf. on SS 60, money (negotium per aes et libram) 77.

were necessary, and 5 witnesses, legis] sc. Tulliae de ambitu, passed Roman citizens of full age. res manin this very year. cf. on SS 46, 47, 67. cipi are enumerated by Ulpian xix.

uno] Lambinus'correction of MSS. 1, as praedia in Italico solo, iura una. Cicero had held the election praediorum rusticorum, and servi et himself, and his colleague G. An- quadrupedes quae dorso collove dotonius Hybrida was away from mantur. All other things are nec Rome at this time, fighting Catilina. mancipi. As according to Ael. GalHence too we see that the oratorical lus, fragm. 9 nexum est quodcunque prolepsis in traditur is not unna- per aes et libram geritur, mancipatio tural. Z.

must have been a kind of nexum. sustentata) sustenta is not used. cf. Gaius II. 27, M.’Manilius, fragm.

his] with Z. and all MSS. 'these 5, Q. Mucius Scaevola, fragm. 5: every-day things.' cf. on $ 24.

is...qui] sc. the venditor who had repetendis) sc. when A claims from to guarantee the title to the property B a thing sold by C to B, it not sold. praestare. sc. emptori. Here having been the property of C at all, Cicero is bound to make good the as A maintains. The process is title to the consulship for Murena,

a

bet, qui se nexu obligavit, profecto etiam rectius in iudicio consulis designati is potissimum, qui consulem declaravit,

auctor beneficii populi Romani defensorque periculi esse de. 4 bebit. ac si, ut nonnullis in civitatibus fieri solet, patronus

huic causae publice constitueretur, is potissimum summo honore adfecto defensor daretur, qui eodem honore praeditus non minus adferret ad dicendum auctoritatis quam facultatis. quodsi e portu solventibus ii, qui iam in portum ex alto invehuntur, praecipere summo studio solent et tempestatum rationem et praedonum et locorum, quod natura fert, ut eis faveamus, qui eadem pericula, quibus nos perfuncti sumus, ingrediantur: quo tandem me esse animo oportet, prope iam ex magna iactatione terram videntem, in hunc, cui video maximas tempestates rei publicae esse subeundas? quare, si est boni consulis non solum videre quid agatur, verum etiam providere quid futurum sit, ostendam alio loco, quantum communis sa

lutis intersit duos consules in re publica Kalendis Ianuariis 5 esse. quod si ita est, non tam me officium debuit ad hominis

amici fortunas quam res publica consulem ad communem salutem defendendam vocare. nam quod legem de ambitu tuli, certe ita tuli, ut eam, quam mihimet ipsi iam pridem tuleram de civium periculis defendendis, non abrogarim. etenim si largitionem factam esse confiterer idque recte factum esse defenderem, facerem improbe, etiam si alius legem tu

III.

6

to be in fact the auctor secundus. quid eventurum sit provident, II in cf. pro Caec. § 27 P. Caesennius Verr. V. § 22. auctor fundi. II in Verr. V. $ 56. alio loco] SS 79 foll.

4. nonnullis] M. refers to the 5. me] sc. as a friend, in a private Athenian σύνδικοι, or συνήγοροι. cf. capacity. friendship. ' Hermann Pol. Ant. § 133.

res publica] ‘my country's inpraedonum] cf. Thuc. I. 5, Odyss. terests. “patriotism.' III. 71 foll.

iii. eam] sc. legem=habit grown qui ingrediantur] = quos ingredi into a rule. cf. § 11 lex accusatoria. scimus. M.

abrogarim) so Z. after Wesenberg The passage quodsi......subeundas and it seems far better. 'though I is quoted by Quintil. v. xi. 23. T. have...... it by no means follows that cf. jor rationem $S 35, 76, where it I have...'. if abrogarem be kept, it occurs with comitiorum and officio. must look back, as H. says, to the rum. It = the system of... 'how it time of passing the law. when I is with the weather.

passed......I did not mean to.'...... rei publicae] 'polit cal' storms. H. defenderem] ‘maintain,' as often. providere] so de Fin. I. § +7, nec

6

[ocr errors]
« PreviousContinue »