Page images
PDF
EPUB

terunt; nulla est enim poena, quae possit observantiam tenui72 orum ab hoc vetere instituto officiorum excludere. “at spec

tacula sunt tributim data et ad prandium vulgo vocati.' etsi hoc factum a Murena omnino, iudices, non est, ab eius amicis autem more et modo factum est, tamen admonitus re ipsa recordor, quantum hae conquestiones in senatu habitae punctorum nobis, Servi, detraxerint. quod enim tempus fuit aut nostra aut patrum nostrorum memoria, quo haec, sive ambitio est sive liberalitas, non fuerit, ut locus et in circo et in foro daretur amicis et tribulibus? haec homines tenuiores a suis

tribulibus vetere instituto adsequebantur. 73 XXXV... praefectum fabrum semel locum tribulibus suis de

disse : quid statuent in viros primarios, qui in circo totas tabernas tribulium causa compararunt ? haec omnia sectatorum, spectaculorum, prandiorum crimina a multitudine in tuam nimiam diligentiam, Servi, coniecta sunt, in quibus tamen

XXXV.

debate is mentioned. H. Nothing tribulibuıs] the fellow-tribesmen of is known of the matter.

the candidates. But the charge restiterunt) paid no attention to it, brought against Murena was spectamade it a dead letter.

cula tributim data, i.e. to whole 72. spectacula] seats for seeing the tribes at a time. H. games from. cf. pro Sest. § 124, adsequebantur] here there is a laLiv. I. 35, ubi spectacula sibi quisque cuna in the MSS. facerent.. ...spectavere furcis specta

73. Mommsen supplies cula alta sustinentibus, XLV. 1, Ov. sense thus (quodsi criminosum vide. Met. x. 668, resonant spectacula tur amicum quendam Murenae,] flausu.

praefectum......

H. etsi......tamen] though this is really praefectum fabrum] ‘an officer of not to the point, yet the mention of engineers.' cf. Caes. B. C. I. 24. it serves to remind me that......

tabernas] either.boxes,’i.e. booths more et modo] so nihil more, nihil with seats (H.), or 'blocks of seats,' modo, in pro Scauro $ 37. T. i.e. strictly the entrance arcades

hae conquestiones] 'complaints of which gave access to the several this sort. cf. on $ 7.

blocks (Z.), cf. Tac. Ann. XV. 38, punctorum} = suffragiorum. cf. Dionys. Hal. 111. 68. pro. Planc. $ 53, Hor. A. P. 343. compararunt] have 'taken,' as we nobis] 'us' = our side. Cic. had

say, i.e. hired. supported Servius. cf. $ 7.

diligentiam] cf. pro Ligar. $ 1, ambitio) lawful adfectatio honoris, quoniam diligentia inimici investiga. opposed to ambitus, unlawful. cf. tum est quod latebat. pro Planc. $ 45, cum ambitionis noso coniecta] fung upon, 'laid to the trae tempora postulabant. liberalitas.

door of your over-activity in hunting

up charges against your rivals.' cf. in foro] where the gladiators were II in Verr. II. $ 18, o praeclare exhibited, before the days of amphi. coniectum a vulgo in illam provinciam theatres.

omen comunis famae atque sermonis.

cf. $ 77.

[ocr errors]

6

6

Murena senatus auctoritate defenditur. quid enim ? senatus num obviam prodire crimen putat? non, sed mercede :' convince. num sectari multos ?

non, sed conductos:: doce.

num locum ad spectandum dare aut ad prandium invitare ? minime, sed vulgo.' quid est vulgo? “universos.' non igitur, si L. Natta, summo loco adulescens, qui et quo animo iam sit et qualis vir futurus sit videmus, in equitum centuriis voluit esse et ad hoc officium necessitudinis et ad reliquum tempus gratiosus, id erit eius vitrico fraudi aut crimini, nec, si virgo Vestalis, huius propinqua et necessaria, locum suum gladiatorium concessit huic, non et illa pie fecit et hic a culpa est remotus. omnia haec sunt officia necessariorum, commoda tenuiorum, munia candidatorum.

at enim agit mecum austere et stoice Cato: negat verum 74 esse adlici benevolentiam cibo, negat iudicium hominum in magistratibus mandandis corrumpi voluptatibus oportere. ergo, ad cenam petitionis causa si quis vocat, condemnetur? quippe' inquit; “tu mihi summum imperium, tu summam auctoritatem, tu gubernacula rei publicae petas fovendis homi

[ocr errors]

auctoritate] the 'expressed will’of the Senate=consultum, as in de Leg. II. $ 37, senatus vetus auctoritas de Bacchanalibus, ad Fam. I. 2. 4, de his rebus senatus auctoritas gravissima intercessit. cf. sup. $ 67.

num locum...dare] Campe suspects that the answer to this (non, sed tributim. cf. $ 67) has dropped out. H.

universos] this question and answer is quoted by Quint. vii. iii. 16.

L. Pinarius Natta] As pontiff in B.C. 58 he joined in the destruction of Cicero's house.

centuriis] there were 18 of equites.

necessitudinis] the service which his close connection demanded. cf. div. in Caec. § 14, pro Sest. § 10, officium vicinitatis. For gen. cf. on $ 1.

ad reliquum tcmpus) sc. petitionis Murenae. Z, which seems nonsense, but it is hard to see what it does mean. Perhaps simply for the future,' i.e. with an eye to needing their support one day himself.

propinqua] perhaps a Licinia. H.

gladiatorium] cf. pro Sest. § 124, consessu gladiatorio. Z, who thinks that the places were those kept for all the six Vestals. The conjecture gladiatoribus is unnecessary. Add pro Sest. $ 115.

munia] 'services,' 'functions,' a rare word in Cicero, but found pro Sest. § 138. H.

74. verum] ‘right,' 'fair,' as often. cf. Tusc. D. III. $ 73, Verg. Aen. XII. 694, Hor. Epp. I. 7. 98.

quippe) in answers="what then?' i.e. 'certainly,' 'to be sure.' cf. pro Caec. $ 55, de Fin. V. § 84, IV. § 7. Festus, p. 257 M. says that it=quidni.

tu......tu]For the avapopa cf. Tusc. D. V. § 5.

mihi] dat. ethicus. cf. § 13.

petas] “are you to be allowed to seek?!...... Madv. $ 353 quotes Ter. Hec. IV. ?. 13, ex urbe rus tu habi. tatum migres?

[ocr errors]

num sensibus et deleniendis animis et adhibendis voluptatibus? utrum lenocinium, inquit, a grege delicatae iuventutis an orbis terrarum imperium a populo Romano petebas ?' horribilis oratio, sed eam usus, vita, mores, civitas ipsa respuit. neque enim Lacedaemonii, auctores istius vitae atque orationis, qui cotidianis epulis in robore accumbunt, neque vero Cretes, quorum nemo gustavit umquam cubans, melius

quam

Romani homines, qui tempora voluptatis laborisque dispertiunt, res publicas suas retinuerunt: quorum alteri uno adventu nostri

exercitus deleti sunt, alteri nostri imperii praesidio disciplinam 75 suam legesque conservant. XXXVI. quare noli, Cato, maiorum

instituta, quae res ipsa, quae diuturnitas imperii comprobat, nimium severa oratione reprehendere. fuit eodem ex studio vir eruditus apud patres nostros et honestus homo et nobilis, Q. Tubero. is, cum epulum Q. Maximus P. Africani patrui sui nomine populo Romano daret, rogatus est a Maximo, ut triclinium sterneret, cum esset Tubero eiusdem Africani sororis filius. atque ille, homo eruditissimus ac Stoicus, stravit pelli.

delicatae] cf. ad Att. I. 19. 8, libi. dinosae ct delicatae iuventutis.

horribilis] 'awful,' with sarcastic horror. cf. Catull. xiv. I 2, di magni, horribilem et sacrum libellum.

civitas] the spirit of our institutions.

cotidianis] sc. the ovocitia or ploitia. The Cretan messes were called ανδρια.

in roborz] on hard oaken benches, επί του κλιντηρίου ψιλού, Athen. I4 2 2.

cubans] leaning on the elbow or a cushion. They ate kaoýuevoi.

alteri] The proconsul Q. Caecil. Metellus (hence called Creticus) subdued the Cretans, B.C. 68—67.

alteri] Since the break-up of the Achaian League and the destruction of Corinth (B.C. 146), the Spartans had been protected dependants of Rome.

xxxvi. 75. eodem ex studio] so in § 66.

Q. Aelius Tubero] a grandson of L. Aemilius Paullus. Q. Fabius Maximus Allobrogicus was a grand

son, and this Scipio (cf. on $ 58) a son of the same, adopted by a son of Scipio Africanus the Elder. Tu. bero was a noted Stoic, cf. Brutus § 117, de Or. III. § 87. Also a learned jurist, cf. Gellius, I. 22, 7. Scipio was found dead in his bed, not without some suspicion of foul play, B.C. 129. cf. Mommsen, bk. IV. C. 3.

epulum] a funeral banquet.

nomine] ‘in honour of. This use is very nearly the same as that in SS 69, 82.

triclinium] a table with a set of three couches. See Rich, dict. ant.

sternerat] ‘lay.' Implies not mere. ly the providing of rugs, &c., for the couches, but also the dishes for the table. H.

ac Stoicus] ironically thrown in, as if it were a step higher than homo eruditissimus. And a Stoic to boot.'

pelliculis] 'with shabby goatskins,' instead of rich coverlets and cushions.

culis haedinis lectulos Punicanos et exposuit vasa Samia, quasi vero esset Diogenes Cynicus mortuus et non divini hominis Africani mors honestaretur: quem cum supremo eius die Maximus laudaret, grátias egit dis immortalibus, quod ille vir in hac re publica potissimum natus esset; necesse enim fuisse, ibi esse terrarum imperium, ubi ille esset. huius in morte celebranda graviter tulit populus Romanus hanc perversam sapientiam Tuberonis. itaque homo integerrimus, civis opti- 76 mus, cum esset L. Pauli nepos, P. Africani, ut dixi, sororis filius, his haedinis pelliculis praetura deiectus est. lus Romanus privatam luxuriam, publicam magnificentiam diligit; non amat profusas epulas, sordes et inhumanitatem multo minus. distinguit rationem officiorum ac temporum, vicissitudinem laboris ac voluptatis. nam quod ais nulla re adlici hominum mentes oportere ad magistratum mandandum nisi dignitate, hoc tu ipse, in quo summa est dignitas, non servas. cur enim quemquam, ut studeat tibi, ut te adiuvet, rogas? rogas tu me, ut mihi praesis, ut committam ego me tibi ? quid tandem ? istuc me rogari oportet abs te an te potius

odit popu

nur.

lectulos Punicanos]wooden benches of the Punic pattern, to serve as lecti. H. But see Appendix D.

vasa Samia] earthenware, not, as they should have been, of metal, e.g. Corinthian bronze: [not silver, as Fabius had himself not much of that, Plin. H. N. XXXIII. 141.] Z. cf. auct. ad Herenn. iv. 64, utatur (argento) licet, nos Samiis delectabi

H. Diogenes] of Sinope, the most celebrated of the Κυνικοί. He was noted for his plain-speaking (mappnola), and for his devotion to proving the smallness of human needs. His tub is well known. The Cynics were in many points the moral forerunners of the Stoics.

et non] 'instead of.' supremo die] his funeral.

laudaret] the funeral oration, delivered in the Forum at the Rostra by some relative of the deceased. sapientiam] philosophy.' 76. deiectus est] = in praeturae

petitione repulsam tulit. cf. I in Verr. & 23, si me aedilitate deiecissent.

odit......diligit] quoted by Quint. IX. iii. 82, as an instance of the figure distinctio. privatam ......

publicam] For sense cf. pro Flacco § 28, Hor. Carm. II. 15, 13, privatus illus census erat brevis, commune magnum.

inhumanitatem] • boorishness,' want of refinement. cf. $ 66.

distinguit...voluptatis] The thought is the same as § 74, qui tempora voluptatis laborisque dispertiunt. But what it does here I know not. H. well remarks that nam quod ais, etc. refers to the sordes, etc. above, and that this is probably an addition by some later hand. It is, however, good Latin enough : I only doubt the term voluptas of a funeral-banquet.

ut mihi praesis]=ut tibi liceat mihi praeesse. H.

quid tandem?] what is one to say? dear me!'

a me, ut pro mea salute laborem periculumque suscipias ? 77 quid, quod habes nomenclatorem ? in eo quidem fallis et

decipis. nam si nomine appellari abs te cives tuos honestum est, turpe est eos notiores esse servo tuo quam tibi. sin etiam, cum noris, tamen per monitorem appellandi sunt, ciir nomen petis quasi incertum sit? quid, quod, cum admoneris, tamen quasi tute noris, ita salutas ? quod, posteaquam es designatus, multo salutas neglegentius? haec omnia ad rationem civitatis si derigas, recta sunt: sin perpendere ad disciplinae praecepta velis, reperiantur pravissima. quare nec plebi Romanae eripiendi fructus isti sunt ludorum, gladiatorum, conviviorum, quae omnia maiores nostri comparaverunt, nec candidatis ista benignitas adimenda est, quae liberalitatem magis significat

quam largitionem. 78

XXXVII. at enim te ad accusandum res publica adduxit. credo Cato, te isto animo atque ea opinione venisse, sed tu impru

te potius a me] For this question derigas ad]=judge by the standard cf. Plato Rep. 345–6, Ar. Pol. II. of......, guide by......cf. § 3, ad norii. 6. The Stoic dogma is given by mam derigenti, de Or. I. $ 130, ut Diog. L. VII. 121, molitev ceo dal ad hanc similitudinem huius histrioφασί τον σοφόν, αν μη τι κωλύη...... nis oratoriam laudem derigamus. de kai yap kaklav è péčelv, kai étr' petriy Rep. II. $ 55, exempla ad quae reliqua παρορμήσειν.

oratio derigatur mea. So with abl. 77. nomenclatorem] These must de Fin. II. & 7, voluptate omnia diri. have at this time allowed by gentes. The MSS. vary as to the law, for in B.C. 72 when Cato was form of the word. candidate for the military tribune- recta] cf. on § 3. Pravum or cur. ship, νόμου γραφέντος όπως τους παρ- vum is the Stoic antithesis to rectum. αγγέλλουσιν είς αρχήν ονοματολόγοι cf. Hor. Epp. ΙΙ. 2. 44. Persius μη παρώσι, χιλιαρχίαν μετιών μόνος III. 52, IV. I1, V. 38. ÉTELBETO TQ vouw, Plut. Cato, 8. perpendere] test by weighing them

sin etiam ......etc.] very mutilated in the Stoic scale of right and wrong. in the MSS. H. gives it up. I have taken his etiam cum, and Z.'s quasi. reperiantur] “must surely be found,' incertum sit is from MS. Lag. 9. though of course I leave it to a Stoic •But if, even in case of men whom like yourself to decide. cf. Madv. you know, you must needs make a $ 350 b. For the matter of this show of asking your recognition passage H. cf. de Or. 1. $ 112. agent before addressing them, why comparaverunt]=instituerunt. cf. is it that you ask “who is this auct. ad Herenn. IV. § 23, bene coming?” making as though you did maiores nostri hoc comparaverunt. not know the man?' I admit that xxxvii. 78. res publica] the this is forced, but the passage is too common weal. State interests. far gone for any clear or certain isto......ea] H. treats this as a case explanation.

in which one demonstr. pronoun (as rationem civitatis]=civitas $ 74. often) is caught up by another, re

cf. & 3.

6

« PreviousContinue »