Page images
PDF
EPUB

dentia laberis. ego quod facio, iudices, cum amicitiae dignitatisque L. Murenae gratia facio, tum me pacis, otii, concordiae, libertatis, salutis, vitae denique omnium nostrum causa facere clamo atque testor. audite, audite consulem, iudices, nihil dicam adrogantius, tantum dicam, totos dies atque noctes de re publica cogitantem ! non usque eo L. Catilina rem publicam despexit atque contempsit, ut ea copia, quam secum eduxit, se hanc civitatem oppressurum arbitraretur. latius patet illius sceleris contagio, quam quisquam putat, ad plures pertinet. intus, intus, inquam, est equus Troianus, a quo numquam me consule dormientes opprimemini. quaeris a me, 79 ecquid ego Catilinam metuam. nihil, et curavi ne quis metueret, sed copias illius, quas hic video, dico esse metuendas; nec tam timendus est nunc exercitus L. Catilinae quam isti, qui illum exercitum deseruisse dicuntur. non enim deserue

. runt, sed ab illo in speculis atque insidiis relicti in capite atque in cervicibus nostris restiterunt. hi et integrum consulem et

But ea goes

ferring to Nägelsbach Stil. $ 93. 1. shew that in Cicero's opinion the Add. Madv. § 489 a.

force outside is not so dangerous as with opinione ; it does not catch up are the forces of conspirators (copiae) isto. Z. rightly explains isto animo in the city. cf. in Catil. 1. & 9. as 'your usual spirit.' cf. $ 64, cum quisquam] cf. on g 60. intus, intus. ista natura, 'with the temperament cf. in Catil. II. § 11. we all know so well.' ea opinione = dormientes] Verg. Aen. II. 265, 'that belief,' viz. that the common invadunt urbem somno vinoque sepul. weal demands the condemnation of tam. Murena. The sense then will be, ‘I 79. ego] Cicero had left the charge readily believe that it was your well- of the war to his colleague Antonius. known patriotism, backed by the Z. belief that in this case you had taken quas hic video] in Catil. 11. § 5, the side of your country, that brought hos, quos video volitare in foro. you here.' cf. Madv. § 486.

nec tam...... ) in Catil. ii. & 5, non opinione] There a certain arch- tam exercitum illum esse nobis quam ness in this word : Cicero insinuates hos, qui exercitum deseruerunt, pertithat Cato 'supposes' or believes' mescendos. (I use the word in the modern sense) dicuntur] sc. it is merely a lie, a something at last. cf. SS 61, 62, 63. stratagem, that they may catch us

laberis] i.e. your patriotism is de- napping. Z. with MS. Lag. 9 reads ceived ; you are on the wrong side, videntur. for Rome needs a consul like Murena. cervicibus] Z. quotes ad Fam. XII. T. cf. pro Marcell. § 20, viris non 23. 2, easque (legiones) in cervicibus cupiditate aliqua aut pravitate lapsis nostris collocare. sed opinione officii .

restiterunt] have stopped behind. copia] the sing. is rare in this cf. Liv. XXXVII. 21, ut nemo pug. sense. Z. suggests that it is used to nandi causa restiterit.

bonum imperatorem et natura et fortuna cum rei publicae salute coniunctum deici de urbis praesidio et de custodia civitatis vestris sententiis deturbari volunt.

quorum ego ferrum et audaciam reieci in campo, debilitavi in foro, compressi etiam domi meae saepe, iudices, his vos si alterum consulem tradideritis, plus multo erunt vestris sententiis quam suis gladiis consecuti. magni interest, iudices, id quod ego multis

repugnantibus egi atque perfeci, esse Kalendis Ianuariis in re 80 publica duos consules. nolite arbitrari, mediocribus consiliis

aut usitatis vitiis aut **; non lex improba, non perniciosa í largitio, non auditum aliquando aliquod malum rei publicae

quaeritur; inita sunt in hac civitate consilia, iudices, urbis

6

$ 82.

natura] * character,' 'tempera- saepe] Cicero speaks of previous ment.' cf. § 64.

attempts in Catil. 1. SS 1, 15, but fortuna] circumstances,' 'posi- there as here he is probably exag. tion. cf. § 83.

gerating the fact by way of frightendeici] ‘he dislodged,' a military ing the jury. term. deicere praesidium (a guard) his vos si=hi, si vos iis. H. is common in Caesar, and cf. Hor. egi atque perfeci] sc. I stood out Epp. II. 2. 30, praesidium regale loco against the further delay of the condeiecit, ut aiunt, summe munito et sular election, and carried it through multarum divite rerum. cf. also in spite of danger. cf. § 52. T.

duos] cf. § 4. This was the argucustodia] cf. § 64.

ment that procured Murena's acquitreieci] have repelled.' cf. ad tal, as Cicero says, pro Flacco $ 98, Fam. II. 10. 2, feliciter ab Antiochea nemo illorum iudicum clarissimis hostem reiecerat. • Have foiled' pro

viris accusantibus audiendum sibi de bably comes nearest to the sense. ambitu putavit cum bellum iam geSee the metaphor from gladiators' rente Catilina omnes me auctore duos thrusts, in Catil. I. § 15 with Mr consules Kalendis Ianuariis scirent Wilkins' note.

esse oportere. Quintilian Vi. i. 35 rein campo] cf. S 52.

marks the same. debilitavi] so SS 80, 43. The word 80. vitiis] so the MSS. Z justiproperly means to‘cripple,' maim.' fies usitatis by II in Verr. II. § 9, si cf. Liv. xxi. 40, Gaius, III. 146, usitato more peccasset. The lacuna debilitati opp. to integri of gladiators which follows is filled up thus by after a fight. cf. also $ 82. in foro Fr. Richter, aut [humana ac tolerefers, I think, especially to the randa audacia ab istis desperatis second speech against Catiline. See hominibus agi]. H. the menace in § 6 of that speech. largitio] cf. on $ 24.

compressi] so Phil. II. $ 21, impe- rei publicae] dative after malum. tum tuum compressisset. 'Have stop- quaeritur, is aimed at, sc. by the ped,' 'brought up sharp.' Sallust conspirators. says ianua prohibiti.

inita sunt] in the passive this domi meae] alluding to the attempt phrase is always used with gen. of of G. Cornelius and L. Vargunteius the gerundive. inire consilium someon his life. cf. in Catil. I. SS 9, 10, times takes infinitive. Madv. § 417 Sall. Cat. 28. add pro Sulla $ 18. obs. 2. cf. § 81.

delendae, civium trucidandorum, nominis Romani exstinguendi. atque sic cives, cives inquam, si eos hoc nomine appellari fas est, de patria sua et cogitant et cogitaverunt. horum ego cotidie consiliis occurro, audaciam debilito, sceleri resisto, sed moneo, iudices : in exitu iam est meus consulatus : nolite mihi subtrahere vicarium meae diligentiae, nolite adimere eum, cui rem publicam cupio tradere incolumem ab his tantis periculis defendendam.

XXXVIII. atque ad haec mala, iudices, quid accedat aliud, 81 non videtis ? te, te appello, Cato : nonne prospicis tempestatem anni tui? iam enim in hesterna contione intonuit vox perniciosa designati tribuni, collegae tui, contra quem multum tua mens, multum omnes boni providerunt, qui te ad tribunatus petitionem vocaverunt. omnia, quae per hoc triennium agitata sunt, iam ab eo tempore, quo a L. Catilina et Cn. Pisone initum consilium senatus interficiendi scitis esse, in hos dies, in hos menses, in hoc tempus erumpunt. qui locus est, iudi- 82 ces, quod tempus, qui dies, quae nox, cum ego non ex istorum insidiis ac mucronibus non solum meo, sed multo etiam magis

moneo]The construction is changed: it would, if regular, run on in exitu iam esse meum consulatum.

tradere] cf. $ 3.

incolumem) with defendendam, cf. pro Flacco $ 98, incolumis est reipublicae conservatus, pro Planc. $ 12.

xxxviii. 81. non] with doubt and surprise, but implying that the answer is expected in the negative. Madv. $ 450. nonne, 'you surely must' see the storm brewing ahead of you, for you are elected tribune for next year and must have looked forward, while it is just barely possible that the jury may need reminding. Madv. $ 451 c.

contione] Probably he had attacked Cicero's measures against the conspiracy of Catiline.

intonuit]carrying out the metaphor of tempestatem. See the story in Plut. Cato 20, δίκην σκηπτου.

collegae tui] Q. Metellus Nepos, who when Cicero at the end of the

year laid down his consulship prevented him from delivering the usual address to the people. cf. ad Fam. V. 2. 7. he was afterwards recon. ciled to Cicero by P. Servilius Vatia, and in 57 B.C. supported his recall from exile.

tua mens] He had been urged to stand for the tribuneship, but had refused. When however he found that Metellus was going to stand, he changed his mind, and came forward ως αντιταξόμενος προς τον Μέtellov, Plut. Cato 20.

eo tempore] the first Catilinarian conspiracy, at the end of B.C. 66. cf. Sall. Cat. 18.

erumpunt) are bursting forth upon this season. so in Catil. I. $ 31, omnium scelerum maturitas in nostri consulatus tempus erupit, the metaphor is the same as above.

82. insidiis] cf. in Catil. iv. $ 2. T.

cum...evolem] Madv. $ 358 obs. 4.

divino consilio eripiar atque evolem ? neque isti me meo nomine interficere, sed vigilantem consulem de rei publicae praesidio demovere volunt; nec minus vellent, Cato, te quoque aliqua ratione, si possent, tollere, id quod, mihi crede, et agunt et moliuntur. vident, quantum in te sit animi, quantum ingenii, quantum auctoritatis, quantum rei publicae praesidii: sed cum consulari auctoritate et auxilio spoliatam vim tribuniciam viderint, tum se facilius inermem et debilitatum te oppressuros arbitrantur. nam ne sufficiatur consul, non timent: vident in tuorum potestate collegarum fore, sperant

sibi Silanum, clarum virum, sine collega, te sine consule, rem 83 publicam sine praesidio obici posse. his tantis in rebus

tantisque in periculis est tuum, M. Cato, qui mihi non tibi, sed patriae natus esse videris, [videre quid agatur,] retinere adiutorem, defensorem, socium in re publica, consulem non cupidum, consulem, quod maxime hoc tempus postulat, fortuna constitutum ad amplexandum otium, scientia ad bellum gerendum, animo et usu ad quod velis negotium.

quamquam huiusce rei potestas omnis in vobis sita est, iudices: totam rem publicam vos in hac causa tenetis, vos gubernatis. si L. Catilina cum suo consilio nefariorum homi

XXXIX.

[ocr errors]

meo nomine] on my own account,

same view. 'as Cicero. cf. § 69, talis viri no- cupidum] 'greedy,' 'passionate,' mine, ‘in the cause of a man of that

after honour or money. cf. pro sort.'

Fonteio $ 22, cupidos moderatis anteagunt] have in view; moliuntur, ferre. almost =ambitious, as in Hor. are working to effect. Cicero is fond A. P. 165, sublimis cupidusque. of joining these words. cf. ad Fam. fortuna] cf. on § 79. Murena is VI. 10. 2, etc. Z.

a well-to-do man, and hence not fore] sc. hoc, ne sufficiatur consul : rerum novarum cupidus. they could stop the holding of an scientia] so in § 34, summi con. election by their veto. H. D. Iunius silii. Silanus was the other consul elect. animo et usu) spirit backed by

83. mihi] i.e. for any one of experience. your friends. cf. the mention of sui quod velis]=quodvis. and amici in the parallel passages, xxxix. quamquam] ‘still’(though de Fin. II. $ 45, de Off. 1. § 22. So things look so black). Here Cicero we retain the reading of the best passes on to the epilogus or peroratio MSS non mihi, non tibi, sed patriae.Z. of the speech. But I prefer to read as above with in vobis sita est]=penes vos est. T. the large majority of MSS, and tenetis] sustain. cf. tenebatur, & H.’s em

videris for videre quid 58, note. agatur, and I see that T. takes the consilio]=bench of judges. Cati.

num, quos secum eduxit, hac de re posset iudicare, condemnaret L. Murenam, si interficere posset, occideret. petunt enim rationes illius, ut orbetur auxilio res publica, ut minuatur contra suum furorem imperatorum copia, ut maior facultas tribunis plebis detur, depulso adversario, seditionis ac discordiae concitandae. idemne igitur delecti amplissimis ex ordinibus honestissimi atque sapientissimi viri iudicabunt, quod ille importunissimus gladiator, hostis rei publicae iudicaret? mihi 84 credite, iudices, in hac causa non solum de L. Murenae, verum etiam de vestra salute sententiam feretis. in discrimen extremum venimus : nihil est iam, unde nos reficiamus aut ubi lapsi resistamus. non solum minuenda non sunt auxilia, quae habemus, sed etiam nova, si fieri possit, comparanda. hostis est enim non apud Anienem, quod bello Punico gravissimum visum est, sed in urbe, in foro-di immortales ! sine gemitu hoc dici non potest—non nemo etiam in illo sacrario rei publicae, in ipsa, inquam, curia non nemo hostis est. di faxint, ut meus collega, vir fortissimus, hoc Catilinae nefarium latrocinium armatus opprimat, ego togatus, vobis bonisque omnibus adiutoribus, hoc, quod conceptum res publica periculum parturit, consilio discutiam et comprimam! sed quid tandem 85

line is represented (fingitur) as sit. ing.' A rare use. Ennius has post ex ting in judgment on Murena with fluvio fortuna resistet. his fellow-conspirators for jury.

apud Anienem] cf. Liv. XXVI. 10. si posset etc.] This is quoted by Polybius IX. 5. 9, Mommsen, bk. III. Quint. V. X. 99 as an instance of C. 6. This was in 211 B.C., the dis. argumenta ducta a fictione, quod tance 3 or 4 miles from Rome. Graeci καθ' υπόθεσιν υocant.

non nemo] 'one or two.' Certain rationes] ‘hís plans.' cf. on § 46; persons are meant, but not named. almost='interest.'

cf. Madv. § 493 c. obs. auxilio] sc. consulari, § 82.

sacrario] 'shrine of the people's imperatorum] such as Murena. cf. interests. on scientia sup.

faxint] the usual form in solemn tribunis] such as Metellus. cf. on wishes. cf. Roby, Lat. Gr. II. 20.

importunissimus] 'that most sav- latrocinium] 'band of brigands.' age of cut-throats.' So in Catil. II. cf. in Catil. 1. $ 31, quodsi ex tanto § 12, importunissimum hostem. inf. latrocinio iste unus tolletur, § 85.

togatus] in a civilian capacity, opp. gladiator] cf. $ 50.

to armatus. hostis] ‘public enemy.' Emphatic, parturit] cf. Phil. II. § 118, ut as in Catil. III. $ 17.

aliquando dolor populi Romani pa84. resistamus] regain our foot- riat, quod iamdiu parturit.

§ 81.

§ 620.

[ocr errors]
« PreviousContinue »