Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

gladiatorius locus, 73 gratificatio, 42 gratiae (pl.), 24, 42 gratuitus...... mercede, 69 habet='involves,' 12, 68, 87, 89 hasta, 26 Herennius, M., 36 his or iis (?), 3, 24 historicus, 16 honestas, honores, 87 honoris contentio, 8 horribilis, 74 humanitas, 61, 66

laberis, 78
Laelius, G., 66
Lanuvium, 86, 90
largitio = bribery, il

= a bounty,' 24, 80 lateo, 22 Latinus tibicen, 26 latrocinium, 84 laudo, 75 laureatus, 88 lectuli Punicani, 75, App. D lex=rule of habit, 5, II lex, condicio, 60 lex agraria, 24 lex Calpurnia, 46, 67 lex Fabia, 71 lex frumentaria, 24, 40 lex Julia, 68 lex Julia de sociis, 86 lex Manilia, 47 lex Roscia, 40 lex Titia, 18 lex Tullia, 3, 8, 46, 47, 67, 88 liberalitas, 42 libripens, 3 licet consulere? 28 lis vindiciarum, 26 litem aestimare, 42 litteratus......litterator, 16 locationem inducere, 62 locus, 54 locus honoris, 35 Lucullus, L., 33, 34 ludi Apollinares, 37, 41

iaceo, 17 iam, 27, 65 ignominia, 88 imperium, 6 importunus, 83 in bonis esse, 26 in campo, 79 in equis, 11 in iudicio...... in iure, 26 in robore, 74 incumbo ad, 53, 59 inde, 'for that reason,' 26 index, 42, 49 inductus, 62 induo, 51 infirmitas consilii, 27 inflecto, 60 inhumanitas, 76 inimicitia, 56 inita sunt consilia (constr.), 80 inquisitio, 44 inservio, deservio, servio, 6 insisto, 65 instituo, instruo, 22 instruo, 46 integra re, 43 integrum est ut, 8 interpunctiones verborum, 25 inventum, 61 inuro, 8 iste, is, 78 isto in loco, 10 ita......ut, 5, 58 iudex, 27 iudicio...... in vita, 14 iuris dicundi sors, 41 iurisdictio urbana, 40 ius controversum, 28 ius privatum, 28 iustitium edictum, 28

[blocks in formation]

§ 68.

$ 73.

$ 66. sententiam sententia alia. sententia alia. H.

$ 67. qui lege punierim. quod lege punierim. H. nisi iudicat. si iudicat. H. candidatis. candidatus. H. si factum sit. sin factum est. H.

id indicare. id vindicare. H. $ 70. necessarios candidatos adsectentur. necessarios adsectentur. H. 871. gratia. ipsi denique. gratia ipsi. denique. H. $ 72. adsequebantur. adsequi. H.

a multitudine in tuam tua nimia diligentia, Servi, conlecta nimiam diligentian, Servi, coniecta sunt. H. sunt. gladiatorium. gladiatoribus. H. $ 74. neque enim.

neque tamen, H. 8 76. rationem officiorum ac ratione officiorum ac temporum vitemporum, vicissitudinem...... (sic et cissitudinem......H (ex coni.). H. ed. 1872.)

§ 77. sin etiam cum noris tamen sin etiam, cum noris, tamen per per monitorem appellandi sunt, cur monitorem appellandi sunt, cur ante nomen petis quasi incertum sit? petis, quam nomen citavit ? aut quid quid, quod, cum admoneris, tamen admoneris, si tamen, quasi tute noris, quasi tute noris, ita salutas? quod ita salutas? quid, quod, posteaquam posteaquam...

... H. $ 79. speculis atque insidiis. speculis atque in insidiis. H. $ 80. usitatis vitiis aut...; non. usitatis viis aut... ; non. H. $ 83. hoc tempus.

tempus hoc. H. $ 85. sunt? * * * *

sint * * * *

H. immanis, importuna. immanis, manus importuna. H. $ 85. quae *

minatur. quae perniciem iam diu bonis omni.

bus minatur. H. in rostris furor. in urbe furor. H.

$ 86. squalore et sordibus * * * * in squalore et sordibus * * * * H.

§ 87. hac eum re, hac eum cum re. H. ita vos si Murena. ita vos L. Murena. H. fuit, sit...... fuit, ut sit...... H. demissis. demissioni animi. H.

APPENDIX.

A. On the spirit of Roman trials.

Prof. Ramsay well remarks, 'the moral feeling which prevailed in a Roman court of justice was entirely at variance with the principles which rule our own. It may be well to draw out shortly some of the main differences.

1. There was no class of professional advocates, taking fees and living by their profession. Any citizen could come forward to accuse or defend any other : and, as a high reputation for able pleading helped a man in rising to official distinction, many did so (pro Mur. SS 8, 24). It was also a great advantage to have the power of addressing assemblies with effect (pro Mur. $ 24). This naturally led to the introduction of irrelevant matter into speeches in court (see the partitio $ 11, where the irrelevance of two of the heads is manifest), particularly allusions to the situation of affairs at the moment, and the probable effect on them of the condenination or acquittal of the accused (see Intr. C).

It not unfrequently happened that a corrupt collusion existed between the accuser and accused. For a sum of money or some other consideration the former would play into the hands of the latter, suppressing evidence and making only a feeble attack upon him. This was called praevaricatio (pro Cluent. SS 58, 87, div. in Caecil. $ 58, etc.), and was properly applied only to the accuser in a public—that is, a criminal—trial. Hence the chief security for an honest prosecution lay in the personal hostility of the accusator to the reus. Numberless allusions shew this. In div. in Caecil. § 12 G. Verres, cui te inimicum esse simulas (said to the would-be praevaricator Caecilius), pro Cluent. § 29 auditis non ab inimico opposed to audiebant ab accusatoribus, § 42 erat huic inimicus Oppianicus : erat : sed tamen erat vitricus (sc. he would have shewn mercy even to an inimicus, on the ground of family connexion); and generally the relations of counsel to clients rested on grounds of personal feeling, div. in Caecil. § 23 magnus ille defensor et

2.

natura...... fortuna, 79

postulo, 7 naturae similitudo, 66

potentia......gratia, 59 Natta, L. Pinarius, 73

potissimum, 11 negotium per aes et libram, 3

praecepta, 61 nemo (declension of), 87

praefectus fabrum, 73 nexum, 3

praenomen, 9, 13 nimirum, 32

praerogativa centuria, 38 nolite velle, 50

praesens, 20, 26 nomenclator, 77

praesertim cum, 44, 53 nomine, 69, 82, 75

praesto, 3 non, nonne, 81

praetextatus, II non queo, 55

praetor, 26, 41 non quo...... sed ut, 2

precatio, I non secus ac, non secus quam, 10 privatus...... publicus, 76 non nemo, 84

promptus, 28 nota censoria, 88

promulgare legem, 30 novitas generis, 17

promulgatis praeliis, 30 numerare=to reckon as, 49

prorogatio legis, 47 nunc cum (with subj.), 6. (with providere, 4 indic.) 8

provincialis, 43

prudentia, 28, 30 obruo, 8

publicani, 62 obscurus, 49

pudens, 64 observatio, 49

pudor, 30, 87, 90 obsessio, 33

pulcher, 26 occupo, 12

puncta=suffragia, 72 occurro, 48

pupillus, 22 Oceanus, 32

putatum est, 36 officium, 3

Pyrrhus rex, 31 omen praerogativae, 38 operae, opera, 36, 21

qua de re agitur, 28 opinio, 62, 78

quaestiones perpetuae, 42 opinor, 613

quaestores, 18 osculari, 20

quamquam (with ellipsis), 83 Otho, L. Roscius, 40

quamquam with subj. (?), 20

quando te in iure conspicio, 26 pars, 42

quasi vero, 35 partes, 6

que with last member of a series, I peccatum, 60, 61

qui adversative, 11 peculatus, 42

quis adjectival, 46 pecus, 42

quid ? 59. peritus, 16

quid tandem ? 76 perpendeo, 3, 77

quidam apologetic, 63 perpurgatus, 54

quidem, 12, 23, 66 persalutatio, 44

quippe, 74, App. C. Perses rex, 31

quod nesciat, 63 personae ficticiae, 27 perturbatio, 89

ratio=reason, account, 37 Philippus rex, 31

=state, working, 4, 35 Philus, L. Furius, 66

-=plan, position, 3, 32, 46, 83 plebs, populus, I

rectum, 3, 60, 77 Pompeius, Q. Rufus, 16

redundo, 85 pontifices, 25

refertus, delicatus, 20 Pontus, 32

reicio, 79 populus, plebs, s

religio, I

remissio mercedum, 62
renuntio, I
repressus, 32
requiro, 61
res mancipi, 3, 26
res prolatae, 28
res publica, 4, 5
res repetere, 3
resisto, 84
respondeo, 9, 19
restipulatio, 26
revoco, 26
rogare (to hold an election), i
Rufus, Q. Pompeius, 16

subscriptor, 49
suffragatio, 38
suffragator, 16, 44, 71
suffragor, 71
superstes, 26
supremus dies, 75
sustentatus, not sustentus, 3
sustineo, 46

sacra privata, 27
sacramenti actio, 26
saltator, 13
salubritas, 29
salus, 1
sapiens, 7, 61, 66
sapientia, 30, 75, 66
satisfacio, 7
Scaevola, Q. Mucius, 28
Scaurus, M. Aemilius, 16
Scipio, P. Corn. Africanus minor,

31, 58, 66

scriba, 42
scribo, scriptum (legal), 19, 23
scurra, 13
secessio, 49
seductio, 49
senatus auctoritas, 73
sententia, 61
Sertorius, Q., 32
servio, inservio, deservio, 6
servitutem servio, 61
severitas, 65
si = είπερ, 87
Silanus, D. Junius, 82
sin autem ......et, 15
societates, 69
sodalicia, 11
sodalis, 56
spectacula, 72
spondeo, 71
sponsio, 26
squalor, sordes, 86, App. A.
status civitatis, 24
sterno, 75
stillicidium, 22
Stoics, 3, 60--66, 76
studium, 9, 66, 75
stultus, 61

tabernae, 73
tabulae, 42
tamen (with ellipse of 'I say'), 20
tametsi...... tamen, 16
temperans = σώφρων, 64
tempestas comitiorum, 36
tempestivus, 13
teneo (keep in mind), 22, 26

(sustain), 58, 83
tenuis, 25
termination in -ris (2nd pers. sing.

pass.), 7.
testificatio, 49.
tirocinium fori, 69
togatus......armatus, 84
tracto, 18, 28
transeo, 26
trini ludi (not tres), 40
triumph, 15
tu quidem, 64
Tubero, Q. Aelius, 75
tumultus, 22
tutela, 22
tutor, 22

fiduciarius, 27

optivus, 27
twelve tables, 26, 27
Vargunteius, L., 79
vasa Samia, 75
vastitas, 85
Vatia, P. Servilius, 81
venditor, 3
veritas, 60
vero, 9, 12, 65
verum, “right,' 74
verum tamen, 2 I
vindictam imponere, 26
vir, homo, 14

6

umbra, 'attendant,' 13
umbra......sol, 30
unde, 26
urbanus...... militaris, 19, 38
ut=ita ut, II

« PreviousContinue »