Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

gent. Wolphius Cephalaus , 1526.& Paris, Colinaus

1534. 4. vel. in 8. v. f. 14. Eorumdem Bibliorum editio Romana, studio Antonii Card. Carafæ , ope doctorum Virorum adjuti ; cum præfatione & scholiis Petri Morini. Róme

Zannetti , 1987. in fal. m. 7. 15 Biblia Græca Lxx. Interpretum, & N. Testamentum, Gr. Lat. ftudio Joan. Morini. Paris. Chap

pelet , 1628. 3. vol. in fol. C. M. v.f. 16 Vetus Testamentum Græcum , ex eadem Lxx. In, terpretum versione , juxtà exemplar Vaticanum Romæ editum ; cum scholiis & variis lectionibus. Lond.

Daniel, fub figno Campana , 1653. in 4. C. M. v. 17 Idem Vetus Testamentum Græcum, ex Codice. 1.! +

MS. Alexandrino; fumma cura Joan. Ernesti Grabe. Oxonii , è Theatro Sheldoniano , 1707. & feqq. 4. tom. in 1. vol. in fol. m. r. 18' Psalmi Davidis Græcè , cum præfatione Justi Decadyi. Venet. in ædibus Aldi Manuții , absque an

ni indicatione , in 4. v. 19 Psalterium Græcum. Antverpiæ , Plantinus , 1584.

in 32. m. m. 20 Plalmorum Liber Græco-Lat. Antverpiæ , Plan

tinus, 1984. in 16. m. v. 21 Psalmorum Davidis aliquot Metaphrasis Græca

1.'lo Joannis Serrani, cum Paraphrasi Latina Georgii Bu

1 chanani. Apud H. Stephanum, 157ş. in 16. m.n. 22 Psalterium Davidis, Græco-Latinum, cui accesit

Calendarium Hebræum, Syrum , Græcum & Larinum, cum Gilberti Genebrardi argumentis. Paris.

de Varennes, 1605. in 16. m. y. 23. Psalterium Gr. Lat. juxtà exemplar Alexandri

num. Oxon. è Theatro Sheldon. 1678. in 12. m.7. 24 N. Testamentum Græcum, cum præfatione Joan. Oecolampadii

. Bafil. Bebelius , 1524. 1. tom. in 2. vol. in 8. v. 25 N. Testamentum Græcum. Parif. Colinaus, 1534.

Aij

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

in 8. m.ro

[ocr errors]

5

[ocr errors]

31

15 i 26 N. Testamentum Græcum; cum Rob. Stephani

præfatione quæ incipit , Omirificam &c. Parif. Rob.

Stephanus Typis Regiis , 1549. in 16. m. 7. 27

N. Testamentum Græcum ; cum variantibus lectionibus. Parif. Rob. Stephanus , 1550. in fol.v.fo 28 N. Teftamentum Græco-Lat. ex duplici versione

Desiderii Erasmi & veteris Interpretis; cum Harmonia Evangelica ( Andrex Osiandri, ) & copioso in

dice. Ex officina Rob. Stephani , 1551. 2. vol. in 8. m. C. 29

N. Testamentum Græcum ; cum diversis lectionibus. Paris. Rob. Stephanus filius , 1569. in 16. v. 1.30 N. Teftamentum Græcum. Antverp. Plantinus i 1974. in 24. m. b.

N. Testamentum Græcum; cum Henrici Stephani præfatione & notis marginalibus , necnon argumentis Latinis. Excudebat idem Henr. Stephanus ,

1976. in 16. m. b. 1. 1032. N. Testamentum Græcum, ad editionem Henr,

Stephani impressum. Lond. wantrollerius, 1987. in 16. v. f.

N. Teftamentum Græco-Lat. ex duplici interpre33

tatione una Vulgata verere, altera Theodori Bezæ ; cum ejusdem annotationibus, & indicibus. Apud

ipsum Stephanum, 1565. in fol. C. M. m. r. 1.34 Idem N. Testamentum Græco-Lat. Theodori Be

. Typis Crispini , 1611. 2. vol. in 8. v. f. [ Exemplar illuftratum notis ampliffimis manu Theodori Zuin

geri exaratis. ] 24.4.35

N. Testamentum Græco-Lat. ex eadem duplici versione ; cum annotationibus Theod. Bezæ,& commentario Joach. Camerarii ad calcem adjecto. Can

tabr. Daniel , 1642. in fol. v. f. 36 N. Testamentum Græcum, versiculis distinctum,

Lugd. Bat. Elzevir , 1633. in 12. m. v. 37 N. Testamentum Græcum. Amstelod. Blaeu , 1633.

in 24. fibulis argenteis decoratum , corio turcico (chagrin) compactum.

[ocr errors]
[ocr errors]

39

6.

38 N. Testamentum Græcum, verficulis diftin&tum.
Lugd. Bat. Elzevir , 1641. in 12. velin.
N. Testamentum Græcum; cum variis lectioni-

B.
bus. Parif.è Typographia Regia, 1642. in fol. C. M.v.
40 N. Testamenti Libri historici , soilicet , Evangelis
lia & Acta Apost. Græcè cum versione Lat. & perpe
tuo commentario Balduini Walæi; præmittitur H.
Stephani de Stylo N. Testamenti differtatio : acce-
dunt indices quatuor locupletissimi. Lugd. Bat. Wyn-
gaerden, 1653. 2. vol. in 4. m. b.
41 N. Testamentum Græcum ; cum variantibus lec-

rionibus & parallelis Scripturæ locis annotatis per
Steph. Curcellæum. Amftel. Elzevir. 1658. 2. vol.

in 12. m. n.
42 N. Teftamentum Græcum ; cum iisdem varianti-

1 bus lectionibus & parallelis Scripturæ locis , necnon præfatione ( Joan. Fell.) Oxonia , è Theatro

Sheldoniano, 1675. in 12. m. b. 43 N. Testamentum Græcum ; cum iifdem varianti

20 bus omnibus &c. & dissertatione seu præfatione editoris Joan. Millii. O.xoniæ, è Theatro Sheldoniano ,

1707. in fol. m. b. 44 N. Testamentum Græcum. Lond. Tonfon, 1714.

in 12. C. M.v.f. 45

Bibliorum Latinorum Verfionis Valgatæ prima Editio. Moguntie , per Joan. Fuft, & Petrum Schoiffher de Gernsheim, 1462. 2. vol. in fol. magno. m.r.[ Exem

plar elegans in membranis excufum. ] 46 Biblia Latina Vulgata ; perantiqua , absque anni 10/10

vel loci indicatione , fortè poft Moguntinam editionem

prima ad annum circiter 1469. in fol. magno. m.b. 47

Biblia Latina Vulgata. Paris. Colinaus, 1527. do 15.6... feqq. 9. vol. in 16. m. b.

Biblia Latina Vulgata, ex emendatione Rob. Stephani ad exemplaria vetera' ; recognita & in hac editione diversis accessionibus illustrata. Paris. ex officina. ejusdem Stephani , 1540. in fol. C. max. v. f.

48

1.

[ocr errors]

31

[ocr errors]
[ocr errors]

49 Eadem Biblia Latina Rob. Stephani. Ibidem, 1'5 46.

in fol. m.ba
50 Biblia Latina, ex duplici versione altera Vulgata,

altera Tigurina; cum annotat. Franc. Vatabli. Pa-
ris. Rob. Stephanus, 1945. in 8. magno. m.co

Biblia Latina, ex duplici versione altera veteris
Interpretis , altera Santis Pagnini; cum annotat. ex

;
ipso Pagnino & Franc. Vatablo desumptis : accedit
Ñ. Testamentum, ex Græco Latinè ex duplici inter-
pretatione, altera vetere, altera Theod. Bezæ, cum
ipfius annotat. Oliya Rob. Stephani , 15574 3. vol. in

fol. v.
S2 Biblia Latina Vulgata. Lugd. Seb. Gryphius , '1550.

s. vol. in 12. v. f.
33 Eadem Biblia Latina Vulgata. Lugd. Seb. Gryphius,

I550. 2. vol. in fol. v.
54

Eadem Biblia Latina Vulgata. Lugd. Tornafius ,
1554. in 8. figur. y. f.
55 Eadem Biblia Latina Vulgata. Lugd. Tornasiuss

1556. in fol. v. f.
56 Biblia Latina Vulgata ; cum scholiis Ifidori Clarii:

editio tertia. Venet. apud Juntas , 1564. in fol.m.r.
- 57 Biblia Latina Vulgata ; cum præfatione Joannis

Hentenii. Antverp. Plantin. 1559. in 8. m. 7.
58 Eadem. Antverp. Plantin. 1565. 5. vol. in 16.m.b.


59 Eadem. Antverp. Plantin. 1567. in 8. m. r.
Go Eadem. Antverp. Plantin. 1569. in 8. M. r.

Eadem. Lugd. Seb. Gryphius, 1969. 4. vol. in 16.
V. Deest N. Teft.
62 Eadem , cum præfatione Joan. Hentenii. Antverp.

Bircmannus, 1570. s. vol. in 16. m. r.
6; Biblia Latina juxta Vulgatam recognita & emen-

data , annorumque à Mundo condito ad Chriftum
natuin suppuratione illustrata ; cum adjectis brevi-
bus argumentis & indice triplici, per Joan. Benedic-
tum. Parif. apud hæredes Carola Guillard Vidua Cheyal-
lonii, 1558. in fol. v. [ Exemplar elegans & singula-

do
ri ligatura decoratum.]

ز

[ocr errors]

64 Biblia Lat. Vulg. Antv. Plantin. 1583. in fol. ... V. 16.11. 65 Biblia Latina Vulg. Edit. cum multiplici indice,

& figuris. Venet. apud Jolitos, 1588. in 4. velin verd. 66 Biblia Latina Vulgatæ Editionis , jussu Sixti V.; 0. recognita & edita ; tribus tomis distincta. Roma, ex

Typographia Vaticana , 1590. in fol. C. M.m.b. 67

Eadem Biblia Vulgata Sixti V. cum Bulla Cle-iwi mentis VIII. cujus auctoritate sunt recusa. Roma ex Typographia Vaticana, 1592. in fol. m. r. [ In hoc exemplari manu annotatæ funt in margine differentia in

ter hanc Clementis & illam Sixti editionem. ] 68 Biblia Latina Vulg. Edit. Sixti V. Roma , ex Tyt pographia Vaticana , 1593. in 4. v.

Thomæ James Bellum Papale, sive concordia discors Sixti V. & Clementis VIII. circa Hieronymianam Editionem ; cum utriusque Editionis

Vulgatæ illorum Pontificum & poftremæ Lova6 nienfium comparatione. Lond. Barker, 1600. .

Histoire de la Bible de Sixte V. avec des remarques, pour connoître la veritable Edition de

1990. par Prosper Marchand Libraire à Paris.

MS. 1704. in 4. v. f. 70 Biblia Latina , Vulgata Editione , Translatione

ex Hebræo Sanctis Pagnini, Tranflatione Romana ex Lxx. & Chaldaicæ Paraphrasis Translatione con gesta; studio & labore Fortunati Fanensis. Venet. Pi

nellus , 1609. 2. pol. in fol. m. v. 71 Biblia Latina Vulgatæ Editionis. Rome , sumptiu 1.5.1

bus Andrea Brugiotti, apud hæredes Barthol. Zanetti

1624. 10. tomis in 8. vol. in 16.m.r. 72 Biblia Latina Vulgatæ Editionis ; (absque sum

mariis capitum. ) Colon. Gualterus, 1630. in 12. m. b. 73 Biblia Latina Vulg. Edit. Paris. ex Typog. Reg.

1642. 8. vol. in fol. v. 74' Biblia Latina Vulg. Edit. Colon. Gualterus , 16 47.

[ocr errors]

2

in 8. m. n. 75 Biblia Latina Vulg. Edit. Ibid. Gualterus , 1647.

5 2/

in 24. mar.

« PreviousContinue »