Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

a se invicem dissitis etc. (lb. III). Solutio (1723—25), dann Prof. d. Mathematik in Penovi cujusdam problematis mechanici (lb. V). tersburg (AR. II) (Comment. Ac. Petr. II) (I), De motu corporum se invicem percutientium (Ib. VII). Diss. hydraulica. Methodus direct.

geb. 1695, Jan. 27 (A. St.), Basel, et univers. solvendi omnia problemata by- gest. 1726, Juli 26, St. Petersburg. draulica, quaecunque de aquis per canales Solutio problematis invenire lineam, quae ad cujuscunque figurae fluentibus formari ac pro- angulos rectos secet omnes hyperbolas ejusponi possunt (lb. IX et X). Compendium ana- dem verticis et ejusdem centri (Act. Erudit. lyseos pro inventione vis centralis in orbibus 1716). De trajectoriis curvas ordinatim posimobilibus planetarum (Ib. X). Problema ana- tione datas ad angulos rectos vel alia lege selyticum (Ib. XIII). Opera omnia, tam an- cantibus (Ib. 1718). Exercitatio geometrica tea sparsim edita, quam hactenus inedita, de trajectoriis orthogonalibus etc. (lb. 1 720). 4 vol. 4o, Lausannae 1742 (enthalten 489 Auf- Responsio ad Taylori, Angli, querelas (Ib. id.). sätze). Virorum cllb. G. Leibnitii et Joh. Ber- Animadversiones in Jac. Hermanni solutionem noulli Commercium philosophicum et mathe- propriam duorum problematum geometricomaticum, 2 vol. 4o, Ib. 1745.

rum etc. (Ib. Suppl. T. VIII). De motu cor

porum (Comment. Acad. Petr. T. I). AnalyBernoulli, Nicolaus I. Neffe von sis aequationum quarundam differentialium Jacob I. und Johann I. Dr. Juris. Erst (Ib. id.). Prof. d. Mathematik an d. Univ. zu Padua Bernoulli, Daniel I. (Zweiter Sohn (1716—19), dann in seiner Vaterstadt Prof. v. Johann I.) Dr. Med. Nach längerem successive der Institutionen, der Logik u. Aufenthalt in Italien Prof. d. Mathematik d. Lehnrechts (AR) (M),

an d. Academie zu Petersburg (1725—33), geb. 1687, Oct. 10 (A. St.), Basel, dann an d. Univ. in Basel Prof. erst d. Anagest. 1759, Nov. 29, Basel.

tomie u. Botanik, darauf (1750) d. Physik De usu artis conjectandi in jure, Basil. 4709. Calculus pro invenienda linea curva, quam

u. speculativen Philosophie, auch Canoni

cus zu St. Peter daselbst (AR) (Mém. Par. describit projectile in medio resistente (Act. Erudit. 1719). Tentamen solutionis generalis 1782) (Act. Helvet. Vol. I) (M) (B) (BN) problematis de construenda curva, quae alias (BWA) (LSLS), ordinatim positione datas ad angulos rectos geb. 1700, Jan. 29 (A. St.), Gröningen," secat (Ib.id.). Modus inveniendi aequationem differentialem completam ex data aequatione Diss. inaug. de respiratione, Bas. 1724. Exer

gest. 1782, März 17, Basél. ** differentiali incompleta etc. (Ib. Suppl. T. VII). Demonstrationes theorematum patrui sui in

citationes quaedam mathematicae, Venetiae Act. Erudit. 1719 editorum (Ib. 1720). Novum

1724. Hydrodynamica seu de viribus et mo

tibus fluidorum commentarii etc. Argentorat. theorema pro integratione aequationum diffe

4738. 47 Abhandl. in d. Petersb. Denkrentialium secundi gradus, quae nullam constantem differentialem supponunt (Ib. Suppl.

schriften, z. B. : Tentamen novae de motu mu

sculorum theoriae (Comment. Ac. Petr. T. I). T. IX). Regula generalis inveniendi divisores rationales compositos quantitate algebraicae

Experiment. circa nervum opticum (Ib. id.). etc. (Commerc. epist. Leibnit. Bernoulli, T. II).

Theoria nova de motu aquarum per canales Addition au Mém. de Mr. Jean Bernoulli tou

quoscunque fluentium (lb. II). Demonstr. geochant la manière de trouver les forces cen

metr. de centro virium oscillationis et gravi

tatis (Ib. id.). De actione fluidorum in corpora trales dans les milieux résistants etc. (Mém.

solida et motu solidorum in fluidis (Ib. Il et Par. 1744). Solution du problème ... touchant la lotterie de Lorraine (Journ. des Sav. 4741).

III). Meth. univers. determinandae curvaturae Recueil des lettres à Mr. de Monmort (In des

fili a potentiis extensi (Ib. III). De seriebus

recurrentibus (Ib. id.). Probl. astr. nov, invesen Essai d'analyse sur les jeux de hazard, Édit. qme, Par. 1713). Solutio generalis pro

niendi altitud. poli, una cum declinatione et

culminatione stellae incognitae ex tribus ejusblematis 15 propositi a D. de Moivre in Tract.

dem stellae altitudinibus et duobus temporum de mensura sortis (Phil. Tr. 1718). Annotazioni sopra lo schediasma del Conte Jacopo

intervallis etc. (Ib. IV). Theorema nov. de Riccato etc. coll larmessa soluzione propria patiuntur velocitatis suae quadrato proportio

motu curvilineo corporum, quae resistentiam del problema inverso delle forze centrali etc. (Giorn. de Lett. T. XX). Osserv. intorno il

nalem etc. (lb. id.). Experimenta instituta in

confirmationem novae theoriae pressionum, teorema proposto dal Conte G. C. de Fagnani

quas latera canalis ab aqua transfluente susti(Ib. T. XXIX). Dimostrazione analitica di un

net (lb. id.). De aequationibus, quae progreteorema, in qual serve per la solutione del

diuntur in infinitum etc. (Ib. V). De motibus problema proposto del T. XX del Giorn. de Lett. (Ib. XXIX). Gab die Ars conjectandi sistente etc. (Ib. id.) Theoria nov. de mensura

corporum reciprocis oscillatoriis in medio revon Jac. Bernoulli heraus.

sortis (Ib. id.). De oscillationibus corporum Bernoulli, Nicolaus II. (Sohn von

filo flexili connexorum et catenae verticaliter Johann I.) Dr. Jur. Nach mehrjährigen oscillationib. corporum etc. earumque usu hy

suspensae (Ib. VI). Demonstr. theoremat. de Reisen im Auslande, Prof. d. Rechte in Bern | drodynamico (Ib. VII). De legibus quibusdam

mechanicis etc. (Ib. VIII). De motu corporum krönt mit der Hälfte des doppelten Preises). a percussione excentrica etc. (Ib. IX). De im- Mit Daniel: Nouv. principes de mécanique mutatione et extensione principii conservatio- et de physique tendans à expliquer la nature nis virium vivarum, quae pro motu corpor.

et les propriétés de l'Aiman (Ib. id. ; 1746 gecoelest. requiritur (Ib. X). De oscillationibus krónt; ein Drillel des dreifachen Preises ercompositis (Ib. XII). De vibrationibus et sono hielt diese Abhandlung, die beiden anderen laminarum elasticarum (Ib. XIII). De sonis mul- Drittel erbielten L. Euler u. Dutour). tifariis, quos laminae elasticae diverso modo

Bernoulli, Johann III. (Sohn von edunt (Ib. XIII). De frictionibus (Nov. Comm. 1769). De motu mixto, qui laminis elasticis a

Johann II.). - Dr. Phil. u. Lic. d. Rechte. percussione simul imprimitur (Ib. 1770). De Milgl. (1764) und Astronom (1767) der summationibus serierum quarundam etc. (lb. Acad. d. Wiss. zu Berlin, später auch Di4771). De vibrationibus chordarum etc. (Ib.

rect. d. math. Klasse (AR. II) (M. II), id.). De indole singulari serierum infinitarum, quas sinus vel cosinus angulorum arithmetice

geb. 1744, Nov. 4, Basel, progredientium formant etc. (Ib. 1772 et 1773). gest. 1807, Juli 13, Köpnick, b. Berlin.* Nova determinatio centri oscillationis in cor- Recueil pour les Astronomes, 3 vol. Berl. 1772 porib. qualibuscunque filo flexili suspensis -76. Liste des Astronomes connus actuelleIb. 1773). De coexistentia vibrationum sim- ment, Ib. 1776. Nouv. litteraires de divers plicium haud perturbatarum in systemate com- pays, avec des supplémens pour la liste et le posito (Ib. 1774). De motibus reciprocis com- nécrologe des Astronomes, III Cah. Ib. 1776 positis, multifariis nondum exploratis etc. (Ib. –77. Lettres écrites pendant le cours d'un id.). De fractionibus continuis (Ib. 1775). voyage par l'Allemagne etc., 4774–75, 3 Tom. Sur la manière la plus parfaite de conserver Ib. 1777–79. A sexcentary Table exbibiting, sur mer l'égalité du mouvement des clepsidres at sight, the result of any proportion, where (Mém. Par. 1725). De l'inclinaison mutuelle the terms do not exceed 600 seconds etc. Lond. des planètes (Ib. 1733). Sur le flux et le re- 1779. Lettres astronomiques, Berl. 1781. Dux de la mer (Ib. 1740). Sur la meilleure Sur l'extension que souffrent les fils avant se manière de construire les boussoles d'incli- rompre (Mém. Berl. 4766). Sur la force et la naison (Ib. 1743). Sur la meilleure manière de courbure des lames élastiques (Ib. id.). Sur trouver l'heure en mer (Ib. 1745 et 47). Sur la résistance des poutres (Ib. id.). Sur un prola cause physique de l'aiman (Ib. 1746). Sur blème de la doctrine du hazard (Ib. 1768). Sur le son et sur les tons des tuyaux d'orgues dif- les fractions décimales périodiques (Ib. 1771). féremment construits (Ib. 1762). Problm. Sur les diviseurs de quelques nombres très de déterminer le mouvement variable d'un grands etc. (lb.id.). Sur quelque cas particutuyaa mobile autour d'un point fixe etc. (Mém. liers de l'équation indéterminée A = Bt - Cu Berl. 1745). Sur le principe de la conserva- (Ib. 1772). Sur l'usage du réticule rhomboïde tion des forces vives etc. (Ib. 1748). Reflexions (Ib. 1773). Sur l'étoile polaire, contenant prinetc. sur les nouv. vibrations des cordes etc. cipalement des recherches de trigonometrie (1b. 1753). Sur le mélange de plusieurs espè- (Ib. 1775). Le calcul des longitudes etc. simces de vibrations simples isochrones etc. (Ib.plifié par de nouv. tables (Ib. 1788). Essai ib.). Sur les vibrations des cordes d'une épais- d'une nouv. méthode de déterminer la dimiseur inégale (lb. 1765). — Solutio problematis nution séculaire de l'obliquité d'écliptique etc. Riccatiani (Act. Erud. Suppl. T. VIII). – Di- (Ib. 1779). Astronom. Beobb. in d. Mém. de verses reflexions sur la physique générale Berlin, den Neuen Berliner Ephemeriden und (Act. helvet. T. I (1751] et II (1755]).

Bode's astron. Jahrbuch. Gab heraus mit geb. Febr. 9 (N. St. ?) (IBA).

Hindenburg: Magazin f. reine u. angewandte gest. 1783, März 17 (M).

Mathematik, Leipz. 1786–89.

gest. Juni 13 (Bgr). Bernoulli, Johann II. (Jüngster Sobn v. Johann I.) Dr. Juris. Lebte von 1732

Bernoulli, Daniel II. (Sohn von Jo-33 bei seinem Bruder Daniel in Peters

hann II.)

Dr. Med., Prof. d. Beredsamburg, ward später in seiner Vaterstadt Prof.

keit an d. Univ. zu Basel, vicarirte für seierst der Beredsamkeit (1743) und darauf,

nen Oheim Daniel, und legte kurz vor d. nach seines Vaters Tode (1748), der Ma

franz. Revolution seine Stelle nieder (M. II) thematik (AR) (M),

(Or),

geb. 1751, Jan. 31, Basel, geb. 1710, Mai 18, Basel,

gest. 1834, Oct. 21, Basel. gest. 1790, Juli 17, Basel.

Positiones medico-physiologicae atque botaRecherch. phys. et géometr. sur la question : nicae, cum adnexis physico-mathematicis, Comment se fait la propagation de la lumière Basil. 1774. Condorcet's Lobrede auf Daniel I., (Pièces de prix de l'acad. de Paris, T. III, 1736 aus d. Französ. übersetzt mit Anmerkk. Ib. gekrönt mit vollem Preise). Quelle est la figure 1787. Leben des älteren Bernoulli (Nov. Act. la plus avantageuse, qu'on puisse donner aux Helvet. 1787. Vol. I). ancres (Ib. id. ; 4737 gekrönt, der Preis zwischen ihm u. seinem Bruder Daniel getheilt).

Bernoulli, Jacob II. (Sohn von JoDiscours sur le cabestan (Ib. T. V; 1744 ge- hann II.) – Prof der Mathemalik bei der

Poggendorff, Handwörterbuch.

[ocr errors]

Acad. d. Wiss. zu Petersburg (Nov. Act. Petrop. VII),

geb. 1759, Oct. 17, Basel,

gest. 1789, Juli 3 (A. St.), Petersburg.* Theses physicae, Basil. 1782. Lettre sur l'élasticité (Rozier, Journ. de phys.). Considérations hydrostatiques (Nov. Act. Helv. T. 1). De motu et reactione aquae per tubos mobiles transfluentis (Nov. Act. Petr. T. VI). Dilucidationes in comment. L. Euleri de ictu glandium contra tabulam explosarum (Ib. IV). Sur l'usage et la théorie d'une machine, qu'on peut nommer instrument ballistique (Mém. Berl. 1781).

⚫ Ertrank beim Baden in der Newa.

Bernoulli, Christoph. (Sohn von Daniel II.) Prof. d. Naturgeschichte an d. Univ. zu Basel, seit 1817; früher (1802) Lehrer am Pädagogium zu Halle, dann (1806 -17) Vorsteher einer Privatlehranstalt in Basel (CL),

geb. 1782, Mai 15, Basel. Über d. Leuchten d. Meeres, Göttingen 1803. Versuch einer physischen Anthropologie etc. Halle 1804. Taschenbuch für d. schweizerische Mineralogie, Basel 1814. Grundriss der Mineralogie, Ib. 1824. Über d. Ursachen, die einem allgm. Studium d. Mineralogie hinderlich zu seyn scheinen, Ib. 1824. Anfangsgründe d. Dampfmaschinenlehre, Ib. 1833. Neue Aufl. 1847. Handb. d. Technologie, 2 Bde. Ib. 1833. Elementarhandb. d. industriell. Physik, Mechanik u. Hydraulik, 2 Bde. Tüb. 1835. Vademecum des Mechanikers.

Bernoulli, Johann Gustav. --Sohn von Christoph (CL),

geb. 1811 ... Basel.

Vademecum des Mechanikers, 7. Aufl. (vom Werke seines Vaters) Stuttg. 1851.

Beroalde de Verville, François. Canonicus zu Tours (B) (BN),

geb. 1558, Apr. 28, Paris,

gest. 1612 etwa . . . Tours.

Gab Jacobi Bessoni Theatrum instrumentorum et machinarum französisch heraus.

Beroldingen, Franz Cölestin, Freiherr von. Domcapitular erst zu Hildesheim, dann zu Osnabrück, später Archidiaconus zu Elze und Obedientiarius zu Walshausen (M),

geb. 1740, Oct. 11, St. Gallen,

gest. 1798, März 8, Walshausen. Beobachtungen, Zweifel und Fragen, die Mineralogie überhaupt u. insbesondere ein natürl. Mineralsystem betreffend, 1. Versuch, ** Hannov. 1778, 2. Aufl. 2 Bde. 4792 u. 93; 2. Versuch, 1794. Die Vulcane älterer und neuerer Zeiten etc. 2 Bde. Mannheim 1791. Gedanken über den so lange anhaltenden u. ungewöhnl. Nebel, Braunschw. 1784. Bemerkk. auf einer

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Bertelli, Francesco. Päpstlicher Wasser- u. Wege-Baumeister, später Prof. d. Astronomie an d. Univ. zu Bologna. Mitgl. d. Instituts daselbst (Maij. V) (Gn. R. CXV),

geb. 1794, Febr. 24, Panzano b. Bologna, gest. 1844, Febr. 7, Bologna.

Saggio di un nuova teoria sull' equilibrio delle volte etc. (Mem. Bologna, 1836). Sull'attuale occurrenza d'osservazioni dirette a perfezionare le formole e le tavole del movimento de corpi celesti etc. (Ib. id.). De inflexione laterum in micrometri (Nov. Comm. Bonon. 4840). De anomalia, cui ex opticis quibusdam experimentis obnoxia esse videtur generalis lex refractionis Ib. 1844). Noch 2 astron. Abhandl. daselbst, und 6 ungedruckte.

-

Berthauld - Duoreux, Claude Jean Baptiste Alexandre. - Ingénieur-en-chef des ponts-et-chaussées (QC',

geb. 1790, Mai 6, Châlons-sur-Saône. Théorie et pratique des mortiers et des cimens romains, Paris 1833. Schriften ub. Wegebau. Berthelot, Claude François. Prof. d. Mathematik an d. Militärschule zu Paris, später mit dem Titel: Ingénieur-Mecanicien du Roi (BS) (BN),

geb. 1718, Apr. 19, Châteaux-Châlons, Franche Comte,

gest. 1800

Noailles, b. Beau

vais.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Cours de mathématiques, Paris 1762. La mé- LIX). Sur la mise en couleur des bijoux d'or canique appliquée aux arts, aux manufactures, (Ib. id.). Action du plomb sur les arsénioà l'agriculture et à la guerre, 2 vol. 40, 1b. 1782. sulfures de fer, de cobalt, de nikel et de cuiBerthelot, Marcellin Pierre Eu

vre (Ib. 1836. LXII). Sur l'existence du bro

mure d'argent natif en Mexique et au Huelgène. — Assistent beim chem. Laborato- goethen France (Ib. Nouv. Sér. 1841. Il et rium (Préparateur de chimie) am Collège 1842. IV). Sur quelques séparations opérées de France, unter Hrn. Balard (Or),

au moyen de l'acide sulfureux ou des sulfites

alcalins (Ib. 1843. VII). Noch mehr dergl. geb. 1827, Oct. 29, Paris.

Aufsätze daselbst u. in d. Annal des Mines. Sur quelques phénomènes de dilatation forcée des liquides Ann. Chim. Phys. 1850. XXX).

Berthold, Arnold Adolph. – Dr. Sur un procédé simple et sans danger pour Med., Prof. d. Physiologie, Anatomie und démontrer la liquéfaction des gaz et celle de Naturgeschichte an d. Univ. zu Göttingen l'acide carbonique en particulier (Ib. id ).

seit 1836. Mitgl. d. K. Societät daselbst fP), Action de la chaleur rouge sur l'alcool et sur l'acide acétique (Compt. rend. 1851. XXXIII).

geb. 1803, Febr. 26, Soest, Westphal. De l'action exercée par les acides, par la cha

Lehrb. d. Physiologie, 2 Bde. Göttingen 1829, leur et par les chlorures sur l'essence de té

3. Aufl. 1848. Das Aufrechterscheinen der Gerébentbine, sur le sucre et sur l'alcool etc. (Ib.

sichtsobjecte trotz ihres umgekehrt stehenden 4852. XXXIV). Sur le bichlorhydrate de l'es

Bildes auf der Netzhaut, Göttingen 1830. Mit sence de térébenthine (Ib. 1852. XXXV). Sur

R. Bunsen: Das Eisenoxyd, ein Gegengist der les combinaisons de la glycérine avec les aci

arsenigen Säure, Ib. 1834. Über d. Temperades (Ib. 1853. XXXVI et XXXVII, et 1854,

tur d. kaltblütigen Thiere, Ib. 1835. Über d. XXXVIII). Reproduction de l'alcool par le bi

Wärmeleitungsfäbigkeit d. Farben (Oken's Isis, carbure d'hydrogène (Ib. 1855. XL). Mit De

1836). Über d. grössere Intensität d. Schalles Luca: Action de l'iodure de phosphore sur la

bei Nacht (Ib. id.). Warum wir einen sich beglycérine (Ib. 1854. XXXIX).

wegenden Körper deutlich als sich bewegend

erkennen, während uns ein stillstehender, bei Berthier, Pierre. - General-Inspe- Bewegung unseres Auges, diese Bewegung gar cteur im Corps des Mines, seit 1827 Mitgl. nicht oder wenig lebhaft zur Anschauung bringt d. Acad. d. Wiss. zu Paris (DC.V) (Q) (Or),

(Froriep's Notizen 1830). Zoologisches. geb. 1782, Juli 3, Nemours.

Berthollet, Claude Louis, Graf. Traité des Essais par la voie sèche, 2 vol. 8o, Mitgl. d. Acad. d. Wiss. (1780) und Paris 1833. Analyse du nikel arsénical et du später auch des Instituts; Prof. an d. Nornikel arseniaté d'Allemont (Ann. Chim. Phys.

malschule und d. polytechn. Schule (1794), 1817. VI). Sur les eaux minérales et thermales de Vichy (Ib. 1821. XVI). Nouv. moyen d'analy

dann Mitgl. d. Erhaltungssenat, Graf und ser les pierres alcalines (Ib. 1821. XVII). Sur les Grossofficier d. Ehrenlegion, unter Ludalliages du chrôme avec le fer et l'acier (Ib. id.). wig XVIII. Mitglied der Pairskammer (BN) Sur le minerai de plomb argentifère de Chéronie

(Tp. IX), (Ib. 1822. XX). Sur les oxydes de manganèse Ib. id.). Examen comparatif de plusieurs mi

geb. 1748, Nov. 9, Talloire b. Annecy, nérais de manganèse (Ib. id.). Analyses de dif

Savoyen, * férentes pierres à chaux (Ib. 1823. XXII). Sur gest. 1822, Nov. 6, Arcueil b. Paris. Jes sulfures qui proviennent de la réduction Observations sur l'air, Paris 1776. Précis d'une de quelques sulfates par le moyen du charbon théorie sur la nature de l'acier, sur ses prélib. id.). Analyse du kaolin (ib. 1823. XXIV parations etc. Ib. 1789. Elemens de l'art de et 1836. LXII). Préparation de l'acide hydro- la teinture, Ib. 1794. Description du blanchisulfurique etc. (lb. id.). Sur la composition ment des toiles, Ib. 1795. Recherches sur les de l'oxide de Nikel (Ib. 1824. XXV). Sur l'es- lois de l'affinité, lb. 1804 (Auch Mém. Instit. sai et le traitement du sulfure d'antimoine (Ib. T. III). Essai de stalique chimique, 2 vol. Ib. id.). Sur les baltitures de fer (Ib. 1824. XXVII). 1803. Mit Lavoisier u. A. : Méthode de nomenAnalyse d’balloysite (Ib. 1826. XXXII). De clature chimique, Ib. 1787. Sur l'acide l'action des alcalis et des terres alcalines sur phosphorique de l'urine (Mém. Par. 1780). Sur quelques sulfures métalliques (Ib. XXXIII). la nature des substances animales etc. (Ib.id.). Sur la composition des minérais de fer en Sur la combinaison des huiles avec les terres, grains (Ib. 1827. XXXV). Haidingérite, miné- l'alcali volatil etc. (lb. id.). Sur la causticité rai d'antimoine, d'espèce nouvelle (Ib. id.). des sels métalliques (Ib, id.). Sur la combiPetrosilex rose de Sahlberg (Ib. 1827. XXXVI). naison de l'alcali fixe avec l'acide crayeux (Ib. Nontronite, nouv. minéral (Ib. 1828. XXXVIII). id.). Sur la décomposition de l'acide nitreux, De l'action de la litharge sur les sulfures mé- 3 Mém. (Ib. 4781). Sur l'augmentation de poids talliques (Ib. 1828. XXXIX). Sur un nouv. qu'éprouvent le soufre, le phosphore et l'arsulfate de cuivre (Ib. 1839. L). Sur la prépa-senic, lorsqu'ils sont changés en acide (Ib. ration de la zircône et du titane (Ib. id.). Ana- 1782). Sur la décomposition spontanée de lyse du tellurure d'or de Nagyag (Ib. 1832. quelques acides végétaux (Ib. id.). Sur la cauLI). Analyse de trois variétés de silicates de sticité des alcalis et de la chaux (Ib. id.). Sur glucine, de lithine et de zircône (Ib. 1835. la combinaison de l'air vital avec les huiles

[ocr errors]

(Ib. 1785). Sur l'acide marin déphlogistique geb. ... Lyon, gest. 1799 ... Lyon. (Ib. id.). De l'alcali volatil (lb. id.): Sur la Moyen de déterminer le moment où le vin en décomposition de l'esprit-de-vin et de l'éther

fermentation a acquis toute sa force, 1781. De par le moyen de l'air vital (Ib. id.) Sur l'acide

l'électricité du corps humain en état de santé prussique (Ib. 1787). Sur la combinaison des

et de maladie, 1781. De l'électricité des végéoxides métalliques, avec les alcalis et la chaux taux, 4783. Preuves de l'efficacité des para(Ib. 1788). Observations eudiométriques tooneres, 1783. Des avantages que la physique (Mém. sur l'Égypte). Sur l'acide zoonique (Bull.

et les arts peuvent retirer des aérostates, 1784. soc. philomat. An VI). Sur l'action que le sul- De l'électricité des météores, 2 vol. 1787. Tbéofate de fer exerce sur le gaz nitreux (Ib. VIII). rie des incendies, 1787. Sur la cause phosSur la nature de l'acide muriatique (lb. id.). phorico-électrique des aurores boréales (Journ. Sur les dissolutions et les précipités de mer

phys. 1778). Sur un paratremblement de terre cure (Ib. id.). Sur le mercure fulminant (Ib.

et para-volcan (Ib. 1779). Sur une nouv. cause X. 1801-2). - De l'influence de la lumière

de la pluie (Ib. 1779). Sur l'électricité aérienne (Journ. pbys. 1786). Sur la décomposition de et artificielle (Ib. 1782). Sur l'oenomètre (Ib. l'eau (Ib. id.). Procédé pour rendre la chaux

1783). Nouv. expériences sur les effets de l'éd'argent fulminant (lb. 1788. T. XXXII). Sur

lectricité appliquée aux végétaux (Ib. 1789.l'acide zoonique (Ib. 1798. XLVI). Sur l'hy- T. XXXV). drogène sulfuré (Ib. id.). Sur les principes constituans de l'acide muriatique (Ib. 1800. LI). Berthoud, Ferdinand. — Uhrma

. Description du blanchiment des toiles par cher (Horloger-mécanicien) der Marine, in l'acide muriatique oxigéné (Ann. Chim. 1789.

Paris. Mitgl. d. Instituts (B) (BN), T. II). Sur l'action de l'acide muriatique oxigené sur les parties colorantes de plantes (Ib.

geb. 1727, März 19, Plancemont, Neuf1790. VI). Sur les moyens de conserver l'eau

chatel, * dans les voyages de long cours (Ib. 1806.

gest. 1807, Juni 20, Groslay, b. MontLVIII). — Description d'un manomètre nouveau (Mém. de la Société d'Arcueil, T. I, 1807,

morency.

L'art de conduire et de régler les pendules et der von ihm in diesem Jahre gestifteten und sich in seinem Landhause zu Arcueil versam

les montres, Paris 1 760. Essai sur l'horlogerie,

Ib. 1763. Traité des horloges marines, Ib. melnden Privatgesellschaft). Sur l'altération

1773. Éclaircissemens sur l'invention des nouque l'air et l'eau produisent dans la chair (lb.

velles machines proposées pour la déterminaid.). Sur les proportions des élémens de quelques combinaisons (Ib. T. II. 1809). Nouv.

tion des longitudes en mer etc. Ib. 1773. De obs. sur les gaz inflammables, désignés par

la mesure du temps etc. Ib. 1775. Les longi

tudes par la mesure du temps, Jb. 1775. La les noms d'hydrogène carburé et d'hydrogène oxicarburé (ib. id. et T. III). Notes sur di

mesure du temps appliquée à la navigation ou verses objets (Ib. id.). Considérations sur l'a

Principe des horloges à longitudes, Ib, 1782.

Histoire de la mesure du temps par des hornalyse végétale et l'analyse animale (Ib. T. III.

loges, 2 vol. Ib. 1802. Description d'une pen1817). Sur les précipités mercuriels et sur ceux du sulfale d'alumine (Ib.id.). Sur les proportions

dule à équation, à secondes concentriques, des élémens de l'acide nitrique (Ib. id.). Sur la

etc. (Machines approuv. par l'acad. T. VII). composition de l'acide oximuriatique (Ib. id.).

* geb. 1726, Jan. 26, Couvet, Val de Travers (L. Sch). Sur la décomposition du sulfate de baryte et du

Berthoud, Louis. — Neffe von Fersous-carbonate de chaux par la potasse (Ib. id.). geb. 1748, Dec. 9 (Oett. ; Cuvier's Eloge); gest.

dinand. Uhrmacher der Marine und Mitgl. Oct. 6 (Q).

d. Instituts in Paris (LB) (BC), Berthollet, Amédée B... - Sohn geb. 1753.

Neufchatel, von Claude Louis. Mitgl. d. Société d'Ar

gest. 1813, Sept. 17, (Argenteuil ?). cueil (Q),

Entretien sur l'horlogerie à l'usage de la ma

rine, Paris 1812. geb. 1783 etwa (Paris ?), gest. 1811... Marseille.

Berti, Francesco. Cataster-GeoÉlémeos de l'art de la teinture, avec une dé- meter in Parma (Tp. III), scription du blanchiment par l'acide muria- geb. 1786... .. Herzogth. Parma, tique oxigéné, 2 vol. 8o, Paris, 2. Aufl. 1804 (mit dem Vater). Sur la combinaison du soufre Unterstützte Carlini bei seinen Vermessungen

gest. 1835, Mai 11, Parma. avec l'oxigène et l'acide muriatique (Mém. d'Ar- in Parma (Siebe dessen Effemeridi del 1824). cueil, 1807, T. I). Sur l'action reciproque du soufre et du charbon (Ib. id.). Sur l'analyse Bertier (Berthier), Joseph Etienne. de l'ammoniaque (Ib. 1809, T. II).

Geistlicher von der Congregation des Bertholon de Saint-Lazare. Oratoriums, Lehrer d. Philosophie in mehGeistlicher, Prof. d. Physik zu Montpellier, ren Collegien seines Ordens. Correspond. später, nachdem er durch die Revolution d. Pariser Academie (B), in grosse Dürftigkeit gerathen war, Prof. d. geb. 1710 .. Aix, Provence, Geschichte an d. Centralschule zu Lyon (B), gest. 1783, Nov. 15, Paris.

.

[ocr errors]
[graphic]
« PreviousContinue »