Page images
PDF
EPUB

animos hospitum ad amorem sui illicientes. Inde liberatus, pervenerit ad eum locum, in quo exhibitis quibusdam sacris, futura defunctorum animis“ dinoscerentur: post quæ appulsus Sirenarum scopulis, ibi 4 per industriam liberatus sit: ad postremum inter Scyllam et Charybdim, mare

4 Delph. ubi.

NOTÆ

* Ad eum locum] Lacum Avernum veritatem, meretrices fuerunt, quæ intellige circa Baias, ubi ostia Ditis transeuntes, quoniam eos ducebant fuisse fabulati sunt. Cimmerios hic ad egestatem, his fictæ sunt inferre statuit Homerus, dicitque eos cali. naufragia, has Ulysses contemnendo gine et nubibus semper tegi, neque

deduxit ad mortem.' Ubi ille console unquam respici. Quod Virgi. troversiam, qnæ de earum situ-sem.. lius ad nemorum tenebras et halitus per fuit, conciliare tentavit. Alii atros Averni lacus retulisse videtur, enim Sirenas circa Pelorom Siciliæ dam locum illum describit, lib. vi. Promontorium, alii in sina Cumano 'Spelunca alta fuit, vastoque immanis prope Neapolin statuebant. Posterio. hiatu, Scrupea, tuta lacu nigro, nemo- rem sententiam potius amplectebatur rumque tenebris, Quam super haud Strabo, quia Neapoli monstrabatur ullæ poterant impune volantes Ten. monumentum Parthenopes, qnæ una dere iter pennis, talis sese halitus Sirenum fuit. Porro Sirenarum noatris Faucibus infundens supera ad men mere Punicum esse docuit Boconvexa ferebat: Unde locum Graii chartus, qui Siren canorum monstrom dixerunt nomine aoroon.' Vide Stra. interpretatus, a Panico Sir, id este bon. v.

canticum; et verisimile est scopolis y Quibusdam sacris) Quæ Homerus illis nomen illnd inditum fuisse, ob describit, Od. A. initio.

fragorem aquarum sese illic alliden. 2 Defunctorum animis] Id est, per tium. animas defunctorum. Homerns indu

b Ubi per industriam] Sociorum aucit animam Tiresiæ, Ulyssi futura res cera obturavit, ipsique eum funiprædicentem.

bus ad malum ligaverunt. Hom. Od, a Sirenarum scopulis] Servius, ad M. initio. illud v. Æn. . Jamque adeo scopulos • Scyllam et Charybdim] Scylla el Sirenum inducta subibat, Difficiles Charybdis, scopuli duo, teli jacia a quondam multorumque ossibus albos.', se invicem distantes. Hom, Od. M. • Sirenes,' inquit, 'secundum fabu. Scylla freti Mamertini dextrum sive lam, parte virgines fuerunt, parte occidaum latus occupat, Charybdis volucres, Acheloi Auvii et Calliopes lævum sive Eoom. Virg. III. DexMusæ filiæ. Harum una voce, altera trum Scylla latns, lævam implacata tibiis, alia lyra canebat. Et primo Charybdis.' Ubi vide Serviam. Eos juxta Pelorum, post in Caphareis in scopulos Homerus in horrenda monsnlis' (lego Capreis insulis)'habita- stra convertit, quod essent latrociniis verunt, quæ illectos suo cantu in piratarum, qui eos obsidebant, infanaufragia deducebant. Secundum mes. Vide Palæpbatum in Scylla,

sævissimum, et illata sorbere solitum, plurimas navium cum sociis amiserit. Ita se cum residuis in manns Phoe. nicum per maria prædantium incurrisse, atque ab his per misericordiam reservatum. Igitur uti voluerat, acceptis ab rege nostro duabus navibus, donatusque multa præda, ad Alcinoum regem Phæacum remittitur. [6 Ibi ob celebritatem nominis per multos dies benigne acceptus, cognos. cit Penelopam ab triginta illustribus viris diversis ex locis in matrimonium postulari. Hique erant a Zacyntho,' Echinadibus, Leucatha, Ithaca. Ob quæ multis precibus persuadet regi,s uti secum ad vindicandam matrimonii inju.

NOTÆ Vel potius quod ea loca naufragiis es. eminet. Quod Phæacibus optime sent nobilia ; unde a Phænicibus al. congrnit, quos propter opulentiani, terum Scyllam dictum docuit Bochar- industriam, et comitatem, et reliqua tus a punico scol, id est, exitium : al- tam animi qnam fortunæ bona, poëtæ terum Charybdim, a Punico Chorab- pæne ad Deorum sortem evelunt. dam, id est, 'foramen perditionis :' Uude est, quod poëta summus eos hiatu enim magno profundoque sor. appellat αγχιθέους, id est, ευδαίμονας bet navigia.

Kal loo8eous, beatos et Diis æquales, ut In manus Phænicum per maria præ- recte interpretatur Hesychins, post deuntium, &c.] Priscus, apud Suidam veteres Scholiastes. Bochart. Ego in voce XápuBois: 'Ekeide, inquit, existimo Pbæaces dictos ab Arabico 'OSvooeds, tartas Toùs &Talpous metà Phaik, id est, eminens; propter eoπλοίων υποβαλών, αυτός μόνος περικαθ- rom situm ; excelsi enim et eminentes. ίσας σανίδι εν τοίς ρεύμασι της θαλάσ- Quo allusisse Virgilium puto, lib. III. σης εφέρετο. Τούτον έωρακότες Φοίνικές “Protinus aerias Phe acum abscondiτινες εν τοίς ύδασι πλέοντα αναλαβόντες mus arces.' ήγαγον εν Κρήτη προς Ιδομενέα γυμνόν. A Zacyntho, 8c.] Homerus ait, a

Illic,' in Charybdi, 'Ulysses, amissis Dulichio, Same, id est, Cephalenia, sociis omnibus una cum ipsis navibus, Zacyntho, et Ithaca. Od. A. 'O000 tabale solus insidens maris Auctibus γαρ νήσοισιν επικρατέoυσιν άριστοι, Δουferebatur. Ηanc Phenices quidam, λιχίω τε, Σάμη τε, και υλήεντι Ζακύνθω, in aquis navigantem conspicati, re- 'Ηδ' όσσοι κραναήν Ιθάκην κατακoιρανέουceptum Cretam ad Idomeneum nu. σι, Τόσσοι μητέρ' εμήν μνώνται, τρύχουσι dum deduxerunt.' Supra tamen nos. olkov. “Quotquot enim insulis do. ter retulit, Ulyssem Cretam appulis- minantur optimi, Dulichioque, Same: se navibns Phænicum, cum ipse suas que, et nemorosa Zacyntho, Atque per vim Telamonis amiserit.

quotquot asperam Ithacam regunt, • Ad Alcinoum regem Phæacum] Ad Tot matrem meam ambiunt, destru. Corcyram Epiro objacentem insu- unt autem domum.' Leucatam vocat lam: ejus populi Phæaces dicti, id noster quæ est Leucas ; olim Epiro est, eminentes, ab Arabico Phaik: continua, sed postea insula facta. quomodo dicitur, qui vel opibus vel & Persuadet regi] Alcinoo. Et bic dignitate, vel virtutibus super alios ab Homero dissentit, scribente Ulys

riam navigaret. Sed postquam devenere ad eum locum, paulisper occultato Ulysse, ubi Telemachum rem quæ parabatur edocuere, domum ad Ulyssem clam veniunt: ubi multo vino atque epulis repletos jam procos? ingressi interficiunt. Dein per civitatem Ulyssem adventasse, popularibus cognitum est: a quis s benigne et cum favore exceptus, cuncta quæ domi gesta erant cognoscit: meritos donis aut suppliciis afficit." De Penelopa ejusque pudicitia, præclara fama. Neque multo post, precibus atque hortatu Ulyssis, Alcinoi filia Nausica? Telemacho denubit. Per idem tempus Idomeneus, dux noster, apud Cretam interiit,m tradito per successionem Merioni regno :" et Laërta, triennio postquam filius domum rediit, finem vitæ fecit.

5 Delph. quibus.- 6 Delph. Penelope.

NOTÆ

sem a Phæacibus in Ithacam deduc. isse, vel Cassiphonem filiam Circes. tum, ibique solum relictum. Od. T. m Apud Cretam interiit] Homerum

h Ubi Telemachum] Sed ex Home- seqnitur Dictys; nam ex ejus Odyssea ro, Telemachus erat apud Menelaum colligere est, Idomeneum Cretæ inin Sparta, cum Ulysses Ithacam ac. teriisse : ita Diodor. vi. 15. Idome. cessit.

neum et Merionem cum navibus noi Multo vino atque epulis repletos jam naginta ad llium cum Agamemnone procos) Homerus, Od..

profectos, reversosque postea in pa. k Aut suppliciis afficit] Ancillas du- triam, diem snum obiisse, honorifice. odecim et Melantbium. Hom. Od. X. que sepultos, Deorum honores fuisse

| Nausica] Scribendum ex Homero, assecutos. Horum sepulchra in Gno. Nausicaa. Eustathius quidem scribit, so hac ostenduntur inscriptione : Aristotelem, in republica Ithacensi. Gnosi IDOMENEI SEPULCHRUM ASPI• um, Hellanium tradidisse Telemacho CE, IN QUO EGO MERION Moli Fr. ex Nausica Persepolim genitum fi. PROPINQUUS Jaceo. Hos ut lium fuisse. Sed idem etiam Hesio. pobiles heroës Cretenses colunt sadi locum affert, ubi Polycaste Tele- cris, in bellorum discrimine eorum macho uxor datur, ex qua Persepo. præsidium invocantes. Sed alii Idolis : Τηλεμάχω δ' άρ' έτικτεν εύζωνος meneum alibi mortuum dicunt. Πολυκάστη, Νέστορος οπλοτάτη κούρη n Tradito per successionem Merioni Nnaniádao, Nepoénonly. "Telemacho regno) Jam libro primo dixit, Cretam autem genuit pulcra Polycaste, Nes- Idomeneo et Merioni civitatum et toris novissima filia Neleidæ, Per. terrarum imperium tradidisse: nunc sepolim.' Alii ipsum Persepolin Idomeneus moriens solum hæredem Penelopæ et Ulyssis filium dicunt, Merionem relinquit. Vide qnæ 10Telemachumque Circen uxorem dux. tavi, ad 1. 1.

LIUS

Telemacho ex Nausica natum filiam Ulysses Ptoliporthumo appellat. [7.] Dum hæc apud Ithacam aguntur, Neoptolemus apud Molossos P naves quassatas tempestatibus reficit: atque inde postquam cognitum ab Acasto 9 expulsum regno Pelea, ultum ire 7 injurias avi cupiens, primo exploratum duos quam fidissimos, et incognitos illis locis, Chrysippum et Aratum, 8 Thessaliam mittit: hique cuncta quæ gerebantur, insidiasque ei paratas per Acastum, ab Assandro non alieno Pelei cognoscunt. Is namque Assandrus, iniquitatem tyranni' evitans, Peleo consenserat : notusque adeo ejus domus, uti inter cetera originem etiam nuptiarum Pelei cum Thetide, Chironis

7 Delph. iri.—8 Delph. Arathum.

NOTÆ

Ptoliporthum] Qni Hesiodo, Aris- έρχομένη νηύς 'Ανδρών Θεσπρωτώνες Δουtoteli, et Eustathio Persepolis : quod dixwv TORÚtupov. 'Evo' Syede Rvá el tréuidem est; utrumque enim Latineur- ψαι βασιληϊ 'Ακάστω 'Ενδυκέως. “Con. bium vastator' significat.

tigit enim ut iret navis Virorum ThesPApud Molossos] Populos Epiri. Epi- protornm in Dwichium frumentarirun antem appulisse Neoptolemum am. Tunc ille me jussit mittere regi molti consentiunt. Ita Pindaros, Od. Acasto Accurate.' vii. Nemeorum, Pausan. in Atticis. r Tyranni] Acasti. Tyrannum auJustin. XVII. &c. Sed ego hic Mo- tem hic dicit in malam partem ; sed lossos alios intelligi debere, arbitror. eam vocem Trojanis temporibus igVide paginam 279. ' appulsusque ad notam fuisse, fuse notavit Eustath. Sepiadam littus. Sequentem au- Od. 2. tem historiam, de Peleo per Acas- Notusque adeo ejus domus) Puto tum regno suo fugato, ex Euripide hic notus esse activum, pro gnarus ; mutuasse Dictyo puto, qui ait, in quod tamen vix alibi reperias. Troadibus: Αυτός δ' ανήκται Νεοπτόλε- ! Originem etiam nuptiarum Pelei μος, καινάς τινας Πηλέως ακούσας συμφο- cum Thetide] Quas elegantissime deράς, ώς νιν χθονός "Ακαστος εκβέβληκεν ο scribit Catnllus. Earum autem ori. Hellovyóvos. 'Ipse antem abiit Neop- ginem ita Apollodor. xii. “Sed et al. tolemus, novos qnosdam Pelei dicens teram uxorem duxit Peleus, Thetin casus, qnod illum e regno Acastus Nerei filiam, de cujus matrimonio ejecit Peliæ filius.' Etsi ille Phthiam Jupiter et Neptunus contenderunt :' abiisse illum dicit, Noster vero Epi. (Apollinem addit Pindarus :)' at cum

Thetis a se ortum filium patre futu9 Ab Acasto] Peliæ filio. Puto rum esse præstantiorem prædixisset, hunc, ex Homero, Dulichio regnasse. abstinuisse Jovem illius nuptiis feIta enim Ulysses Od. E. Túxnoe ydp runt. Nec desunt, qui scribant ad

rum.

filia," Chrysippo atque Arato narraverit.

Qua o tempestate multi undique reges acciti domum Chironis, inter ipsas epulas novam nuptam magnis laudibus veluti Deam celebraverant, parentem ejus Chirona appellantes Nerea, ipsamque Nereida :' et ut quisque eorum regum, qui convivio interfuerant, choro modulisque carminum prævaluerat, ita Apollinem Liberumque, ex foeminis plurimas Musas' cognominaverunt: unde ad id tempus convivium illud Deorum appellatum. [8.] Itaque ubi cuncta quæ voluerant cognovere, ad regem redeunt, et singula per ordinem par

............

9 Delph. Quia.--1 Delph. Nereidam,

NOTE ejus complexum jam prodeunti Jovi, Neptunus equis Balio et Xantho, Prometheum dixisse, natum ex ea Vulcanus ense, at reliqui aliis mune. cælo dominaturum. Sunt etiam qui ribus condonarnnt.' Iude Catallus, memorent, Thetin Junonis monitu Advenit Chiron, portans sylvestria persuasam Jovem evitasse ; hinc ira. dona.' Et : *Confestim Pepeos adest, tam Jovem voluisse ut ea mortalis viridantia Tempe, Tempe quæ sylvæ viri conjngio locaretur. Chironis ita- cingunt superiinpendentes, Monyasin que consilio, eam comprehendendi ac linquens Doris celebranda choreis, detinendi rationen Peleus iniit: eam Cranona Erisonamque, tulit radicitus itaque cum in varias sese formas com- altas Fagos, ac rectu proceras stipite mutantem observasset, corripit; quæ laurus, Non sine nutanti platano, ile. cum interim ignis, interim aqua, mo- taque sorore Flammati Phaëtontis et do etiam feræ vultum caperet, non aëria copressui.' Et paulo post: 'Ineam, priusquam pristinam formam de pater Divum sancta cum conjuge recepisse vidit, remisit. Hanc de natisqne Advenit cælo, te solum, Phæ. mum in Pelio monte sibi copulavit.' be, relinquens, Unigenamqne simul u Chironis filia] De hoc supra dic

cultricem montibus hydri; Pelea pam tum est, lib. 1. revera Nerei filia fuit. tecum par soror aspernata est.'

A pollinem Liberumque, ex fæminis Ubi miror quod ait Catullus, Phæ. plurimas Musas, &c.] Ait Dictys, ex bum et Dianam vnptiis non interfu. regibus illis, qni nuptiis affuere, alium isse : nam Phæbum etiam affaisse Apollinem, alium Liberum, dictum. Homerus scribit, apud quem The. Es freminis antem unamquamque uni. tis ait Apollini: návres artidarte, us Musa nomine insignitam. Ιdque θεοί, γάμου, εν δε συ τoίσι Δαίνυ', έχων optione Dictys, ut immutaret fabulam φόρμιγγα, κακών εταρ', αιέν άπιστε. qua dicebatur, Deos vere nuptiis af. Omnes autem interfuistis Dii pup. fuisse. Apollodor. III. .Atqne inibi tiis, interque tu hos Epulabaris, ba. Dii, convivio excepti, suo quisque bens citharam, o malorum sodalis, munere matrimonium coinmendarunt. semper perfide.' Nam Cbiron hasta fraxioa Peleum, * Ad regem) Neoptelemum.

[ocr errors]
« PreviousContinue »