Page images
PDF
EPUB

rant. Ob quæ coactus Neoptolemus adverso mari, et multis regionis ejus prohibentibus, classem exornat, ascenditque ipse: dein sævitia hyemis multum mari fatigatus, appulsusque ad Sepiadum littus,* quod propter saxorum difficultatem nomen ejusmodi quæsiverat, omnes fere naves amittit, vix ipse cum his qui in eodem navigio fuerant liberatus. Ibi Pelea avum reperit occultatum spelunca abdita et tenebrosa, ubi senex vim atque insidias Acasti evitans, assidue, nepotis desiderio, navigantes, et si qui forteeo appulsi essent, speculari consuerat. Dein ubi cuncta domus fortunarumque edoctus est, consilium ag. grediendi hostis inire occipit: cum forte cognoscit filios Acasti Menalippum et Plisthenem, venatum profectos, devenisse ad ea loca. Itaque mutata veste lolcium: simulans, juvenibus offert sese, eisque cupitum sui interitum

3 Deest qui in Delph.—3 Ita rescripsit Obrecht. ex Arg. Cod. ubi Locicum, et ex Med. nbi Jocum. “Nam Locrum, quod est in vulgatis, locum utique hic non babet; cum ad Iolcum hæc sint gesta.'

NOTÆ

* Appulsusque ad Sepiadum littus] aspera, qui Sepiadis nomen ab asperi. Sepias Magnesiæ saxa, a pisce onala tate saxorum dictum tradat. Ego exsic dicta, nt aiunt, quod cum ibi istimo illum loco Strabonis deceptum Thetis varias formas induceret at fuisse, qui legitur extremo lib. ix. 'H Peleo elaberetur, ultimum sese in μέντοι Σηπιάς ακτή τετραγώδηται και sepiam immutavit. Sed miror hic μετά ταύτα εξύμνηται δια τον ενταύθα Neoptolemnm ab Epiro Magnesiam αφανισμών του Περσικού στόλου. Έστι appulsum, ita nt totam Græciam ab 8 airn Mèr åktoh met púons. • Verum Ionio mari ad Pelasgicum usque si- Sepias acta in Tragædiis celebratur, num circumnavigarit. Quod mihi vi- et postea celebrata est propter ibi detur incredibile. Quare puto potius deletam Persicam classem. Est ausupra, cum de Molossis Dictys loqui tem hæc acta saxosa.' tur, Molossos illos intelligendos, qui ? Et si forte] Ferri potest; malim in Thessalia fueruot non longe a tamen, 'et si qui forte;' vel 'et qui Phthia. Quod etiam magis Euripidi forte.' consentiet, qui in eadem historia ait, * lolcium (Locrum] simulans] Locri Neoptolemum Phthiam navigassc. ad pedem Parnassi; sed nota bie,

'Propter satorum difficultatem [as. Locros et Thessalos diverso vestila peritatem) Vellem sane pos docuisset Dictys, quomodo sepias significet sama

usos fuisse.

refert. Ob quæ junctis his in venando, ubi seorsum ab ceteris Menalippum videt, eumque et paulo post fratrem ejus insecutus, interficit: ad + quorum inquisitionem servus quidam Cinyras nomine, perquam fidus, profectus, in manus juvenis devenit, comprehensusque, Acastum affore nuntiat, atque ita occiditur. [9.] Itaque Neoptolemus mutata Phrygia veste, tanquam filius Priami Mestor, 5° qui captivus cum Pyrrho ad ea loca navigaverat, Acasto obvius venit, eique quinam esset indicat, et Neoptolemum in spelunca fatigatum navigio somnoque 4 jacere. Ob quæ anxius Acastus, opprimere quam inimicissimum cupiens, ad speluncam pergit, atque in ipso aditu a Thetide, quæ ad ea loca inquisitum Pelea venerat, re cognita reprimitur. Dein, cunctis quæ adversum domium Achillis inique et adversum fas gesserat enumeratis, increpitum, e ad postremum intercessu suo, manibus juvenis liberat: persuadens nepoti, ut? ne sanguine ulterius ulcisi cuperet ea quæ antecesserant. Itaque Acastus, ubi se præter spem liberatum animadvertit, sponte et illico cuncta regni' Neoptolemo tradit. Inde juvenis, cum avo' reliquisque qui secum navigaverant, summam regni adeptus, in civitatem venit. Ibi a cunctis popularibus, quique juxta inhabitantes sub im

4 Delph. in.---5 Delph. et vulg. Nestor.–6 Delph. in contextu increputusque: sed v. not. inf.–7 Delendam Vinding. putat voculam ut.-8 Post are

NOTE

Mutata Phrygia veste] Id est, sum- ipsum desiderium dormiendi, l'entie ta Phrygia veste; Locrensem cum de dormir. Quo sensu nos etiam usarPhrygia mutavit.

pamas nostrum sommeil: dicimus enim, © Filius Priami Mestor [Nestor] accublé de sommeil. Nullum Priamo fuisse filium puto, e Increpitum] Lego, 'increpatum. Nestoris nomine. Libenter rescribe- que;' de Thetide enim loquitur, rem, Mestor. Mestorem enim inter quæ enumeratis cunctis, qnæ adver. Priami filios numerant veteres. sum domum Achillis inique gesserat

Fatigatum narigio soninoque] Ex Acastus, increpatum eum intercessu Horat. Ludo fatigatum que somno.' suo liberat e manibus Neoptolemi. Qui locus multos interpretes torsit;

Suba itur, 'Bege. qui non viderunt, hic somnum'esse tia.

1 Cuncta

perio ejus agebant, benigne et cum gratulatione exceptus, amorem sui brevi confirmat. [10.] Hæc ego cuncta a Neoptolemo cognita mihi memoriæ mandavi, accitus ab eo qua tempestate Hermionam 9 Menelai in matrimonium susceperat. Ab eo etiam de reliquiis Meninonis cognitum mihi, uti tradita ossa ejus apud Paphum his qui cum Phallante duce Memnonis mari ad Trojam profecti, ductore interfecto, ablataque præda, ibidem morabantur: utque Himera,' quam nonnulli materno nominek Hemeram appellabant, soror Memnonis, ad investigandum cadaver fratris eo profecta, postquam reliquias repperit, et de intercepta præda Memnonis palam ei factum est, utrumque recipere cupiens, intercessu Phænicum, qui in eo exercitu plurimi m fuerant, optionem rerum omnium ac seorsum fratris acceperit, prælataque sanguinis affectione," recepta urna Phænicem navigaverit: delata dein ad regionem ejus Palliochin nomine,o sepultisque fratris reliquiis, nusquam

exhibet Delph. voces et Thetide.-9 Delph. Hermionem.

NOTÆ 6 Apud Paphum Paphus urbs Cy- sive 'Hemeram' nomine. Existimapri; sed hic apud Rhodum dicere de- rem unic figmento · locum dedisse buit. Nam supra retulit milites eos, Memnonis genus. Is enim cuin Auf quos Memnon duce Phala (quem hic roræ filius diceretur, et Aurora ex se Phallantem vocat) mari ad Trojam diem, quæ Græce Hemera dicitur, misit, Rhodum appulso3. Ibigne Rho procreare dicta sit, inde Memnoni diorum solicitationibus Phænicas, qui Hemeram sororem dederunt, multi in eo exercitu aderant, Phalam * Materno nomine) Hic Hemeram lapidibus necasse, direptamque præ- Memnonis matrem dicit, quem alibi dam inter se divisisse, seque in urbes Auroram. Rhodi, Ialysum, et Camirum distri- 1 Utrumque recipere cupiens) Nempe buisse. Locum adi, libro iv. alioqui reliquias fratris et interceptam prænos docere debuit Dictys, quomodo dam. iidem relicta Rhodo Cyprum acces- m Phænicum, qui in eo exercitu pluriserint.

mi] Vide lib. iv. b Ductore interfecto] Phallante,

Pralataque sanguinis affectione] quem lib. iv. Phalam vocavit.

Ait, propter affectionem sanguinis i Utque Himera] Non possum di- eam fratris reliquias optasse. Sed cere, unde hanc historiam de sorore quis ita loqui velit, prælata sangui. Memnonis · Himera' vel "Hemera' nis affectione?' hauserit Dictys. Neque unquam legi • Ad regionem ejus Palliochin nomiMemnoni sororem fuisse · Himeram' ne] Mihi certe ignota est regio Palkia

repente comparuerit: cujus opinio exorta triplex ; seu quod post occasum solis cum matre Hemera e conspectu hominum excesserit; sive supra modum dolore affecta fraternæ mortis, ultro præceps ierit; vel ab his qui incolebant, ob eripienda quæ secum habuerat, circumventa in. terierit. Hæc de Memnone, ejusque sorore comperta mihi per Neoptolemum. [11.] Post quæ profectus Cretam,' anno post P nomine publico' cum duobus aliis' ad oraculum Apollinis s remedium petitum venio. Namque nulla certa causa ex improviso, tanta vis locustarum insulam eam invaserat, uti cuncta fructuum quæ in agris erant corrumperentur. Itaque multis precibus suppliciisque' responsum? editur, divina ope animalia interitura, insulamque proventu' frugum brevi redundaturam. Dein navigare cupientes ab his qui apud Delphos erant prohibemur: importunum namque et perniciosum tempus esse. Lycophron et Ixæ

1 Delph. postquam.—2 Delph. responso.—3 Delph. proreclu.

NOTÆ

ochis. Neque enim ejus meminerunt v Tanta vis locustarum] Quarum Geographi. De loco autem ubi se. magna copia io regionibus illis, ut e pultus Memnon veteres dissentiunt. literis Sacris, Nam Josephus 11. Belli Judaic. se- "Precibus suppliciisque] Differunt pulcrum ejus ponit in Galilæa, prope preces et supplicia. Nam supplicia Auvium Beleam, non longe a Ptolo. dixere supplicationes cum sacrificiis maide urbe. Strabo, xv. prope flu. quibusdam. Servius : Indictiva savium Budam, juxta Syriæ urbem no• crificia dicebantur, quæ subito ad mine Paltum. Alii, prope Helles. præsens tempus indicebantur, aut ponton). Alii denique, in Æthiopia. certe de bonis damnatorum. Unde

P Anno post] Postquam ab eo acci- et supplicia dicuntur supplicationes, tus fnerat; supra.

quæ sunt de bonis passornm. Sallust. 9 Nomine publico] Gallice, au nom 'in suppliciis Deoram magnifici." du public.

Supplicia etiam dicebantur verbena r Cum duobus aliis) Lycophrone et et alia pacis insignia, quæ caducea. 1xæo, pagina sequenti.

tores sive oratores gerebant, pacem Ad Oraculum Apollinis] Apud Del. petentes. Vide doctiss. Dacerii no. phos.

tas ad Festum, in voce ‘Supplicia.' • Namque nulla certa causa ex impro- w Proventu (provectu] frugum] Id viso, tanta, &c.] Distingue : ‘Namque est,' auctu.' Nam provehere'est palla certa caussa, ex improviso tan. augere. Malim tamen, proventa ta,'&c.

frugum

us, qui una ad oraculum venerant, contemtui habentes ascendunt navem, medioque fere spatio fulmine icti intereunt. Interim, uti prædictum divinitus erat, eodem ictu fulminum sedata vis mali, immersaque mari, et regio omnis repleta frugibus. [12.] Per idem tempus Neoptolemus, confirmato jam cum Hermiona + matrimonio, Delphos ad Apollinem* gratulatum, quod in auctorem paternæ cædis Alexandrum vindicatum esset, proficiscitur, relicta in domo Andromacha, ejusque filio Laodamante, qui reliquuss jam filiorum Hectoris superfuerat. Sed Hermiona post abscessum viri, victa dolore animi, neque pellicatum captivæ patiens, parentem suum Menelaum accitum mittit: cui, multa conquesta super injuria prælatæ sibi a viro captivæ mulieris,

4 Delph. Hermione, et sic passim.—5 Delph. reliquis.

NOTÆ

* Delphos ad Apollinem] Scholiastes Ita enim Euripides in Andromacha. Pindari Od. 7. Nem. et Scholiastes Neoptolemus abit Delphos, placatum Euripidis in Oreste, scribunt Neop- Apollinem quem paternæ cædis olim folemum Delphos profectum, ut con. postularat : post ejus discessum Hersuleret oraculum super sterilitate mione, se zelotype habens erga An. Herinionæ, quæ nullos illi liberis pa. dromachen, ei necem liberoque ejus riebat. Enripides, in Andromacha, Molosso machinata, Menelaum accer. ait enm Delphos profectum, ut placa. sit. Andromacha id andiens puerum ret Apollinem, quem antea paternæ ablegavit, ipsaque fugit ad templum cædis postularat. Sic enim, 'ATİ Thetidis. Sed qui cum Menelao veAed pár kat' alav, čvda nočią dlany Alnerant, et filium invenerunt, ipsam. δωσι μανίας, ήν ποτ', ές Πυθώ μολών, que deceptam eduxerunt templo, "Ήτησε Φοίβον πατρός ου τινει δίκην, jamque utrumque erant interfectari, &c. apnd eum Andromacha, 'Ab. cum adveniente Peleo, prohibiti sunt. sens Delphorum circa terram, ubi Menelaus rediit Spartam, Hermione Apollini pænas Dat furoris, quo olim autem pænitentiam simulavit, verita ad Puthonem veniens, Postulavit præsentiam Neoptolemi. Adveniens Phæbum cædis paternæ cnjus solvit autem Orestes, Hermionem quidem pænas.' Verum alii affirmant, Ne reduxit Spartam et Neoptolemo apud optolemum Delphos ivisse, ut ejus Delphos insidias struxit. Isque in. templum expilaret. Et eam opinio- terfectus asportatur. Peleo autem nem verisimiliorem dicit Strab. ix. volenti lugere mortuum Thetis appa

Sed Hermiona (Hermione) post ab. rens, hunc quidem jussit in Delphis scessum viri] Hanc historiam hausit sepeliri, Andromacham autem mitti ex Euripide, immutatis quibusdam. ad Molossos cum puero.

« PreviousContinue »