Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Pelias rexia Æsonem fratrem habuit. Æsonis filius erat Jason, virtute præstans : et qui sub ejus regno erant, omnes eos hospites habebat, et ab eis validissime amabatur. Pelias rex, ut vidit Jasonem acceptum esse omnibus, veritus est ne sibi d injurias faceret, et se regno ejiceret.

I Post rex exhibet Delph. voces, in Peloponeso.

NOTÆ

· Rex [in Peloponeso] Falsum est sive Scarpheri, alii Theognitam Lao. Peloponesi regem fuisse Peliam. Di. dici filiam ; alii denique • Amphino. cere debuerat Thessaliæ, ibi enim men.' imperabat Æson Peliæ frater. Ateum d Veritus est ne sibi] Apollodorus, Pelias regno exuit.

1. Tzetzes in Lycoph. Scholiastes Æsonem fratrem habuit] Sed ute. Pindari, et alii scribunt, Peliam orarinum tantum : Neptunus enim ex culo monitum fuisse ut caveret ab Tyro Salmonei filia Neleum et Peliam eo, qui unum tantum calceum gessuscepit, quæ Tyro deinde Cretheo taret. Quod cum minime intelligenupta, Æsonem, Pheretem, et Amy. ret, paulo post re ipsa percepit. taonem peperit.

Nam cum in littore Neptuno immoÆsonis filius erat Jason] Æsonis laret, cum permultos, tam etiam Ja. et Alcimedes Autolyci, sive, ut alii sonem eo accersivit, qui ruri agens volunt, Phylaci filiæ. Alii matrem ad ea sacra properavit, et Anaurum Jasonis vocant • Polymeden,' sive sive Enipeum amnem trajiciens al. Polymelen, sive etiam Polyphe- terum in amnis alveo calceum amisit. men,' Autolyci filiam. Alii Rhæo Id ubi Pelias videt, oraculum animo Staphyli filiam, alii • Arnen' Æoli, repetens, propius eum accedit, ro.

C

1

Dicit Jasoni Colchis pellem arietis inauratam esse,' dignam ejus virtute, ut eam inde auferret, omnia se ei daturum pollicetur. Jason ubi audivit, ut erat fortis animi, et qui loca omnia nosse volebat, atque clariorem se futurum existimabat, si pellem inauratam Colchis abstulisset, dicit Peliæ regi se velle eo ire, si vires sociique non deessent. Pelias rex Argum architectum vocari jussit, et ei imperat ut navem ædificaret quam pulcherrimam, ad voluntatem Jasonis. Per totam Græciam rumor cucurrit, navem ædificari, in qua Colchos eat Jason, pellem auream petiturus.

NOTÆ

gatque, ecquid, habens potestatem, Thyestem subduxe queritur, ut ja facturus esset ei, a quo sibi ex ora- Colchide Æeta, ad cujas arietis culo prædictum fuerit mortem illa- pellem profecti regio genere dicun. tum iri? cui Jason, pellem, inquit, tur Argonautæ. Aliter etiam Palæ. velleris aurei ut afferret, imperarem. phatus, in Phrixo, quem vide. Quod ubi audivit Pelias ipsum Jaso. Argum architectum vocari jussil] nem ad eam pellem ire statim præce. Quia pavis vocabatur Argo, ab archi. pit, &c.

tecto, qui Argus vocaretur, factam ¢ Colchis pellem arietis inauratam es- existimarunt. Sed optime docuit se] Quæ Colchis suspensa e quercu præstantissimus Bochartus, Phæni. in Martis luco visebatur, ac sub in. ces dixisse' arca' vel ‘arco,' ut Syri somnis draconis custodia asservaba- efferunt, naves longitudinis, sive oatur. Eam autem arietis illius, qui ves longas. Atque inde factum, li. Phrixum per Hellespontum vexit, tera C in G mutata, ut navis Argo pellem fuisse fabulati sunt, cujus la- appellaretur, quæ prima fuit pavis na aurea, vel, ut alii volunt, purpurea. longa apud Græcos. Græci enim, Alii tradunt, pellem illam librum fu- usque ad Jasonem et Argonautas, so• isse pellibus inscriptum, quo lapidis Jum rotundis navibus utebantur. Hinc Philosophici conficiendi ratio contine. Plin. vii. 56. 'Longa nave Jasonem batur. Ita Eustath, in Dionys. Geo. primum navigasse Philostephanus graphum. Alii aiunt, inde boc fig. auctor est.' Et Apollonii Scholias. mentum natum, quod in Colchide flu- tes, 1. de Argo Nave, taúrny pavi vii qnidam aurum vehunt, ad quod mpárnu vaûv yevéodal Makpár. Hanc recipiendum incolæ alveolis utun. longam navem primam fuisse refe. tur perforatis et velleribus lanosis. runt.' Idem Herodot. 1. initio. Quin. Ita Strabo, 1. XI. et Appianus. Alii quaginta remorum fuisse dicit Apolpropter auri metalla quæ ibi pluri. lodor. Ita ut viginti quinque remima; alii denique ob præstantiam vel. ges ab una quaque parte habnerit. lerum ejus regionis. Unde Varro Unde sequitur, longam fuisse cubito. lib. 11. de re Rustica cap. 1. • Veteres rum ad minimum quinquaginta, si poëtæ ipsas pecudes propter carita- singula interscalmia fuerint dienxvala tem aureas babuisse pelles tradide- duorum cubitorum, prout definit Vi. runt, ut Argis Atreus, quam sibi truvius, lib. 1. 2.

Amici et hospites ad Jasonem venerunt, et pollicentur se una ituros. Jason gratias illis agit: et rogavit ut parati essent, cum tempus superveniret. Jason cum tempus supervenit, literas ad eos misit qui erant polliciti, sese una ituros, et illico convenerunt ad navem, cujus nomen erat Argo. Pelias rex quæ opus erant in navim imponi jussit: et hortatus est Jasonem, et qui cum eo ituri erant, ut animo forti irent ad perficiendum quæ conati essent. Ea res claritatem & Græciæ et ipsis factura videbatur. Demonstrare eos qui cum Jasone profecti sunt, non nostrum est : sed qui vult eos cognoscere, Argonautas legat. [2.] Jason, ut ad Phrygiam venit, navem admovit ad portum Simoënta. Deinde omnes exierunt de navi ad terram. Laomedonti regi Trojanorum nuntiatum est, mirandam navim in portum Simoënta intrasse, et in ea juvenes 2 de Græcia advectos

Ubi audivit Laomedon rex commotus est, et consideravit commune periculum, si consuescerent Græci ad sua littora navibus adventare. Mittit itaque ad portum qui dicant ut Græci de finibus ejus discedant: et si non dicto obedissent, tum sese armis ejecturum de finibus. Jason et qui cum eo venerant graviter tulerunt crudelitatem Laomedontis, sic se ab eo tractari, cum nulla ab illis injuria facta esset : simul et timebant multitudinem barba

esse.

2 Ante juvenes habet Delph. multos.

NOTÆ

& Claritatem) Claritudinem dicit ter per ignorantiam sese Pseudoda. Sallust.

retem prodit. De Argonautis antem Argonautas legat] Ergo tempore vide Apollonium Rhodium, Valerium belli Trojani liber extabat, “Argo Flaccom, Apollodor. 1. Diodorum Dautica'inscriptus. Neque dubium Siculum, iv. Hyginum, et alios. Eo. est qnio Orphei Argonautica velit rum expeditio bello Trojano prior intelligi. Sed ineptum scriptorem fuit annis circiter quinquaginta; etsi id latuit, nempe Orpheum illum et aliter Scaligero visum est. alios quosque, qui ante bellum Troja. i Tum sese armis ejecturum de fininum fuisse dicti sunt, a poëtis fictos bus] Lego, ' Tum sese armis eos ejec. fuisse; quod et Vossius ostendit, I. turum de finibus.' de re poëtica. Sic igitur auctor nos.

rorum, si contra imperium conarentur permanere, ne opprimerentur: cum ipsi non essent parati ad præliandum, navim conscenderunt, a terra recesserunt, Colchos profecti sunt, pellem abstulerunt, domum reversi sunt. [3.] Hercules graviter tulit a reye Laomedonte contumeliose sese tractatum, et eos qui una profecti erant Colchos cum Jasone, Spartamque ad Castorem et Pollucem venit. Agit cum his, ut secum suas injurias defendant, ne Laomedon impune ferat, quod illos a terra et portu prohibuisset. Multos adjutores dicit futuros, si se accommodassent. Castor et Pollux omnia promiserunt se facturos esse, quæ Hercules vellet. Ab his Salaminam profectus, ad Telamonem venit: k rogat eum ut secum ad Trojam eat, et suas injurias secum defendat. Telamon promisit omnibus se paratum, quæ Hercules vellet. Inde apud Phthiam' profectus est ad Peleum, rogatque eum ut secum eat ad Trojam: pollicitusque est ei Peleus se iturum. Inde Pylum ad Nestorem“ profectus est; rogat eum Nestor quid venerit. Hercules dicit, quod dolore commotus sit, velle se exercitum in Phrygiam ducere. Nestor Herculem collaudavit, operamque suam pollicitus est. Hercules ubi omnium voluntates intellexit, naves XII. parat, milites eligit. Ubi tempus datum est proficiscendi, literas ad eos quos

3 Vellet Delph.

NOTÆ

k Ad Telamonem venit] Pindar. Velle [vellet] se] Lege' velle se.' Isthm. 6. 'Αλλ' Αιακίδαν καλέων Ές · Naves XII. parat] Alii tradunt abov kápuge mártwv daivuuévwv. 'Æa. Herculem Trojam navigasse, com nacidem autem invitans Ad navigatio. vibus xviii, Apollodor, 11. alii com nem citavit omnibus epulantibus.' solis navibus sex. Hom. II. E. «Es cips

1 Phthiam] E regione Penei, juxta συν νηυσι και ανδράσι παυροτέροισι, Ιλίου Magnesiam.

εξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ' άγυιάς. m Pylum ad Nestorem] Pylus Nes- Sex solis cum navibus et viris pautoris in Arcadia fuit. Sed vide in- cioribus, Ilii devastavit urbem et vi. fra, $ 9. ubi ait Menelaum, ad Nesto. duavit vicos.' Unde Lycoph. Herrem proficiscentem, circa Cytheram culem vocat tov etdapuurov, 'sex na. Paridi obvium factum, &c.

vium.'

rogaverat misit, qui cum suis hominibus cum venissent, profecti sunt in Phrygiam : et ad Sigeum noctu accesserunt. Inde Hercules, Telamon, et Peleus exercitum e navibus eduxerunt : qui vero præsidio essent, Castorem, Pollucem, et Nestorem P reliquerunt. Laomedon cum equestri copia ad mare venit, et coepit præliari. Hercules ad Trojam ierat, et imprudentes qui erant in oppido oppugnare cæpit. Quod ubi Laomedonti regi nuntiatum est, oppidum ab hostibus oppugnari, Ilium ilico revertitur: et in itinere obvius Græcis factus, ab Hercule occiditur. Telamon primus oppidumo Ilium intravit : cui Hercules virtutis causa" Hesionam Laomedontis regis filiam dono dedit. Laomedontis filii qui cum eo erant occiduntur. Priamus in Phrygia erat, ubi eum Laomedon ejus pater exercitui præfecerat. Hercules et qui cum eo venerant prædam magnam fecerunt, et ad naves deportaverunt. Inde domum proficisci decreverunt. [4.] Telamon Hesionam secum convexit. Hoc ubi Priamo nuntiatum est, patrem occisum, cives direptos, prædam avectam, Hesionam sororem dono datam,

NOTÆ

p Castorem, Pollucem, et Nestorem] auctores secutus: nam alii eum ab Apollodor. scribit Oiclem relictum Hercule captivum factum narrant et fuisse, ut naves tutaretur.

ab Hesiona sorore liberatum. Apola Telamon primus oppidum, &c.] Idem lodor. 11. Suspicor hoc hansisse Da. Apollodorus, 11. additqne, id ægre fe. retem ex Hom. II. r. ubi Priamus di. rentem Herculem recta ad Telamo- cit, se olim in Phrygia contra Ama. hem ivisse, nt eum occideret; quod zonas pognasse : ejus verba sunt : cuni Telaimon animadvertisset, prox. Ήδη και φρυγίην εισήλυθον αμπελόεσσαν, jmnos quosqne lapides colligere aggre- Ένθα ίδoν πλείστους Φρύγας, ανέρας αιοditar, Herculique quidnarm ageret λοπώλους, Λαούς 'Ότρηος και Μυγδονος percunctanti respondit, se aram ex. αντιθέσιο, Οι ρα τότ' έστρατόωντο παρ' citare Herculi Καλλινίκη, id est, pal- όχθας Σαγγαρίοιο, Και γάρ έγών επίκουchro victori.

ρος έων μετά τοϊσιν ελέχθην, "Ήματι τω, r Cui Hercules virtutis causa] Apol- ότε ήλθον 'Αμαζόνες αντιάνειραι. “Jain Iodor. Τελαμώνι άριστείον Ησιόνην την olim Phrygiam intravi vitiferam, Ubi Λαομέδοντος θυγατέρα δίδωσι. Τela- vidi multos Phrygas strenuos equites, moni præmium virtutis Hesionam Populos Otrei et Mygdonis augusti, Laomedontis filiam dedit.'

Qui tunc bellabant ad ripas Sangarii, Priamus in Phrygia erat] Abfuisse Atque ego auxiliaris existens inter Priamum, cum Trojam expugnavit eos numeratus fui, Die illo quando Hercules, dicit Dares, nescio quos venerunt Amazones viragines.'

« PreviousContinue »