Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

nomina et provincias insinuandas esse duximus. De Zelia, Pandarus, Amphion, Adrastus.“ De Colophonia, Mopsus, Cares, Nastes, Amphimachus." De Lycia, Sarpedon, Glaucus. De Larissa, Hippothous et Copesus." De Ciconia, Euphemus. De Thracia, Pyrus et Acamas. Antiphus et Mesthles de Mæonia. Ascanius et Phorcys de Ascania. De Paphlagonia, Pylæmenes. De Æthiopia, Perses et Memnon.P De Thracia, Rhesus et Archilochus.? De Adrestia, Adrastus et Amphius.' De Alizonia, Epistrophus. His ductoribus et exercitibus, qui parabantur, præfecit Priamus principes et ductores, Hectorem, Deiphobum, Alexandrum, Troilum, Æneam, Memnonem. Dum Agamemnon consulit de tota re, ex Cormou advenit Nauplii filius Palamedes, cum navibus triginta : ille se excusavit, morbo affectum Athenas venire non potuisse : qui advenerit, cum primum potuerit. Gratias agunt, rogantque eum in consilio esse. [19.] Deinde cum Argivis non con

NOTÆ

[ocr errors]

1

i De Zelia, Pandarus) Homerum se. “ His imperabant Hippothons et Pyquirur Dares. Vide notata ad Dic- læns, ramus Martis.' tyn.

Pyrus et Acamas) Piros, Ielpws, * Amphion, Adrastus) Ait, Amphio. vocant Homer. et Dictys. nem et Adrastum ex Zelia venisse, p De Æthiopia, Perses et Memnon] quos Homerus, ex Adresteia. Vide De hoc Perse nihil apud alios auctoapad Dictyo, qui Amphionem vocat res in veni. Amphium, ex Homero.

9 Rhesus et Archilochus] Dares hic De Colophonia, Mopsus) At Mop- Archilochum cum Rheso conjungit, som inter duces Græcorum numerat quem Homer. cum Ænea sociuni, AnDictys : sed is neque Græcis neque tenorisque filium facit. Trojanis affuit, ut ex veteribus con- De Adrestia, Adrastus et Amphius] stat.

Sed supra Amphionem et Adrastom m Cares, Nastes, Amphimachus] To.. memoravit, cum Pandaro, ex Zelia. ins hic lociis ita disponendus est: 'De * De Alizonia, Epistrophus] Cum (). Colophonia Mopsus, Cares, Nastes, dio. Homer. Dictys. Amphimachus.' Nastes et Amphi- " His ductoribus] Asium Hyrtacimachos Cares, i. e. ex Caria : neque dem præterit, et Pyrechmem, Chroenim viri proprium.

min, et Ennomon; quos vide apud * De Larissu, Hippothous et Copesus] Dictyn, ex Homero. Nescio unde · Copesum’hic vocat, " Ex Cormo] Cormi, quod sciam, quem Homerus Pylæum.' Tậv nex' nemo meminit. “Ιππόθυός τε, Πύλαιός τ' όζος 'Αρηος.

staret, exeundum ad Trojam clam noctu an interdiu foret,90 Palamedes suadet et rationem addit, luce ad Trojam excensionem fieri oportere, et manum hostium deduci." Itaque omnes ei assentiunt: consulto Agamemnonem præficiunt. Legatos ad Mysiam, ceterosque locos,' mittunt, ut exercitui commeatus supportandos curent, Thesidas Demopboontem, Athamantem, et Anium. Deinde exercitum ad concionem convocat, collaudat, imperat, hortatur: monet diligenter, ut dicto obedientes essent. Signo dato naves solvunt, tota classis in latitudine accedit ad Trojam, littora Trojani fortiter defendunt. Protesilaus in terram excensionem facit, fugat, cædit. Cui Hector obviam venit, et eum interfecit, ceteros perturbavit: unde Hector recedebat, ibi Trojani fugabantur. Postquam magna cædes utrimque facta est, advenit Achilles : is totum exercitum in fugam convertit, redegitque in Trojam. Nox prælium dirimit, Agamemnon exercitum in terram educit, castra facit. Postera die Hector exercitum ex urbe educit, et instruit. Agamemnon contra clamore magno 2 occurrit: prælium

8 Exeundi Delph.-9 Fieret Delph.-1 Ceterisque locis Delph.

NOTÆ

Exeundum [exeundi] ad Trojam y Et eum interfecit] Protesilaum ab clnm noctu an nterdiu fieret] Ita dis- Ænea interfectum dicit Diciys; eum tingnendus hic locus : deinde cum vide. Argivis non constaret exeundi ad Tro- 2 Agamemnon contra clamore magno] jam clam noctu an interdiu fieret.' Ut Ineptus scriptor de Græcis hic dicit, subintelligatur .consilium,' cum Ar- quod Homerus de Trojanis. Troja. givis non constaret consilium exeundi nos enim Homerus cum sonita el claad Trojam, noctune id an interdiu fie. more ad pugnam dicit procedere. ret, &c. Nihil aliud possum.

Τρώες μεν κλαγγή τένοπή τ' ίσαν, , w Et manum hostium deduci] Dicit, Öpvibes 6s. “Troës quidem cum clan. opinor, hostes dividendos et separan- gore et clamore incedebaut, sicut dos esse. Qu'il falloit leur faire faire aves.' Græcos vero cum silentio. O diversion ; immo potius hostes elicien- go áp loay ocynn Mévea Trelortes 'Ayaloi. dos esse. Qu'il falloit les attirer vers Illi vero ibant cum silentio robur les vaisseaux.

spirantes Achivi.' Et Asiaticos om* Anium] De Anio vide quæ dicta nes in pugnis clamare testantur bisa sunt ad Dictyn, extremo lib. I.

torici,

eum

b

acre et iracundum fit: fortissimus quisque in primis cadit. Hector Patroclum occidit, et eum spoliare parat. Merion

ex acie ne spoliaretur eripuit. Hector Merionem persequitur et occidit. Quem cum similiter spoliare vellet, advenit suppetias Mnestheus, Hectoris femur sauciat: sau. cius quoque multa millia occidit: et perseverasset Achivos mittere in fugam, nisi obvius illi Ajax Telamonius fuisset; cum quo dum congrederetur, cognovit eum esse de sanguine suo, erat enim de Hesiona sorore Priami natus. Quo pacto Hector a navibus ignem removeri jussit, et utrique se invicem muneraverunt, et amici discesserunt. Postera die Grajugenæ inducias petunt. [20.] Achilles Patroclum plangit, Grajugenæ suos. Agamemnon Protesilaum magnifico funere effert, ceterosque sepeliendos curat. Achilles Patroclo ludos funebres facit. Dum induciæ sunt, Palamedes non cessat seditionem facere : indignum regem Agamemnonem esse qui exercitui imperet et indoctum dixit. Ipse coram exercitu multa sua ostendit studia. Primo suam exscensionem, castrorum munitionem, vigiliarum circuitionem, signi dationem, librarum ponderumque dimensionem, exercitusque instructionem ostendit. Hæc cum a se acta fuissent, non æquum esse, cum a paucis imperium datum Agamemnoni esset,2 eum omnibus qui postea convenissent impe

2 Voces cum et esset omittuntur Delph.

NOTÆ Hector Patroclum occidit] In se- cum Patroclo ab Hectore occisum, cuoda pugna Patroclum occisum fu- dicit Dares. Quod ex Homero fal. isse dicit Dares, contra omnem his. sum est, qui nusquam Merionis mor. toriæ fidem.

tem parravit. Merion eum) Hæc ex Homero ac- d Cognocit eum esse de sanguine suo] cepit, sed ea immutavit. Homerus Tota hæc historia de cognitione Aja. enim Patroclum ab Hectore occisum cis et Hectoris a Darete conficta. et spoliatum dicit, postea advenisse e Multa sua ostendit studia] Ses re. Menelaum, Ajacem, Merionem, &c. cherches, ses découvertes. De iis suqui Patrocli cadaver Hectori adime- pra, apud Dictyn. rent, et ad Græcos referrent.

Signi dationem] Gallice, le mot. © Hector Merionem prosequitur et 6 A paucis imperium datum Agaoccidil] Merionem in eadem pugua memnoni] Oratio non procedit nisi

rare : maxime cum omnes ingenium et virtutem spectassent in ducibus suis. Dum Achivi de imperio inter se vicissim certant, prælium post biennium repetitum est. Agamemnon, Achilles, Diomedes, Menelaus exercitum educunt. Contra Hector, Troilus, Æneas occurrunt. Fit magna cædes : ex utraque parte fortissimi cadunt. Hector Boëtem, Archilochum, et Prothenorum duces occidit: nox prælium dirimit. Agamemnon noctu omnes in consilium vocat: suadet, hortatur, ut omnes in aciem prodeant, et maxime Hectorem persequantur, qui de his aliquos duces occidit. [21.] Mane autem facto, Hector, Æneas, Alexander exercitum educunt. Omnes Achivi prodeunt. Fit magna cædes. Multa invicem millia Orco dimittuntur. Menelaus Alexandrum persequi coepit: quem respiciens Alexander, sagitta Menelai femur transfigit. Ille, dolore commotus, pariter cum Ajace Locro non cessat eum persequi. Quos ut vidit Hector instantes fratrem suum persequi, suppetias ei venit cum Ænea. Quem Æneas clypeo protexit, et secum de prælio ad civitatem adduxit. Nos prælium dirimit. Achilles cum Diomede postera die exercitum educit. Contra Hector et Æneas. Fit magna cædes. Hector Orcomeneum, Palamenem, Epistrophum, Schedium," Elpenorem,o Dorium, Polyxenum, duces for

NOTÆ hic aliquid subintelligas: ait enim, lai famulum, quem Boëthis sive Boënon æquum esse Agamemnonem om. thi filium dicit. Sed hic Boëtes alias nibus qni postea convenissent impe- forsan. rare, cum ei a paucis imperium da- k Archilochum] Ejns mortem pustum sit, &c. Sed illud Dares contra quam narrat Homer. historiæ fidem adducit, nempe Aga- | Prothenorum] Sed eum Homerus memnonem a paucis ducem electum; a Polydamante occisum refert, II. 2. cum alii auctores tradant, eum ab m Orcomeneum, Palamenem] Quiam. omni exercitu creatum ducem. De bo æqne mihi ignoti sunt. Vix etiam qna re apud Dictyn.

puto, 'Orcomeneum' viri proprium Pralium post biennium] Græco

unquam fuisse. rum patientiam demiror, qui inducias Epistrophum, Schedium] Qui ambo biennii Trojanis concederent.

Phocensium duces fuerunt. Schei Hector Boëtem) Hic Boëtes mihi dium quidem ab Hectore occisum, ignotus est. Homer. quidem in Od. narrat Hom. II. P. Sed nihil de EpiEteonenm quemdam nominat, Mene stropho.

n

tissimos, occidit: Æneas Amphimachum,' et Nireum : Achilles Euphemum, Hippothoum,' Pyleum,' Asterium :" Diomedes Xanthippum, Mesthlem.' Agamemnon ut vidit fortissimos cecidisse, pugnam revocavit. Trojani læti in oppidum revertuntur. Agamemnon sollicitus duces in consilium convocat : hortatur ut viriliter pugnarent, neque desisterent, quoniam major pars ex suis superata sit ; sperare se exercitum ex Mysia quotidie superventurum. [22.] Postera die Agamemnon totum exercitum, et omnes duces, in pugnam prodire coëgit. Contra Trojani. Fit magna cædes, acriter utrimque pugnatur, multa millia hinc et inde cadunt: nec differebatur pugna, ita ut continuis octoginta diebus pugnatum sit. Agamemnon ut vidit multa millia quotidie cadere, nec sufficere mortuos sine intermissione funerari, misit legatos Ulyssem et Diomedem ad Priamum, ut inducias in triennium peterent," ut suos funerare posset, et vulneratos curare, et naves reficere, et exercitum reparare, commeatusque comparare. Ulysses et Diomedes

NOTE

t

cet.

u

Elpenorem) Sed Elpenorem Ho. Euphemum, Hippothoum] Enplie. merus, Od. K. in domo Circes mor. mi mortem tacet Homerus ; et Hiplaum dicit, cum e tecto decidisset. pothonm ab Ajace Telamonio occi.

p Dorium] Neque apud Homerum, sum dicit, Il. P. Vide apud Dictyn. neqne apnd alios quosvis, Dorium in- Pyleum) Scribendum • Pylænm.' venias. Prito Daretem nomen urbis núžaios Homero, qui ejus mortem tacum viri nomine confudisse. Dorium enim in Arcadia circa Alpheum ali- Asterium] Asterium bic virum faenbi. Strabo, vii. ex Homero, II. cit Dares, quod re vera fuit oppidum B. Nisi potius pro' Dorium'scrip. Thessaliæ, Hom. II. B. tum fuisse dicas · Diorem ;' quem 'Xanthippum, Mesthlem] XanthipNoster ab Hectore occisum, etsi illum pi nulla mentio, neque apud HomeHomerns a Piro Imbraside, Il. A. ram neque apud alios. Fuit quidem Et ita omnino corrigendum. Sic Dic- olim Xanthippus Melanis filius, sed tys scribit Diorem et Polyxenum, is ante Trojanam expeditionem a Ty. satis impigre pugnantes, vulneratos deo occisus fuit. Apollodor. II. fuisse.

w Ut inducias in triennium peterent] 4 Polyxenum] Agathenis filium. De Nihil intentatum reliqnit Dares, ut ejus morte ojhil Homerus.

expeditionis Trojanæ decennium ex* Amphimachum] Qnem Homerus ab pleat : qui, post inducias biennii, de Hectore occisum dicit, II. r. De Ni- quibus jam supra, hic triennii alteras rei morte nihil Homerus.

ponit.

« PreviousContinue »