Page images
PDF
EPUB

diderim fuisse post Constantinum, qui apposite finxit hæc de Punicis ex illa narratiuncula quæ libro præ- literis, de arcula stannea, de sepol. fixa codicem in sepulcro repertum cro terræinotu patefacto, de Euprax. Rutilio Ruffo Cretæ Consulari ob. ide, Ratilio Cretæ Consulari, et Ne. latum refert ; ita enim recte in rone cujns jussu liber in Græcum sit utroque Ms. At Consulares quam- conversns. A recenti manu est illa vis quidam ab Adriano, tamen pleri. Septimii, quæ nihil novi addit, nisi que a Constantino instituti, cum versionem e Græco in Latinum, quam translata sede imperii, provinciarum novicius bic sarcinator videbat deesse omnium administrationis et jurisdic- superiori narrationi, el contractio e tionis ordinem mutavit, et in occi. vootwy in unicum libram, quod eo addente viginti provincias magistrati. didit, quia apud Suidam legerat Dicbus consularium nomine parere jus- tym scripsisse libros povem : sed is sit ; in Oriente quindecin, in iis 'fuit Dictys Græcus alius a nostro, at Cretam : : quod ignoratum officina. monuimus. At nostrum sex libris rum correctoribus eos inipulerat ut absolutum ipsa bæc præfatio retulit. pro Consulari substituerent Prasi. In Achaiam] Quo nomine dicta dem: sicut iidem maximam partem qnæ olim Græcia, post victos Achæelegantissimarum locutionun et an. os; et mansit id nomen Achaiæ protiquarom dictionum mira inscitia cor- vinciæ sub Imperatoribus Romanis, ruperant, quas nos restituimus ope et in nova divisione Constantini. duoruni Mss. codicum, eorumque non Consulari] Ita libri scripti, non sane antiquorum, sed tamen scripto. præsidi,' qnod imperiti correctores rum ante vulgatain artein typogra- vulgaverant. Consulares volunt in phicam. Unus fuit optimi et anti. quibusdam provinciis institutos ab quitatis curiosissimi Petri Danielis, Adriano Imperatore: hoc certan, quem nos anno cią. 17. LXXXIII. con- plures magistratus hoc nomine prætulimas : alter C. V. Pauli Petavii fectos a Constantino parvis et pacaCuriæ Parisiensis consiliarii, quo usitis provinciis; in iis Cretæ. Notitia sumus anno cią. 19. xcv. sed eo longo Imperii. deteriori. Horum ope freti infinitas Quorum seriem] Et hæc indicat mendas ex eleganti scriptore detersi. sequentem epistolam Septimii 10mus, quarum omnium non sumns ra. mine editam esse a mala mano, que tionem reddituri in his notis, ne opus nec extat in libris manuscriptis, et in immensum crescat : satis erit in seriem hanc turbat, neque quicquam præsentiarum insigniora quædam no- novi nos docet, sed interpolat tantum tare, dum aliad tempus detur quo quæ in superiori; et Quinto Arcadio de judicio adhibito a nostro auctore inscripta in Ruffinum desipit, et in explicanda tota hac historia sigil- Ephemeridem nominat hunc librom latim dicamus; et nunc semel mo- minus proprie, et, ut semel dican, nere lectorem, cetera quæ in hac edi. omnino est nuperi et imperiti gramtione mutavimus auctoribus iis libris maticuli scriptum. Addebant sapeesse mutata.

riores editiones appendicem quanDictys Cretensis genere] Hæc vel. dam genealogicam, imperitius etiam uti præfatio in libris nostris erat sine scriptam, quam jure merito expuexiulla inscriptione; at sequens epistola, quæ vulgala sub nomine Q. Septimii

LIB. I. Romani, nulla est in antiquis exemplaribus. Itaque non dubitamus § 1 Ad dividendas inter se Cretei quin hæc sit ab ipso scriptore operis, opes] Insigne mendum insederat ip

mus.

VI.

6

suim initium libri ; erat euim in om- que de Idomeneo, Creta, Molo, et nibus editis et scriptis exemplaribus, ejus filio Merione suo more scripse'Atrei opes :' et mox,' Atreus pam. rat, interciderunt. Molus videtur que ex Minoë :' et hinc vulgatus er. nothus fuisse Deucalionis, et scriror Grammaticorum, de duobus A. bendum kal vóoos Môros, ut male treis. Rescripsi, ‘Cretei :' poterat noster eum participem regni faciat et' Cratei :' nam Creteus sive Cra- Idomeneo, scilicet quia in Homeri cateus unus e Minois filiis, maximus talogo ducem eum Cretensium lege. Datu, et regni successor : quem alii rat cnm patrno Idomeneo. “Moli,' per 8 Cretheum malunt, sed errant. non' Molius,' recte libri nostri. HoKpnoeùs Æoli filius, Salmonei frater, mer. II. κ. 'Αμφιδάμας δε Μόλφ δώκε At Κρητεύς Minois 6lius, nomine im. ξεινήϊον είναι, Αυτάρ ο Μηρίονη δωκεν και posito ab insula in qua regnavit pa. Taidl popîvai. ter, a qua et Creta Asterii filia, Clymenæ et Nauplii Palaniedes et quam Asclepiades apud Apollodo. Cax] Pessime edebatur, · Clymenæ rum facit Minois uxorem, et Creta et Nauplii filius Palamedes et Æas.' filia Dencalionis, Idomenei soror : Libri scripti, Clymena et Nanplii Apollodorns Bibliothecæ ii. Kpa. filius Palamedes et Ajax:'egno feci, τέως δε του Μίνωος Αερόπη και Κλυμένη, Ear. Apollodorus : Κλυμένην γαμεί και 'Aπημοσύνη, και 'Αλθημένης υιοι γί- Ναύπλιος, και τέκνων πατήρ γίνεται νονται. Χρωμένη δε Κρητεί περί κατα- Οίακος και Παλαμήδους. . Ubi male otpoons Toll Biov, &c. Sed hoc insignis edunt, 'Opakos. At recte infra initio Regis nomen nescio quo fato fere Eax Nanplii filius Palamedis ubique insigniter corruptum, apud frater:' idem ubique occurrit in Myipsum Apollodorum pluribus locis, cenensi historia. Vide Euripidem apud Lycophronis interpretem, et

Oreste. alios Tragicorum scholiastes.

Dicti Creteide] Librorum scriptoDeucalionis Idomeneus, alter Moli] Et rum unus dictus ex Creteida:' al. hæc pessime edebantur antea, et inde ter, ' Dictys ex Creteida :' vulgo ede. fingebaut duos Idomeneos, unum batur, ' Dictys ex Cretæ Ida :' quo Deucalionis, alterum Molinm. Verum quid potnit ineptius fingi? quæ enim est Minoi filios fuisse Creteum, Deus pars Dicty in hac divisione, et quorcalionem, Glancum, Androgeum. A. sum hæc, ex Cretæ Ida?' Scripsi, pollodorus : Mirws 8è Kphonu KATOLKV 'dicti Creteidæ :' quippe cum mox έγραψε νόμους, και γήμας Πασιφάην την Αgamemnouem et Menelanm referat ‘Halov kaì leponidos, h, às 'Agkanniádns dictos Atridas, qni erant Plisthenis, φησί, Κρήτην την 'Αστερίου θυγατέρα, ad tegendam obscuritatem paterni παιδας μεν ετέκνωσε Καστρέα, Δευκαλί. nominis; verisimile est eadem ra. wva, raaūkov, 'Avdpóyew. Scribe Kpa. tione addidisse, Palamedem et (Ea. téa, vel kpntéa, nt in sequentibus ; cem Nanplii dictos Creteidas ab avo quamvis idem mendum apnd Isacium materno Creteo, cum origo paterna et alios, ut niodo diximns. Apollodo- esset multo ignobilior. Nauplins enim rus suo more progeniem quatuor fili. mercaturæ lande potius censendus orum Minois ordine enumerat, inci. quam ulla alia arte : eoque illi tradi. piens a Creteo, dein pergens ad Deu. tæ a Creteo, oraculorum præfata ve. calionem, inde ad Glancom : Aevka. rito, filiæ quas venumdaret. Apolloλίωνι δ' εγένοντο 'Iδομενεύς τε και Κρήτη, dorus: 'Αερόπην δε και Κλυμένην Κρηκαι νόθος ο Μώλος. Γλαύκος δε ο Μί- τεύς Ναυπλίφ δίδωσιν εις αλλοτρίας ηπεί. vwos, &c. ubi insignis defectus in om. ρους απεμπωλήσαι. Idenm: Αύγην δ' έδωκε nibus exemplaribus : nam quacun. Ναυπλίω τω Ποσειδώνος υπερόριον απεμ. πωλήσαι. Ιdem : 'Αμυμώνη δ' εκ Ποσει- οδόν ήν Ελένην περ ανήγαγεν ευπατέδώνος έγέννησε Ναύπλιον. ούτος μακρό- ρειαν. βιος γενόμενος πλέων την θάλασσαν τους $7 Nihil pensi aut consulti facientes) duminTOVOU étrà daváru (dvopopel. Et Libri, ‘patientes.' Scribe, . babenmox: cynue Kavuévny Thy Kontéws, tes. Sallustius in Catilina : “ Nibil (ita legendum,) kal égévvnge lalaun pensi neque moderati habere,' et in δην, Οίακα, Ναυσιμέδοντα.

Jugurthino, ' nihil pensi neque sancti Anaxibia] Ita recte libri nostri, non, habere.' ut edebatur, ' Anaxibæa.' Pausanias $9 Danaum enim atque Agenorem) Corinthiacis. Apollodorus primo Bibl. Nescio quos secutus auctores hanc Νέστωρ γήμας Αναξιβίαν την Κρατέως. consanguinitatem attesat: neque

§ 2 Ex Sidone a Phænice patre) Ita enim Danai et Agenoris cognationem libri nostri: mutaverant qui Euro. exequitur, quæ ponenda fuit, ut ratio pam Agenoris non Phænicis audi. constaret, ponendumqne Danaum f. erant: at id juris ambigui fuit. Apol. lium Beli qui frater Agenoris. Simlodorus initio 111. Tivès 5 Eupánn our plicius fuisset dicere, Electram et 'Αγήνορος, αλλά Φοίνικος λέγουσιν. Taygetain sorores, Pleione et AtlanHom. ΙΙ. Ξ. Ουδ' ότε Φοίνικος κούρης tis filias, et ex Electra Priamum, ex τηλεκλειτοιο, “Η τέκε μοι Μίνω τε και Taygeta Tyndareum, de quo veteres αντίθεον Ραδάμανθυν. Ηec autem ad- omnes consentiunt. At Pleionam dita a nostro auctore, ut fabulam de Oceavi, non Danai, fere omnis anti. transvectione Europæ in Cretam vec. quitas, et Taygetam Atlantis, non A. tore tauro dissimulet, at consilium genoris. Sed eandem originem re. suum sequatur, redigendi omnia tepa- petit etiam infra libro quarto. Teúuata ad ea quæ fieri humanitus Ex Pleiona] Hæc erat vulgata scrippotuere.

tura; manuscriptornm unus, 'Jona;' § 3 Aliisque ex consanguinitate] In alter'Ona; utrumque corrupte. Isvulgatis, ' cum Ænea aliisque :' quæ fra libro quarto, 'Hesiona :' ut vi. duo verba absunt a scriptis : et sane deatur etiam in hoc alios secotas vix convenit cum historia sequenti auctores. hic Æneæ comitatus, quem Dares et Amiclam] Ita scripsi, qnia in libris, alii auctores minas verisimiliter com. • Amiclum :' ut vulgo edebatur, . A. menti sunt. Certe non alius hic no. mictum Musculum,' corrnptissime. minatus quam Glaucus Antenoris, Quod sequitur de Argalo, quamvis quem infra expeditionis ejus comitem sectatores babeat viros doctissimos, refert, et prenas luisse morte: isqne longe aliter enarratar a veteribas, ex consanguineis Alexandri, cum ne- qui Amyclæ Cynortam, hajus Pe. pos dicatur Æsyetæ et Cleomestræ, rierem, ejus Ehalum fere omnes quæ amita Laomedontis : infra fine consentiunt.

Agenoris quippe filium Phænicem] Sicut in tali re fieri amat] Ila di. Non magis constat ratio hujus coeserte libri nostri; eleganter : non sanguinitatis quam superioris. Unes addo exempla qnæ notarunt docti ex librorum, . et Dime patris Hecubæ Græcis et Latinis scriptoribus. At et Ledæ:' alter, ‘ de Dime :' at siboni correctores ediderant, solet.' deatur scriptum fuisse, · Agenoris

9 5 Ad ostentationem regiæ magnifi- quippe Phineum et Phænicem, et centiæ] Hom. II. Z. 'Ev@ toav oi mé inde patres Hecubæ et Ledæ consanπλοιπαμποίκιλοι, έργα γυναικών Σιδονίων, gninitatis originem divisisse. Pliaτας αυτός 'Αλέξανδρος θεοειδής Ηγαγε nenm Agenoris adserit noster etiam Σιδονίηθεν, έπιπλώς ευρέα πόντον, Την 1. Πυ, Perlhibebatur ex bis qui a

1. v.

Phineo Agenoris originem propriam opere præcipue Homerum sequitur, memoria repetebant.' A quo per adhibito judicio ea mutans quæ ferri filiam Trojanos reges noster deducit non posse credidit, ita præcipue in 1. 11. et iv. Leda Thestii filia, Hecu- catalogo navium et recensione auxi. ba Dymantis Homero et nostro; aliis liorum Trojanorum ejus vestigiis in. Cissei : sed ii an a Phineo ac Phæ- sistit, exceptis quæ hic in fine de nice, mihi non liquet.

Thersandro, Epeo, Calchante, Mopso : An pænarum] Vulgo addebant,'me. nos hæc omnia antea corruptissima tu,' quod abest ab utroque Ms. nec fidem Mss, secuti restituimus. desunt exempla in veteribus scripto. Elephenor ex Eubæa triginta] Io li. ribus ejus locutionis, qua diversis bris : Mnesthens ex Athenis 61. enuntiationibus unica particula ap- Elephenor ex Eubæa, Ajax Telamo. tatur, quamvis alteri minns proprie nius Salamioa 12.' Scribe,. ex Athecongruat : notus est locus B. Pauli; nis quinquaginta ; quadraginta ElexuÀvóTew Yqueiv, 4xéxeơeau BeauaTuv, phenor ex Euba: Ajax T. 12. Con &c.

venit cum Homero, ut diximus. $ 10 Bonum publicum materna gra

Prothous Magnes] Ita scribendum, tia) Ex Sallust. Jugarth..ita bonum non Manus,' quod est in omnibus publicum, nti in plerisque negotiis editis et scriptis libris : non dicit e solet, privata gratia devictum.' Magnesia, quia apud Homerum in

14 Quæ ex Chirone dicebatur] Ita venit Magnetes nominatos et desigdiserte libri nostri. Thetidem Chiro- natos a vicipia Penei fluminis et Pe. nis etiam adserit 1. vi. quod et ple- lii montis, non appellatis civitatibus : rigne veterum crediderunt, et ab iis Μαγνήτων δ' ήρχε Πρόθοος Τενθρηδόνος Joannes Tzetzes: "Ων 'Αχιλλεύς της υιός, Ο περί Πηνειών και Πήλιον εινοσίΘέτιδος και του Πηλέως γόνος, Ου της φυλλον Ναίεσκον. Sed et veteribus θαλάττης Θέτιδος, αλλά τινός γυναίου, ita solitus insigniri Prothous. Apollo“Ηπερ ήν και θυγάτριον Χείρωνος φιλο- dorus apud Isacinm: Μάγνης ο Πρόsópou. Sed dixit, . quæ dicebatur,' θοος εν Ευβοία περί τον Καφηρέα συν πολ. propter vulgatam famam, eam esse λοίς ετέροις διαφθείρονται. . Nerei, ut supra de Helena, 'Tynda. Rhodo, aliisque circa eam insulis] rei, ex qua ipsa genita videretur.' Immo e Rhodo sola : nam ex insulis

Medicinæ urtis] Ita diserte libri vicinis Antiphus et Phidippus Herapost ri, non medicæ.' Sic, terra Ita. clidæ delectos milites duxere. Sed Jia, mulier meretrix, senecta ætas, et quia Homerus Lindum, lalysum, et alia ejusmodi.

Camirum nominavit, quæ tres Rhodi Conditione prælii] Ita libri. Abuti- tribus sive civitates, credidit Noster tur nbique noster vocibus belli et alias insulas recenseri. Mox pro octo, prælii, contra proprietates utriusque volui editum, novem, ut in Homero, nominis et differentias vere notatas a et in utroque Ms. grammaticis. Infra, 'Paucis clade Eurypylus Ormenius] Ita scripsi ex belli ejus expertibus, pro prælii. Homero. “Orchomenius' erat in omItem, . dilato conditionibus in tempus nibus libris, ut et supra. Mox ex li. bello.'

bris edidi,' Guneus Perrhæbis.' Ho§ 15 Thestoris] Ita scribendam, merus : Γουνεύς δ' εκ Κύφου ήγε δίω non · Nestoris,' quamvis reclamanti- kal elkooi vñas. Tý ' 'Eviñves énovTo, bus imperite omnibus libris. Mox μενεπτόλεμοί τε Περαιβοί. recte libri veteres, Exectum.

Ex insulis congregatis] Ita libri: $ 17 Contraxerat] Ita recte libri, intelligit eas quæ in Homeri Catanon construxerat. Porro ut in toto logo, Nisyrum, Carpathum, Casum, Con, et Calydnas ; quas frustra hic venissem in utroque Ms. 'io lectus qui intruserant correctores.

virtutis societatem.' Thessandrus Polynicis) Hic deest in § 19 Irane cælesti, an ob mutatiCatalogo Homeri. Noster, quia auc- onem aëris] Egregie ex utroque cotore suo deficitur, non sibi constat: dice restituimus priscam lectionem; nam bic ait Thebis venisse cum supra quam male corruperant vulgo, ita memoratis, hoc est Bæotis Arcesilao, Dianæ ob mutationem aëris.' Ionuit Prothenore, Peneleo, Leite, Clonio. veram causam fuisse mutationem aë. At paullo ante dixit venisse ex Æto- ris, creditam vulgo iram cælestem. lia ; quod nulla ratione fulciri potest, Eadem locutionis elegantia paullo cum Thersander per Epigonos resti. post: *Agamemnon affectione pater. tutus sit in Thebarum regnum ante næ pietatis motus, an pe tam illicito expeditionem Trojanam. At in Ho. immolationis sceleri interesset.' Et I. mero nulla ejus mentio, quia occisus 11. Pertinacia animi, an ob amorem ante Thu 'AXM16ws uñuw. Addit etiam captivæ.' Item, ' tædiode ap recornoster Calchantem, Mopsuni, Epeum, datione suorum domuitionem cupiequorum nulla mentio in Homeri Ca. bant. Quam et ubique corruperant, talogo; nec verisimile Calchantem et L. III.'in gratiampe impetrati funeris, Epeum lot naves instruxisse. Mopsi ap si quid Trojæ accideret, securus in Trojana expeditione non memini jam filiæ.' L. Iv. Permoti querelis fieri alibi mentionem : contra, omnis Rhodiorum, an cupidine diripienda. antiquitas consentit in reditu Cal. rum rerum quas secum advexerant." chantem, cum aliis comitatus appu- Ubi rescripserant, dein cupidine.' lisset Colophona, ubi regnabat Mop. Frequens Tacito locntio. sus Mantus filius, insigois vaticinandi Promisce] Ita libri veteres: in quisolertia, victum a Mopso arguente bus etiam recte, 'per pecora atque ejus inscitiam, pudore an dolore con-. exercitum grassari.' fusum interiisse. 'Acarnania,' non Palamedem) At eum in Catalogo ne · Arcadia,' uterqne Ms.

nominavit quidem, quia non ioreneNecessariorum cibi] Ita liber uter- rat in Homero, cujus recensio post que, cibi,' Toù oltou. Necessaria cibi, mortem Palamedis; sed noster certe ut in fine hujus libri : ‘Frumenta, vi. debuit non omisisse vel in enumera. num, aliaque cibi necessaria Anius tione, vel in conventa principum qui ejusque filiæ præbnerunt.' .Aliis ne- habitus Argis. cessariorum, τοις άλλοις των επιτηδεί. Ø 20 Domuitionem] Ita scripsi, quum ww. Ut supra;'interea legatorum Pa. in vulgatis esset, ‘domum demigra. lamedes.' Tô apéo Bewv & Ilanauhe tionem,' in scriptis, 'domi mentioons. Sic 'reliqua prædæ,'ıv. aurum nem.' Idem verbum corruptum infra atque reliqua prædæ inter se dispar- lib. 11. 'tædione an recordatione suotiunt.'

rum domuitionem cupiebant.' Domo18 Phalidis Sidoniorum regis] itio, vbotos. Pacuvius Hermiona : Lectio hæc a correctoribus est, qui 'Nam solus Danais bic domuitionem legerapt infra lib. iv. Phalam Sidoni- dedit.' Philoxenus : 'Domuitionem, um : sed is Sidonius quidem, at non επάνοδον.'

.' Rex Sidonis, sed classis rector, Mem- An ne tam illicito] Ita recte libri. nonis, ut videtur, mercenarius. Et $ 21 Corusca, fulmina] Ita libri, non alioqui a Phala non fit Phalidis. Li. coruscationes.' Corusca, dotparaí, brorum opus,' frigio,' alter, ‘frigie;' tonitrua, Bportal, fulmina, Kepavai. ut videatur, ' Phrygis.?

Hæc tria distincta et Varroni : Cog. Illici quivit uti] Ita scripsi, cum in.. nitio enim triun, fulgetræ, tonitrui,

« PreviousContinue »