Page images
PDF
EPUB

tum si forte reponis Achillem, Impi- conjurationis in hostilitatem alicu. ger, iracundus, inexorabilis, acer, jus sanctum et inviolabilem indicat. Jura neget sibi nata, nihil non arro. Quod legenti inihi sane mirari subit get armis.' Quod ad formam Achillis hominum securitatem, qui tantum attinet, eandem pulcre nobis repræ- exercitum Græcorum ad muros Ilii sentavit Isacius Porphyrogenitus, a admissum a dominatore illo Asia summo viro Jano Rutgersio editus: fingere sunt ausi. Tantus rex, tot d'Axilleus, ait, edotnéos, méyas ady populorum Imperator, tot Heroum όγκος του σώματος, μακροσκελος, πανός, pater, non potuit aditus regni ani favods, eunpÓOWTOS, oivotans, (legam munire, ne urbs imperii caput obsiοινοβαρής,)γοργούς έχων τους οφθαλμούς, deretur a principibus angulum unum πολύθριξ, μακρόρριν, τους πόδας οξύς, και tenentibus Europe, minime cum ipso τοϊς άλμασι δόκιμος, δεινός πολεμιστής, omnibus unico comparandis. Porro ευχαρής, φιλήδονος, μεγαλόψυχος, και morem istum vovendi inimicitias ir. kallipwvos, &c. Morum autem impa. refutabiles nescio an supra etiam notientia illnd iracundus' Horatianum tarim: certe observatione est dignis. designat. Sic contra' patientes' pro simus, et mentio ejus est infra apud probis et simplicibus quodammodo nostrum etiam l. 11. et v. Execratur an. ponit lib. 11. anctor idem hic noster. tem in populo Dei eandem hanc cere. • Eam seniores lamentationem immo. moniam Hieremias Propheta xxxiv. dicam cum lacrymis accipientes, ad qua se otique addixerant gentilium omnia quæ ab eo dicebantur, tangnam superstitioni, interpositis diris adjuinjuriæ ejus patientes, annuere.' rationibus. Verba Prophetæ sunt: Tamen eo loco idem potius quod 'Et dabo viros qui prævaricantur • compatientes' designat hoc verbum. fædus menm, et non observaverunt Advers. Lrit. 7.

verba fæderis quibus assensi sunt in Vicaria morte conjugis fata propria conspecio meo, vitulum quem conci. protulerat] ' Vicariam mortem' ele derunt in duas partes, et transierunt ganter Alcestidis vocat, quæ vice inter divisiones ejus, Principes Juda mariti occidit. Cujus pater Adme- et Principes Hierusalem, Eunuchi et tus quondam vicaria morte conjugis Sacerdotes, et omnis populus terræ, fata propria protulerat.' Ita legen- qui transierunt inter divisiones vituli, dum, cum inepte alioqui edatur, dabo eos in manus inimicorum suo. * pertulerat.' Sic libro eodem, ' nec rum, et erit morticinum eorum in Jeniri, priusquam auctor tanti sceleris escam volatilibus cæli.' filiam nato maximam vicariam victi. Martem atque Concordiam multis im. mam immolasset.' Sic vicarium mnie molationibus sibi adhospitavere) Scitum nus' 1. 11. Nec quicquam deprecari est quod ait, Deos sibi Martem et amplius, modo in locum ejus Hippo. Concordiam velut hospitio conjunx. damiam, quæ com Achille degeret isse Græcos principes, quod advicarium munus amissi honoris, accihospitasse' dixisse priscos exinde peret.'

apparet. Ut videlicet cum eis ma. Comes Herculis post discessum ejus) nerent duo ista numina, et inter eos Discessum' pro morte usurpatum, babitarent. Non occurrit nunc ad. eni similia ex Festo, Vitruvio, Am- hospitationis hujus mentio in alio miano, aliis, alibi notavimus. Advers, quopiam anctore. Advers. Lvii. 7. XXVI. 10.

R 16 Ita consensu omnium secundo $15 Porcum marem in forum me- rumore, &c.] ‘Secundo rumore' valet dium afferri jubet, &c.) Ritum conci- auspicato. Virg. Æn. viii. ' Ergo piendi sacramenti sive juramenti et iter inceptum celerant rumore se.

cundo.' Suevius vetus Poëta v. ræ, et ex iis Didymus 1. 1. de Spiritu 'Redeunt, referunt rumore petita se. Saucto. Pariter Arnobius v. ut cundo.' Et hoc haud dubie a favore vos plenos Dei numine ac potestate multitudinis descendit, obscuro quo- censeatis.' Et Julius Firmicus de piam ramore secundis rebus plauden. erroribus profanarum Religionum. lis et cas voventis.

Vetus inscriptio: * Templum in rupe Vigiliarumque vices dispartiant]' Dis. Tagi superis et Cæsare pleonm.' partire’sonat dividere.

'Saturum et potatnm'torrente deli§ 17 Agamemnon ex Mycenis naves ciarum Dei dixit Victor Uricensis centum) Illud observare velut aliud fine l. 1. de Persecutione Vandalica. agentem licet, parum in catalogo na. Ne tanta vis exercitus sine rectere vium Græcarum ad oppugnationem effusius ac sine more militia ragaretur] Ilii collectarum digsentire Septimium "Mos' idem est quod lex, effecte hunc a libello veteri qui Daretis no- quidem, licet non origine ; mos enim mine inscribitur, et multa a Græcis oritur ex consuetudine, les vero ex recensionibus universæ Trojanæ his- sanctione: promiscue tamen usurpa. toriæ discrepat. Septimius enim tnr, it a Septimio nostro. noster numerum 1117. navium pro- Ita per æquationem numeri atque pero ducit, Dares antem 1148. enumerat, tium quadripartitur exercitus) Qua. ut diversissimi auctores vix triginta dripartiri' est in quatuor partes di. ipsis navibus discrepent.

videre. Aquum autem quaternarium $ 19 Prorsus nullus funeri modus numerum dicit ob perfectionem cubi, neque requies] - Funus,' pestilentiam, de quo consule Macrobiom et Favocontagionem sive contagium notat nium in somnium Scipionis, Capel. Auctori nostro. Velut • Funus'ali- lam et Isidorum in Arithmeticis Trace quod numen funestum et sæviens tationibus. cadaveribus faciendis diceretur. Pa- $20 Neque interim ullus finis rasti. riter autem ' Libitinam' pro tali tatis] · Vastitas'est pestilentia. Ar aliquo dæmone accipit aliquot locis nobius fine l. iv. Deos sæpe dicitis Horatius.

propter ceremonias non rite perfectas Mulier quædam Deo plena Dianæ trenoribus infremuisse terrarum, et iram futur] Notandum his verbis, contagione pestilentiæ corrupisse ax: • Fari' propheticnm esse verbum, et ras temporum luctuosa cnm popni edicere a numine instinctum depo- vastitate.' Hoc est pestilentia et tare. ( Fata' enim sunt oracula. contagione morborum ab infecie Lucan. ix. Pharsaliæ: ' Stabant aëre. ante fores populi quos miserat Eos, Ø 21 Quum ecce dies fædari, et cælum Cornigerique Jovis monitu nova fata nubilo tegi cæpit] · Nubilum’est tepetebant.' 'Plena Deo' instinctam nebrosa tempestas cælo obdneto panotat, ut l. v. Septimius idem noster: bibus. Præcipitatio' imbris ele

inter quæ tam solicita Cassandra ganter magnam illam roinam cæli, Deo plena victimas ad Hectoris tu- ut Maro loquitur, designat. Valerius mulum transferri inferrique jubet.' Edituus de flamma amoris in se arCalpurnius Ecl. 1. “Jamdudum velut dentissima : Istam non potis est ipso numine plenum Me quatit et vis sæva extinguere tlammæ, Atque mistus subit inter gaudia terror.' imber cælo candida præcipitans.' Quod genus loquendi irrisit olim Se. Dein cæpere centi atque fulmina cixaeca pater in nescio quo declama- senescere] Elegantissime dicit. contore, non facturus si ea cognoscere senescere' vim ventorum et tempespotuisset, quæ nos docent sacræ litte- tatum, pro remittere labefieri, des,

cere. Egesippus 1. 26. “Excitus He- ingenii præstantissimus Josias Mercerodes congregato exercito petebat rus, Notis ad Nonium, qui et locum ex Hierosolymam, ut solveret omnem hoc eodem primo libello p. 25. nec Hircani potestatem, ac pene effece. multo post irane Dianæ ob mutatiorat, nisi a fratre infractus et patre, nem aëris corporibus pertentatis lues impetus ejus consenuisset.'

invadit;' corrigit'ex libris suis : ne622 Ab inquietudine Iphigenia co- que multo post irane cælesti an ob hiberent sese] · Inquietudo’est moles. mutationem aëris. Cui equidem astia. Advers. LVII. 7.

sentimur merito volentes. Advers. Reformatoque jam die] 'Reformatus LVII. 7. dies' cni nubilo pulso reddita serenitas. Quomodo animam atque orna.

LIB. II. tum reformare'l. 11. dixit. Advers. $ 6 Eumque jactatum magnis dolori. XXVII, 10.

bus] Crebro jactationem a pelago Reseratum est cælum] | Reseratum deducunt scriptores ad animi ant cælum' pulcre pro reserenato ponit. fortunæ jactationem. Septimius 11. Lucret. 1. • Et reserata viget genita- ad Telephum perveniunt, eumque bilis aura Favovi, Advers. LVII. 7. jactatum magnis doloribus consolati,'

$23 Ventorumque flatus navigandi &c. Florus 1. de populo Roman. prosperos) · Flatus ventorum est 'tot laboribus periculisque jactatus commoda temperies. (Advers. LVII. est, ut ad constituendum ejus impe7.) Quam vocem ita elegantissime rium virtus et fortuna contendisse etiam ab aliis autoribus usurpari, ali- videantur.' Propert. II. Scilicet bi notavimus. Advers. XXVII, 10. alternum quoniam jactamur in upda,

Eum quippe optimum consultorem Nostraque non ullis permanet aura SUUM, quem non secus, &c.] Eleganter locis.' Gellius 1. 5. maledictis apnonnulla omittit, quod ego non mi. pellationibusqne præposteris jactatus nimum ornamentum Latini sermonis est. Advers. XX. 20. arbitror. Quæ res pergrata atque Ø 8 Tempus profectionis antecipeaccepta per exercitum fuit. En rent] “ Præcipere' est antecapere, quippe optimum consultorem suum, primo loco priusque capere. Virgiquem non secus quam parentem mi- lius : 'Silac præceperit æstas.'Ovid. les omnis percolebat.' Deest, pu. Fast. 1v. 'Et canis, Icarium dicunt, tabant,' consultorem suum scilicet. quo sidere moto Tosta sitit tellus, Quæ et ipsa vox non vulgi. (Advers. præcipiturque seges.' Livius XXXI. XXVII. 10.) Vide quæ Indice Apır. Nox, dieique insequentis pars, ad lejano, voce, Omissa, constipamus. præcipiendum iter Philippo data est,' Et sic emensi sumus primum hujus &c. Sic 'antecipere' Sallustius. scriptoris librum, cæteros pariter 'Non sitim, neque frigus, neque las. examinaturi, com otinm erit, aut sitndinem operiri, sed omnia luxu an. animus. Illud dicere cogor ex re ip- tecipere.' Q. Septimius 1. de Bell. sa, bona quamplurima esse in hoc Troj. “Tempus profectionis anteciauctore, pauca vero sequioris seculi perent.' Advers. XLVI. S. indicia, qnorum gratiam illi libenter $ 29 In ore omnium ipsumque et Menefacimus, præcipue cum constet nobis laum contumeliis lacerabut] · Lacerare ab exscriptoribus miris modis inter contumeliis' est velut existimationem polatum et contaminatum esse, quod alicujus discerpere. Apuleius p. 259. se etiam usu expertum didicisse, col. Q. Septimius 11. `Cæterum Achilles latione cum scriptis codicibus insti. in ore omnium ipsumque et Menetuta, commemorat homo judicii et laum contumeliis lacerabat.' Et mul.

[ocr errors]

ta sunt quibus conveninnt hi duo mox felis adversum jactis ubi uterscriptores. Advers. xxxiv. 15. que intactus est,' &c.

Hector situs in parte alia] 'Situm' LIB. III.

in parte alia Hectorem pro ibi de. I More optimo divisis ad sua officia gentem et rem gerentem dicit. Sed quibusque) · More optimo'est lauda. ubi Hector situs in parte alia medios bili consuetudine. Sic infra : 'sed suioram fundi accepit, dispositis satis Barbari more pessimo nihil aliud strevuis, ubi pngnabat, accurrit auxiquani turbata atqne insidiosa cupien. lio laborantibus.' Quæ verba eo lates prælium prævertere.'

bentius adscripsi, nt eorum anxilio Neque dubium quin inter hos jam præ- duo menda sequentibus abstergam. cellerit Philoctetes) Legendum est, Legitur: ita Græci, prohibiti cæde

inter hos etiam. Videtur trajec. reliquorum, represso gradu adversus tum fuisse : 'hos inter etiam.' Unde eos qui superfuerant constitere.' Leoinissio literarum.

gendam, 'qni supervenerant.' Nam Neque circa exercitum solliciti] Lege, Hectorem, Deiphobum, Glancun, circa exercitium. Nam Græcis exer- Polydamanta dicit. Continuo : ac citiis occupatis, cessante bello, oppo. mox cognito per universum exereinit desidiam barbarornm.

tum prælio in ea parte reliqui duces 9 2 Polyrena et Cassandra, Minerræ confirmati, ubi quisque pugnaverat, atque Apollinis antistes] Claruin est undique eo confluunt.' Ex eadem inserendam voculam hæc.' Polyxe- periodo reponendum aio,' contirmana et Cassandra, Minervæ hæc atque tis.' Non enim aliter quam Hector Apollinis antistes.'

apud Trojanos, hi apud Græcos deAuctoque in horas desiderio) 'Desi- serturi loca, quæ primum pugnantes derinm 'pro intensiore amore non in. ceperant, muniunt illa præclaris vierudite dixit. Catullus : •Cum de.

ris. siderio meo nitenti Caruni nescio quid

$5 Philemonem Paphlagonum reger lubet jocari.' Desiderii poculum pro impedimento sibi oppositum cominus fusphiltro Horatio Epodo 17. Sic et dit, &c.] Non habeo extra snspicioPropertins ut. Eleg. 21.

nem ista. Philemon enim primo no. Daturum se in matrimonium sororem men Græcum quomodo Paphlagomandat] • Mandare' est nuntio indi.

num regi sit nescio. Deinde in illud care. Mandatus ' pro misso, 'man.

propriam’ aliquid correpsisse pnto. dator' pro missore apud Tertullia.

Mirum egim ni alienæ polias quam num m. in Marcionem c. 2. Advers. suæ originis memoriam repetierint. XIV. 13.

Sed de pomine largior : valde enim § 3 Animi jactatione saucius] • Sau- incantæ in talibus Homericæ fabulæ; cium animi jactatione' hominem tris. quas certe huic etiam cuicunque etitem dixit. 'Saucium vecordia 'Apa

am Dictyi vel interpreti cum solo noleius, ut et fatigatione. Advers. x.

mine originem dedisse artumo, ut16.

cunque alia affectet. Cum rege commorantur] Cum rege

$7 Ubi uterque intactus est, curta commoratos Ajaces et Patroclum, desiliunt, atque arreptis gladiis pergunt ejus tuendi ab amatoris aliquo subi. obviam] Notandum 'intactam,' non to incursui, dicit; ne id aliquem tur. tactum,

valere. · Obviam' etiam bet.

absolute posuit, pro sibi mutno obØ 4 Igitur ubi utrinque instructe viam. acies adversum processere] Adversum Colligit in arma sese] Eleganter eleganter usurpat hic scriptor. Mox: "colligere se in arma' Patroclum, et

in armis compositum,' dixit. Virg. cordatio vulnerum per loca corporis X. Æn. 'Sed bellis acer Halesus Ten- pudibunda.' Advers. xiv. 13. dit in adversos, seque in sua colligit $20 Priamus lugubri veste miserabile arma. Ejusdem alteram quoque lectus] Ablativos in i pro e vulgato phrasin esse puto, sed locus excidit : exeuntes usurpat Apuleius, et contra. neque nostrum est ignavis indicibus Sic I. iv. Imo etiam paratus non uti.

fusti tantum, sed machæra percussus 8 Neque fortuna belli mutatur] occumbere.' Valerius Maximus lib. • Fortuna belli' est ambiguus ejus VI. cap.3. • Fusti percussam intere. status, sive et numen aliquod, ut ali- mit.' Ita veteres libri eo loco habi monuimus. Infra :' Patroclus for. bent, ubi Pighius restituit ‘fustim.' tunam belli vincere aggressus dum Contrarium in Apuleio ix. At dum hortatur suos,' &c.

fodiens, dom irrigans, cæteroque in§ 9 Circa Sarpedonis cadaver cunctis corvus labore deservit. Erat enim deflentibus] ‘Deflere' enixe fere est. • labori' dicendum. Sic Septim. sII. Virg. Vi. Æn. “Tum membra toro de. • Priamus lugubri veste miserabile fleta repopunt.'

tectus.' Venantins 11. de rebus Mar. § 10 Meges, &c.] Legendom, ‘Me. tini : * Effosas trajecto missile cosges et Elpenor Arcadæ, non · Arca- tas, Unde cruentati parinnt baptis. diæ,'ut excusum. 'Indignatio' rei mata rivi.' Propertius : illa meo ibidem indignitatem denotat. Sic caros donasset funere crines.' Lil* dignatio' sæpe dignitatem in libris cilius : ' esuriente leoni ex ore ex. ævi cadentis.

sculpere prædam.' Advers. xxv. 5. Patroclus fortunam belli vincere ag- $ 26 Renovato fletu quam miserabili] gressus) • Fortuna belli’est Bellona. Apuleius, cuin quam misella,' dicit de Quam Fortipam belli vocat Lucan. Charite, p. 311, miserrima intelligenvr. 'Te precor, ut certum liceat mi- da est. Septim. Ju. Ad ea Priamus hi noscere finem, Quem belli Fortuna renovato fleta quam miserabili, non paret.' Et iv. “Non eadem belli to- sine decreto divum hominibus advertom Fortuna per orbem Constitit. Q. sa irruere ait.' Idem iv. • Apod Septimius ju. “ Patroclus Fortunam Trojanos lætitia atque gratulatio inbelli vincere aggressus telo Euphor. terfecto quam metuendo hoste.' Eam bi ruit. Sic aliarum magnarum re.

vin particolæ quam' nemo puto rum Fortuna dicebatur. Ut · Fortuna hactenus agnovit. Advers. XXXII. 12. populi Romani' apud Cic. Philipp. II. ubi de cæde Cæsaris. Cicero pro

LIB. IV. Marcello : Cum esset incertus exi- $ 1 Cæterum viso Hectoris funere] tus et Fortuna belli.' Ausonius Pe. 'Funus' cadaver sonat apud Q. Sep. riocha Il. xv. 'Jupiter monet pro timium iv, de Bello Trojano. “CætePhrygibus belli instaurare Fortunam.' ram viso Hectoris funere, cuncti ci. Advers. XIV, 19.

ves sociique accurrentes fletum tol. Insolentia gentis suæ illudere cupiens] lunt,' &c. Seneca Satyrico de morte To suæ' ab aliena manu est : delen- seu potius apotheosi Claudii : Claudum ergo protenus.

dins ut vidit funus suam, intellexit se $ 11 Ob tegenda vulnera, quæ multis, mortuum esse,' &c. Magis autem &c.] Bardos librarios ! non viderunt ridicnlum Senecæ dictum facit, si per. legendum, quæ occultis locis im- pendamus ófunus' non pompam fupressa.' Supra dixerat : ‘Patrocli nebrem intelligere, quæ fingi a petn. vero mors non tantum gemitum illum lantibus et male feriatis hominibus cunctis incusserat, sed præcipue re- poterat in ludibrium etiam tum vi

« PreviousContinue »