Page images
PDF
EPUB

ventis principis, ut spectator ipse tur.' Optatos Afer v. 'Insectamini videlicet snarum fieret exequiarum; in personas hominum.' Virg. Ecl. 7. sed vero tantumdem esse ac si dix- Hos Corydon, illos referebat in or. isset : 'ut vidit cadaver suun.' Ad. dine Thyrsis.' His locis superest ea vers. vis. I.

vocula, aliis deesse potest. Vitruv. 17 Maxime quod in suis indies de. VIII. 13.‘Quod legitur Ponto et Asia ficientibus auxiliis) Est abundans po. est atrum.' Par est quod idem Apo. situm id in, ut apnd plures scriptores. leius alibi dicit, in verba fidere,' Tertullianus de Testim. Auin. v. Ju- p. 139. Quomodo legitur apud Hie. dæos, in quorum oleastro insiti sa- ronymum ad Sabinianum : • Angelo. mus.' Septim. iv. Interim Tro- rum strepitu desuper concinenie in japi vehementer pavere, maxime eadem verba testaris.'Advers. XXXIV. qnod in suis indies deficientibus auxi. 15. liis novus adversus se miles parare.

ULRICI OBRECHTI NOTÆ.

In Prolog. Dictys Cretensis] Pro- taxat, primus autem quod sciam Onu. logus iste, nt in Codice Bibliotbecæ phrius Panvinios C. Julium Rufum, Argentinensis inscribitur, Græce et nominavit. Sed uterque parte tanad Dictyn Græcum compositus vide- tum anni consulatum gessit, a Ne. tur: inde nec versionis de Græco in rone, qui in utriusque locum solus Latinum factæ meminit, et textui, ut iniit, ante tempus honore privati : appellat, statim connectitur. Plera. atque eodem adhuc anno Capitoni que autem, quæ continet, apud Græ. Germania inferior, Rufo, nt opinor, cos pervulgata fuisse, plenius appa- Cyrenaica et Creta provincia obtigit. sebit, com integra Joannis Antioche- Vere is itaque, et Augnstei ævi stylo, ni Historia, quæ in Angliæ Bibliothe. Consularis, sc. Legatus : dvoupatos cis latet, publici juris facta erit. εκ των υπατευκότων, de quibus viden.

Tertio decimo anno Neronis] Aliqui dus Dio lili. ad Claudium Imper, referunt, adop- Ad Neronem transmisit] Ex Achaica tivo Neronis nomine decepti, Suidas: peregrinatione reducem, quæ Eu'Επί Κλαυδίου της Κρήτης υπό σεισμού praxidem sive alium quempian Creκατενεχθείσης, και πολλών τάφων ανεφχ. tensium àel Vevota invitasse videtur, θέντων, ευρέθη εν ενί τούτων το σύνταγμα nt e copia scriptorum, qui de Bello της ιστορίας Δίκτυος, τον Τρωϊκόν περιέ- Trojano jam tum extabant, aliquem χον πόλεμον, όπερ λαβών Κλαύδιος εξε- pro Dicty obtruderet, atque Princiδωκε γράφεσθαι. Factus est autem lic pem eo argumento demereri conten. terræ motus anno Neronis penultimo deret, quod non æstimatum saltem ineunte; post Id. Octobr. scilicet, illi, sed excultum magnopere constaC. Suetonio Paulino, L. Pontio Tele- bat; scriptis quippe Troicis,' ac desino Coss. cum, ex dicto Apollonii cantata subinde Ilii 'Aldoet, Tyanei, qui eo tempore in Creta mo. Muneribus et Romana civitate dona. rabatur, ý oddatta yîvěteke, nata sub- tum] Msc. Arg. muneribus e Romana ito inter Theram et Cretam insula. civitate: male. Ita sub idem plane Philostratus de vit. Apollonii iv. 2. tempus Judices quoque suorum cerΣεισμός αθρόως τη Κρήτη προσέβαλε. taminum remuneratus fuerat Nero. Bporti ouk ék vegeAwv, årék tñs Sueton. 29. ' Decedens Achaia pro. γης υπήχησεν, κ. τ. λ.

vinciam universam libertate donavit: Rutilio Rufo illius insulæ tunc con- simulque judices civitate Romana, et sulari] Quocumque nomine, sive Rii. pecunia grandi.' tilii sive Julii, Rufus hic notandus sit, In Græcam Bibliothecam recepit] De eundem esse censeo, qui cum C. Fonó hac Sueton. Aug. 29. • Templum teio Capitone itidem tertio decimo Apollinis in parte Palatinæ domus Neronis anno Coosul fuit. Fasti an. excitavit. Addidit porticus cum Bitiqui Græci Latinique Rufum dun. bliotheca Latina Græcaque.'

DRIANI. AVG. CIVI

LITANI. Q. ARADIVM. RVFINVM VA

LERIVM. PROCVLVM

RISQVE. SVIS. PATRONOS, COOPTA.

VERVNT. TESSERAM

QVE. HOSPITALEM, CVM. EO. FECE.

IN L. SEPTIMI1 Epist. L. Septimius MVNICIPES, MUNICIPI.T. AELI. HAQ. Aradio] Prima editio quæ A. C. 1477. Mediolani prodiit, et cui debe.. tur hæc epistola, sub isthac inscriptione illam exhibet: ‘Septimius Q. C. V. LIBEROS. POSTEROSQVE. EJVS. Aradio S. D.' ea vero quam 22. post

SIBI. LIBERIS. POSTE annis Franciscus Faragonius Venetiis procuravit : Septimius Q. Aradio S. D.' ipse vero Faragonius in iis quæ de suo adjecit, virum Roma

RUNT,&c. num eloquentissimum' vocat: unde Ammianus Marcellinus xxiii. de Ja. in ceteras editiones labes fluxit, ut liano Imp. Rufinum Aradium Co"Septimius Romanus'diceretur. 'Lu. mitem Orientis in locum avanculi cii' prænomen ex Arg. Cod. resti. sui Juliani recens defuncti provesit.' tuimus, in quo Epistola' quidem Ephemerida belli Trojani] Mediol. deest, sed

libro quinto’præscrip- edit. lectio hæc est, quam firmat tum legitur: ‘L. Septimii Epheme. Suidas : Aintus iotopuds, inquit, & ridos liber quartus explicit : incipit γραψεν εφημερίδα. έστι δε τα μεθ' “Ομηliber quintus. Itemque vi. 'L. Sep- ρον καταλογάδην εν βιβλίοις θ'. Ιταλικά. timii Ephemeridos Dictys liber quin- Τρωϊκού διακόσμου. ούτος έγραψε τα περί tus explicit: incipit sextus.' Q. Ara. της αρπαγής και περί Μενελάου και τάdio Rufino coævum Epistola indicat, σης 'Ιλιακής υποθέσεως. Locus male quam adolescenti et in liberalibus a descriptoribus, sed pejus ab interstudiis adhuc versanti scriptam con- prete habitus: vertit enim: 'Dictys jicio. Sed is quidem inde a Diocle- Historicus scripsit Ephemeridem. tiano usque ad Julianum per aliquot

Novem autem libris res ab Homero Imperatorum tempora vitam produx. prætermissas est complexas. Res it, sicut vel ex Epigrammate Sym

Italicas. De Trojana Republica. Hie machi constat: • Princeps ingenio, etiam scripsit de raptu Helenæ et fortunæ manere princeps Ætatis, Ro- Menelao et universa Iliaca sive Trofine, tnæ, cui prospera, cuique Tristia jana Historia.' 'Italıkd mntare de mirandis æquavit gloria rebus : Unus buit in 'Incard, at jam ad oram Codi. amor cunctis, et præsidium trepido- cis sui Hieronymus Wolffius annota. rum : Principibus, quorum viguisti vit, ac porro locum interpunctione tempore, doctus Aut calcaria ferre sanatum vertere: Dictys Historibonis, aut fræna tyrannis.' De eo. cns scripsit commentarios rerum Trodem Libellus de præfectis urbis a janarum, quibus Ilias post Homerum Panviojo editus : Diocletiano ix. et prosa oratione in novem libros relata Maximiano viii. Coss. prid. non. Jan. continetur. Dictys iste scripsit de Aradius Rufinns Pr. Urb. fuit.' Item- raptu Helenæ et de Menelao et de que anno post Consulatum iv. Con. omnibus quæ ad Trojam gesta sunt.' stantini M. “Sabino et Rufino Coss. Non unins Authoris hæc esse, sed ex prid. non. Ang. Ovinius Gallicanus pluribus consarcinata, uti apud SaiPr. Urb. fuit.' Idque consentienti- dam plurima, conjicio, et ista quibus Fastis. Inscripto apud Grute. dem, čoti dè td med Ounpoy katalopd.

δην βιβλίοις θ'. 'Ιλιακά: έν ταρενθέD. D. CRISPO. ET. CONSTANTINO. σεως μοίρα interjecta esse. Tραϊκός

διάκοσμος est rerum Trojanarum diNOBILISSIMIS. CAESS, COSS. IV. KAL. gestus, si cum Papinio loqui licet,

vel Digestum aut Digesta Trojapa, s

rum.

JUNIORE

SEPT.

cum Tertulliano et Jureconsultis. τες το Τεγεατών λόγω, Κύδωνα μεν Alakogueîv digerere, acta, res, tem- 'Ακακάλλιδος θυγατρός Μίνω και Ερμού, pora : quod Historici præsertim so- Κατρέα δέ φασιν είναι Μίνω, τον δε Γόρlent: etiam illi qui non nisi eonuepi. Tuva Padauávovos. Sed per aphæresin das dare se profitentur. Nam si hunc baud inusitatam invaluit ut Atreus operam titulam ad actus diurnos diceretur ; a quibus haud dubie tantum referre velis, quid fiet Cæ. sumpsit Noster. Apollodoras Biblio. saris commentariis, quos utique 'Eon thecæ 11. de Nauplio: aply 8è TelevHepidas vocavit Plutarchus ? Sed no. τησαι έγημεν, ώς μέν οι τραγικοί λέtum est de iis Ciceronis testimoniunι γουσι, Κλυμένην την Ατρέως. in Bruto. Et quanquam olim Com. Dictus ex Cretæ Ida] Ita Merceri mentarii, non diurni saltem, sed et Cod. nec multo aliter Arg. dictis Annales, ab Historia distingueren. ex Cretæ Ida.' Cretenses nimirum tur, postea tamen usus permiscuit. dialecto sua colles præruptos áčous vid. Gellius N. A. v. 18. Est et vocarunt: inde 'Oašis, et, quod idem Poetarum διάκοσμος. Atque inter Ios est, Οίαξις, χωρίον Κρητικών υψηλόν,apud alius Epicornm, alius Tragicorum, Etymologum, ac kat' e goxhv præci. qui cum res vere gestas, ut Troicas, puos Cretæ montes Dictam atque Romanas, alias, juxta legem operis Idam notavit. A quorum altero @a sni contexunt, quid aliud quam His. cis nomen derivat Septimius, sive, toriam scribunt, poëtice digestam ? quod potius reor, Scholiastes quiCeterum aliquos ante Homerum ex. dam Septimii. Pertinent huc Apol. coluisse την υπόθεσιν Ιλιακήν satis con- lonii illa ex Argonauticorum lib. 1. 51at, atque imprimis Daretenι προ Ομή. de Dactylis Ideis : Ούς ποτε νύμφη ρου την Ιλιάδα scripsisse testatar Αη- 'Αγχιάλη Δικταίον ανά σπέος, αμφοτέρηtipater Acanthius apud Ptolemæum σιν Δραξαμένη γαίης Οίαξίδος, έβλάσ. initio της εις πολυμαθίαν καινής ιστορίας, τησε. Addatur Stephanus de UrbiSed Epliemeridem, quæ Dictys no. bus in 'Oafos : itemque Servius in men præferebat, Iliadem esse post Virg. Ecl. 1. ubi versus Apollonii Homerum scriptam non potuit igno- Latine a Varrone Atacino conversos, rare Suidas. Homero autem præter. sed in fine mutilos, exhibet. Idem qui missa, nempe tà tepi tîms áprayñs, k. T. in Æn. III. Idæumque nemus,' an1. molti executi sunt, atque inter Lati- notat, osteodere voluisse Poëtam, vos etiam Macer : ad quem Ovid. de “Idæum montem, qui sit in Troja, de Ponio: Tu canis æterno quicquid Cretæ Ida cognomen indeptum.' restabat Homero, Ne careant summa Admodum parvis] Ita rescripsi pro Troica bella inanu.'

eo quod est in vulgg. admodum par.

vus. Agamemnon nimirum et Me. LIB. I.

nelaus parvi admodum erant, cum 01 Ad dividendas inter se Atrei opes) Plistbenes, ipse quoque agens in pri. Verum Regis hujus nomen apud Cre. mis annis virilis ætatis, vita fungeretenses 'Catreus.' Testes, Diodorus tur. Parvis, id est, Kouiñ véois. Livius Siculus v. 59. 'Aldarjévns & Karpéws 1. 39. de Servio: "Tantus illi bonos υιός, του Κρητών βασιλέως. Pausanias in habitus credere prolibet serva natum Arcadicis de Tegeatis : Néyovo iv ús eum, parvumque servisse.' Noster Tegedtour@ qaldwv iOEL TOV TOTOV METO.. infra 4. 22. de Priamo :'qua temκήσαι έs Κρήτην Κύδωνα, Κατρέα, Αρχί- pestate Priamus parvulus admodum διον, και Γόρτυνα. Και από τούτων φασίν regno impositus est.' Eosdem autem ονομασθήναι τας πόλεις Κυδωνίαν, Γόρ- cum Graecis Homeri Commentato. τυνα, Κατρέα. Κρήτες δε ουχ ομολογούν. ribus fontes hausit. Sic enim ad ΙΙ. Β. 219. Anonymus pariter et Eusta. 'redderet universam continuo pecuthius annotant: åxx'énero) NAelodé. niam, quasi perfecto navigio.' Forte νης Νέος τελευτά, μηδέν καταλήψας μνή- et Lucretii illud referri huc great e μης άξιον, νέοι πάνυ ανατραφέντες υπ’ Α. 1. v. 'Nec poterat quenquam placidi τρέως, αυτού παίδες εκλήθησαν.

pellacia Ponti Subdola pellicere in § 2 Itemque insecutis diebus. At Re- fraudem ridentibus undis : Improba ges Græcia] Ex corrupia M«. Arg. navigii ratio tum cæca jacebat.' lectione, pronum fuit hanc probam Universam domum ejus in scelus proconcinnare: babet enim, 'itemque iu. prium convertit] Sceleris sui prædam secutis diebus Atrei gratia.'

sive materiam fecit. HetwVuuk@s. pror. $3 Ænea aliisque ex consanguinitate sus nt in illo Lucani Phars. II. 266. comitibus] Sic Arg. Ms. et ed. Me. «Quis nolet ab isto Ense mori, quamdiol. sed Mercerus suoram Codd, auc. vis alieno vulnere labens, Et scelus es. toritate • Æneam’expungit, non con. se tuum?' Itemque Ovid. Heroid. xvi. venire cum sequenti historia hunc 294. 'Casta tamen tum sis cum te mea Æneæ comitatum ratus : at qui ora- Troja tenebit: Et tua sim,quæso, cri. tionem legerit quam Æneæ contra mina solus ego.' Sensum hausit ex Menelaum tribuit Septim. 11. 26. vix Sallust. Jug. xiv. ex improviso Jamirabitur raptori comitem fuisse, qui gurtha, intoleranda audacia, scelere, raptum tam acriter propugnat. Scrip. atque superbia sese efferens, fratre tum tamen hic forte fuerat : ' Per meo atque eodem propinquo suo inidem tempus Alexander Phrygius terfecto, regnum ejus sceleris sui Priami, fratribus aliisque ex consan. prædam fecit.' Imitator Sallustii, Sula guinitate comitibus.'

pitius Severus Hist. Eccles. I. 'Joas Æthram etiam et Clymenum Menelui Amasiæ civile bellum intulit, victori. affines] Joannes Antiochenus in Ex• aque potitus, multam prædam in reg. cerptis Peirescianis, ex Dicty Græ- num suum convertit.' Cæterum sen. co: συνήσαν δε 'Ελένη Αίθρα τε και tentia etiam in vulgus nota, opes maKavuévn, ék TOŮ gévous Kataróuevai teria scelerum: Justin. III. 2. de Ly. Πέλοπος και Ευρώπης. Νoster VΙ. 2. curgo : *Auri atque argenti usum, • Interim Mnestheus cum Æthra et velut omnium scelernm nateriam, Clymena filia ejus ab Atheniensibus sustulit.' recipitur.'

Reliqui præde] Sic Arg. vulgore § 5 Properatione narigii, inconsulte liquæ prædæ.' usum venti ad Cyprum appulere] Ita Cum obstinate hi Regis necem defa. Mediol. et Venet. 'inconsulte usum, derent] Id est, pro vindicauda Regis subint. ventis :' Ovid. Met. Xul. nece pugnarent. Noster ipfra vi. 2. 419. jubet uti navita ventis.' Porro “Teucer prohibitus Salamina a Telaautem, ut hic,' venti ad Cyprum ap- mone, quod fratrem insidiis cireampulere, sic 11. 1. postquam ad Mæsi. ventum non defendisset.' Pro qno orum regionem universas classes venti Velleius, 1. 1. 'Teucer non receptos, appulere.' Navigium’ autem pro ob segnitiam non vindicatæ fratris

navigatione...' passim. 11. 10. ‘At ubi injoriæ.' Legionis 13. milites apad instructæ omnino classes, et mare na- Cæs, de B. Civ. 1. 7. 'Sese paratos vigii patiens.' v.16. Urgente navigii esse, conclamant, Imperatoris sni tempore.' vi. 9. Neoptolemum in spe. Tribunorumque plebis injurias delunca fatigatum navigio somnoque ja. fendere.' cere.' Ita etiam Scævola in l. 121. 8 6 Interjaciens memoriam discordiaD. de Verb. Oblig. ' Idque creditum rum Ili et Pelopis] Cæptæ hæ discoresse in omnes navigii dies.' et mox : diæ inter Troëm et Tantalum ; illam

« PreviousContinue »