Page images
PDF
EPUB

Scholis, cujus Ambigua et Dubitationes dum in utramque Partem enucleaverint, definient, determinabuntque sub Pæna quadraginta Solidorum Academiæ solvendorum.

DE LEGUM STUDIOSIS.

CAP. XII.

Qui a primo in Academiam Adventu Legibus Operam dabit, primum Annum integrum Institutionum Lectioni Domi suæ impendat: Deindè Quinquennium totum publicum Juris Professorem audiat respondebit publicè semèl Professori, aut alicui Doctori ejusdem Facultatis, antequam fiat Baccalaureus Juris. Qui fuit ante Baccalaureus Artium quatuor Annorum Studio Juris poterit esse Baccalaureus, si Ordine præscripto responderit.

DE LEGUM BACCALAUREIS. CAP. XIII.

Hic etiam Regium in Jure Professorem audiat Quinquennium respondebit hoc Tempore bis in suis Scholis; opponet semel, et cooptabitur Doctor. Magister Artium Septennium dans Operam Legibus, et cæteris perfunctis, quæ hîc requiruntur, poterit cooptari inter Legum Doctores.

:

DE LEGUM DOCTORIBUS. CAP. XIV.

DOCTOR Legum mox a Doctoratu dabit Operam Legibus Angliæ, ut non sit imperitus earum Legum quas habet sua Patria; et Differentias exteri patriique Juris noscat.

DE STUDIOSIS MEDICINE. CAP. XV.

MEDICINE studiosus sex Annos Rem Medicam discet ejus Lectionis Auditor assiduus; Anatomias duas videat; bìs respondeat, semel opponat antequàm Baccalaureus fiat.

DE STUDIOSIS CHIRURGIE. CAP. XVI.

CHIRURGIE studiosus duas Anatomias faciat, tres ad minimum Curationes se fecisse probet, antequàm admittatur ad Praxin Chirurgiæ.

DE BACCALAUREIS MEDICINE. CAP. XVII.

BACCALAUREUS Medicinæ respondebit bìs, semelque opponet, Anatomias tres, aut ad minimum duas videbit: et tunc post Quinquennium a Gradu Baccalaureatûs suscepto, admitti poterit ad Doctoratum in Medicinâ.

DE DOCTORIBUS MEDICINE. CAP. XVIII.

POST sollennem Disputationem et Inaugurationem suam medicari licitè poterit in omni medicandi Genere. Magister Artium Septennium Rei Medicæ dans Operam, postquàm bis Doctori in eadem Facultate responderit, semèlque opposuerit publicè, poterit fieri Doctor Medicinæ.

DE MODIS APPROBANDI EOS QUI GRADUM MAGISTERII IN ARTIBUS SUSCEPTURI SUNT. CAP. XIX.

OMNIS cooptandus in Ordinem Magistrorum Artium sive alicujus Collegii, sive propriis Sumptibus alatur, primum approbetur a Præposito, et Majori Parte Sociorum Collegii, cujus est, vel a Præposito et majori Parte seniorum, juxta singulorum Collegiorum Statuta, et Consuetudines. Et Collegii Nomine, ab uno ex eodem Collegio, aut ordinario Lectore Facultatis, sistetur in Congregatione coram Cancellario: tunc coram exponatur et de Libro Statutorum clarè legatur, quid Leges Academiæ requirant ab eo, qui in illum Ordinem quem petit, cooptari debet: Quæ si perfecerit, et visitaverit Doctores, et Magistros Regentes, aut debitam Industriam, ut eos visitaret, præstiterit; modò majorem Partem præsentium Regentium de Scientiâ et Credulitate habuerit, secundum Morem Scholarium in Scrutinio Admittatur: nisi quisquam Sponsionem facere velit, et infra octo Dies probet eum propter Imperitiam indignum, aut vitiosos Mores infamem, aut non perfecisse quæ Leges requirunt. In dicto autem Scrutinio stabunt Procancellarius et Procuratores.

DE CEREMONIIS IN GRADIBUS CONFERENDIS.

CAP. XX.

CEREMONIE in Gradibus conferendis eædem sint, quæ antea fuerant, secundum antiquum Academiæ Morem. Qui in aliquâ Congregatione Procancellario aliquem pro aliquo Gradu suscipiendo repræsentat: consuetâ Verborum Formâ utatur. Procancellarius Baccalaureum Theologiæ admittens, his Verbis utatur: 'admittimus te ad enarrandum omnes Apostolicas Epistolas, in Nomine Patris, &c. Doctorem autem admittens, ita dicet, admittimus te ad interpretandum et profitendum universam sacram Scripturam, tam veteris quam novi Testamenti. In Nomine Patris, &c.'

DE GRATIS CONCEDENDIS. CAP. XXI.

NULLA Gratia pro Gradu aliquo suscipiendo extra Terminum omninò vel petatur vel concedatur: nec etiam infra Terminum, nisi subsequentibus Modo et Formâ: viz. ut primùm approbetur a Præposito et majori Parte Sociorum Collegii sui, vel a Præposito et Majori Parte Seniorum; et a Magistro, seu illius Vicem gerente, vel a Lectore publico ejus Collegii subscribatur: nec plures proponant Terminos in quibus studuerint in Academiâ, Oppositiones, Responsiones, aut alia scholastica Exercitia, quam Rei fert Veritas; alitèr, ipsa Gratia nulla sit. Et qui falsæ Petitioni subscripserit, Voce sua in Senatu per Biennium sit ipso Facto privatus, et inhabilis etiam ad aliquod Officium et Munus gerendum infra Academiam per idem Tempus. Deinde in plenâ Congregatione Regentium et non-Regentium Senior Procurator illas Gratias publicè recitabit, que a Cancellario et reliquis pro Capite illius Anni designatis seu in illorum Loco surrogatis, approbatæ fuerint: et sequenti Congregatione, vel Concursu ejusdem Congregationis continuatæ, illæ ipsæ Gratiæ in Domo non- -Regentium primum a Seniore Scrutatore iterùm publicè legentur: ac statim duo Scrutatores cum Seniore non Regente tunc præsente in Scrutinio stabunt, ac Vota aliorum per hoc Verbum Placet' vel 'non Placet' et non aliter accipient, et ea scriptis mandabunt, Præcone primum ad Scrutinium' proclamante; quod similiter secundò et tertiò (modico interjecto Intervallo) faciet.

[ocr errors]

Et si post trinam illam Monitionem a voce dandâ cessatum fuerit; Senior Scrutator (collatis prius Suffragiis) publicè pronuntiabit pro Majori Parte suffragantium 'placet iis' vel 'non placet iis. Quam Formam observabunt etiam in Domo Regentium; Senior Procurator in legendo et pronuntiando, Procancellarius et duo Procuratores in Suffragiis accipiendis, et Præco ad Scrutinium vocando; et reliqui Regentes in Vocibus suis dandis. Eâ vero Observatione omissâ inanes et irritæ sint Gratiæ. Hinc autem excipimus Gradum Baccalaureatûs Artium, qui antiquum Modum petendi retinebit. DECERNIMUS ut nulla Gratia, quæ proponetur in Scholis, Dispensationem habeat quamcunque et si secus fiat, Gratiam illam irritam et inanem esse volumus. Nec ulli concedatur Gratia, ut ejus admissio stet ei pro completis Gradu et Formâ, sub Pæna Perjurii Procancellarii, et eorum qui fuerint in Capite; nisi sint regiæ Majestati a Secretis, aut Episcopi, aut Nobiles, aut Nobilium Filii.

DE DISPUTATIONIBUS SOPHISTARUM. CAP. XXII.

ORDO Disputationum hic est. Inter Sophistas veterrimus se responsorem exhibebit, et Ordine sequentur alii juniores ad finem illius Anni. Primus Dies Termini erit decimus Octobris: non respondebit, nisi qui secundum Annum expleverit. Tres principes Quæstiones proponat, unam in Mathematicicis, alteram in Dialecticis, tertiam in Philosophicis naturalibus aut moralibus; quas Triduo ante affiget Valvis Scholæ suæ. Cæteri contra disputanto. Ubi Responsor hæsitaverit, Moderator alter si possit nodum dissolvito. Tempora earum Disputationum erunt Diebus Lunæ, Martis, Mercurii, Jovis, et Veneris, a primâ post Meridiem ad tertiam. Scholæ Moderator per singulas Disputationes tres suo Arbitrio permittat, vetustatis ordine, argumenta Respondenti proponere præter principalem Disputatorem.

DE BACCALAUREORUM DISPUTATIONIBUS.

CAP. XXIII.

BACCALAUREORUM Disputationes fient Die Veneris a nonâ ad undecimam; si nulla tunc Magistrorum Disputatio sit; tunc enim fient ab Horâ prima ejusdem Diei usque ad tertiam. Respondebit non nisi Baccalaureus secundi Anni. Incipiat veterri

mus, et Ordine reliqui sequentur. Contra disputabit unus suo Ordine, cui Scholæ Moderator adjunget quatuor aut plures pro suo Arbitrio in singulis Disputationibus, qui Argumenta Respondenti objiciant. Qui cursum suum in Respondendo omiserit decem Solidis mulctetur, qui vero in opponendo cursum omiserit, tribus Solidis et quatuor Denariis.

DE DECLAMATIONIBUS BACCALAUREORUM. CAP. XXIV.

BACCALAUREORUM Declamationes erunt Diebus Sabbati, ab Horâ octavâ ad nonam ante Meridiem. Primâ vero Hebdomada duo Ordine Baccalaurei unum Thema tractabunt, cujus contrariam Partem duo alii defendent Hebdomadâ sequenti, sub Pæna quinque Solidorum, si quis cursum suum omiserit.

DE MAGISTRORUM ARTIUM DISPUTATIONIBUS.

CAP. XXV.

MAGISTRORUM Artium Disputationes erunt singulis Diebus Lunæ, Martis, Mercurii, Jovis, singulis Septimanis in Termino, nisi aliquis festus Dies intervenerit. Durabunt autem ab Horâ nona ante meridiem ad undecimam. Et singuli Magistri Artium ad eas cogentur, quoad quartum post Inaugurationem suam Annum expleverint: Post quod Tempus inter Theologos, Jurisconsultos, aut Medicos disputabunt. Inhibemus ne duo Magistri eodem Tempore disputent, aut duo Baccalaurei respondeant, nisi alter eorum variaverit. Magistri Artium primi Anni, quemadmodum in antiquis Statutis præcipitur, sic etiam nunc, bis disputabunt, priusquam ad aliorum cursum ventum sit.

DE THEOLOGORUM DISPUTATIONIBUS. CAP. XXVI.

QUOLIBET secundo Die Jovis cujuslibet Termini fiat Dispu tatio in Theologiâ: in qua Disputatione duæ Theses Theologia per Dominum Procancellarium, regium in Theologia Professorem, ac unum Doctorem, vel Baccalaureum Theologiæ seniorem in Universitate præsentem approbandæ, tractabuntur ab Horâ prima post Meridiem ad Horam quartam ejusdem Diei. Respondebit Baccalaureus in Theologiâ maximè senior; et sic deinceps cæteri ejusdem ordinis secundum senioritatem suam, et post eos omnes

« PreviousContinue »