Page images
PDF
EPUB

tum recte curandum, id fuffecerit, dixerint alii. Ipfemet vi Gronoviano, cujus ne meminit quidem, opere, fuum abjecit, adnotationefque, toties ad Alciphronem promiffas, animo magis agitavit, quam abfolvit. Nullas certe, præter paucas illas, et male cohærentes, adfpexi: boni quidquid inerat, auctori atque obfervatori tributum erat; immo gratus agnofco, pauca Euftathiana, a me prætervifa, ex illius indicio veniffe; debeoque adeo memoriæ viri doctiffimi, pariterque infeliciffimi, ut ejus ad pofteritatem induftria cum laude propagetur. Aliud confilium Jo. Corn. de Pauw, vir Græce doctiffimus, fed fui femper arbitrii, amplexus fuit. Unicum illi Th. Galei adfuit exemplum et animi incitatioris impetus, cujus ope falebrofis Herodoti locis medicinam pro virili fecit, falubrem fæpe et probabilem. Cui labori, quod obfervafle reminifcor, juvenis admodum, et ante vertentis feculi annum 15, invigilavit. Nulla hinc apud eum in Lugdunenfem editionem animadverfio, nulla ejufdem laus, nulla mentio, a qua, bene fi illum novi, fibi non temperafiet; neque a me diffentient, qui. familiarius ipfum variaque ejus fcripta cognoverunt. Schedas illius, minutiffimis pietas literis, mecum vir per humanus et falutaris artis peritia apud Amftelodamentes celebris, Jo. Jac. Oftens communicavit. Conpar fuit de Herodoto bene merendi voluntas Jo. Jac. Reifkii, viri clariffimi. Dustu fagacis et fæcundi ingenii emendationes, follicitè inveftigatas, Mifcellancis Lipfienfibus inferuerat. Dedit mihi perofficiofe, ut fub incudem revocatis et varie a fe mutatis uti liceret, nuper vero iterum iterumque recenfitas et correctas publice exftare juffit. Ingratus forem, nifi utiles mihi, etfi fæpius diffentienti, profiterer fuiffe. Singuli in hoc ftudiorum genere guftum quendam habemus, neque eadem omnibus fapiunt. Qua ex libertate nihil incommodi, immo ad veritatem, modo verborum abfit.contumelia et rixandi pruritus, commodi multum Illam me amplexum pro vetere amicitia non ægre feret vir doctiffimus. Laudabit, fat fció, iftum animi mei habitum Fr. Lud, Abrefchius, vir Clar. cui varias ad intricatiora Herodoti verba animadverfiones et explanationes acceptas fero. MeAn illi et Reifkio g. Ejufdem Cl. Jo. Ern. Imm. Walchio ob ceras miniatulas eruditiffimi Car. Sam. Schurzfleischii, in quibus doctorum virorum, Bocharti, Fahri, Valetii, Voffi et aliorum, de Herodoto non male meritorum, indicia, exfcriptas ex Gothana Bibliotheca, debitor fum. Adleverat non multum diffimiles marginibus Hervagiani exempli anni 1541, M. Sladus, quas Celeb. Pet. Burmannus fecundus, talium haud parcus promus condus, meas effe, ut alia multa, voluit, nec non If. Voffii conjecturas, manu magni Grævii feriptas, et Jac. Ph. D'Orvilii plures. D'Orvillianas ferius, opere Herodoteo fai proximo, ufurpavi, et magnam partem ad Commentarium viri cruditiffimi in Charitonem additas intellexi; Vofanas co❤

ram mihi olim Cl. Jo. Alberti, cujus mortem nondum eluximus, tradiderat. Solidum tamen Pet. Burmanni fecundi, viri amicif fimi, beneficium, cui et reliquis omnibus laudatiffimis hominibus uti debendi reus fum, ita nemo fibi addictum magis et obftrictum me et Herodotum habet, quam L. C. Valckenarius. Namque ut comperto accepit vir diuturna familiaritate mihi junctiffimus, quid molirer, obfervationes tranfmifit, et flagitanti, ut continuaret inchoatas et in partem laboris veniret, peramanter adfenfus fuit. Hæc origo et occafio adnotationum, præclariffimæ eruditionis ex interioribus literis ad paratu refertarum, quibus hæc Editio nitidior et ad pofteritatem commendation procedet. Scripfimus ambo locorum intervallis fejuncti, ille Franequera, ego Trajecti ad Rhen. acciditque adeo, ut eadem arbitraremur nonnunquam; mea, ubi commodum erat, inducta fubinde fuerunt, fæpius ut defcribendi faftidium vitaretur, relicta, fed Valckenarii, meo præconio non indigi, perenni ta men grati animi teftificatione celebrandi, omnia integra. Reliquum eft, ne abfoluti operis ratio in obfcuro maneat. Ex fcriptis codicibus Ionici fermonis, quoties licuit, formam et habitudinem reformavi; in integrum nullo fuo merito poffeffione dijecta reftitui; innumera mendis liberavi, fed parciffime de conjectura, atque illis duntaxat in vocabulis, quæ dictionis indoles averfabatur. Qua re nonnullis, quod aperte mendofa et leyi brachio concinnanda, reliquerim, jufto vifus fui cautior. Verum illud malui, fatis habens, fi ad medicinam via monftrare. Mutationum in adnotationibus reddita caufa eft. Ex contextu, uti vocant, quæ exterminavi, relegata in Variantes funt Lectiones, copiofiffime, quo cenfendi facultas foret, adpofitas. Qua quidem in re nihil novi præterque confuetudinem machinatus fui. Conquirimus folicita cura et impenfis amplis diverfas membranarum fcripturas, cui bono tandem, fi uti illis nefas putetur? Valla Latina præeuntium more Græcis adjunxi, non illa profecto optima, fed a Clar. Gronovio multifariam purgata, et, ficubi v T xué aliquid innovatum, a me quoque. Maluiffem equidem, ut fuaviflimus fcriptor ea dialecto ab omnibus tereretur, qua agnofei voluit. Sed uti feculum eft, Latina pof tulantur; maneat proinde hoc Catone per me contentum. Additamenta undique ab H. Stephano et Jungermanno de Nili ortu, de Ægyptiorum et Perfarum moribus et legibus, fi mei res fuiflet arbitrii, detruncafiem omnia, excepto Anonymi fragmento, cui in Addendis ex codice Regio, mecum ab egregio Ruhnkenio communicato, falubre auxilium venit, de Nili incremento, et Ctefia. Fini operes Th. Galei et Jac. Gronovii adhærent adnotationes, quarum facilior ut ufus effet, Lugdunenfis edi tionis paginæ marginibus noftræ affignatæ funt. Lexicon Vo cum Herodotearum, ex Goldafti fchedis publicatum, procul amandavi, fuffecto ex Sangermanenfibus longe meliore. Indicibus Hh 2

tur.

recen

recenfendis et conficiendis operam mei caufa A. Kluitius, doctus et folers Hagani Gymnafii præceptor, induftrie infumpfit. Unum, neque diffimulare aufim, male me habet, quod operæ in tonis et fpiritibus toties deliquerint. Nixus fui abberrationibus iftis occurrere, fed ftudium caligantes oculi fruftrati fæpius funt. Nolim eas, quarum exftantiores enotavi, mihi vitio adponi. Potius de Herodoto inter morborum tot vices in provecta ætate ad finem deducto lætemur. Ego certe Deo Optimo Maximo gratias ago habeoque. Vale.'

We fhall now conclude this article with acquainting the Readers, that our learned Editor's notes, which are very judicious, are, in general, rather critical than hiftorical; that the various readings are placed between the text and the notes; and that all the pieces annexed to the Hiftory of Herodotus in other editions, are likewife inferted in this.

MONTHLY CATALOGUE, For DECEMBER, 1764.

RELIGIOUS and CONTROVERSIAL.

Art. 1. Chriftian Meditations. By the late Archdutchess MaryElizabeth, Daughter of the Infant Duke of Parma, and Confort of the Archduke Jofeph, now King of the Romans. From the Original printed at Vienna by Authority. 8vo. 1s. 6d. Nourse.

Na fhort preface to thefe Meditations, we have the following information.- -The illuftrious Princefs whofe name adorns the title. page of thefe religious Meditations, had no motive of vanity or ambition in committing them to writing. They were defigned only for her own private use, that is, for the employment of thofe precious hours which the annually ftole, as it were, from the pomp and grandeur of a Court; to devote herfelf more immediately to the ftudy of her falvation. As the had given years, he used to fay, to her body, it was but just to bestow a few hours on her foul. Self-converfation, she looked upon as a practice of the utmost importance, for the amendment of our lives, and our improvement in virtue' The fubje&ts of the Meditations, which fhew a very ferious and pious difponition, are-Annual Retirement, Luke-warmnefs, Preparation for Death, the Life of the World, our Expectations from the World, the Love of the Creatures, and Ingratitude towards God.

Art. 2. Effays on important Subjects. Intended to establish the Doctrine of Salvation by Grace, and to point out its Influence on holi nefs of Life. By John Witherspoon, D. D. To which are

added

added by the Publishers, Ecclefiaftical Characteristics, or the Arcana of Church Policy, with a ferious Apology; which have been generally afcribed to the fame Author. 12mo. 3 Vols. 98. Dilly.

A re-publication of feveral pieces, which have been offered to the public at different times, and fome of them on particular occafions, with a treatise on Re-generation, now first published. The Author tells us, he has long been of opinion, that the great decay of religion, in all parts of this kingdom, is chiefly owing to a departure from the truth as it is in Jefus; from thofe doctrines which chiefly conftitute the fubftance of the Gofpel. His principal defign, therefore, through the whole of this work, is, to establish what he takes to be the fundamental doctrines of Chriftianity; and he has been encouraged, he tells us, to this republication, by the great demand there has been for fome of the pieces, particularly the ESSAY ON JUSTIFICATION.

Art. 3. Sermons and Difcourfes on feveral Subjects and Occafions. By Richard Richmond, L. L.D. Chaplain to his Grace the Duke of Atholl, and Vicar of Walton, Lancashire. 4to. 10s. 6d. Bathurst.

Doctor Richmond's Difcourfes were publifhed by fubfcription; and we are glad to fee, in these times of gaiety and diffipation, fo numerous a lift of Subfcribers to a volume of SERMONS. As to the merit of the Doctor's compofitions, it may be expreffed in few words: they are plain, ufeful, pious, and, in fome inftances, pathetic Difcourfes, on Hearing the word of God-on acquaintance with God-the parable of the rich man and Lazarus-the true and practical Fear of God-on the Example of our Saviour-the Teftimony of our Confcience-a Vifitation Sermon -a Charity-Sermon-on Chrifimas-day-a Thanksgiving Sermon for the late Peace.

The book is fet at a very high price; but, probably, this circumftance is not without a fufficient caufe.

Art. 4. The Returns of fpiritual Comfort and Grief, in a devout

Soul. Reprefented, by an Intercourfe of Letters, to the Right Hon. the Lady Lettice Countess of Falkland, in her Life time. Published for the Benefit and Eafe of all who labour under fpiritual Affliction. 12mo. IS.

Re-printed by Griffith Wright of Leeds, for G. Copperthwaite, Bookfeller, from the edition of 1648. Sold by Dod in London.

Art. 5. The Methodist Inftructed: Or, the Abfurdity and Inconfift ency of their Principles demonftrated. In a Letter to the Brethren at Gravefend. By Philagathus Cantabrigienfis. 8vo. 2d. Withy.

This little tract feems judicioufly adapted to open the eyes of the blind,

MEDICAL.

Hh 3

MEDICA L.

Art. 6. A fort Efay on that tormenting Disorder the Rheumatism. Wherein is fhewn the Origin and Caufes of the Distemper; together with Obfervations that have occurred in a Series of Practice to the Author, the fame illuftrated with fome very interefling Cafes, tending to prove the Excellency, &c. &c. &c. By N. Maillard, Surgeon. 8vo. 1s. Johnson.

This fhort Effay, with no very fhort nor modeft title, has been very oddly put together, to puff a Noftrum of the Author's; which faid Noftrum feems to be wholly external, as the application of it is folely mentioned. In his efforts to theorize on the diftemper, there is a ftrange jumble of quotations from Hippocrates and Aretæus, Dr. James and the ingenious Dr. Smith of Mincing-lane, cum multis altis, with a moft aukward affectation of medical literature; while Mr. Maillard is ignorant of the propriety, or even of the common meaning, of his own language. Thus we are told, Preface, page iii, If any from thefe informations fhould be perfpicuous enough, to quit the tiresome unfuccessful path they have been led into by fuch men, [that is, by any other man but himfelf] and judge for themselves, and thence receive the defired relief from others hands, the emulation will equally with joy be felt by them both. Soon after the Bark is called an emphatic medicine. Now all this, and much more of the like nonfenfe, being intended for erudition and argument, we leave our Readers to confider the probability, that any perfon endowed with fuch a conception and utterance, fhould discover an effectual external cure for a violent internal, and often inveterate, disease. Were the Rheumatism, and its cause, as fuperficial and cuticular as the common Itch, a wash, or an ointment, might as effectually remove it. But as Mr. Maillard never recommends the leaft evacuation, nor any other means or medicines, previous to his remedy, (which he often calls his method) and as many of his twelve Cafes or Cures were fuch as had probably been evacuated before, fince most of them were profeflecly of confiderable ftanding, before the application of his ftuff, (which may be at once of an anodyne and penetrating quality) it is very conceivable, that it might be luckily applied towards the natural termination of the difcafe: for we feriously think, there would be great temerity and danger in applying it, without proper and previbus difcharges, in the first stage of either an acute or chronical Rheumatifm; and ftill more in that inflammatory fate of the Gout which he mentions page 47, and which rarely admits of any discharge but by the pores; for as to the eafe given in it, by his application, after the fwelling had attained its utmost height, that is the term, immediately after which the pain naturally abates.

Notwithstanding what we have faid, we have a due regard to as many of his twelve Cures as may be real facts, for which he refers to the names and habitations of the Patients. This, tho' no new empirical practice, is fair, and upon fuch real events we heartily felicitate them and their Prescriber. But what would be ftill more to his honour, and might be for the fecurity and advantage of the Public, would be his very hobefly informing them, whether he has not known full as many rheumatic Cafes, in which his application has been ineffectual, of which we

difceso

« PreviousContinue »