தமிழ் மன்னன் கோனேரிராயன்

Front Cover
அஞ்சனா பதிப்பகம், 2001 - Tamil Nadu (India) - 103 pages

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

இந்நூல் கோனேரிராயன் அறிமுகம் தொடங்கி அம்மன்னனின் வரலாறு, கல்வெட்டுக்கள், காசுகள் உள்ளிட்ட 14 தலைப்புகளைக் கொண்டு அமைந்துள்ளது. இம்மன்னன் தொடர்பான கல்வெட்டுக்கள் குறித்து விரிவாக ஆராயப்பட்டுள்ளது.-
முனைவர் பா.ஜம்புலிங்கம்.
 

Bibliographic information