Page images
PDF
EPUB

877 Gorii Monumentum Libertorum Liviæ Auguftæ et Cæfarum, cum fig. 95 Flor. 1727 878 Gefta Dei per Francos, five Orientalium Expeditionum, et Regni Francorum Hierofol. Hiftoria, 2 vol. in 1, 11 58 Han. 1611 879 Geffneri Numifmata Regum Sicilia, Judææ, &c. Regum Mace

doniæ Syriæ, Egypti, Parthiæ, & Ariacidarum: Bithyniæ, Cappadociæ: Judea: Pergamenorum: Mauritaniæ: & Numifm. Virorum illuftrium, 4 vol. femic. This was Dr. Lori's Copy, and is a very complete one, with a Manuscript Index. Tig. 1738, &c. 880 Hiftoria Francorum Scriptores, curâ Du Chefne, 5 tom. charta max. corio Turcico, fol. deaur. Par. 1636

881 Hagenbuchius de Diptycho Brixiano, fig.femic. 7s 6d Tur. 1749 882 Herrera Descriptio India Orientalis, à De Laet, fig. 6s Amft. 1622 883 Heuteri Rerum Burgundicarum Libri fex, fut. 5s ap. Plant. 1584 884 Hofpinianus de Origine Feftorum Dierum Judæorum, Gr. Rom. & Turcorum, 38 Tig. 1593

Oxon. 1662

885 Helvici Theatrum Chronologicum, 38 886 Hollandi Heroölogia Anglica, 2 vol. in 1, cum iconibus Pajai,

Arnb.

21 129 6d 887 Pauli Jovii Hiftoria fui Temporis, et Elogia Virorum bellica Virtute illuftrium, 3 vol. corio Turcico, 11 16s

ap. Vafcofan. 1553
Amft. 1655
Rom. 1650
Amft. 1667

888 R. Jonftoni Hiftoria Rerum Britannicarum, 58 889 Kircheri Obelifcus Pamphilius, cum figuris, 98 890 Kircheri China illuftrata, cum fig. 128 891 Lupus de Gr. Infcriptione Severe Martyris, fig. 6s Par. 1734 892 Lloyd, Series Chronolog. Olympiadum, Pythiadum, &c. veterum Græcorum, fut. 7s 6d Oxon. 1700

893 Ludolfi Hiftoria Ethiopica, & Commentarius, 2 vol. in 1, cum fig. 11 4s

ib. 1681

894 Liceti Hieroglyphica, five Antiqua Schemata Gemmarum Annularium, cum fig. 7s 6d

Patav. 1653

895 De Laet, America utriufque Defcriptio, cum figuris, 98

ap. Elz. 1633

896 Muratorii Novus Thefaurus veterum Infcriptionum ha&enus prætermiffarum, 4 vol. fut. 61 6s

Mediol. 1739

Hag. 1733

Romanarum, cuiâ

Amft. 1734 Veron. 1751 in Mufeo .

897 Marianæ Hiftoria de Rebus Hifpanicis, cum Contin. Miniana, 4 vol. in 2, nitid. cum iconibus, 21 128 6d 898 Morellii Thefaurus Morellianus Familiarum Havercampi, 2 vol. cum fig. nitid. 21 158 899 Mufellii Numifmata antiqua, 3 vol. cum fig. 21 25 900 Mazocchii Comment. in æneas Tabulas Heracleenfes Herculanenfi, 2 vol. in 1, cum fig. 1l is 901 Mirai Opéra Diplomatica et Hiftorica, 4 vol. nitid. pact. 31 35 902 Menetreii Symbolica Dianæ Ephefiæ Statua, fig. 9s 903 Meffenii Scondia illuftrata, feu Chronologia Sueciæ, Daniæ, à Peringkiold, 15 tom. femic. in 3, 2l 28

904 Museum Romanum, à Causeo de la Chauffe, fg. 905 Maffei Hiftoriarum Indicarum Libri, 78ód

Neap. 1754 in perg. comBruff. 1723 Rom. 1688

Stock. 1700 9s Rom. 1690 Col. Agr. 1589 956 Meterani

1597

Lond. 1570

Venet. 1558

906 Meterani Hiftoria Belgica, cum iconibus 19, 105 64 907 Matthæi Westmonaft. Flores Historiarum, 58 908 P. Manutii Antiquitates Romanæ, de Legibus, 48 909 Nummi Familiarum Romanarum, & Imperatorum Romanorum, à Glen King, fut. il is

910 Nummi Anglici & Scotici, & aliquot Numifmata recentiora Comitis Pembrochiæ, fut. charta max. 10s 6d Lond.

911 Numifmata antiqua Comitis Pembrochiæ, 4 partes, cum Indicibus J. Ames, 2 vol. charta max. exemp. eleg. foliis deauratis, 51 158 6d Lond. 1746 912 Numifmata Imperatorum Romanorum ab Occone & Mediobarbo, ed. opt. cum fig. eleg. compact. 31 38 Mediol. 1730 913 Okolfki Orbis Polonus, in quo antiqua Sarmatarum Gentilitia specificantur, 3 vol. eleg. comp. corio Ture. fol. deaur. 21 28 Cracov. 1641 914 Olai Magni Hiftoria Metropolitanæ Ecclefiæ Upfalienfis, fut. 7s 6d Rom. 1560

915 Palladius de Gentibus Indiæ et Bragmanibus, Gr. & Lat. à Biffæo, charta max. 7s 6d Lond. 1668

916 Polydori Virgilii Hiftoria Anglica, nitid. 75 6d Baf. 1534 917 Pafferii Picture Etrufcorum in Vasculis, 3 vol. cum fig. depict.

sو او .femic

Rom. 1767 918 Pafferii Picture Etrufcorum in Vafculis, 3 vol. cum figuris, femic.

61 6s

Rom. 1767 919 Idem Liber, vol. 3, cum figuris depictis, femic. 41 4s ib. 1767 920 Patini Familiæ Romanæ in Antiquis Numifmatibus, ex Bibliothecâ Fulvii Urfini, fig. ch. max. 15s Par. 1663

921 Pachymeris Hiftoria Michaelis & Andronici Palæologi, Gr. & Lat. 2 vol. fut. 1l 11s 6d

Venet. 1729

922 M. Parker de Antiquitate Ecclefia Britannica, curâ Drake, cum

figuris, 10s 6d

Lond. 1729 ib. 1729

923 Idem Liber, charta max. cum fig. 155 924 Pufendorfius de Rebus Suecicis ab Expeditione Gustavi Adolphi ad Abdicationem Chriftinæ, nitidiff. in perg. compact. 15s

Franc. 1705

925 Panvinius de Ludis Circenfibus, & de Triumphis Romanorum,

cum fig. 7s 6d

Patav. 1642

926 Palatii Aquila inter Lilia, cum iconibus eleg. Francorum Cæfarum & aliorum, il is

Ven. 1671

927 Reinetii Infcriptiones antiquæ omiffæ à Grutero, nitid. 10s 6d 928 Rudbeckii Atlantica, five Manheim Vera Japheti posterorum Sedes ac Patria, vol. 1 & 2 ; & figuræ, 1 vol.--3 vol. 61 6s

Upfal. 929 Robinfoni Annales Mundi, 3s 6d Lond. 1677 930 Regum Principumque Inftitutio ab Incerto Auctore Gentis Suecicæ ante Sæcula nonnulla confcripta, Suec. Vet. & Lat. curâ Schefferi, pulch. fol. dequr. 1 18 Holm. 1669

931 Sultani Saladini Vita & Res gefta, Arab. & Lat. edidit Schultens,

nitid. 18s

L. Bat. 1732

932 Struvii Corpus Hiftoriæ Germanicæ, 2 vol. femic. 10s 6d Jen. 1730

933 Schannat,

[ocr errors]

933 Schannat, Vindemia literaria, cum fig. 79 6d Fuld. 1723 934 Smithæi Flores Hiftoriæ Ecclef. Gentis Anglorum, 5s Par. 1654 935 Solorzano de Jure Indiarum, five de juftâ Indiarum Inquifitione,

Acquifitione, & Retentione, liber rar. 11 16s Matrit. 1629 936 Spanhemius de Præftantiâ & Ufu Numifmatum, 2 vol. fut. 21 2s Lond. 1717

937 Sponii Mifcellanea erudita Antiquitatis, cum fig. 148 Lugd. 1685 938 Snorii, Sturla Filii, Hiftoria Regum Norvegicorum, editio nova, per Schoning, 3 vol. fut. 31 38 Haun. 1777

939 Scriptores Rerum Danicarum medii Ævi, curâ Langebek, 6 vol. charta opt. fut. 9195

Hafn. 1772

940 Scriptores Rerum Hifpanicarum, e Bibliothecâ Beli Angli, 3 vol.

in 2, 15s

Franc. 1579

Stockh. 1697

941 Snorronis Sturlonidis Hift. Regum Septentrionalium, à Pering

skiold, Ics 6d

Baf. 1560

942 Scardeonii Antiq. Urbis Patavii, fig. 6s 943 Saxonis Grammatici Danorum Hiltoria, nitid. 78 6d Baf. 1534 944 Scaliger de Emendatione Temporum, nitid. 6s 945 Thuani Hiftoria fui Temporis, curâ Buckleii, 7 vol. charta mag.

[ocr errors]

L. Bat. 1598

Lond. 1733 946 Thuani Hiftoria, Buckleii, 7 vol. femic. & non fciff. 61 6s ib. 1733 947 Thuani Hiftoria, 5 vol. in 4. nitid. corio Turcico, foliis deaurat.

lineis rubris, al 28

948 Thuani Hiftoria, 4 vol. 1l Is

949 Urfati (Sertorii) Monumenta Patavina, fig. 5s

Aurel. 1626 Franc. 1625

Pat. 1652

950 Vaillant, Hiftoria Ptolemæorum Ægypti Regum, fig. 10s 6d

951 Exemplar aliud, femic. 6s

Amft. 1701

ib. 1701

952 Vaillant, Numifinata ærea Imperatorum &c. in Coloniis, 2 vol. in 1, charta max. 15s

Par. 1688

953 Vaillant, Seleucidarum Imperium, five Hist. Regum Syriæ, semic.

95

Hag. 1732 Hafn. 1642

954 Olai Wormii Fafti Danici, femic. 78 955 Ant. à Wood, Historia & Antiquitates Univerfitatis Oxonienfis,

12S

Par. 1674

956 Wife, Catalogus Nummorum antiquorum Scriniis Bodleianis reconditorum, nov. E nitid. 11 75

Oxon. 1750 ib. 1750

957 Idem Liber, charta max. femic. il 10s 958 Wharton, Anglia Sacra, de Archiepifcopis & Epifcopis Angliæ,

2 vol. 15s

Lond. 1691

959 O. Wormii Fafti Danici, Hafn. 1626-Boxhornii Historia Obfidi

onis Breda, cum fig. 15s

L. Bat. 1640

960 Zonaræ Annales, Gr. et Lat. curâ Du Frefne, 2 vol. Semic. et nondum sciss. 2\. 10s Par. è Typog. Reg. 1686

Theologia

[ocr errors]

B

Theologia & Hiftoria Ecclefiaftica.

FOLI O.

IBLIA Sacra Polyglotta, quibus Textus Originales totius Scripturæ Sacræ nunc integri ex MSS. toto fere Orbe quæ fitis Exemplaribus exhibentur, Studio Le Jay, 10 vol. Par. 1645 962 Biblia, Hebraicè, Græcè, & Latinè, cum Annotationibus Vatabli & N. Teft. Gr. & Lat. Montani, 2 vol. 2l 25

ap. Commel. 1616 963 Biblia Hebraica, cum Verfione interlineari Pagnini, & N. Tef tamentum Gr, cum Verf. interlin. Montani, charta max. nitid.

[ocr errors]

ap. Plantin. 1572

ap. Plantin. 1584 Aurol. Altob. 1609

964 Exemplar aliud, 11 5s 965 Exemplar aliud, nitid. il 78 966 Vetus Teftamentum Gr. juxta Septuaginta, ex Auctoritate Sixti V. editum, curâ Card. Carafa, fplendidiff. comp. corio Turcico, foliis deaurat. 61 6s Romæ ex Typog. Zanetti, 1587 967 Vetus Teftamentum fecundum LXX. Latinè redditum, & ex Auctoritate Sixti V. curâ Card. Carafe et Gualterutii, fplendidiff. compact. corio Turcico, foliis deaurat.

968 Septuaginta Interpretum Tomi 4, curâ Grabe, in 2

969 Vetus Teftamentum Gr. fecundum LXX. & N. Gr. curâ Morini, Gr. & Lat. 5 vol. nitid. 21 ros 970 Biblia Sacra S. Hieronymi, cum fig. in lignum,

Rome, 1588
vol. il 11s 6d
Oxon. 1707
Teftamentum
Par. 1628

10s 6d
Lugd. 1556
Baf. 1509

971 Biblia Sacra Vulgata, 5s 972 Biblia Sacra S. Hieronymi, bene confervat. corio Ruffico compact. 31 138 6d Venetiis, opera atque impenfa Nicolai Jenson, 1476

Col. 1632

973 S. Thomæ Aquinatis Summa Theologiæ, 55 974 Abarbanelis Commentarius in Pentateuchum Mofis, Hebraicè, 15s Hanov. 1710

975 Arnobii Difputationes adverfus Gentes, editio princeps, il is

Rom. 1542

976 Arcudius de Concordiâ Ecclefiæ Orient. et Occident. in Adminiftratione feptem Sacramentorum, 5s

Par. 1626

977 Ant. de Dominis de Republicâ Ecclefiafticâ, 3vol. il is

978 Attichii Hiftoria facra Collegii Cardinalium, 3 vol. in 2, 158

Heid. 1618

Par. 1660

Par. 1627

979 S. Athanafii Opera, Gr. & Lat. 2 vol. 18s 986 Acta Canonizationis Sanctorum Pii V. &c. à Clemente XI. collecta per Juftin. Chiapponi, fig. 15S

8

Rom. 1720

981 Adrichomii

Adrichomii Theatrum Terræ Sanctæ et Biblicarum Historiarum,

fig. 5s

Col. 1628

82 S. Athanafii Interpretatio Pfalmorum, Gr. & Lat. curâ Antonelli,

Jemic. 158

983 S. Anfelmi Opera, à Gerberon, 10s 6d

984 S. Anfelmi (Archiepifc. Cantuar.) Opera, curâ Gerberon, Mon.

S. Mauri, femic. 11 ts

985 Bulli Opera, curâ Grabe, 12s

986 S. Bafilii Opera, Gr. & Lat. 3 vol. 15S

[blocks in formation]

Baf. 1561

987 Brown, Fafciculus Rerum expetendarum & fugiendarum, 2 vol.

128

988 S. Bafilii Opera, Græcè, 4s

989 Bright, Tabula Mofaica et Tabule Legis Chriftianæ, 5s

Lond. 1687

990 Baronii Annales Ecclefiaftici in Epitomen redacti, à Spondano,

2 vol. 7$

Par. 1660 Baf. 1552

991 S. Bernardi Opera, 2 vol. nitid. 15s 992 S. Bernardi Opera, curâ Mabillon, Monachi Benedictini, 2 vol.

Par. 1719

21 10s 993 Bocharti Opera omnia, curâ Leusdeni, editio tertia, 2 vol. nitid. il iis 6d L. Bat. 1692 994 Blanchini Vindiciae Canonicarum Scripturarum vulgatæ Bibliæ, & Pfalterium duplex cum Canticis, 11 18.

Rom. 1740

995 Bullarium Magnum Romanum, 4 vol. cum iconibus omnium pontificum, 21 25

Lugd. 1655

996 S. Bafilii Opera omnia, Gr. & Lat. à Garnier, Monacho Bene

dictino, 3 vol. nitidiff. 41 4s

997 Buxtorfii Concordantiæ Hebraicæ Bibliorum, 158 998 Bulli Opera omnia, curâ Grabe, charta max, 18s 999 S. Clementis Alexandrini Opera, Gr. editio princeps,

[blocks in formation]

1000 Calvini Inftitutio Chriftianæ Religionis, 5s
1001 S. Chryfoftomi Opera, Gr. curâ H. Savilii, 8 vol. 21 25

Eton. 1613

1002 S. Cypriani Opera, curâ Fell, 6s 1003 Catena Græcorum Patrum in S. Lucam & S. Joannem, 2 vol. 10s 6d

Oxon. 1682

Ant. 1628

1004 Cocceii Comment. in Ezechielem & Jeremiam, cum fig. Templi Hierofolymitani, 5s ib. 1679 1005 Cattenburgh, Spicilegium Theolog. Limborch, 7s 6d Amft. 1726 1006 Calafio, Concordantiæ Sacrorum Bibliorum Hebraicorum, curâ Romaine, 4 vol. nitid. 31 38 Lond. 1747

18s

1007 S. Clementis Alexandrini Opera, Gr. & Lat. charta max. nitidiff. Par. 1641 1008 S. Clementis Alexandrini Opera, Gr. & Lat. Potteri, 2 vol. nitid. 2l 12s 6d

Oxon. 1715

1009 Critici Sacri in V. & N. Teftamentum, cum Thefauro Theolo gico-Philologico, & Thefauro novo, 13 vol. edit. opt. in perg. Amft. 1698

[ocr errors][merged small]

1010 Collectio nova Patrum & Scriptorum Græcorum, Gr. & Lat. à Montfaucon, 2 vol. 21 28. G

1011 Chemnicii

« PreviousContinue »