Page images
PDF
EPUB

SYSTEMATISCHE

Ο Α Τ Α Ι οα τα

DER

PROVINCIALE BIBLIOTHEEK

VAN

FRIESL A N D.

Bewerkt en uitgegeven op last van de Provinciale

Staten van dit gewest.

[blocks in formation]

Z816

FIST
V. 4

VERDEELING EN INHOUD

VAN HET

Vierde Gedeelte.

WISKUNDE.

I. Algemeene Werken.

Bladz.

(Inleiding; Geschiedenis;

Letterkunde, Woordenboeken, Algemeene Leerboeken, Werken van gemengden inhoud)

1227

[ocr errors]

II. Zuivere Wiskunde.

1237 1238

.

a.

[ocr errors]

A. In het algemeen.

(Reken- en Meetkunde gezamenlijk) B. Cijferkunst en Getallenleer . C. Algemeene Rekenkunde of Algebra.

Elementaire Algebra 6. Hoogere Algebra . D. Meetkunde.

Elementaire Meetkunde.

(Inleiding; Algemeene Werken).
6. Hoogere Meetkunde; Trigonometrie; Polygonometrie;

Logarithmen

1240 1241

.

a.

1245

1249

[ocr errors]
« PreviousContinue »