Page images
PDF
EPUB

CATALOGUS

LIBRORUM

BIBLIOTHECA

ILLUSTRISSIMI VIRI

CAROLI HENRICI
COMITIS DE HOY M,

OLIM REGIS POLONIÆ AUGUSTI II.
APUD REGEM CHRISTIANISSIMUM
LEGATI EXTRAORDINARII.

Digeftus & defcriptus à GABRIELE MARTIN,
Bibliopola Parifienfi.

Cum Indice Auctorum alphabetico,

D

PARISIIS,

Apud GABRIELEM & CLAUDIUM MARTIN, via

Jacobea, ad infigne Stellæ.

MDCCXXXVIII.

Koninky Bibliotheer te's Klage.

[ocr errors]

P

LECTOR I.

RESTANTIORES inter Bibliothecas quòd dignum adfcribamus locum Bibliothecæ Ill. Comitis de HOYм, à nemine litterato improbatum fore fperamus. Præfulget etenim illa, non modò optimorum Scriptorum & rariffimarum Editionum delectu, verùm & Exemplarium elegantia tàm interiore quàm externa.

Illam, Vir ifte Litterarum amans & cultor, Librorum etiam in quovis genere exquifitiorum indagator experts ingenti fumptu ac indefeffo labore inftruxerat octodecim annorum fpatio.Quot & quantas opes conquifiverit ex Thefauro Colbertino, ex Thefauro Fayano, & aliis Bibliothecis tàm in Gallia quàm apud Exteros celebrioribus ab anno 1717. fubhaftatis, præfens Catalogus ampliffimè decla

rabit.

Liceat tamen in hoc præloquio Bibliotheca notitiam adumbrare, & fingularia quædam ex plurimis advertere.

Agmen Theologicum ducunt Scriptores facri, inter quos eminent Editiones felectæ veteris & Novi Teftamenti variis linguis numero ferè ducentæ, præcipuè Polyglotta WALTONI, Carta regia: Latina Moguntina, anno 1462. in membranis excufa ; necnon & altera anni 1469: Sixtina anni 1590. Exemplar ex feptem Parifiis extantibus unicum Carta majore: Gallica OLIVETANI, Novoca ftrenfis anni 1535 Gallica MARESIORUM, Carta

[ocr errors]
[ocr errors]

maxima: Hifpanica JUDÆORUM, Ferrarienfis anni 1553: & Regia Anglicaanni 1 660. etiam Carta maxima: Miffa Latina FLACII ILLYRICI: Missa. lis & Breviarii MOZARA BUM Exemplaria Colbertina Denique S. HIERONYMI Epiftolarum Editio Romana anni 1468.

:

In Scriptoribus Heterodoxis annotandum Opus SERVETI de Trinitate, quod complectitur etiam illius Dialogorum libros duos impreffos anno 1532. qui in plerifque Exemplaribus defiderantur. Sed imprimis notatu dignum obfervamus ejufdem SERVETI Codicem Manufcriptum autographum Operis infcripti Chriftianifmi Reftitutio, cujus nullum fupereft Exemplar impreffum; teftibus qui-: dem Sandio in Bibliotheca Antitrinitariarum, & Viro Illuftr. D. Dufay, cujus notam ipfius manu libro appofitam de verbo ad verbum in hocce Catalogo (pag. 65,) defcripfimus. Accedunt etiam OCCHINI & POSTELLI Operum partibus fingulis abfoluta exemplaria.

Jurifprudentia, etfi aliis Facultatibus numero codicum & librorum æftimatione inferior, exhibet tamen exquifitos in Jure Canonico, Publico & Civili Tractatus; & inter eos, Alvari PELAGII Planctum Ecclefia, ex Editione Ulmenfi anni 1474. & Capitularium BALUZII Exemplar Colbertinum, ferè unicum Carta maxima.

In Scientiis & Artibus, præter Philofophorum veterum & recentiorum Editiones præcipuas, diftinguentur, Gometii PEREIRÆ Antoniana Margarita, & Ejufdem Medicina nova: Puellarum Decor, qui creditur primus Liber Italica lingua impreffus anno 1461: Ulyffis ALDROVANDI Opera:

BACCIUS de Vinis: Gofredi BIDLOO Anatomia le Machine di RAMELLI Collectio Regia (Eftampes du Cabinet du Roi,) tàm Iconum quàm ligaturæ elegantia notabilis: & la Methode de dreffer les Chevaux, par le Duc de NEWCASTLE.

In Humanioribus Litteris, Librorum recenfio aut illorum delectus idem eft. Etenim feu Grammaticorum, five Oratorum, vel Poëtarum, aut Philologorum, Editiones principes & rariffimæ hanc Catalogi partem præclarè admodum illuf

trant.

In Historia, præter Hiftoricorum veterum primas, & recentium præcipuas Editiones, annotabimus, PTOLEMÆI Cofmographiam, Bononiæ excufam anno 1462. anterius Bibliis Moguntinis: Collectionis Tabularum Geographicarum (vulgò denominatæ Atlas ) Exemplar fingulari & utiliffima methodo difpofitum: Peregrinationum in utramque Indiam (vulgò Grands & Petits Voyages) Exemplar fingulis partibus & Iconifmis

perfectiffimum: Hier.WECCHIETTI Opus de Anno primitivo: la Legenda della B. Caterina da Siena: MOMBRITII Acta Sanctorum: Corpus Hiftoriæ: Byzantina perfectum: primas Editiones Hiftoria Italica Francifci GUICCIARDINI, & Hiftoria Me diolanenfis Bernardini CORIO: Hiftoriam Neapolitanam Petri GIANNONE: Hiftoriæ Francicæ uni-: verfæ & fingularis Scriptorum feriem, & numero copiofam, & elegantia codicum infignem : Equitis: DE BEAULIEU Opus infcriptum, les Conquêtes de Louis XIV. Hiftoriæ Extraneæ tàm Europeæ quàm3 Exeuropex Auctores præcipuos: Hieronymi HENNINGES Theatrum Genealogicum fuis partibus abfo

« PreviousContinue »