Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

INTRODUCTIO.

Sec. I. Inter Acta Apostolica, Tom. I. p. XXIV. 8. relata locum dare oportet Liturgiae S. Petri, in qua BVirgo diserte immaculata compellatur.1)

Sec. III. S. Methodius Eppus Tyri, de quo in Literatura huius seculi T. I. 154 sermonem habuimus, in oratione de hypapante eiusmodi titulis et praedicatis exornat BVirginem, quae nonnisi posita eiusdem originaria puritate ac innocentia possunt subsistere.")

Sec. V. S. Augustinus in Meditationibus Deiparam vocat sanctam et immaculatam Virginem.")

Sec. XVI. Ex actis genuinis S. Concilii Tridentini, prout illa Augustinus Theinerus 1874 vulgavit, extractive exhibemus Enunciationes Patrum Concilii de quaestione Immaculatae Conceptionis BMV. in Generalibus Congregationibus anni 1546 factas,1)

1621. Gregorius XV PP. Margaritae Regis Catholici amitae et sanctimoniali praeter epistolam, Tom. II. p. XVI indicatam, alteram adhuc scripsit literam, in eaque iterato enunciat impedimenta, quae Pontifices Romanos a definitione immac. conc. BMV. retardarunt, actu subversari.")

1) Mon. 1404. pag. 1.
Mon. 1405. pag. 1.
") Mon. 1406. pag. 2.
4) Mon. 1407-1534. p. 3—13.

*) Mon. 1535. pag. 13. Roskovány, Immaculata. IX.

A

1656. Ferdinandus III Imp. et Rex datis ad Universitatem Tyrnaviensem ordinibus Immaculatam Conceptionem BMV. doceri et Doctores ad profitendam hanc doctrinam fide iurata obstringi iussit.")

1661. Documentis, quae e Pontificatu Alexandri VII Tomo II. p. XXVI. ss. adduximus, accensendum est Memoriale extraordinarii Legati Regis Catholici, Eppi quippe Placentini, ad Summum) Pontificem quod per extensum exhibemus, ceu insigne monumentum summae devotionis Regis Catholici, erga mysterium Immac, Conc. BV.?) Confessionis

1668. Synodus Catanensis formulae professionis fidei a Pio IV PP. praescriptae adiecit professionem de immac. Conc, BMV. hancque ab omnibus, fidei professionem emittere obstrictis, nuncupari decrevit."

it.8)

[ocr errors]
[ocr errors]

1726. Cultu ac festo SS. Cordis Tesu in Ecclesia constituto, pius Soc. Iesu sodalis P. Gallifet fusiore Memoriali interpellavit Sacram Congregationem Rituum, ut etiam purissimi Cordis Mariae cultus ac festum institueretur. Integrum Memoriale, gravibus argumentis motivatum, inter Monumenta collocamus.") Quum autem Promotor fidei Postulato Gallifeti plures ex officio opponeret animadversiones, has idem in suis Novis observationibus diluere satagebat, cultumque ac festum S. Cordis Mariae à Sacra Congregatione postulare non cessabat.10)

1732. Clementis XII PP. Breve ad Philippum Regem Catholicum directum T. II. p. XLI vulgavimus, velut responsum ad Regias literas. In his literis 10 Aug. 1732 datis Rex enixe postulabat diu optatam ac saepe efflagitatam pii mysterii definitionem,

[ocr errors]

defccludendo simul discussionem

theologicam super definibilitate proxima mysterii Immac.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »