Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

tum recte curandum, id fuffecerit, dixerint alii. Ipsemet vita Gronoviano, cujus ne inemimit quidem, opere, suum abjecit, adnotationesque, toties ad Alciphronem promillas, animo magis azitavit, quam absolvit. Nullas certe, præter paucás illas, et male cohærentes, adípexi : boni quidquid inerat, auctori atque observatori tributum erat ; immo gratus agnosco, pauca Eustathiana, a me prætervisa, ex illius indicio veniffe ; debeoque adeo meinoriæ viri doctiflimi, pariterque infeliciffimi, ut cius ad pofteritatem induftria cum laude propagetur. Aliud confilium jo. Corn. de Pauw, vir Græce doctiffimus, sed suí femper arbitrii, amplexus fuit. Unicum illi Th. Galei adfuit exemplum et animi incitatioris impetus, cujus ope salebrosis Herodoti locis medicinam pro virili fecit, falubrem fæpe et probabi

Cui labori, quod cbses afle reminiscor, juvenis adinodum, et ante vertentis feculi annum 15, invigilavit. Nulla hinc apud eum in Lugdunenfem editionem animadversio, nulla ejusdem Jaus, nulla mentio, a qua, bene si illum novi, fibi non temperahet ; neque a me dissentiert, qui familiarius ipsum variaque ejus fcripta cognoverunt. Schcdas illius, minutiflimis pietas titeris, mccum vir per bumanus et salutaris artis peritia apud Ainstelodameníes celebris, Jo. Jac. Oftens communicavit. Conpar fuit de Herodoto bene merendi voluntas Jo. Jac. Reiskii, viri clariffimi. Dúctu fagacis et fæcundi ingenii emendationes, follicitè investigatas, Miscellaneis Lipfienfibus inferuerat. Dedit mihi peroificiose, ut fub incudem revocatis et varie à le mutatis uti liceret, nuper vero iterum iterumque recenfitas et correctas publice exstare jussit. Ingratus forem, nisi utiles mihi, etfi sæpius diffentienti, profiterer fuisse. Singuli in hoc studiorum genere guftum quendam habemus, neque cadein omnibus fapiunt. Qua ex libertate nihil incommodi, immo ad veritatem, modo verborum abfit contumeliæ et rixandi pruritus, commodi multum. Illam me amp'exum pro vetere amicitia non ægrè feret vir doctifiimus. Laudabit, fat fcio, iftum animi mei habitum Fr. Lud. Abreschius, vir Clar. cui varias ad intricatiora Hero doti verba animadversiones et explanationes acceptas fero. Ma' gaan illi et Reifkio zágos. Ejusdem Cl. Jo. Ern. Imm. Walchio ob ceras miniatulas eruditiffimi Car. Sam. Schurzfleischii, in quibus doctorum virorum, Bocharti, Fabri, Valefii, Vollit ct aliorum, de Herodoto non male meritorum, indicia, exscriptas ex Gothana Bibliotheca, debitor fum. Adleverat non mula tum disfuniles marginibus Hervagiani exempli anni 1541, M. Sialus, quas Celeb. Pet. Burmannus fecundus, talium haud parcus promus condus, meas esse, ut alia multa, voluit, nec non If. Voffii conjecturas, manu magni Grævi scriptas, et Jac. Ph. D’Orvilii plures. D'Orvillianas serius, opere Herodoteo fini proximo, usurpavi, et magnam partem ad Commentarium viri eruditiffimi in Charitoncm additas intellexi; Volunas con

[merged small][ocr errors]

tam mihi olim CI. Jo. Alberti, cujus mortem nondum eluximus, tradiderat. Solidum tamen Pet. Burmanni secundi, viri amicis fimi, beneficium, cui et reliquis omnibus laudatissimis bominibus uti debendi reus fum, ita nemo libi addiétum magis et obAtrictum me et Herodotum habet, quam L. C. Valckenarius. Namque ut comperto accepit vir diuturna familiaritare mihi junctiffimus, quid molirer, observationes transmisit, et flagitanti, ut continuaret inchoatas et in partem laboris veniret, pera. manter adsensus fuit. Hæc origo et occafio adnotationum, præclariffimæ eruditionis ex interioribus literis ad paratu refertarum, quibus hæc Editio nitidior et ad polteritatem commendatior procedet. Scripfimus ambo locorum intervallis fejuncti, ille Franequeræ, ego Trajecti ad Rhen. acciditque adeo, ut eadem arbitraremur nonnunquam , mea, ubi commoduin erat, inducta subinde fuerunt, fæpius ut describendi faftidium vitaretur, relicta, sed Valckenarii, meo præconio non indigi, perenni tamen grati animi teftificatione celebrandi, oinnia integra. Reliquum est, ne absoluti operis ratio in obscuro maneat.

Ex fcriptis codicibus Ionici fermonis, quoties lícuit, formam et habirus dinem reformavi ; in integrum nullo fuo merito poffeffione dijecta reftitui ; innumera mendis liberavi, sed parcissime de conjectura, atque illis duntaxat in vocabulis, quae dictionis indoles aversabatur. Qua re nonnullis, quod aperte mendosa et levi brachio concinnanda, reliquerim, justo visus fui cautior. Verum illud malui, fatis habens, li ad medicinam via inonítrare tur. Mutationum in adnotationibus reddita caufa eft. Ex con. textu, uti vocant, quæ exterminavi, relegata in Variantes funt Le&tiones, copiofiffime, quo censendi facultas foret, adpositas, Qua quidem in re nihil novi præterque consuetudinem machinatus 'fui. Conquiriinus solicita cura et impenfis amplis diversas membranarum fcripturas, cui bono tandem, fi uti illis nefas puretur! Valla Latina præeuntium more Græcis adjunxi, non illa profecto optima, fed a Clar. Gronovio multifariam purgata, et, ficubi tv Tū xequívaliquid innovatum, a me quoque. Mar luiffem equidem, ut fuaviffimus fcriptor ea dialecto ab omnibus tereretur, qua agnosci voluit. Sed uti feculum eft, Latina pofi tulantur, maneat proinde hoc Catone per me contentum. Additamenta undique ab H. Stephano et Jungermanno de Nili ortu, de Ægyptiorum et Perfarum moribus et legibus, fi mei res fuSffet arbitrii, detroncassem omnia, excepto Anonymi fragmento, cui in Addendis ex codice Regio, mecum ab egregio Ruhnkenio communicato, falubre auxilium venit, de Nili incremento, et Ctefia. Fini operes Th. Galei et Jac. Gronovii adhærent adnotationes, quarum facilior ut usus effet, Lugdunenfis edinionis paginæ marginibus noftræ affignaræ funt. Lexicon Vocum Herodotearum, ex Goldafti fchedis pablicatum, procul amandavi, Tuffecto ex Sangermanenfibus longe mieliore. Indicibus

нь 2

recen

recenfendis et conficiendis operam mei causa A. Kluitius, doctus et folers Hagani Gymnasii præceptor, industrie insumpfit. Unum, neque dissimulare aufim, male me habet, quod operæ in tonis et spiritibus toties deliquerint. Nixus fui abberrationibus istis occurrere, fed ftudium caligantes oculi fruftrati fæpius funt. Nolim eas, quarum exstantiores enotavi, mihi vitio adponi. Potius de Herodoto inter morborum tot vices in provecta ætate ad finem deducto lætemur. Ego certe Deo Optimo Maximo gratias ago habeoque. Vale.'

We shall now conclude this article with acquainting the Readers, that our learned Editor's notes, which are very judicious, are, in general, rather critical than historical; that the various readings are placed between the text and the notes; and that all the pieces annexed to the History of Herodotus in other editions, are likewise inserted in this.

MONTHLY CATALOGUE,

For DECEMBER, 1764.

RELIGIOUS and CONTROVERSIAL. Art

. 1. Christian Meditations. By the late Archdutchefs Mary- : Elizabeth, Daughter of the Infant Duke of Parma, and Consort of the Archduke Joseph, now King of the Romans. From the Original printed at Vienna by Authority. 8vo. is. 6 d. Nourse.

N a short preface to thefe Meditations, we have the following in

[ocr errors]

page of these religious Meditations, had no motive of vanity or ambition in committing them to writing. They were designed only for her own private use, that is, for the employment of those precious hours which the annually stole, as it were, from the pomp and grandeur of a Court; to devote herself more immediately to the study of her falvation. As Me had given years, she used to say, to her body, it was but just to bestow a few hours on her soul. Self-conversation, she looked upon as a practice of the utmost importance, for the amendment of our lives, and our improvement in virtue' The subjects of the Meditations, which thew a very serious and pious dispofition, are-Annual Retirement, Luke-warmness, Preparation for Death, the Life of the World, our Expectations from the World, the Love of the Creatures, and Ingratitude towards God.

R Art. 2. Esays on important Subječts. Intended to establish the Docs

trine of Salvation by Grace, and to point out its Influence on holinefs of Life. By John Witherspoon, D.D. To which are added by the Publishers, Ecclesiastical Characteristics, or the Arcana of Church Policy, with a serious Apology, which have been generally ascribed to the fame Author. 12mo. 3 Vols. gs. Dilly.

added

A re-publication of several pieces, which have been offered to the public at different times, and some of them on particular occasions, with a treatise on Re-generation, now first published.—The Author tells us, he has long been of opinion, that the great decay of religion, in all parts of this kingdom, is chiefly owing to a departure from the truth as it is in Jesus ; from those doctrines which chiefly constitute the subAtance of the Gospel.-His principal design, therefore, through the whole of this work, is, to establish what he takes to be the fundamental doctrines of Christianity; and he has been encouraged, he tells us, to this republication, by the great demand there has been for fome of the pieces, particularly the Essay ON JUSTIFICATION.

R Art. 3. Sermons and Discourses on several Subjects and Occasions.

By Richard Richmond, LL.D. Chaplain to his Grace the Duke of Atholl, and Vicar of Walton, Lancashire. 4to. IOS, 6d. Bathurst.

Doctor Richmond's Discourses were published by subscription; and we are glad to see, in these times of gaiety and dissipation, so numerous a list of Subscribers to a volume of SERMONS. As to the merit of the Doctor's compositions, it may be expressed in few words: they are plain, useful, pious, and, in some inftances, pathetic Discourses, on Hearing the word of God-on acquaintance with God-the parable of the rich man and Lazarus—the true and practical Fear of God-on the Example of our Saviour--the Testimony of our Conscience-a Vifitation Sermon -a Charity-Sermon-on Christmas-day-a Thanksgiving Sermon for the late Peace.

The book is set at a very high price ; but, probably, this circumfance is not without a sufficient cause.

Art. 4. The Returns of spiritual Comfort and Grief, in a devout

Soul. Represented, by an Intercourse of Letters, to the Right Hon. the Lady Lettice Countess of Falkland, in her Life-time. Published for the Benefit and Eafe of all who labour under spiritual Amiction,

12mo. IS, Re-printed by Griffith Wright of Leeds, for G. Copperthwaite, Bookseller, from the edicion of 1648. Sold by Dod in London. Art. 5. The Methodist Instructed: Or, the Abfurdity and Inconfift

ency of their Principles demonstrated. In a Letter to the Brethren at Gravesend. By Philagathus Cantabrigiensis. 8vo. 2d. Withy.

This little tract seems judiciously adapted to open the eyes of the blind,

MEDICAL,

Hh 3

MEDICAL. Art. 6. A port Essay on that tormenting Disorder the Rheumatism,

Wherein is shown the Origin and Causes of the Distemper; together with Observations that have occurred in a series of Practice to the Author, the same illustrated with some tery interesting Cafes, tending to prove the Excellency, &c. &c. Ć. By N. Maillard, Surgeon. 8vo. Is. Johnson. This short Essay, with no very short nor modest title, has been very oddly put together, to puff a Noftrum of the Author's; which faid Noitrum seems to be wholly external, as the application of it is folely mentioned. In his efforts to theorize on the distemper, there is a ftrange jumble of quotations from Hippocrates and Aretæus, Dr. James and the ingenious Dr. Smith of Mincing-lane, cum multis aliis, with a moit aukward affectation of medical literature ; while Mr. Maillard is ignorant of the propriety, or even of the common meaning, of his own language. Thus we are told, Preface, page ini, If any from these informations thould be perfpicuous enough, to quit the tirefame unsuccessful path they have been led into by luch men, (that is, by any other man but himself) and judge for themselves, and thenee receive the defired relief from others hands, the emulation will equally with joy be felt by them both.' Soon after the Bark is called an emphatic medicine. Now all this, and much more of the like nonsense, being intended for erudition and argument, we leave our Readers to consider the probabi. lity, that any person endowed with such a conception and utterance, Mould discover an effectual external cure for a violent internal, and often inveterate, disease. Were the Rheumatism, and its cause, as fuperficial and cut cular as the common Itch, a wash, or an ointment, might as effectually remove it. But as Mr. Maillard never recommends the least evacuation, nor any other means or medicines, previous to his remedy, (which he often calls his method) and as many of his twelve Cases or Cures were such as had probably been evacuated before, fince most of them were profesiecly of considerable itanding, before the application of his stuff, (which may be at once of an arodyre and penetrating, quality) it is very conceivable, that it might be luckily applied towards the natural termination of the disease : for we serioully think, there would be great temerity and danger in applying it, without proper and previous discharges, in the first stage of either an acute or chronical Rheue matism; and still more in that inflammatory state of the Gout which he mentions page 47, and which rarely admits of any discharge but by the pores; for as to the ease given in it, by his application, after the swelling had attained its utmost height, that is the term, immediately after which the pain naturally abates.

Norwithstanding what we have said, we have a due regard to as many of his twelve Cures as may be real facts, for which he refers to the names and habitations of the Patients. This, tho' no new empirical practice, is fair, and upon such real events 'we heartily felicitate them and their Prescriber, But what would be ftill more to his honour, and mighs bc for the security and advantage of the Public, would be his very honeilly informing them, whether he has not known full as many rheumatic Cafes, in which his application has been ineffectual, of which we

difcera

« PreviousContinue »