Page images
PDF
EPUB

ræ locorum.

24.

Tractatus de Ritibus Judaïcis, & rebus in Sa-
cra Scriptura memoratis.
Concordantiæ & Dictionaria Bibliorum. 25.

VI. Liturgia.

24.

26.

Liturgia Ecclefiarum Orientalis & Occidentalis, vetus & nova.

Liturgia mifcellanea.

Tractatus Liturgici.

CONCILIA.

26.

27.

28.

28.

Concilia Generalia & Particularia. 28. SANCTI PATRES.

29.

I. SS. Patrum tàm Græcorum quàm Latinorum Scriptorum Ecclefiafticorum Opera,

ordine feculorum.

29.

II. Collectiones& Excerpta variorum Operum SS. Patrum & Scriptorum Ecclefiafticorum, necnon diverforum Ecclefiaft. Mo

numentorum.

THEOLOGI.

I. Tractatus generales Theologici.
II. Scholaftici,& Dogmatici.

34.

35.

35.

36.

Tractatus generales Theologiæ Scholafticæ, &
Dogmaticæ.

36.

36.

Tractatus fingulares de Gratia, Prædeftinatione, & Libero-Arbitrio.

Tractatus fingulares & Opufcula circà Controverfias in Ecclefia ortas in materia Prædeftinationis & Gratiæ, & occafione libri Jansenii Iprenfis Epifc. infcripti Auguftinus. 37. Tractatus fingulares de Chrifto incarnato; de B. Maria Virgine, de Sanctis, & de eorum cultu. 38. Tractatus fingulares de Ecclefia, Concilio, Papa, Scriptura, Traditionibus, necnon de Sa

39.

39.

cramentis. Tractatus fingulares de Cæremoniis Ecclefiafticis, & de Čultu Religiofo; ubi de Superftitionibus, & de Idololatria Magica. Tractatus fingulares de IV. Noviffimis, Morte & Judicio, Purgatorio, Paradifo, & Inferno. 40. Miscellanea Theologiæ Scholafticæ; ubi Opufcula varia, Differtationes variæ &c.

III. Morales.

Tractatus generales Theologiæ Moralis.

40.

40.

40.

Tractatus Morales de Jure & Juftitia; de Actibus humanis, necnon de Contractibus, Ufuris, Reftitutionibus &c.

Tractatus Morales de Sacramentis.

41.

41.

Miscellanea Theologiæ Moralis ; ubi de Cafibus
Confcientiæ & eorum Refolutione &c.

[blocks in formation]

41.

42.

42.

43.

43.

48.

Tractatus fingulares de Amore Dei, & de Ora-
tione.
Tractatus fingulares & Opufcula circà Contro-
verfiam Quietifmi.

48.

Tractatus fingulares de Vita perfecta in Statibus. variis,& de praxiVirtutumChristianarum. 49.

VII. Polemici.

50.

50.

Tractatus generales de Veritate ReligionisChrif
tianæ.
Polemici generales Orthodoxi adversùs omnes
Hærefes.
52.
Polemici Orthodoxi fingulares adversùs Græcos,
Valdenfes, Lutheranos, Calviniftas, Socinia-
nos, Anabaptiftas, Quackeros; necnon con-
trà Infideles, Judæos, Mahometanos, & etiam
contrà Deiftas & Atheos: unà cum Refpon-

11

fionibus Heterodoxorum, quæ fuis locis infertæ funt.

VIII. Heterodoxi.

- 53.

56. Reformatorum veterum, Græcorum, Valdenfium, Bohemorum, Wiclefiftarum, & Huffitarum Scripta Theologica. 56. Reformatorum recentiorum, & primo Lutheranorum Opera, & Tractatus Theologici generales & fingulares. 57. Sacramentariorum, Zuinglianorum & Calviniftarum Opera, & Tractatus Theologici generales & fingulares.

58.

60.

60.

Reformatorum & Sectatorum Religionis An-
glicana Opera & Scripta Theologica.
Tractatus fingulares Heterodoxi adversùs Hie-
rarchiam, Dogmata, Cultus & Praxes Ecclefiæ
Romanæ.
Tractatus Proteftantium Dogmatici, Morales,
Catechetici, Parænetici, & Myftici.
Miscellanea Theologica Heterodoxa ; ubi Col-
loquia, Difputationes & Controverfia inter
ipfofmet Proteftantes; Tractatus de Toleran-
tia aut Violentia in materia Religionis &c.
cum fubjunctis etiam Orthodoxorum Refpon-
fionibus.

60.

62.

Tractatus fingulares Conciliatorum vel Tole

63.

rantium. Antitrinitariorum, Photinianorum & Socinianorum Scripta Theologica.

64.

Quackerorum & aliorum Neo-Prophetarum &
Fanaticorum Scripta Theologica.

68.

Tractatus varii quibus continentur Errores alii fingulares.

68.

Judæorum Theologia vetus & nova, necnon
Tractatus de ipforum Ritibus.
Muhammedanorum Theologia.

71.

72.

Tractatus fingulares Sectatorum Libertatis Phi

lofophica.

73.

[ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small]

75.

II. Tractatus fingulares Juris Canonici. 76. III. Jus Ecclefiafticum Gallicanum. IV.Jus Ecclefiafticum Extraneum.

77.

77.

V. Jus Ecclefiafticum Monachorum & Regu

larium.

77.

Regulæ, Conftitutiones, Jura & Exemptiones
Ordinum Religioforum.

77.

Regulæ & Conftitutiones Ordinis Jefuitarum ; necnon Tractatus impugnatorii & apologetici ejufdem Societatis.

JUS CIVILE.

78.

78.

I. JusNatura&Gentium,&JusPublicum. 78. II. Jus Gracum, & Romanum.

III.Jus Gallicum.

IV.Jus Extraneum.

81.

83.

84.

SCIENTIÆ ET ARTES

PHILOSOPHIA.

pag. 23.

I. Philofophi veteres & novi, cum fuis uniufcujufque Interpretibus& Sectatoribus. 93. II. Logica, & Dialectica.

III. Ethica feu Moralis.

101.

102.

Scriptores Philofophiæ Moralis veteres &

novi.

102.

Tractatus fingulares de Virtutibus & Vitiis, & de Paffionibus.

IV. Oeconomia.

106.

108.

Tractatus de Hominis & Fœminæ Inftitutione, corumque mutuis obfequiis; de Pueris educandis; de Familiæ Domefticæ regimine, &c. & de Officiis variorum in Republicâ Statuum; de civili Converfatione & Societate, Morum politiâ &c.

V. Politica.

Tractatus Politici generales.

108.

112.

112.

Tractatus fingulares de Republicâ & Regno, corumque adminiftratione; de Reipublicæ & Regni Statibus variis, Principe, Aulicis, Miniftris, Legatis &c.

113.

Tractatus fingulares de Commerciis, de Bello, de Duello; de Pace & Fœderibus. &c. 118. Tractatus fingulares de Politicâ generali Principum Europa.

VI. Metaphyfica.

Tractatus Metaphyfici generales.

119

120.

120.

Tractatus Metaphyfici de primo Motore, & In

« PreviousContinue »