The Gospel According to St. John

Front Cover
University Press, 1882 - Bible - 382 pages
 

Other editions - View all

Popular passages

Page 41 - Γνα πληρωθτ) ό λόγος ό εν τω νόμω αυτών γεγραμμε'νος, ότι (μίσησαν //ε δωρεάν. 26 όταν δε ελθτ) ό παράκλητος ον εγώ πέμψω ΰμΐν παρά του πατρός, το πνεύμα της αληθείας ο παρά του πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί (μου. 27 και ΰμεΐς δε μαρτυρείτε, ότι απ άρχί^ς μετ
Page 29 - Έίίπον ύμΐν, και ου πιστεύετε * τα έργα α εγώ ποιώ εν τω ονόματι του πατρός μου, ταΰτα μαρτυρεί περί εμοΰ |6 * άλλα" ύμεΐς ου πιστεύετε * ότι ουκ" εστε εκ των προβάτων των εμών *. ν τα πρόβατα τα εμα της φωνής μου ' άκούουσιν," κάγω γινώσκω αυτά, 2.ζα.αϊ.οί1.αύτ.
Page 34 - Έλήλυθεν ή ώρα ίνα δοξασΟή ό υιός του ανθρώπου. - 24 - Αμήν αμήν λέγω ύμΐν, εάν μη ό κόκκος του σίτου πεσών εις την γήν άποθάνη, αυτός μόνος μένει. Εάν δε άποθάνη, πολύν καρπόν φέρει.
Page 34 - Ίησοΰς, τότε εμνησθησαν ότι ταύτα ην επ αΰτω γεγραμμενα κα} ταύτα (ποίησαν αΰτφ. 17. εμαρτύρει ουν ό όχλος ό ων μετ αύτοΰ οτε τον Αάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου καΐ ηγειρεν αυτόν εκ νεκρών. 18. θίά τοΰτο και ΰπηντησεν αύτ<ρ ό όχλος, ότι ηκουσαν τοΰτο αυτόν πεποιηκέναι το σημεΐον....
Page 41 - ... ύπά<γητε και καρπόν φέρητε και ό καρπός υμών μένη' 'ίνα ο τι αν αιτήσητε τον πατερά εν τω ονόματι μου δω ΰμΐν. "ταύτα εντέ\\ομαι ΰμΐν, 'ίνα αγαπάτε ά\\ή\ους. 18 ΕΙ ό κόσμος υμάς μισεί, <γινώσκετε ότι εμε πρώτον υμών μεμίσηκεν. 19ει εκ του κόσμου ητε, ό κόσμος αν το ϊΒιον έφί\ει...
Page 42 - Εάν γαρ μη απέλθω, ό παράκλητος ουκ έλεύσεται προς υμάς εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς υμάς. - 8 - Και έλθών εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως - 9 - περί αμαρτίας μεν, δτι ου πιστεύουσιν εις έμέ...
Page 34 - Δει ύψωθήναι τον υιόν του ανθρώπου ; τις εστίν ούτος ό υιός του ανθρώπου ; 5οειπεν οΰν αύτοΐς ό 'ϊησοΰς, νΕτί μικρόν χρόνον το φως εν νμΐν εστίν, περιπατείτε ως το φως έχετε, 'ίνα μη σκοτία υμάς κατα\άβ-τ]' και 6 περίπατων Ιν τ-τ) σκοτία ουκ οιδεν που Γ Ββ' \ ϊ Λ ϊ'
Page 39 - Ύπάγω καΐ έρχομαι προς υμάς. ει ήγαπάτέ με, ε-χάρητ^^ ' αν ότι πορεύομαι προς τον πατερά, ότι ό πατήρ μείζων μου εστίν. 29 και νυν ε'ιρηκα ύμΐν πριν ' γενέσθαι, ίνα 'ίταν γένηται πιστενσητε. >0 ούκέτι ττολλά λαλήσω μεθ...
Page 45 - Ίνα αρης αυτούς εκ του κόσμου, άλλ' ίνα τήρησες αυτούς εκ του πονηρού. 16. (κ του κόσμου ουκ εισιν καθώς ϊγώ εκ του κόσμου ουκ ί'ιμί. 17. άγίασον αυτούς εν τϊ) αλήθεια σου
Page 42 - Περί τούτου ζητείτε^ μετ αλλήλων, ότι είπον, Μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλιν μικρόν και οψεσθέ με; 20 αμήν αμήν λέγω ύμΐν ότι κλαυσετε και θρηνήσετε ύμεΐς, ό δε κόσμος χαρήσεται ύμεΐς * λυπηθήσεσθε, * άλλα* ή λύπη υμών εις χαράν γενήσεται.

Bibliographic information