Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

της οικουμένης την Ιουδαίαν δε μόνην επιστεύθησαν όθεν παρήγγειλεν αυτοίς ο Σωτήρ " εις όδον εθνών μη απέλθητε και εις " πόλιν Σαμαρειτών μη εισέλθητε πορεύεσθε δε μάλλον προς τα " πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ." το δε Πνεύμα το

[ocr errors]

πάντων των εθνών και ει μη εδέξαντο του Πνεύματος την χάριν, ουκ αν ενεχειρίσθησαν την αποστολήν του κόσμου, μαρτυρεί τούτοις τοις ρήμασιν αυτός ο δεσπότης " και λήψεσθε δύναμιν επελθόν"τος του Αγίου Πνεύματος εφ' υμάς, και έσεσθέ μοι μάρτυρες

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

* Εst vacuum spatium in Cod. t λαλίν Cod. ιι Ηinc denuo descr. Cod. Ν.C.

« PreviousContinue »