Page images
PDF
EPUB

BIBLIOTHECE HARLEIANÆ,

In Locos communes diftributus cum Indice Auctorum.

Morhof.

Catalogorum accuratior Notitia ita neceffaria eft Polyhiftori, ut Mappa-
rum Geographicarum Cognitio peregrinaturo.
Quifquis hujufmodi operis fategerit, ei non tantum multum Tædii & La-
boris devorandum, fed minime vulgaris conferenda in evolvendis Libris
exercitatio, Fruftra id aggrediuntur qui titula tenus duntaxat fapiunt.

Mattaire.

VOL. II.

PRINCE?

LONDINI:

Apud THOMAM OSBORNE.
MDCCXLIII,

MICHAEL MAITTAIRE

LECTOR I S.

RESISTE paulifper ESISTE paulifper: nonnihil eft, quod nefcire te nolim. Vir, quem præfatus fum, Nobiliffimus Sphalmatis in Dedicationis Titulo me admonuit: jubétq; pro voce [Regni] vocem [Regis] reponi. Mihi (ut fpero) condonabitur: qui à publicis rebus procul remotus proprios Magnatum Titulos ignoraverim. Haud tam facilè ignofcendum eft Sphalma Typographicum, pag. 2. lin. 30. ejusdem Dedicationis: Ubi comma poft vocem quibus non debuerat imprimi. xαipe x Eggσo.

[ocr errors]

INDEX TITULORUM

BIBLIOTHECA HARLEIANÆ.

THEOLOGIA.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Controverf. mifcellan. 74-75 præ-adamitica 78

2-15-21 Cafibus (de) confcient. fcriptor. 78

græca 2-15-22-28

lat. vulgata 3-16-30
lat. var.interpr. 6-17-23

gallica

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Concordant. & lèxica bíbl.

32

50

Comment. bibl. fcriptor. vet.

[blocks in formation]

44

recentiorum

ib.

hærefium

45

[blocks in formation]

Hærefibus (de) fcriptor.

64

compend.

ib.

Hymni

86,95

Catechef. rom. ecclef.

[blocks in formation]

91, 92

[ocr errors][merged small]

ib.

farisburienf.

92

græcæ ecclef.

[blocks in formation]

93

proteftant.

[blocks in formation]

76

ib.

lig. hoftes

judæos

g

Controverf. theolog.

Contra commun. Christian. re

65 Miflalia angl. five ad ufum ecclef. farifb.

Græcor. fcripta contra latin. ib.
Contra ecclef. roman. 66-67
Script. pro roman. ecclef. 69, 70,

Pontif. contra protest.

2

roman.

83

83

variar. ecclef.

[blocks in formation]

71 Manulia

70 Officia b. m. virginis

199861

Liturgia græc.

80

oriental, ecclef.

86

64 Litaniæ

89

« PreviousContinue »